folkeskolereformen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Folkeskolereformen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Folkeskolereformen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Folkeskolereformen - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Folkeskolereformen. Den nye folkeskole i Assens Kommune. Tre overordnede mål. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de kan blive så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Folkeskolereformen' - ursula


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
folkeskolereformen

Folkeskolereformen

Den nye folkeskole i Assens Kommune

tre overordnede m l
Tre overordnede mål

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de kan blive så dygtige, de kan

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes. Bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis

tre overordnede indsatsomr der
Tre overordnede indsatsområder

En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring

Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere

Få klare mål og regelforenkling

nye regler for timetalsstyring
Nye regler for timetalsstyring

Den gennemsnitlige skoleuges længde (inkl. lektiehjælp) over et år fastlægges til:

30 timer for børnehaveklasse til 3. klasse

33 timer for 4. til 6. klasse

35 timer for 7. til 9. klasse

Klokketimer pr. uge inkl. pauser - før og efter reform

hele skoledagen er undervisning
Hele skoledagen er undervisning

Fagopdelt undervisning

Understøttende undervisning

Undervisningen skal sikre, at eleverne når de højeste faglige ambitioner i Fælles Mål

lektiehj lp
Lektiehjælp

Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage i.

Timer pr. uge:

2 timer for børnehaveklasse til 3. klasse

3 timer for 4. til 6. klasse

2 timer for 7. til 9. klasse

andet
Andet

Flere timer i dansk og matematik

Styrkelse af fremmedsprog

Flere timer i natur/teknik

Praktiske/musiske fag

45 minutters daglig motion og bevægelse

den bne skole
Den åbne skole

Forpligtelse

større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen

gensidigt samarbejde mellem Ungdomsskolen, Musikskolen og Billedskolen

Byrådet sætter mål og rammer for samarbejdet – skolebestyrelserne fastsætter selv principper

Det er op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis.

fokus p udvikling af undervisningen
Fokus på udvikling af undervisningen

Fagligheden for alle børn skal forbedres

Udvikling af fagene

Innovation og entreprenørskab

IT

bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser
Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser
 • Valgfag
  • Nuværende valgfag fremrykkes fra 8. til 7. klasse. Derudover åbnes op for, at Byrådet kan godkende nye valgfag
 • Øget fokus på at gøre eleverne uddannelsesparate
  • Elev- og uddannelsesplanen integreres i en samlet elevplan
  • Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering (UEA)
inklusion plads til alle b rn i f llesskabet
Inklusion- plads til alle børn i fællesskabet

Etablering af Inklusionsudvikling – et nationalt rådgivningsteam for inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud

Etablering af Nationalt Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning

Informations- og holdningskampagner

Etablering af Følgegruppen for Inklusion

Mulighed for kortere skoledag med to voksne i klassen

styrket for ldresamarbejde og elevinddragelse
Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse

Skolebestyrelser

 • Skolebestyrelsens principper for samarbejdet mellem skole og hjem skal også omfatte principper for forældrenes ansvar i samarbejdet
 • Forældre fra både indskoling, mellemtrin og udskoling skal sikres repræsentation
styrket for ldresamarbejde og elevinddragelse1
Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse

Skolebestyrelser – mere fleksible regler

 • Kommunalbestyrelsen får kompetence til at fastsætte regler for valg af skolebestyrelser
 • Kommunalbestyrelsen får endvidere mere frihed til at fastlægge skolebestyrelsernes sammensætning
andet1
Andet .…

Bedre undervisningsmiljø

Ro og klasseledelse

Lærere, pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer

kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling
 • Lærerne skal i 2020 have linjefag eller tilsvarende faglig kompetence i de fag, de underviser i
 • Kompetenceudviklingen skal især have fokus på
  • anvendelse af IT i undervisningen
  • klasseledelse
  • inklusion
  • dansk og matematik
resultatm l
Resultatmål

Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test

Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år

Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test i dansk og matematik skal reduceres år for år

Elevernes trivsel skal øges

f mere viden
Få mere viden

På www.dennyefolkeskole.assens.dk finder I information om arbejdet med reformen i Assens Kommune.

Siden opdateres løbende…

flere sp rgsm l
Flere spørgsmål…
 • Hvor kan jeg som forældre få indflydelse? (Der er en slide, der beskriver skolebestyrelsens udvidede beføjelser, men den er en kende teknisk. Overvej at konkretiser, hvordan jeres forældre fremover har mulighed for indflydelse)
 • Er det rigtigt, at lærerne ikke har tid til at forberede sig fremover?
 • Holdes forældremøderne fremover i dagtimerne?
 • Daglig motion og bevægelse… Skal mit barn så have idrætstøj med hver dag?
 • Hvad koster SFO/Klub fremadrettet?
 • Slide om inklusion er meget teknisk/overordnet…(Prøv at konkretiser, hvad inklusion betyder hos jer)