slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VÄLKOMMEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
VÄLKOMMEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

VÄLKOMMEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

VÄLKOMMEN. TILL. FORSSAKLACKSKOLAN. Studie- och yrkesvägledare vid grundskolorna i Borlänge kommun. Agneta Fjellstedt Forssaklackskolan Anette Lundberg Gylle skola Caisa Börestam Maserskolan Karin Hagemar-Falck Domnarvet och Ornäs. Högskoleförberedande Ekonomi Estetiska

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VÄLKOMMEN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. VÄLKOMMEN TILL FORSSAKLACKSKOLAN

  2. Studie- och yrkesvägledarevid grundskolorna i Borlänge kommun • Agneta Fjellstedt Forssaklackskolan • Anette Lundberg Gylle skola • Caisa Börestam Maserskolan • Karin Hagemar-Falck Domnarvet och Ornäs

  3. Högskoleförberedande Ekonomi Estetiska Humanistiska Naturvetenskap Samhällsvetenskap Teknik Yrkesförberedande Barn och fritid Bygg och anläggning El och energi Fordons och transport Handels- och administration Hantverk Hotell och turism Industritekniska Naturbruk Restaurang och livsmedel VVS och fastighet Vård och omsorg Programmen

  4. Programinnehåll • Gymnasiegemensamma ämnen (Svenska/svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Idrott och Hälsa, Historia, Samhällskunskap, Religionskunskap, Naturkunskap). • Samtliga elever läser samtliga dessa ämnen, men olika mycket beroende på program. • Språk obligatoriskt på HU, SP, NV och EK • Betyg efter varje avslutad kurs

  5. Programinnehåll fort. YRKESPROGRAM Gymnasiegemensamma ämnen 600 gp Karaktärsämnen 1600 gp Individuellt val 200 gp Gymnasiearbete 100 gp Totalt 2500 gp HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Gymnasiegemensamma ämnen 1100-1250 gp Karaktärsämnen 950-1100 gp Gymnasiearbete 100 gp Totalt 2500 gp Individuellt val 200 gp

  6. Erikslundsgymnasiet Borlänge Utbildningar: • El- och energiprogrammet • Fordons- och transportprogrammet ÖPPET HUS Tis 29 nov 18-20

  7. Hushagsgymnasiet Borlänge Utbildningar: • Bygg- och anläggningsprogrammet • VVS- och fastighetsprogrammet • Restaurang- och livsmedelsprogrammet • Industritekniska programmet ÖPPET HUS Tis 29 nov 18-20

  8. Hagagymnasiet Borlänge Utbildningar: • Barn- och fritidsprogrammet • Handels- och administrationsprogrammet • Hotell- och turismprogrammet • Estetiska programmet • Ekonomiprogrammet • Humanistiska programmet • Samhällsvetenskapsprogrammet profil: räddningstjänst,engelskspråkigt ÖPPET HUS Tis 17 jan 18-20

  9. Soltorgsgymnasiet Borlänge Utbildningar: • Naturvetenskapsprog. • Teknikprogrammet ÖPPET HUS Tis 12 jan 18-21

  10. Haraldsbogymnasiet Falun Utbildningar: • Estetiskaprogrammet - Bild och formgivning - Dans - Musik - Teater • Hantverksprogrammet - Finsnickeri - Frisör ÖPPET HUS

  11. Naturbruksgymnasiet Rättvik Utbildningar: • Naturbruksprogrammet Hästhållning Jordbruk Trädgård Djurvård ÖPPET HUS

  12. Naturbruksgymnasiet Älvdalen Utbildningar: • Naturbruksprogrammet Naturguidning-vildmarksturism Sportfiske-Turism Skog el Skog & Jakt Transporter Skog & Miljö ÖPPET HUS 22 oktober

  13. Vård och omsorgsprogrammet • Dahlandergymnasiet Säter • KristinegymnasietFalun

  14. HELIXGYMNASIET • Utbildningar: • Teknikprogrammet • Digital designprogrammet • (Estetiska programmet) • Naturvetenskapsprog. • IT-programmet • (El och energiprogrammet) • Handelsprogrammet • ÖPPET HUS • Lördag 12 november

  15. Behörighet till gymnasiet • Yrkesförberedande program • G i Ma, Eng, Sv./Sva samt 5 andra ämnen • Högskoleförberedande program • G i Ma, Eng, Sv./Sva samt 9 andra ämnen • Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen: G i geografi, historia, religion och samhällskunskap • Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen: G i biologi, fysik och kemi

  16. Poängberäkning • Godkänd 10 p • Väl godkänd 15 p • Mycket väl godkänd 20 p Lägg ihop värdet av de 16 bästa betygen

  17. Lägsta intagningspoäng läsåret 2011 Borlänge Borlänge lägst medel • Bygg och anläggningsprogrammet 180 211 • Barn och Fritidsprogrammet 80 166 • El och Energiprogrammet 150 195 • Ekonomiprogrammet 155 234 • Estetiska programmet 140 206 • Fordons och transportprogrammet 80 164 • Handels och administrationsprog. 105 178 • Hotell och turismprogrammet 110 183 • Humanistiska programmet 135 223 • Industritekniska programmet 125 164 • Naturvetenskapsprogrammet 150 257 • Restaurang och livsmedelsprogrammet 80 184 • Samhällsvetenskapsprogrammet 135 220 • Teknikprogrammet 165 240 • VVS och fastighetsprogrammet 165 190 Övriga statistikuppgifter för hela Dalarna finns på Region Dalarnas hemsida, även förra årets.

