1 / 16

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ. David Šaffek Aneta Tarabíková 04.B. Znak kraje - vysvětlení. Český lev. Písmeno G – Gretz = Hradec. Zlatá koruna – symbol kraje  „Králové“. Základní informace. Počet obyvatel – 553 856 Rozloha – 4 758 km² Hejtman - Lubomír Franc

zona
Download Presentation

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ David Šaffek Aneta Tarabíková 04.B

 2. Znak kraje - vysvětlení Český lev Písmeno G – Gretz = Hradec Zlatá koruna – symbol kraje  „Králové“

 3. Základní informace • Počet obyvatel – 553 856 • Rozloha – 4 758 km² • Hejtman - Lubomír Franc • Krajské město – Hradec Králové • Počet okresů - 5 • Počet obcí s rozšířenou působností - 15 • Počet obcí - 35

 4. Povrch • Pohoří: • Krkonoše • Orlické hory • Broumovská vrchovina • Nejvyšší bod: • Sněžka 1603 m.n.m.

 5. Vodstvo • Krkonoše – pramení zde řeka Labe • Celkem 18 řek: • Úpa, Metuje, Orlice, Cidlina, Javorka… • Nádrže: Rozkoš, Les Království • Vodopády: Labský, Novopacký, Pančavský

 6. Soutok Labe a Orlice v Hradci Králové

 7. CHKO Orlické hory • CHKO Broumovsko Krkonošský NP

 8. Obyvatelstvo • Počet obyvatel: 553856 • Hustota zalidnění: 116obyvatel/km² • Více než 2/3 obyvatel kraje žijí ve městě • Malé zastoupení cizinců • Velké množství středně velkých a malých sídel • ¼ obyvatel je věřící • 51% žen, 49% mužů

 9. Města • Hradec Králové – krajské město • Jičín – okres • Náchod – okres • Rychnov nad Kněžnou – okres • Trutnov – okres • Broumov • Dobruška • Dvůr Králové n. Labe, • Hořice • Jaroměř • Kostelec n. Orlicí • Nová Paka • Nové Město n. Metují • Nový Bydžov • Vrchlabí • Chlumec n. Cidlinou • Kopidlno • Lázně Bělohrad • Opočno • Rokytnice v Orlických horách • Sobotka • Vamberk

 10. Hradec Králové Královéhradecká synagoga Klicperovo divadlo

 11. Průmysl • Vyspělá průmyslově zemědělská oblast • Textilní – Trutnov (Texlen), Dvůr Králové, Náchodsko • Potravinářský – konzervárny, lihovary, pivovary • Dřevozpracující • Strojírenský - Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Vrchlabí, Nové Město nad Metují • Farmaceutický • Automobilový

 12. Zemědělství • Polabí - cukrovka a obiloviny • Zelenina a ovoce • Len • Kukuřice, pšenice, ječmen • Prasata • Skot • Koně • drůbež

 13. Problémy kraje • Nezaměstnanost • Kvalita životního prostředí • Intenzivní doprava  špatná kvalita ovzduší

 14. Cestovní ruch • Veliká síť silnic a železnic • Krkonoše, Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou - lyžování • Pískovcová skalní města - Český ráj, Broumovsko, Prachovské skály • národní kulturní památka – zámek Ratibořice • městské památkové rezervace – Hradec Králové, Jičín, Nové Město nad Metují, Josefov

 15. Kdo je hejtmanem kraje? • Které suroviny se pěstují v Polabí? • 5 okresů kraje: • Kolik obcí má kraj? • Která řeka krajem protéká? • 2 turistické atrakce: • Kde převládá textilní průmysl? • 2 vodopády: • Je v kraji větší zastoupení žen nebo mužů? • Kolik je v kraji přibližně obyvatel?

 16. Zdroje • http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lov%C3%A9hradeck%C3%BD_kraj • http://10akralovehradecky.webnode.cz/ • http://lucyllka.blog.cz/0606/referat-kralovehradecky-kraj • www.czso.cz • www.google.com

More Related