slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opracowywanie wspólnych celów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opracowywanie wspólnych celów

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22
zorita-knowles

Opracowywanie wspólnych celów - PowerPoint PPT Presentation

80 Views
Download Presentation
Opracowywanie wspólnych celów
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opracowywanie wspólnych celów • Trzeba dawać, żeby brać

 2. Opracowywanie wspólnych celów • Miejcie jasne wzajemne cele – nieporozumienia mogą zniszczyć relacje

 3. Opracowywanie wzajemnych celów • Dążcie do otwartości i uczciwości

 4. Praca z dużą biurokracją

 5. Zrozumienie presji rynku • Uczelnie są finansowane przede wszystkim przez rząd

 6. Zrozumienie presji rynku • Wiele pracowników to pracownicy długoterminowi • Stałe akademickie harmonogramy

 7. Zrozumienie presji rynku • Większość pracowników naukowych nigdy nie doświadczyło porażki biznesowej

 8. Ramy czasowe • Należy uściślićczasoraz koszty wkładów i zwrotów

 9. Ramy czasowe • Ważne jest, aby zrozumieć specyfikę kalendarza akademickiego • Plan powinien zakładać margines czasowy. • Zazwyczaj projekt trwa 24 miesiące od momentu pierwszego spotkania

 10. Koszty • Współpraca z ISW może pomóc Twojej firmie w osiągnięciu przyspieszonego wzrostu. • Wyjaśnij swoje potrzeby i koszty jak najwcześniej

 11. Koszty Zadanie:Czy określisz koszty współpracy swojej formy z ISW?

 12. Zadanie z określeniem kosztów - omówienie • Koszty swoich możliwości? • Czy możesz sobie pozwolić, żeby wyjść z obiegu, być z dala od rynku?

 13. Zadaniem z określeniem kosztów- omówienie • Czas– nie powierzaj tego osobie niedoświadczonej.

 14. Zadaniem z określeniem kosztów - omówienie • Podróże • Doradztwo prawne i inne • Szkolenia

 15. Zadaniem z określeniem kosztów - omówienie • Ryzyko niepowodzenia

 16. Własność Intelektualna • Co to jest własność intelektualna? • Określone prawnie • Patenty • Znaki handlowe • Zarejestrowany wygląd • Nieokreślone prawnie • Prawa autorskie • Know-how • Tajemnice handlowe • Niezarejestrowany wygląd

 17. Własność intelektualna • Bądź zrozumiały • w tym co chcesz ocalić • w tym co chcesz osiągnąć • w tym co jesteś gotów poświęcić?

 18. Własność intelektualna • Korzystaj z porad!

 19. Własność intelektualna • Znajdź przychylny kontakt wewnętrzny w ISW