Seminarske naloge iskanje virov pisanje osnovne informacije
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Seminarske naloge (iskanje virov, pisanje – osnovne informacije). dr. Nataša Siard februar 2012 www.bf.uni - lj.si/zootehnika knjižnica/pisni izdelki na oddelku/Seminarske naloge (bolonjski študij). Dve fazi. Iskanje ustreznih virov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zorana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Seminarske naloge iskanje virov pisanje osnovne informacije

Seminarske naloge(iskanje virov, pisanje – osnovne informacije)

dr. Nataša Siard

februar 2012

www.bf.uni-lj.si/zootehnika

knjižnica/pisni izdelki na oddelku/Seminarske naloge (bolonjski študij)


Dve fazi
Dve fazi

 • Iskanje ustreznih virov

 • Priprava seminarske naloge vpredpisani obliki, vključno s pravilnim navajanjem virov


Iskanje virov
Iskanje virov

 • Monografije (knjige, učbeniki, diplome, brošure, zborniki s posvetovanj …)

 • Članki iz revij

 • Razni internetni viri

 • Prispevki s posvetovanj (objavljeni v zbornikih posvetovanj)

 • Zakoni, pravilniki …

  Iskanje po določenem področju z gesli.


Razlika: knjiga - revija

 • ISBN – InternationalStandard BookNumber

 • Založnik, leto izida

 • Zaključen izid (lahko v več delih, izdajah)

 • ISSN – InternationalStandard SerialNumber (serijska publikacija – izhaja serijsko)

 • Volumen oz. letnik (volume), številka (number, issue), leto izida

 • KNJIGA

 • REVIJA


AppliedAnimalBehaviourScience

129(2011)121-128

Članek iz revije


Iskanje virov

 • CAB, ScienceDirect, WebofScience…

 • COBISS (objave slovenskih raziskovalcev)

 • Usmerjeno iskanje: Google Učenjak (Scholar)

 • Elektronske verzije revij

 • Dikul (Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani)

 • Dlib (Digitalna knjižnica Slovenije)

  BF/Knjižnice/Informacijski viri

  http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/informacijski-viri/

  Oddaljen dostop

 • http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/oddaljen-dostop/

 • Tečaji v NUK-u


1 cobiss javni katalog slovenskih knji nic neomejen dostop
1. COBISS(javni katalog slovenskih knjižnic, neomejen dostop)

 • Podatki o tem, katero gradivo imajo posamezne knjižnice – katalog(zaloga slovenskih knjižnic)

 • Objave (tudi članki) slovenskih raziskovalcev(bibliografija slovenskih avtorjev)

  • niso vključeni članki tujih raziskovalcev!

 • Povezave do nekaterih drugih baz podatkov (domačih in tujih), možnosti izpisovanja bibliografij

 • Uporabljajte pomoč!

 • Udeležite se brezplačnih tečajev v NUK-u!

 • www.cobiss.si


2. CAB Abstracts(omejen dostop, www.bf.uni-lj.si/knjiznice/informacijski-viri/)3. GOOGLE SCHOLAR (Učenjak)preko oddaljenega dostopa:knjižnice/oddaljen dostopwww.bf.uni-lj.si/knjiznice/oddaljen-dostop.htmlŠe: WebofScience, ScienceDirect …Vse več virov v polnem tekstu (fulltext)


Pisanje seminarske naloge oblika citiranje viri
Pisanje seminarske naloge(oblika, citiranje, viri …)


UNIVERZA V LJUBLJANI

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO

Ime PRIIMEK

NASLOV SEMINARSKE NALOGE

Seminarska naloga pri predmetu Perutninarstvo

(Mentor: prof. dr. Antonija Holcman)

Domžale, 1. april 2012

16

16

16

14

14


1,5

Pagina viva

3,0

 • številčenje strani: desno zgoraj - od prve strani s tekstom (naslovnice ne številčimo)

 • za slike, risbe, fotografije, grafične slike (grafikone) se uporablja en izraz “slika”

 • naslovipreglednic nad preglednicami, naslovi slik pod slikami.

 • odstavek – prazna vrstica

besedilo

2,5

2,5

3,0

Pagina viva (sprotni naslov) – vel. 10

Priimek I. Naslov seminarske naloge.

