randers centralsygehus gren sygehus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Randers Centralsygehus Grenå Sygehus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Randers Centralsygehus Grenå Sygehus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Randers Centralsygehus Grenå Sygehus - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Randers Centralsygehus Grenå Sygehus. Præsentation for Region Midtjyllands Underudvalg vedr. service, kvalitet, plan og struktur på sundhedsområdet. 221106. Kliniske specialer RC/GS. Ortopædkirurgi Endocrinologi Organkirurgi Lungemedicin Urologi Hjertesygdomme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Randers Centralsygehus Grenå Sygehus' - clementine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
randers centralsygehus gren sygehus

Randers CentralsygehusGrenå Sygehus

Præsentation for

Region Midtjyllands

Underudvalg vedr. service, kvalitet, plan og struktur på sundhedsområdet.

221106

kliniske specialer rc gs
Kliniske specialer RC/GS

Ortopædkirurgi Endocrinologi

Organkirurgi Lungemedicin

Urologi Hjertesygdomme

Gyn/Obs Med. Gastro-enter.

Øre-Næse-Hals Reumatologi

Øjensygdomme Neurologi

Anæstesiologi Nefrologi/Dialyse

Pædiatri/Neonatalogi

Klinisk Biokemi

Klinisk Fysiologi (Psykiatri)

Patologi

Billeddiagnostik

slide6
Data
 • 1690 fuldtidsstillinger.
 • 343 disponible senge.
 • Sygefravær 4,1 %.
 • Personaleomsætning 15.6%.
 • Arbejdsulykker 14/1000 fuldtidsstillinger.
  • (Amt 25/1000)
slide7

Aktivitet – Randers Centralsygehus

2005 1. halvår 2006

Antal disponible senge 353,4 354,5

Belægningsprocent 88,0 89,1

Gennemsnitlig liggetid 4,0 3,9

Antal udskrivninger 28.665 14.713

Antal sengedage 113.169 57.273

Ambulante besøg 115.361 69.768

Skadestuebesøg 24.563 12.307

Operationer inkl. endoskopier 28.559 14.469

Kilde: Lis 29.november 2006

aktivitet grenaa sygehus 2005 1 halv r 2006
Aktivitet – Grenaa Sygehus 2005 1. halvår 2006

Antal disponible senge 23,8 23,8

Belægningsprocent 68,0 65,0

Gennemsnitlig liggetid 10,0 9,3

Antal udskrivninger 598 305

Antal sengedage 5.953 2.841

Ambulante besøg 11.881 8.631

Skadestuebesøg 6.462 2.766

Operationer inkl. endoskopier 3.787 2.159

Kilde: Lis 29.november 2006

slide9

Økonomi 2003 2004 2005

(i mio. kr.)

Regnskabsresultat 735,9 722,8 745,9

Behandlede cpr.-numre 54.030 59.402 58.953

DRG-værdi 865,2 878,6 988,0

DRG-produktivitet 1,18 1,22 1,32

Regnskabsresultatet er i løbende priser

DRG-værdi er målt med det pågældende års takstsystem

DRG-produktivitet er DRG-værdi i forhold til regnskabsresultatet. Når denne stiger, stiger DRG-værdien mere end regnskabsresultatet og sygehuset bliver således i stand til at producere mere værdi for de samlede midler, d.v.s. produktiviteten stiger.

randers centralsygehus
Randers Centralsygehus
 • Styrker
  • Mange specialer samlet i et hus.
  • Patientforløbene kan hænge sammen.
  • Mange speciallæger i hvert speciale.
  • Nogle rekrutteringsproblemer, gode medarbejdere.
  • Moderne teknologi og fysiske rammer.
hvad g r vi ved udfordringerne
Hvad gør vi ved udfordringerne
 • Ambulant i stedet for indlæggelse.
 • Dagkirurgi.
 • Hotelsenge i stedet for almindelige.
 • Besparelser ved hjælp af digitalteknologi.
 • Korte indlæggelser
  • Aftaler med kommuner
  • Speciallæger med det samme
  • Patientforløb
m l og strategier 2006
Mål og Strategier 2006
 • Faglig Strategi.
  • Kvindesygdomme
  • Kræftsygdomme
  • Akut Sygehus
  • Elektivt Sygehus
 • Ledelses Strategi.
 • Økonomisk Strategi.
 • Personale strategi.
 • Samarbejdsstrategi.
kvinde barn omr det
Kvinde/barn området

Sexologi (LLfunktion)

IVF (samarbejde med Brædstrup sgh.)

