Helse Sør- Øst
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget. Anne Marie Dalen Øverhaug Kvalitetsregisterkonferansen 18. Juni 2010. Hvorfor fokus?. Risiko- og sårbarhetsanalyser Hendelser Avvik Tilsyn Tilgang på tvers Økt samhandling Felles tjenester

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zubeda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Helse s r st b rekraftig utvikling i tr d med oppdraget

Helse Sør- Øst- bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget

Anne Marie Dalen Øverhaug

Kvalitetsregisterkonferansen

18. Juni 2010


Hvorfor fokus
Hvorfor fokus?

 • Risiko- og sårbarhetsanalyser

 • Hendelser

 • Avvik

 • Tilsyn

 • Tilgang på tvers

 • Økt samhandling

 • Felles tjenester

 • Behov åpning mot nye samhandlingsarenaer

 • Nye forskrifter etter lovendring


Personvern pasientsikkerhet
Personvern -> Pasientsikkerhet

 • Personvernet er viktig

  • For pasienten

  • For den ansattes integritet

  • For pasientens tillit til helsepersonell (personlig ansvar)

  • For pasientens tillit til helsevesenet (systemets ansvar)

 • Personvern og informasjonssikkerhet er fastlagt i ulike lovkrav

 • Godt personvern og informasjonssikkerhet sentral del av pasientsikkerheten


Informasjonssikkerhet
Informasjonssikkerhet

 • Kompetanseprogram

  • Opplæring

  • Kunnskap

  • Holdninger

  • Adferd

Bevisste brukere

INFORMASJONS-SIKKERHET

 • Styringssystem

 • Strategiske føringer

 • Risikostyring

 • Behandling pasient/personoppl.

 • Kontinuitets- og beredskapsplanverk

 • Hendelseshåndtering

Rutiner og sikkerhets-organisasjon

Teknisksikkerhet

 • Sikkerhetstjenester

  • Identitetsfederering

  • Sikker tilgang fra eksterne nett

  • Sikkerhetsovervåking

  • Public Key Infrastructur

 • Logganalyseverktøy / mønstergjenkjenning

 • Datalekkasjebeskyttelse

 • Identitets – og tilgangsstyring

  • Rollestyrt

  • Beslutningsstyrt

  • Håndtering/Forvaltning


Informasjonssikkerhet lovkrav
Informasjonssikkerhet -Lovkrav

Kvalitetsregistre må tilfredsstille lovkrav til informasjonssikkerhet:

 • Personopplysningslov §13

 • Personopplysningsforskrift kapitel II

 • Helseregisterloven §16

 • Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren

 • Særlover og forskrifter som stiller krav til informasjonssikkerhet


Informasjonssikkerhet hva betyr det
Informasjonssikkerhet –Hva betyr det?

 • Planlagte og systematiske og dokumenterte tiltak for å ivareta tilfredsstillende informasjonssikkerhet

 • Etterlevelse tilligger den Databehandlingsansvarlige

 • Gjelder også ivaretakelse av lovens krav for de deler av behandlingen som foregår hos databehandlere

 • Behandlingsgrunnlag og behandlingsansvarlig virksomhet

 • Formål med behandlingen

 • Konsesjon/Forskrift

 • Samtykke

 • Databehandlere har i tillegg en selvstendig plikt til å etterleve

 • Sikkerhetsbestemmelsene som følger av helseregisterlovens §16 må følges

 • Behandling av person- og helseopplysninger utover det som er avtalt med den databehandlingsansvarlige er å anse som en ulovlig behandling

 • Nasjonale registre må avklares hvem som eier og drifter, ansvar må utredes og klargjøres

 • Selvstendige krav til informasjonssikkerhet i forskrift

 • Beskrivelse av informasjonssikkerhetstiltak


Informasjonssikkerhet forhold som m v re i orden
Informasjonssikkerhet –Forhold som må være i orden

 • Formål

 • Databehandleravtale – klare rolle og ansvarsavklaringer Databehandlingsansvarlig/Databehandler

 • Tilgjengelighet

 • Konfidensialitet

 • Integritet

 • Taushetsplikt

 • Samtykke

 • Sporbarhet og logging

 • Risikovurderinger

 • Kontinuitet


Det er sannsynlig at det usannsynlige vil skje
Det er sannsynlig at det usannsynlige vil skje….

Vi kan sikre oss ved å:

 • bygge robuste infrastruktur og systemer

 • sikre løsninger og redundans

 • med hjelp av holdningsskapende arbeid

  Alle må bidra:

 • Ledere

 • Medarbeidere

 • IKT personell

 • Informasjonssikkerhetspersonell

 • Prosjektledere

 • Systemeiere

  SAMMEN blir vi gode!