romantismus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Romantismus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Romantismus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Romantismus - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

VY_12_INOVACE_99. Romantismus. Pro žáky 8. ročníku ZŠ Člověk a společnost – Dějepis – Modernizace společnosti Prosinec 2011 Mgr. Regina Kokešová. Slouží k prezentaci nového učiva, následně žáci svými slovy interpretují získané informace a snaží se je zapamatovat,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Romantismus' - ivrit


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
romantismus

VY_12_INOVACE_99

Romantismus

Pro žáky 8. ročníku ZŠ

Člověk a společnost – Dějepis – Modernizace společnosti

Prosinec 2011 Mgr. Regina Kokešová

slide2

Slouží k prezentaci nového učiva,

 • následně žáci svými slovy interpretují získané informace a snaží se je zapamatovat,
 • V závěru prezentace jsou otázky, žáci si ověří své znalosti.
 • Aktivita rozvíjí také čtenářskou a informační gramotnost.
vznik a roz en
Vznik a rozšíření
 • Romantismus je umělecký a filozofický směr a životní postoj euroamerické kultury konce 18. století a začátku 19. století.
 • Vznikl jako reakce na monopol rozumu ve filozofii osvícenství a na strohost klasicismu.
z kladn znaky romantismu
Základní znaky romantismu
 • cit, individualita (a individuální prožitek) a duše (zejména trýzněná duše)
 • náměty v minulosti (hlavně ve středověku) a v exotických zemích
ivotn styl
Životní styl
 • První polovina a část druhé poloviny 19. století v Evropě byly pod silným vlivem romantismu. Paralelně s ním se v první čtvrtině objevil císařský styl empír a od druhé čtvrtiny měšťanský styl biedermeier (zejména v německy mluvícich oblastech, tedy i v českých zemích), který byl skromnějším, měšťanským zástupcem romantismu.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Romantismus

slide6

Krom zvýšené poptávky po knihách se zvýšila i poptávka po spotřebním zboží, nábytku atd., což znamenalo nebývalý rozmach uměleckých řemesel (výroba skla, porcelánu a keramiky, nábytkářství atd.). Naopak zvýšená poptávka zpětně stimulovala vzrůstající produkci a rozvoji technologií, což ovlivňovalo průběh průmyslové revoluce.

 • Měšťanská kultura se stala samostatným pojmem. V českých zemích je spojena především s tzv. národním obrozením. Hudba se od romantismu stala nedílnou součástí měšťanského života.
slide7
Móda
 • Ženy nosily rozevláté sukně ve tvaru kužele. Pod sukněmi bývalo mnoho spodniček. Šaty se vyznačovaly úzkým pasem se sepnutým korzetem. Aby byl pás ještě hubenější, tak byl oděv v ramenou více rozšířený. Často nosily velké klobouky zdobené umělým ovocem nebo květinami. Vlasy byly často složité a sepnuté. Na plesy nosily hedvábné dlouhé rukavičky, šály a vějíře.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Korzet

slide10

Muži nosili frakový kabát, který měl pestré a syté barvy. Pod kabátem mívali kostkované vesty. Kalhoty byly dlouhé a především jiné barvy než kabát. V zimě si oblékali dlouhé pláště s několika límci. Těmto kabátům se říkalo carriky. Ke kabátu nosili špacírku (hůlku) s cylindrem na hlavě. Jejich mužnost podtrhoval knír a postranní licousy.

romantismus v literatu e
Romantismus v literatuře
 • jméno dostalo od románu, tehdy moderního slovesného útvaru, v němž obraznost a citovost převládala nad rozumovostí.
 • romantická literární díla vznikala i v druhé polovině 19. století, kdy se stal vůdčím literárním proudem kritický realismus.
romantismus ve sv tov literatu e
Romantismus ve světové literatuře
 • Důvodem vzniku romantismu v Anglii byla drsnost, nezkrotnost a tajemnost tamní přírody, legendy i kontakty s orientem.
 • Vzorem byla anglickým romantikům gotika (pro svoje tajemství, rytířství a ideály), kde podle nich byly lepší mezilidské vztahy, což zpracovávali v románech, podle kterých je toto období nazváno.
 • Nejvýznamnějším představitelem anglické romantické literatury byl George Gordon Byron
slide13

