Prioriteetse suuna
Download
1 / 9

Prioriteetse suuna “Pikk ja kvaliteetne tööelu” avatud taotlusvoorud 2011. aastal - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Prioriteetse suuna “Pikk ja kvaliteetne tööelu” avatud taotlusvoorud 2011. aastal Ingrid Mangulson Katrin Soopalu Tööturu osakond Sotsiaalministeerium 12. aprill 2011. Avatud taotlusvoorude toimumise ajad 2011. a. Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise meetme avatud taotlusvoorud 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prioriteetse suuna “Pikk ja kvaliteetne tööelu” avatud taotlusvoorud 2011. aastal' - zoltin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Prioriteetse suuna

“Pikk ja kvaliteetne tööelu” avatud taotlusvoorud 2011. aastal

Ingrid Mangulson

Katrin Soopalu

Tööturu osakond

Sotsiaalministeerium

12. aprill 2011Kvalifitseeritud t j u pakkumise meetme avatud taotlusvoorud 2011
Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise meetme avatud taotlusvoorud 2011

III taotlusvoor

 • 31.01-14.02.2011, toetuse maht 9,5 mln eurot (150 mln krooni). Projektid on hindamisel. Tulemused selguvad hiljemalt 10. maiks.

  • Toetatavad tegevused

   • Pikaajalistele töötutele tööle rakendumist toetatavate meetmete pakkumine kombineerituna tööpraktikaga. Toetuse maht 3 mln eurot (50 mln krooni)

   • Kutseõppe (sh tugiteenuste) võimaldamine 16-29-aastastele põhihariduseta või –haridusega inimestele. Toetuse maht 6,5 mln eurot (100 mln krooni)

    IV taotlusvoor

 • november

  • Toetavad tegevuste osas toimub arutelu, selguvad hiljemalt aprilli lõpuks.


T elu meetme avatud taotlusvoor 2012
Tööelu meetme avatud taotlusvoor 2012 taotlusvoorud 2011

Esialgsed kavandatud tegevused:

 • Ettevõtete töökeskkonna hindamine

 • Töötervishoiu võrgustike toetamine


Hoolekande meetme avatud taotlusvoor 2011
Hoolekande meetme avatud taotlusvoor 2011 taotlusvoorud 2011

Hoolekande 2011. a avatud taotlusvoorus toetatavad tegevused:

 • sotsiaalsete või majanduslike toimetulekuprobleemidega peredele (sh nendele, kelle sissetulek leibkonnaliikme kohta jääb alla poole miinimumpalga või kes saavad toimetulekutoetust) või puudega lapsega peredele lapsehoiuteenuse kulude hüvitamine ning laste hooldamist ja järelevalvet pakkuvad sotsiaalteenused võimaldamaks lapsevanema tööturule sisenemist sh vajadusel lapse transpordikulude hüvitamine (teenusele ja tagasi);

  2) tööealisele 15-64 (k.a) aastasele inimesele, kes vajab abi puude, haiguse või olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab tema igapäevast toimetulekut või kinnipidamiskohast vabanenule tugiisikuteenuse pakkumine sh vajadusel teenuse saaja ja tugiisiku transpordikulude hüvitamine teenuse raames, võimaldamaks teenuse saaja või senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist;

  3) puudega inimesele isikliku abistaja teenuse pakkumine sh vajadusel teenuse saaja ja isikliku abistaja transpordikulude hüvitamine teenuse raames, võimaldamaks teenuse saaja või senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist;


Rahvatervise meetme avatud taotlusvoor 2011
Rahvatervise meetme avatud taotlusvoor 2011 taotlusvoorud 2011

Rahvatervise avatud taotlusvooru 2010. a oktoobri taotlusvooru põhjal

taotlejate ja toetuse saajate analüüs ning seejärel 2011. a I pooles otsus, kas

taotlejate ringi (KOV-d, Maavalitsused) laiendada.

 • Terviseteadlikkust tõstvad ja tervislikke eluviise edendavad tegevused, mis ennetavad ja

  vähendavad tootlikkuse langust ja aitavad kaasa tööturule naasmisele või püsimisele:

  1) erinevad terviseteemalised koolitused ja teabe jagamine tööealisele elanikkonnale töövõimetuse ennetamiseks või töövõime parandamiseks;

  2) töökohal tervisliku toitumise edendamine;

  3) regulaarse liikumisharrastuse soodustamine ja seda takistavate tegurite vähendamine.

  (2) Tööealistele sõltuvushäiretega inimestele ja nende tööealistele lähedastele tööturule naasmist või

  püsimist toetavate teenuste vajaduste hindamine ja süsteemne arendamine paikkonnas.

  (3) HIV positiivsete inimeste tööturule naasmisele või püsimisele suunatud tegevused, sh koolitamine

  ja teavitamine sotsiaalse märgistamise vähendamiseks.

  (4) Töökohal vaimse tervise edendamisele suunatud tegevused:

  1) maavalitsuste, kohalike omavalitsuste ja kohalike omavalitsuste hallatavate asutuste psühhosotsiaalse keskkonna hindamise nõustamine ja arendamine;

  2) koolitused ja teavitus spetsialistidele, tööandjatele ja tööealisele elanikkonnale;

  3) nõustamisteenuse arendamine ja pakkumine.

  (5) Töökoha tervise tegevuskavade (v.a riskianalüüs «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» mõistes,

  erandina lubatakse psühholoogilise ohuteguri hindamise nõustamist) koostamiseks:

  1) töökohtade terviseolukorra ja tervisemõjurite kaardistamine ning selleks koolituse või nõustamise pakkumine;

  2) töökohtade tervise tegevuskavade koostamiseks koolituse või nõustamise pakkumine.


Soolise v rd iguslikkuse meetmes jooksev taotlemine
Soolise võrdõiguslikkuse meetmes jooksev taotlemine taotlusvoorud 2011

mahuga 178 953 eurot (2,8 milj krooni)

 • Tööandja soolise võrdõiguslikkuse olukorra väljaselgitamiseks ning parendamiseks analüüsi, konsultatsiooni, koolituse ja nõustamise läbiviimine ning parendamiseks vajalike tegevuste elluviimine

 • Esitatud 7 taotlust, toetust saanud 2

  • 2010. aastal Optimera – 18 694 €

  • 2011. aastal Kuressaare linnavalitsus – 15 937 €


Ldised muudatused
Üldised muudatused taotlusvoorud 2011

 • Uus hindamismetoodika, maksimaalne hindepunktide arv 60

 • Lävend paremusjärjestuse alusel rahastamiseks kvalifitseerumiseks 45 punkti

 • Uus ekspertide hindamisjuhend. Uuel kujul ekspertide koolitused

 • Konsensuslik hindamine (üks ühine hindamisleht)

 • Lihtsam eelarve vorm, ei tule eraldada toetust omafinantseeringust


Täname! taotlusvoorud 2011

Prioriteetse suuna “Pikk ja kvaliteetne tööelu” kodulehekülg:

www.sm.ee/esf2007


ad