Semin. naloga. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2012


Priporo en obseg
Priporočen obseg

 • 3-4 strani besedila

 • 1-2 strani slik in tabel

 • naslovnica, kazalo, viri (3 strani)

  Skupaj: 7-9 strani


Poglavja

1 UVOD

2 PREGLED OBJAV

2.1 NORMALNA MIKROFLORA PREBAVIL

2.1.1 Spremembe normalne mikroflore

2.1.1.1 Sesno obdobje

3 MATERIAL IN METODE DELA

4 REZULTATI

5 RAZPRAVA

6 SKLEPI

7 VIRI

IZVLEČEK


Viri pravilno navajanje iskanje avtorske pravice ne povzemamo dobesedno
ViriPravilno navajanje: iskanje, avtorske pravice, ne povzemamo dobesedno!

 • V tekstu

  Definicija stresa, ki jo navaja Manser (1992), je danes najbolj široko sprejeta.

  Živali so se sposobne prilagoditi na razmere v okolju, ki niso optimalne (Rafai in Fodor, 1980).

  Minimalne pogoje za zaščito kokoši nesnic upošteva tudi slovenska zakonodaja (Pravilnik o minimalnih pogojih …, 2003).

Več kot dva avtorja: Novak in sod., 2003

Indirektno navajanje (Cerar, 1995, cit. po Novak in sod., 2003)

“Cerar, kot ga navajajo Novak in sodelavci”


 • V poglavju “Viri”

  Članek v reviji

  Hržič A., Urek G. 1989. Skladiščni škodljivci na ljubljanskem območju. Sodobno kmetijstvo, 22, 3: 119-130

  Knjige (monografije)

  Kovač J. 1993. Gobe na Slovenskem. 3. izdaja. Ljubljana, Mladinska knjiga: 260 str.

  Poglavja iz knjig

  Leštan D. 1996. Načrtovanje eksperimentalnega preučevanja bioprocesov. V: Biotehnologija. Osnovna znanja. Raspor P. (ur.). Ljubljana, Bia: 397-409


Prispevki v zbornikih posvetovanj, kongresov, seminarjev…

Golob T. 1997. Minimalno obdelana živila in njihova sprejemljivost. V: Moderne tehnologije predelave in kakovost živil. 18. Bitenčevi živilski dnevi, Ljubljana, 12.-13. junij 1997. Žlender B., Gašperlin L., Hočevar I. (ur.). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo: 39-49

Publikacije brez avtorjev

Leksikon Cankarjeve založbe. 1993. 3. izdaja. Ljubljana, Cankarjeva založba: 400 str.

Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida za leto 2009. 2009. Ur.l. RS. Št. 16/09


Spletni viri

FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarna uprava RS. http://www.fito-info.bf.uni-lj.si/(20. apr. 2009)

Bartol T., Juvan S. 2000. Agrothesaurus: flora et fauna: index plantarum et animalium Latinius-Slovenicus-Britannicus. Ljubljana, Biotehniška fakulteta. http://www.agroweb.bf.uni-lj.si/geslovnik.htm (15. jul. 2009)


V tekstu

V poglavju “Viri”

Individualne razlike povzročajo največ težav pri ocenjevanju stopnje stresa (Moberg, 1987). Pri podganah je razpolovna doba kateholaminov v plazmi približno 70 sekund (McCarty, 1987, cit. po Manser, 1992). Živali morajo imeti stalen dostop do vode (Pravilnik …, 2010).RSPCA je bila med prvimi organizacijami za zaščito živali, ki so se zavzemale za boljše pogoje reje (Farm animals, 2011).

Farm animals. Horsham, RSPCA.http://www.rspca.org.uk/allaboutanimals/farm (22. feb. 2011)

Manser C.E. 1992. Theassessmentofstress in laboratoryanimals. Horsham, RSPCA (RoyalSocietyforthePreventionofCruelty to Animals): 208 str.

Moberg G.P. 1987. Problems in definingstressanddistress in animals. JournaloftheAmericanVeterinaryandMedicalAssociation, 191, 10: 1207-1211

Pravilnik o zaščiti rejnih živali. Ur. l. RS, št. 51/10


Pomembno
Pomembno!

 • Vire, ki jih citiram, imam fotokopirane (razen knjig!)

 • Če citiram poglavje iz knjige, fotokopiram poglavje, naslovnico in hrbtno stran naslovnice!

 • Enako kot pri knjigah, ravnam z zborniki s posvetovanj - kopiram vse podatke o zborniku (včasih so podatki tudi na zadnjih straneh)

 • Elektronske vire obvezno izpišem oz. shranim!