sfi til patientsikkert sygehus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SFi til Patientsikkert Sygehus PowerPoint Presentation
Download Presentation
SFi til Patientsikkert Sygehus

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

SFi til Patientsikkert Sygehus - PowerPoint PPT Presentation

ziven
125 Views
Download Presentation

SFi til Patientsikkert Sygehus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SFi til Patientsikkert Sygehus SFI til Tryksårspakken, Sepsispakken og Kirurgipakken www.hospitalsenheden-horsens.dk

  2. Tryksårspakken • Vi har valgt at lave en standardplan, ”Forebyggelse af tryksår” til at dække Tryksårspakken. Denne standardplan indgår i de standard-planer, som alle afdelinger bruger ved modtagelsen af patienten. • Standardplanen består af: • Tryksår, vurdering af risiko, som er sat sammen med: • Forebyggelse af tryksår, Braden-skala • Tryksårs-risikofaktorer, vurdering af andre • Trykskade, vurdering og gradinddeling • Aktiviteten skal udføres 1 x dagligt • Der er link til retningslinje på e-Dok • Vi har af praktiske hensyn valgt at have aktiviteten, Sår + sårbehandling i standardplanen 2 ▪ www.hospitalsenheden-horsens.dk

  3. SFi i tryksårspakken 3 ▪ www.hospitalsenheden-horsens.dk

  4. Sepsispakken • ”Sepsispakken” dækkes ved aktiviteter, der indgår i to forskellige standardplaner, da afklaringen af sepsis foretages i flere trin. • Vurdering - SIRS kriterier (systemisk inflammatorisk respons syndrom), er tilføjet TOKS (Tidlig opsporing af kritisk sygdom). • Næste aktivitet findes i standardplanen ”Sepsis, udredning svær sepsis” med aktiviteten • Udredning for sepsis + Plan • Der er link til retningslinje på e-Dok 4 ▪ www.hospitalsenheden-horsens.dk

  5. SFi til Sepsispakken 5 ▪ www.hospitalsenheden-horsens.dk

  6. Kirurgipakken • ”Kirurgipakken” dækkes ved aktiviteter, der indgår i flere forskellige standardplaner. • Aktiviteten ”Præoperativ tromboserisikovurdering” indgår i Operationstilmelding, HEH. • Aktiviteten ”Klargøre patient til operation” indgår i andre relevante standardplaner eller vælges separat • Aktiviteterne ”Afvigelse fra Kirurgipakken, præ-op”, ”Tjek ind”, ”Time out” og ”Tjek ud” indgår i dokumentationen på alle operationsafdelinger. • Aktiviteterne ”Opretholdelse af normal legemstemperatur under OP” og ” Blodsukkermåling under OP” skal indgå i Anæstesiprocedurer (dokumentation af foretaget anæstesi) • Der er link til retningslinje på e-Dok 6 ▪ www.hospitalsenheden-horsens.dk

  7. SFi til Kirurgipakken 7 ▪ www.hospitalsenheden-horsens.dk