V Německé literatuře:

Friedrich Schlegel

Heinrich Heine

Ruská literatura:

Alexandr Sergejevič Puškin - dílo Evžen Oněgin nabylo celosvětového významu a úspěchu. Michail JurjevičLermontov

Polský romantismus:

Adam Mickiewicz

JuliuszSłowacki

esk romantismus
Český romantismus
 • Český romantismus vychází ze světového romantismu a přejímá všechny jeho znaky.
 • Objevuje se u nás zhruba v první třetině 19. století, v období národního obrození
 • Z naší literatury mizí učenecký ráz, ve větší míře se začíná rozvíjet literatura krásná.
 • V ústní lidové slovesnosti čerpají autoři z našeho folklóru na rozdíl od doby předcházející, kdy vycházely z folklóru všeslovanského (Čelakovský a jeho Ohlasy).
 • Hlavním hrdinou literárních děl se stává příslušník měšťanské vrstvy, která v tomto období nenese s sebou žádný pokrok, je spokojená se stavem ve společnosti a cítí odpor k jakýmkoli novotám. Vlastenectví je pro tuto vrstvu pouhým slovem, nejsou ochotni pro rozvoj národa nic obětovat. Člověk v této společnosti bývá nazýván šosákem.
znaky romantismu v esk literatu e
Znaky romantismu v české literatuře
 • převládá snovost nad rozumem
 • děj je většinou umístěn v nespoutané krajině nebo exotických krajích kam autor utíká
 • autor většinou splývá s hrdinou
 • hrdinové jsou vždy něčím výjimeční
 • objevují se scény z opuštěných hradů nebo zřícenin, ze hřbitovů a okolí jezer
 • Hrdina bojuje proti nepravostem světa, ale nedojde k úspěchu, protože je ve svém boji sám; má pocit, že mu nikdo nerozumí, hledá únik v přírodě
 • vždy miluje nešťastně, protože miluje vždy vysněný ideál, ne skutečnou ženu; své zklamání často nemůže přežít
 • romantická hrdinka na rozdíl od hrdiny nikdy neporuší společenské konvence
 • neopustí manžela nebo nezruší slib zasnoubení
auto i
Autoři
 • Karel Hynek Mácha (Máj)
 • Karel Jaromír Erben (Kytice)
 • Josef Kajetán Tyl
 • Václav Bolemír Nebeský (Protichůdci)
 • Karel Sabina (Oživené hroby, Úvod povahopisný, Hrobník)
 • Josef Václav Frič (Paměti, Píseň z Bašty, Upír, Sepětí s Němcovou)

Socha K. H. Máchy na Petříně

architektura
Architektura
 • Je ovlivněna nostalgickým zaměřením tohoto období na minulost.
 • Architekti se při svém dílu inspirovali stavbami jiných historických epoch nebo jiných kultur. Romantická architektura jako svébytný styl prakticky neexistuje, konkrétní podoba je pak dána slohem, ze kterého stavba vychází.
 • Nejčastějším slohem, který býval nejdříve a nejvíce napodobován byla gotika, takovéto stavby či stavební úpravy označujeme jako novogotické.
slide19

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lednice,_z%C3%A1mek_(05).jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lednice,_z%C3%A1mek_(05).jpg

Novogotický zámek Lednice

slide20

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Januv_hrad,_Lednice.JPG

Janův hrad v Lednici, vybudován v letech 1801 - 1808

ot zky k opakov n
Otázky k opakování
 • 1. Kdy vznikl romantismus?
 • 2. Na co reagoval?
 • 3. Jmenuj základní rysy romantismu.
 • 4. Popiš životní styl měšťanstva.
 • 5. Jaký je základní literární celek tohoto období?
 • 6. Vzpomeň si na představitele literatury různých evropských zemí.
 • 7. Jaký byl hlavní literární hrdina?
 • 8. Co víš o české literatuře v období romantismu?
 • 9. Jaké stavby se stavěly?
zdroje informac
Zdroje informací
 • http://cs.wikipedia.org/wiki
 • Učebnice Dějepis v kostce II. Fragment 1997