Spædbørnsvenligt sygehus

Urogynækologi

Amme/akupunktur klinik

Insulinpumper børn

Samarbejde med kommuner vedr. gravide.

Fødsler fra Region Nordjylland?

kr ftsygdomme
Kræftsygdomme

Cancer mammae.250 op./2 operatører/Amtslig MR mammografi funktion.

Cancer Recti. 60 op./3 operatører.

Cancer Colon. 110 op./5 operatører.

Cancer Pulmones.Samme dags diagnostik. 250 pt./Overholder NIP krav.

Sygehuset har bagstopper funktion for de operative kræftsygdomme.

Patologisk institut leder folkeus.vedrørende livmoderhalskræft.

Tilknytningsaftale med Århus Universitetssygehus.

akut sygehus
Akut Sygehus

Traume modtagelse

Skadestue

Akut medicinsk modtage afsnit

(samme for børn, organkirurgi etc.)

Lægeambulancedrift efter national standard

Sammenhængende forløb uden interne

ventetider.

Gennemsigtig kvalitet og korte ventetider

Døgnbemanding af højtspecialiseret

Sundhedspersonale

Akutte operationslinier man-lørd (2007)

akut sygehus ct
Akut Sygehus ct.

Skadestuebesøg 35000

Akutte indlæggelser 20000

Vagtlægekontakter 40000

elektivt sygehus
Elektivt sygehus

Høj prioritering af det elektive område

Vigtigt med akut linie 6dage/uge

Markedsføring af Grenå sygehus

Sikre og udvide elektiv aktivitet RC

sundhedsfaglig kvalitet
Sundhedsfaglig kvalitet
 • Danske kvalitetsmodel.
 • Nationale Indikator projekt.
 • Den Gode Medicinske afdeling.
 • Utilsigtede hændelser.
 • Hygiejne standarder.
 • Databaser.
 • Patienttilfredshed.
 • Patient klager.
sundhedsvidenskabelig forskning
Sundhedsvidenskabelig forskning

RC er noget enestående og derfor uundværlig i det danske forskningslandskab(J.C.Djurhuus/2005)

Udarbejdelse af forskningsstrategi

Klinisk tværfaglig forskningsenhed

Laboratorieforskning

Universitet/fakultet/Kliniske lektorer

Tilknytningsaftaler

artikler indekseret i medline
Artikler indekseret i Medline

Vejle 92

Randers 79

Herning 59

Viborg 52

Holstebro 47

uddannelse
Uddannelse

RC/GS en meget stor uddannelses institution.

Hver dag 160 uddannelsessøgende tilstede.

Samarbejde sygepleje , jordemoder, fodterapeut , SOS , bioanalyttikker , teknisk - skoler

Omkostninger ny S-lægeuddannelse 7mio.

Oprettelse af pædagogisk funktion.

Videreuddannelsesråd YL.

Undervisningsudvalg medicinerstudenter.

lang tradition for samarbejde
Lang tradition for samarbejde
 • Med Randers Kommune
 • Mødeaktivitet flere gange årligt
 • Projekt vedrørende terminalpatienter(88-90)
 • Socialpsykiatrisk projekter (90-92)
 • Skriftlig ældreaftale (den1.i 1990)
 • Phd.studie Forebyggelse af faldulykker (besøg hos ældre)
 • Fælles temamøder (praktiserende læger, social- og sundhedsforvaltningsrepr.)
 • Hjælpemidler
 • 8 omegnskommuner med til fælles konferencer(90)
 • Med Sønderhald kommune

