Folkeskolereformen
Download
1 / 20

Folkeskolereformen - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Folkeskolereformen. Dialogmøde tirsdag den 17. juni 2014 Kirstinedalsskolen. Folkeskolereformen. Gør en god skole bedre. Reformens tre overordnede mål. Alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Betydningen af social baggrund mindskes i forhold til faglige resultater.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Folkeskolereformen' - zohar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Folkeskolereformen

Dialogmøde tirsdag den 17. juni 2014

Kirstinedalsskolen


Folkeskolereformen
Folkeskolereformen

Gør en god skole bedre


Reformens tre overordnede m l
Reformens tre overordnede mål

 • Alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, de kan.

 • Betydningen af social baggrund mindskes i forhold til faglige resultater.

 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.


Forandringer
Forandringer

 • Endnu mere fokus på læring og resultater – at øge elevernes faglige resultater

 • Målstyret undervisning med læringsmål og evaluering

 • Endnu mere fokus på det vi ved, der virker

  3. Mere feedback på elevernes læringEn l ngere og mere varieret skoledag
En længere og mere varieret skoledag

 • En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning:

  • 0.-3.klasse: 30 timer om ugen(Køge i dag: ca. 23,5 timer i gns.)

  • 4.-6.klasse: 33 timer om ugen(Køge i dag: ca. 25,5 timer i gns.)

  • 7.-9.klasse: 35 timer om ugen(Køge i dag: ca. 28,5 timer i gns.)


Nye fag nye typer undervisning
Nye fag, nye typer undervisning

 • Håndværk, design og madkundskab

  • Eleverne skal lære om sundhed og om mad fra jord til bord.

  • De skal lære at udvikle en idé fra proces til færdigt produkt, fordi deres innovative og kreative kompetencer skal styrkes.

  • Skolen skal afspejle, at Danmark både er et videns- og produktionssamfund.

 • Varieret og anvendelsesorienteret undervisning

  • Kirstiendalsskolen: ca. 20 temadag i løbet af skoleåret

  • Eksempler: udeskole, bevægelses-relaterede aktiviteter, IT, sociale aktiviteter


Underst ttende undervisning
Understøttende undervisning

 • Understøttende undervisning skal supplere og understøtte undervisningen i fagene

 • Understøttende undervisning lægges i en del af skoledagen, som ligger ud over den fagopdelte undervisning

 • Understøttende undervisning vil kunne varetages både af lærere, pædagoger og personale med andre kvalifikationer

 • Understøttende undervisning er ikke omfattet af regler om holddannelse


Motion og bev gelse
Motion og bevægelse

Motion og bevægelse bliver integreret i alle elevers skolegang i gennemsnit 45 minutter dagligt, fordi det styrker elevernes motivation for læring og sundhed

De 45 minutter dagligt er incl.

idræts- og svømmeundervisningen

Motion og bevægelse kan integreres i alle skolens fag

Idræt bliver et eksamsfag/udtræksfag


Nyt skema
Nyt skema

 • Alle elever møder kl. 8.00

 • I indskolingen (0.-3. klasse) slutter skoledagen omkring kl. 14.00

 • På mellemtrinnet (4.-6. klasse) slutter skoledagen omkring kl. 14.50

 • I udskolingen (7.-9. klasse) slutter skoledagen omkring kl. 15.30

 • Alle klasser vil få mellem 10-20 temadage i løbet af skoleåret

 • Den faglige undervisning bliver suppleret af understøttende undervisning/en time midt på dagen

 • Lektiecafé sidst på dagen


P dagoger ind i skole
Pædagoger ind i skole

Pædagogerne skal varetage den

understøttende

undervisning og i ind-

skolingen og på

mellemtrinnet


Lektiecaf og faglig fordybelse
Lektiecafé og faglig fordybelse

 • For at der kan være tid til at få forklaret tingene en ekstra gang og få hjælp til lektierne. Lektiecaféen lægges sidste på skoledagen

 • Faglig fordybelse giver mulighed for at fordybe sig i de ting, der er særligt svære eller særligt spændende

 • På Kirstinedalsskolen vil der være en lektiecafé for hver klasse, og eleverne kan gå i lektiecafé på tværs af årgangens klasser. Den ene af lektiecaféerne vil give mulighed for et emne i faglig fordybelse


Tidligere fremmedsprog
Tidligere fremmedsprog

 • Tidligere fremmedsprog er vigtig for at kunne begå sig i det globale samfund

 • Engelsk fra 1. klasse

 • 2. fremmedsprog fra 5. klasse – tysk/fransk (Kirstinedalsskolen – tysk fra 5. klasse)


Trivsel og undervisningsmiljø

 • Nationale mål for elevernes trivsel

 • Årlig måling af elevernes trivsel som offentliggøres i

 • Undervisningsministeriet statusrapport

 • Der skal udvikles indikatorer til brug for denne måling


Fagopdelt undervisning

på Kirstinedalsskolen

Lektioner på 45 minutter

Understøttende undervisning og lektiecafé 60 minutter

10-20 temadage om året


Fagopdelt undervisning
Fagopdelt undervisning

 • Flere timer til dansk og matematik fra 4.-9. klasse, fordi de to kernefag er grundlæggende for at kunne lære andre fag.


Obligatoriske valgfag 7 9 klasse
Obligatoriske valgfag 7.-9. klasse

 • To ugentlige timers valgfag i 7., 8. og 9. klasse

 • Kirstinedalsskolen:

  • 10 ugentlige temadag med valgfag

  • Der kan vælges mellem følgende valgfag:

   • Innovation og erhvervskendskab

   • Motion og sundhed

   • Sprog og kultur

   • Brandkadet (kun 9. kl.)


Ben skole
Åben skole

 • Skolen skal samarbejde med det omgivende samfund, fordi eleverne skal klædes på til det samfund, de skal være en del af.

 • Det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv skal bidrage til at skabe fagligt dygtige og livsduelige børn og unge


Har i nogen sp rgsm l
Har I nogen spørgsmål?

????