opbouw presentatie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Opbouw presentatie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Opbouw presentatie - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Opbouw presentatie. 1. Waarom CDHO ? 2. Taken CDHO 3. Werkwijze CDHO / Procedure 4. Good practices / Don’ts and do’s 5. Discussiepunten Afstemmingsoverleg (Wet versterking besturing) Openbaarheid. Voorgeschiedenis CDHO (kort). Wisselende periodes: departement en ACO (tot 2003)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opbouw presentatie' - zorita-lester


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opbouw presentatie
Opbouw presentatie
 • 1. Waarom CDHO ?
 • 2. Taken CDHO
 • 3. Werkwijze CDHO / Procedure
 • 4. Goodpractices / Don’ts and do’s
 • 5. Discussiepunten
  • Afstemmingsoverleg (Wet versterking besturing)
  • Openbaarheid
voorgeschiedenis cdho kort
Voorgeschiedenis CDHO (kort)
 • Wisselende periodes: departement en ACO (tot 2003)
 • Planningsvrijheid / Moratorium
 • 2004 1e Beleidsregel macrodoelmatigheid
 • 2009 Opnieuw een commissie (CDHO Per 1 juli 2009)
 • Geëffectueerd vanwege:
 • Zorgvuldiger afweging
 • Groeiend aantal aanvragen
 • Omkering TNO / Toets macrodoelmatigheid
 • Verkorting termijnen van 4 maanden naar 2 maanden
commissie doelmatigheid hoger onderwijs
Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs

voorzitter vicevoorzitter

drs. N.M. Verbraak mr. R.G.K. Voss mr. E.M. d’Hondt ir. F. Kuipers

prof. dr. J.A. Bruijn dr. A. Mosterd J.G. Stam

taken commissie
Taken commissie
 • Beoordelen aanvragen (nieuwe opleidingen, nevenvestiging, verplaatsing, samenvoeging)
 • Uitbrengen advies hierover aan minister OCW of LNV
 • Desgevraagd uitbrengen advies bij ontnemen van rechten van opleidingen of opheffen van een vestigingsplaats
 • Sector analyses vanuit doelmatigheidsperspectief (bijv. het laboratoriumonderwijs)
 • Betrokken bij uitvoering:
 • Eenmalige herstructureringoperatie wo-masters
 • Tijdelijke financieringsregeling postinitëlehbo-masters
 • Nieuwetaak: FusietoetsHogerOnderwijs
werkwijze commissie
Werkwijze commissie
 • Maandelijks gezamenlijke commissievergadering
 • Bureau schrijft adviezen en bereidt voor
 • Commissie:

-adviseert positief/negatief

-heeft soms nog vragen (mogelijk: opschorting)

-adviseert de minister in sommige gevallen over een algemeen principe of opvallende ontwikkelingen (groei / krimp, prioritair gebied

hoe werkt zo n mdm procedure
Hoe werkt zo’n mdm-procedure?
 • Indiening verzoek aan minister, p.a. CDHO
 • Intake
 • Concept-advies
 • Commissievergadering
 • Advies
 • Besluit minister OCW
 • Advies integraal onderdeel besluit
 • Instelling ontvangt in beginsel na 8 weken besluit
 • Mogelijkheden bezwaar en beroep
algemene tips in te dienen aanvragen
Algemene tips in te dienen aanvragen
 • Behandel de voorwaarden afzonderlijk
 • Geef achtergronden over hoe tot de ontwikkeling van de opleiding/verplaatsing is gekomen
 • Voeg stukken waarnaar wordt verwezen toe als bijlage
 • Maak samenvattingen
 • Maak niet teveel samenvattingen
algemene tips
Algemene tips
 • Onderbouw het betoog met relevante argumenten
 • Ga in op de punten van de beleidsregel die van toepassing zijn (wordt vervolgd)
 • Schrijf in het Nederlands
 • Schrijf in begrijpelijke taal
 • Laat een derde lezen
 • Dien pas in als de aanvraag helemaal “af” is
voorwaarden beleidsregel nieuwe opleiding
Voorwaarden Beleidsregel nieuwe opleiding

A Nieuw beroep? nieuwe ontwikkeling? of

B Andere door minister erkende behoefte waarvoor Rijksoverheid bijzondere verantwoordelijkheid heeft of

C Bestuurlijke afspraken /achterstandgebieden (b.v. Flevoland, Zeeland)en

D Nadelige effecten bestaande capaciteit en infrastructuur en

E Inbedding in (regionale) kennisinfrastructuur

don ts and do s
Don’ts and do’s
 • Nieuw beroep:

noodzakelijk gebleken functiedifferentiatie/taakherschikking

Bij stelselververantwoordelijkheid: de noodzaak moet door de minister zijn onderkend!