Genoptræning af ældre

 • Ældreaftaler med 10 kommuner ud af 14
form l med indg else af ldreaftale
Formål med indgåelse af ældreaftale.
 • Undgå indlæggelser af sociale og plejemæssige årsager på sygehus
 • Færdigbehandlede patienter skal udskrives hurtigst muligt fra sygehus
 • Undgå uhensigtsmæssige flytninger
 • Styrke optræningsmulighederne for ældre i eget hjem
 • Styrke information og samarbejde mellem praktiserende læger, sygehus og kommune
f lles skoleb nk vidensdeling kompetenceudvik
Fælles skolebænk (vidensdeling/kompetenceudvik.)

At udvikle fælles fokus og forståelse blandt plejepersonale, fysio - og ergoterapeuter i primærkommunerne og på sygehuset.

At formidle viden der medvirker til at skabe forståelse for hinandens områder og vilkår.

At beskrive den gode indlæggelse og den gode udskrivelse for at kunne handle i overensstemmelse hermed.

At udvikle fælles forståelse for fagudtryk og fagsprog.

At forebygge indlæggelser på sygehuset.

At opbygge de bedst mulige kommunikationsveje mellem lokalområderne i primærkommunerne og de enkelte sygehusafsnit.

f lles skoleb nk
Fælles skolebænk
 • Emner:
 • Behandling og pleje af sår
 • Den mobile bioanalytiker
 • Den sociale døgnbutik i Randers
 • En diabetikers dagbog
 • Inkontinens – herunder pleje af suprapubisk kateter hos patienter
 • Det palliative team
 • Funktion som praksiskonsulent
 • Pleje af patienter med suprapubisk blærekateter
 • Distriktsterapeuter
 • Meticillinresistente stafylokok aureus – MRSA
 • Ernæringsterapi
mere end ca 2000 deltagere siden 2004

Mere end ca.2000 deltageresiden 2004

Plejepersonale

Terapeuter

Økonomaer/køkkenass.

fremtidige sundhedsaftaler skal
Fremtidige sundhedsaftaler (skal)
 • Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter ( samarbejdsaftaler)
 • Indlæggelsesforløb (akut modtageafsnit, amb.)
 • Træningsområdet (apopleksipatienter)
 • Hjælpemiddelområdet (fælles sårmanual)
 • Forebyggelse og sundhedsfremme; herunder patientrettet forebyggelse (udadgående funktioner, GS)
 • Indsatsen for mennesker med sindslidelser
fremtidige sundhedsaftaler eks p kan
Fremtidige sundhedsaftaler(eks. på kan)
 • Jordemoderkonsultationer i bofællesskab med sundhedsplejersker, fælles ammeamb.
 • Fælles efteruddannelse af sundhedsfagligt personale.
 • Fælles hjælpemiddelindkøb og udlevering
 • Sundhedsskole
 • Hygiejne – MRSA
 • Ernæring - fælles diætist
praktiserende l ger
Praktiserende læger
 • Åbent hus møder
 • Praktiserende læger Djursland
 • Ansat 4 praksiskonsulenter
ben telefon
Åben telefon
 • Hver måned
 • En fra sygehusledelsen
personalepolitikken
Personalepolitikken

God omgangstone

Rose hinanden

Omsorg for hinanden

Det er sammenhæng mellem det vi siger og

det vi gør

fokus p ledelse
Fokus på ledelse
 • Kompetenceprofil for afdelingsledere
 • Ledelsesseminar 1 til 2 gange årligt
 • Ledelse og følgeskab
 • Speciel intro til nye ledere
 • Funktionsledelse
generalplan
Generalplan
 • Hvorfor ?
 • Hvad skal der til ?
generalplan rc
Generalplan RC

Regional tandklinik

Dialyseafsnit

Opvågning/OP

Fødeafdeling

Apoplexi afsnit

Lean-Urologi

Palliativt team

Forskning/Uddannelses kontorer

Personalekontorer

Auditorium

Nye uniformsdepoter etc.