opbouw van een handelingsplan n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Opbouw van een handelingsplan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Opbouw van een handelingsplan - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Opbouw van een handelingsplan. PDH van de PE. Omschrijving. Een HP is een geheel van (voor een bep. periode) concrete richtlijnen voor het onderwijs aan één of meer lln. op basis van informatie over de specifieke ped. did. behoeften van die lln.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opbouw van een handelingsplan' - danyl


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
omschrijving
Omschrijving
 • Een HP is een geheel van (voor een bep. periode) concrete richtlijnen voor het onderwijs aan één of meer lln. op basis van informatie over de specifieke ped. did. behoeften van die lln.
 • Binnen het PDH worden alle leerdomeinen opgenomen. De klastitularis krijgt ook de IHP van de BLIO/paramedici
1 beginsituatie
1.Beginsituatie
 • Het PDH van de PE wordt in overleg met de klastitularis en de coördinatoren (taal / wiskunde) opgesteld.
 • Beginsituatie: reeks vergelijkende tabellen voor alle facetten (didactische ladder) van taal en rekenen. Van daaruit bestaat de mogelijkheid om tot groepsvorming over te gaan.
 • Grote hiaten of vorderingen van bepaalde lln. kunnen de uitgangsbasis vormen voor het inschakelen van individuele therapie
2 leidraad en afspraken
2.Leidraad en afspraken
 • De OD, de aard en structuur van de leerstof wordt afgesproken, eventueel het didactisch materiaal dat kan aangewend worden om de streefdoelen te bereiken.
 • Voor alle facetten wordt telkens verwezen naar het SWP.

(zie bijlage)

hp als werkinstrument
HP als werkinstrument
 • Socio-emotionele ontwikkeling
 • Naast de OD voor de PE worden er per kind enkele ind. OD vooropgesteld.
 • Deze OD komen aan bod tijdens de KR en worden tevens regelmatig geëvalueerd via hun 2 wekelijks rapport.
hp als werkinstrument1
HP als werkinstrument
 • Aanvullingen in de loop van het schooljaar:

- nieuwe leerling

- groepsverandering (bij niveaugroepen)

- tussenevaluaties

- selecteren nieuwe OD

- starten / afbouwen ind. therapie

- overzicht zorgvragen na KR

slide8
IHP
 • Wordt opgesteld door:

- de logopedist (zie bijlage)

- de kinesist

- de coördinator wiskunde

- de BLIO

hp en leerlingenvolgsysteem
HP en leerlingenvolgsysteem
 • Zorgkompas

- zorgsysteem:

. Basisdossier - leerlingfiche

-> algemene gegevens

-> oudercontacten

-> info bijz. leermeesters

hp en leerlingenvolgsysteem1
HP en leerlingenvolgsysteem
 • Zorgkompas

- zorgsysteem:

. Basisdossier – journaal

-> situatieanalyse

° signalering vh. probleem

° probleemomschrijving

° geleverde inspanningen

° hulpvraag

hp en leerlingenvolgsysteem2
HP en leerlingenvolgsysteem
 • Zorgkompas

- zorgsysteem:

. Basisdossier – journaal

-> interventiefiche

° journaalbesluit

° werkpunt (in welk domein +

frequentie en duur)

° beoogde effecten

° interventie / HP

° klastit./blio/coörd./ouders/kiné/logo/ext.

° startdat. / evaluatiedat. /einddat./ wie

hp en leerlingenvolgsysteem3
HP en leerlingenvolgsysteem
 • Zorgkompas

- zorgmodules:

-> rapportgegevens -> ind. tests

-> AVI -> curr. differentiatie -> niveautoets 1 & 2 -> sticodi

-> OD 1 & 2 -> eenmal. screenings -> sociometrie -> leerlijnen

effici ntie kr verhogen
Efficiëntie KR verhogen
 • Voor de KR worden alle gegevens vanuit de ≠ disciplines doorgemaild naar de coördinator.
 • Coördinator ordent en stuurt de voorbereiding door naar alle collega’s die de KR bijwonen, dus ook naar het CLB.
 • Binnen de KR staat socio-emot. + de zorgvraag centraal
 • Doel: interventiefiche aanmaken