slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 3
Download Presentation

Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova - PowerPoint PPT Presentation

zorita-lester
96 Views
Download Presentation

Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova VY_52_INOVACE_166_rychlost Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Tel: 487 829 220, fax 487 829 235

  2. XXII. Rychlost – seznámení s fyzikální veličinou • Rychlost je fyzikální veličina, která udává v jakém čase urazilo těleso stanovenou dráhu • Rychlost závisí tedy: a) na čase a to nepřímoúměrně (protože čím déle cesta trvá, tím je těleso pomalejší) b) na dráze a to přímoúměrně (čím větší dráhu v daném čase urazí, tím jedeme rychleji) • Rychlosr značíme písmenem v • Základní jednotka rychlosti je 1 metr za sekundu m/s • Odvozená jednotka je kilometr za hodinu km/h

  3. Převodní vztahy :3,6 m/s km/h .3,6 • Při převádění jednotek rychlosti násobíme nebo dělíme 3,6. Je to proto, že 1 hodina má 3 600sekund, 1 km má 1000m => 3600 : 1000 = 3,6