  18. Ny betygsskala 2011/2012

  19. Om behörighet inte uppnås Olika introduktionsprogram: • Preparandutbildning • Programinriktat individuellt val • Yrkesintroduktion • Individuellt alternativ • Språkintroduktion

  20. Lärlingsutbildning • Kommer att finnas på de yrkesförberedande programmen. • Innebär att stor del av utbildningen sker på arbetsplatser.

  21. Två examina • Yrkesexamen • 2250 av 2500p godkända. • Minst betyget G i Svenska (Svenska som andraspråk) 1, Engelska 1 och Matematik 1. • Minst betyget G i vissa karaktärsämneskurser. • Godkänt gymnasiearbete (motsv. dagens projektarbete) • Gäller även de som gått lärlingsutbildning.

  22. Två examina, forts. • Högskoleförberedande examen • 2250 av 2500p godkända. • Minst betyget G i Svenska (Svenska som andraspråk) 3, Engelska 2 och Matematik 1. • Godkänt gymnasiearbete • Ger grundläggande högskolebehörighet.

  23. Fler valmöjligheter med Gysam • Samverkan mellan kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Rättvik, Säter, Ludvika och Smedjebacken • Söka valfritt nationellt gymnasieprogram

  24. Andra sökmöjligheter • Riksrekryterande utbildningar • Friskolor – skillnader? • Frisök

  25. Idrott i gymnasieskolan Riksidrottsgymnasier – olika ansökningstider Inackorderingstillägg • Nationellt godkända idrottsutbildningar inom Gysam • Hagagym Borlänge fotboll och handboll • Soltorgsgym Borlänge fotboll och handboll • Lugnetgym Falun innebandy • Leksandsgym Leksand ishockey Musikpaket från åk 1 Sökbart för elever inskrivna vid musikskolan.

  26. Studier efter gymnasiet • Högskola/Universitet • Yrkeshögskola • Kom Vux • Folkhögskola • Studier utomlands

  27. Högskolan: • Grundläggande behörighet • - Fullständigt slutbetyg från 3-årigt gymnasium. • - Godkänt på kurser omfattande minst 90% av den totala kurspoängen – 2.250p • - Godkänt i sv/svas 3, eng 6 och ma 1 • Godkänt betyg på gymnasiearbetet • Särskild behörighet • Områdesbehörigheter –vissa ämnen och kurser

  28. Områdesbehörighet för högskolan Områdesbehörighet Behörighetskurser Yrkesexamina Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Juristexamen, Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Hi A + Sh A Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi/Undervisning Områdesbehörighet 11 Receptarieexamen Bi B + Fy A + Ke B + Ma D Apotekarexamen Läkarexamen Lärarexamen Tandläkarexamen Veterinärexamen Områdesbehörighet 13 Bi B + Fy B + Ke B + Ma D

  29. Hur man räknar ut poäng i gymnasiebetyget • Kurspoäng x kursbetyg • Kurspoäng • Högsta jämförelsetal är 20,0 • Meritpoäng – nytt från 2010 (max 2, 5 poäng) • Extra poäng om man läser mer kurser i • Språk (eng och moderna språk) • Matematik • Områdesrelaterade kurser (beroende på vilken högskoleutbildning man väljer) = Jämförelsetal

  30. Tidsplan för elever i åk 9 • Arbetslivsorientering - Prao • Gymnasieinformation – Föräldrar & elever • Vägvalet • Individuella samtal • Öppet Hus • Gymnasieansökan 2012 – 1 februari • I juli- slutantagningen är klar, besked kommer hem i brevlådan

  31. Vägvalet • Hagagymnasiet onsdag 12 oktober 18-20 • Obligatorisk kväll för alla elever i nian • Elever väljer tre program av intresse • Eleverna kommer att få en lista med sina val och infopassindelning samt entrébiljett och fikabiljett • Föräldrar varmt välkomna!

  32. Hemsidor inför gymnasievalet • www.dalarna.komforb.se /intagning • www.borlange.se/kommun/skolan • www.arbetsformedlingen.se • www.rf.se • www.gymnasieguiden.com • www.syoguiden.com • www.utbildningsinfo.se