laura blomqvist proagria etel suomi mkn maisemapalvelut imatra 7 5 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laura Blomqvist ProAgria Etelä-Suomi/MKN maisemapalvelut Imatra 7.5.2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laura Blomqvist ProAgria Etelä-Suomi/MKN maisemapalvelut Imatra 7.5.2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Laura Blomqvist ProAgria Etelä-Suomi/MKN maisemapalvelut Imatra 7.5.2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Laura Blomqvist ProAgria Etelä-Suomi/MKN maisemapalvelut Imatra 7.5.2013. Kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu ja toteuttaminen. Yleissuunnittelun tavoite. V esiensuojelun sekä luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen ja säilyminen kohdealueella:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Laura Blomqvist ProAgria Etelä-Suomi/MKN maisemapalvelut Imatra 7.5.2013' - teness


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
laura blomqvist proagria etel suomi mkn maisemapalvelut imatra 7 5 2013

Laura Blomqvist ProAgria Etelä-Suomi/MKN maisemapalvelutImatra 7.5.2013

Kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu ja toteuttaminen

yleissuunnittelun tavoite
Yleissuunnittelun tavoite

Vesiensuojelun sekä luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen ja säilyminen kohdealueella:

 • suositukset kohteiden perustamisesta, kunnostamisesta tai ottamisesta hoidon piiriin
 • viljelijöiden ja yhdistysten kannustaminen maatalousympäristön hoitoon ja vesiensuojeluun esim. erityisympäristötukea hyödyntämällä
yleissuunnittelun eteneminen
Yleissuunnittelun eteneminen

maastotöillä kartoitetaan yleissuunnittelualueen maatalousympäristön tärkeät kohteet

kohteille laaditaan kunnostus/hoitosuositukset

tuloksena raportti, joka toimii pohjana tarkemmille, tilakohtaisille suunnitelmille esim. erityisympäristötukea haettaessa

työ tehdään yhteistyössä maanomistajien ja useiden muiden tahojen kanssa

immalanj rven yleissuunnittelu
Immalanjärven yleissuunnittelu
 • Viime vuonna yleissuunnittelu toteutettiin Immalanjärven eteläpuolisilla alueilla ja Jäppilänniemessä
immalanj rven yleissuunnittelu1
Immalanjärven yleissuunnittelu
 • Viime vuonna yleissuunnittelu toteutettiin Immalanjärven eteläpuolisilla alueilla ja Jäppilänniemessä
 • erilaisia kohteita listattiin 30 kpl
 • tavoitteena ohjata vesiensuojelutoimenpiteitä sinne, missä niistä on paras hyöty sekä saada alueelle uusia erityistukikohteita sekä esimerkiksi lisää talviaikaista kasvipeitteisyyttä
erityisymp rist tuki kannustimena
Erityisympäristötuki kannustimena

erityistuet ovat osa maatalouden ympäristötuki-järjestelmää ja niillä tuetaan mm. erilaisia vesiensuojelutoimenpiteitä (esim. suojavyöhykkeet)

osaa erityistuista voivat hakea viljelijöiden lisäksi rekisteröidyt yhdistykset

sopimuskausi on yleensä viisi- tai kymmenvuotinen.

tuen määrä useissa sopimuksissa max. 450 €/ha/v

cap uudistus
CAP-uudistus
 • CAP = common agriculturalpolicy, Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka
 • nykyinen ohjelmakausi 2007 – 2013
 • uuden ohjelmakauden valmistelu ja toimeenpano etenee hitaasti  käyttöön vasta 2015
 • uusia erityistukisopimuksia ei voinut (muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta) hakea tänä vuonna, todennäköisesti ei myöskään vuonna 2014  vaikeuttaa yleissuunnitelmien suositusten täytäntöönpanoa
maatalouskosteikot
Maatalouskosteikot

perustetaan valtaojan, puron tai muun vesistön osan yhteyteen

pysyy suuren osan vuodesta veden peitossa ja on muunakin aikana koste

voi muodostua monenlaisista rakenteista; pohjapadoista, tulvatasanteista, laskeutusaltaista…

yleensä syvän veden alue ja matalampia osia

perustaminen on mahdollista maatalouden ei-tuotannollisella investointituella, mikäli tuen asettamat ehdot täyttyvät

maatalouskosteikot1
Maatalouskosteikot

kosteikkojen vesiensuojeluvaikutus perustuu veden virtauksen hidastumiseen ja ravinteikkaan kiintoaineksen laskeutumiseen (ravinteita sitoutuu kosteikkoon myös muilla mekanismeilla)

toimiva kosteikko pidättää yli puolet sinne kulkeutuvasta ravinnekuormasta

kosteikkojen perustamisella edistetään vesiensuojelun lisäksi luonnon ja maiseman monimuotoisuutta

suojavy hykkeet
Suojavyöhykkeet

ympärivuotisesti kasvipeitteisiä keskimäärin 15 metrin levyisiä kaistaleita pellon ja vesistön/valtaojan välissä

hoidetaan niittämällä ja korjaamalla niittojäte pois

sopivat parhaiten vesistöä kohti viettäville tai tulva-alttiille pelloille

maanviljely vesist t
Maanviljely & vesistöt

Suojavyöhykkeet, kosteikot ja suojakaistat ovat näkyvin osa vesiensuojelutyötä. Tärkein työ vesistöjen eteen tehdään kuitenkin tavanomaisten viljelykäytäntöjen yhteydessä. Esimerkkejä:

 • lannoitteiden käyttö
 • luonnonhoitopeltojen sijoittelu
 • maan rakenteesta ja peruskuivatuksesta huolehtiminen
 • käytetyt kasvilajit ja viljelykierto.