tkk n ty suojelussa tapahtunutta 2006
Download
Skip this Video
Download Presentation
TKK:n työsuojelussa tapahtunutta 2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

TKK:n työsuojelussa tapahtunutta 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

TKK:n työsuojelussa tapahtunutta 2006. Koulutus työsuojeluvaltuutetuille: Työpaikkakiusaamis- ja häirintätapausten selvittäminen Tarita Tuomola. Taustaa koulutukselle.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TKK:n työsuojelussa tapahtunutta 2006' - ziya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tkk n ty suojelussa tapahtunutta 2006

TKK:n työsuojelussa tapahtunutta 2006

Koulutus työsuojeluvaltuutetuille:

Työpaikkakiusaamis- ja häirintätapausten selvittäminen

Tarita Tuomola

taustaa koulutukselle
Taustaa koulutukselle
 • Yhteydenotto Lasse Walliukselta, joka pyysi tuottamaan kyseisen koulutuksen TKK:n työsuojeluvaltuutetuille ja varavaltuutetuille
 • Koulutuksen tausta 2005 uusitussa Työturvallisuuslaissa, joka määrittelee työnantajan velvollisuuden puuttua häirintään, ja jonka myötä valtuutetut ovat joutuneet käymään keskusteluja, jotka koskevat erilaisia häirintätapauksia
 • Koulutuksella oli käytännön tarve: TKK:lla oli ollut vastaavanlaisia selvittelyprosesseja, joissa oli tarvittu työsuojeluvaltuutetun apua
taustaa koulutukselle kiusaamiseen puuttuminen
Taustaa koulutukselle: Kiusaamiseen puuttuminen
 • Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan puuttumaan häirintään / työpaikkakiusaamiseen tiedon saatuaan
 • Työnantaja voi saada tiedon suoraan kiusaamisen kohteeksi joutuneelta, työsuojeluvaltuutetulta, luottamushenkilöltä tai työterveyshuollolta
 • Häirinnän / työpaikkakiusaamisen tapahduttua pyydetään selvitykset molemmilta osapuolilta
koulutuksen tavoite
Koulutuksen tavoite
 • Koulutuksen tavoitteena oli lisätä työsuojeluvaltuutettujen tietoa työpaikkakiusaamisesta
 • Antaa valmiuksia puuttua kiusaamistilanteisiin ja olla mukana selvittelyprosessissa
 • Antaa välineitä keskustelujen läpiviemiseen tilanteiden selvittämisessä sekä harjaantua vetämään keskusteluja
selvitt misprosessi
Selvittämisprosessi

Koulutus työsuojeluvaltuutetuille 250106/TT

ty suojeluvaltuutetun toimintamalli
Työsuojeluvaltuutetun toimintamalli

LÄHDE: Lohi-Aalto, Päivi (2007) Työpaikkakiusaamistilanteiden selvittäminen työpaikalla. TJS-opintokeskus.

ty suojeluvaltuutetun rooli
Työsuojeluvaltuutetun rooli
 • Työsuojeluvaltuutetun rooli on keskustella molempien osapuolten kanssa ja selvittää mitä on tapahtunut sekä raportoida siitä eteenpäin
 • Keskustelujen haasteita:
  • Faktojen löytäminen ja objektiivisuuden säilyttäminen
  • Haastateltavien tunnereaktiot
  • Empatia ja ymmärtäminen
kiusaamistapausten selvitt minen
Kiusaamistapausten selvittäminen
 • Raportoitujen keskustelujen pohjalta työnantaja toteaa, onko kiusaamista / häirintää tapahtunut
 • Menettelytavoista sovitaan yhdessä asianosaisten ja työnantajan kanssa
  • Työjärjestelyt, työnohjaus ym.
 • Menettelytavat kirjallisina!
 • Työnantaja voi päättää yksipuolisesti toimenpiteistä, mikäli sopimukseen ei päästä
koulutuksen rakenne ja sis lt
Koulutuksen rakenne ja sisältö
 • Koulutus koostui seminaaripäivästä (1 pvä) ja toiminnallisista keskusteluharjoituksista koskien kiusaamisen selvittelyprosessia (2 pvää)
 • Luento-osiossa käsiteltiin mm.
  • Työpaikkakiusaamisen tunnuspiirteitä, eri muotoja, millaisissa olosuhteissa sitä ilmenee
  • Lainsäädäntöä ja työnantajan puuttumisvelvollisuutta
  • Kiusaamisen käsittelyprosessia (mm. suunnittelua ja raportointia)
  • Työsuojeluvaltuutetun keinoja puuttua tilanteeseen (esim. erilaiset kysymys- ja keskustelutekniikat)
  • Kiusatun kokemusta ja selviytymistä
koulutuksen rakenne ja sis lt1
Koulutuksen rakenne ja sisältö
 • Toiminnalliset harjoitukset olivat rooliharjoituksia, joissa työsuojeluvaltuutetut joutuivat setvimään kuvitteellista kiusaamistilannetta ja haastattelemaan eri osapuolia (kiusattu / kiusaaja)
 • Keskusteluharjoituksissa kiusatun ja kiusaajan roolit olivat käsikirjoitettuja ja kiusatun sekä kiusaajan roolissa olivat ammattinäyttelijät
 • Työsuojeluvaltuutetut toimivat omasta roolistaan käsin
 • Harjoitukset videoitiin
 • Kouluttajat antoivat palautetta keskustelun läpiviennistä
keskusteluharjoitukset
Keskusteluharjoitukset
 • Keskusteluharjoituksissa käytiin läpi kuvitteellinen tilanne, jossa työsuojeluvaltuutettu sai tietoonsa tilanteen taustat ennen keskusteluja
  • Kuvitteellisessa organisaatiossa on2005 tapahtunut organisaatiomuutos, jossa esimiesten kesken jaettu vastuuta
  • Vähemmän aikaa tehtävässään ollut ”syyttää” pidempään työskennellyttä kollegaansa kiusaamisesta: työnteon häiritsemisestä ja henkilökohtaisesta, persoonaan kohdistuvasta kiusaamisesta
  • Ko. henkilö on ottanut yhteyttä valtuutettuun ja valtuutettu on käynyt puhelinkeskustelun tämän kanssa ennen osapuolten tapaamista
keskusteluharjoitukset1
Keskusteluharjoitukset
 • Valtuutettu kävi erikseen keskustelut niin kiusatun kuin kiusaajankin kanssa
 • Keskustelut merkitsevät eri asiaa eri osapuolille
  • Kiusatulle usein riittää, että hän tulee ”kuulluksi”  empatian tarve, vaikkei kyse olekaan terapeuttisesta keskustelusta
  • Kiusaaja joutuu vastaamaan ”syytöksiin”  puolustautuminen, kieltäminen
  • Edellä mainittu edellyttää valtuutetulta kykyä suhtautua asiaan neutraalisti, mutta silti ottaa se tosissaan
  • Pitää nähdä ”metsä puilta”; asiassa on aina kaksi puolta, usein kahden (tai useamman) ihmisen vastakkaiset näkemykset tilanteesta
 • Toivottavaa olisi, että keskusteluissa saavutettaisiin yhteinen näkemys selkeistä toimintatavoista jatkossa
kokemuksia koulutuksesta
Kokemuksia koulutuksesta
 • Luento-osuus oli keskusteleva
  • Osanottajat toivat omia ajatuksiaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan esille koskien päivän aihetta
 • Keskusteluharjoitukset koettiin toimiviksi
  • Osallistujat olivat hyvin motivoituneita keskusteluharjoituksiin
ad