Aanscherping t.o.v. 2006

Grensverleggende vorm van vernieuwing!

don ts and do s1
Don’ts and do’s
 • Niet nieuw is…

Een opleiding die al (langere tijd) bestaat

Een opleiding die al onderdeel uitmaakt van een andere opleiding verzelfstandigen

Een deels nieuwe opleiding

De eerste opleiding met een bepaalde naam die net weer even anders is dan andere reeds bestaande opleidingen 

don ts and do s2
Don’ts and do’s
 • Niet doen:

-vinden dat het geweldig nieuw is, en dan alleen op voorwaarde a een beroep doen

don ts and do s3
Don’ts and do’s
 • Voorwaarde b: Beleid van rijksoverheid:
 • Behoefte aan deze opleiding, in aanvulling op bestaand onderwijsaanbod, een oplossing biedt voor een in het beleid van de rijksoverheid geschetst probleem
 • Stelselniveau/verantwoordelijkheid werkgelegenheid: veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek. Beleidsaccenten (integratie, bèta-techniek, ondernemerschap, Innovatieplatform, Sleutelgebieden
don ts and do s4
Don’ts and do’s
 • Dus niet:

Internationaal beleid

Provinciaal beleid

Gemeentelijk beleid

En ook niet: een verklaring van een Directie van het departement

En: haal a en b niet door elkaar!

don ts and do s5
Don’ts and do’s
 • En wel

Lever beleidsstukken van Rijksoverheid mee met aanvraag

Geef zo goed mogelijk aan wat de opleiding beoogt te doen, en zorg dat dat ook klopt met de inhoud van de opleiding zoals blijkt uit OER, TNO, site van de opleiding

don ts and do s6
Don’ts and do’s
 • Voorwaarde c: bestuurlijke afspraken voor bepaalde gebieden: Zeeland en Flevoland
 • Convenanten gesloten met OCW en Instellingen
 • Geldt niet voor de rest van Nederland
don ts and do s7
Don’ts and do’s
 • Voorwaarde d: de doelmatigheidsaspecten:

-instroom: er is vraag naar vanuit studentzijde: geef heldere instroomcijfers, en bron

onderzoek belangstelling voor opleiding

-uitstroom: arbeidsmarkt ontwikkelingen

-welke aanbieders zijn er al: breng in kaart!

-stem af, ook nu!

-evalueer zelf de afstemming

don ts and do s8
Don’ts and do’s
 • Wel doen:

-extra onderzoek aanleveren als opleiding moeilijk ligt

-bedenken dat de commissie benadert vanuit: verschraling van voorzieningen en voorkomen van ondoelmatige investeringen

aanzet voor discussie en vragen 1 openbaarheid
Aanzet voor discussie en vragen1. Openbaarheid
 • Stel dat besluiten macrodoelmatigheid en de adviezen openbaar worden
 • Discussiepunten:
 • Levert een positieve bijdrage aan de transparantie van het stelsel van hoger onderwijs
 • Dit zal bijdragen aan beter onderbouwde en gemotiveerde aanvragen
 • Dit zal bijdragen aan het inzicht in de beleidsontwikkeling op het terrein van de macrodoelmatigheid
 • Openbaarheid heeft geen negatieve effecten voor instellingen van het hoger onderwijs
aanzet voor discussie en vragen 2 afstemmingsoverleg
Aanzet voor discussie en vragen2. Afstemmingsoverleg
 • Begin volgend jaar zullen instellingen bij aanvragen nieuwe opleiding en nevenvestiging op grond van de Wet Versterking Besturing afstemmingsoverleg moeten voeren met bekostigde en niet-bekostigde instellingen die vergelijk onderwijs aanbieden.
 • Een aanvraag doelmatigheid is niet compleet indien een verslag van het afstemmingsoverleg ontbreekt, dan wel onvolledig is.
 • Discussiepunten:
 • Vraag: Welke voordelen en bezwaren kleven er aan een dergelijk overleg ?
 • Werkbaar of niet ? Waar zitten de fricties ? Stimuleert het zelfordening in het HO ?