Fallolyckor fallprevention hos ldre personer lars nyberg maj 2007
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Fallolyckor & fallprevention hos äldre personer Lars Nyberg, maj 2007. Fall och fallprevention hos äldre personer. 1 000 000 fall per år bland äldre personer i Sverige Vanligare dödsorsak än trafikolyckor Kan förebyggas Baserat på kunskap om risk och uppkomst

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fallolyckor fallprevention hos ldre personer lars nyberg maj 2007

Fallolyckor & fallpreventionhos äldre personerLars Nyberg, maj 2007


Fall och fallprevention hos ldre personer
Fall och fallprevention hos äldre personer

 • 1 000 000 fall per år bland äldre personer i Sverige

 • Vanligare dödsorsak än trafikolyckor

 • Kan förebyggas

  • Baserat på kunskap om risk och uppkomst

  • Fysisk träning viktigaste (?) komponenten


Definition
Definition

 • ”Unintentionally coming to rest on the ground or floor”

  • Jensen, 2003

 • Flera liknande definitioner, inkluderande eller exkluderande svimning o dyl.


F rekomst
Förekomst

 • Incidens per 100 personer och år:

 • Stiger med:

  • Ålder

  • Kvinnligt kön

  • Funktionsnedsättning

 • Befolkningssnitt: var tredje åldring faller årligen


F rekomst tid plats
Förekomst: tid & plats

 • Typfallen avspeglar aktivitetsmönster

  • Inomhus under vardagliga aktiviteter

  • Dygnets aktiva timmar

  • Lokaler man vistas mest i

  • Undantag:

   • nattliga fall på toa/på väg till/från toa i särskilda boenden


Skadefrekvens per fall
Skadefrekvens per fall

 • Inga skador:

  • 50%-70%

 • Lätta skador:

  • 20%-40%

 • Måttliga-svåra skador:

  • 10%-20%


Andra konsekvenser
Andra konsekvenser

 • Oro / rädsla

 • Skam, vanmakt

 • Aktivitetsbegränsningar

 • Ökat beroende, minskad förmågaAtt falla eller icke
Att falla eller icke?

 • Kapacitet:

  • Motorisk kontroll

   • Muskulatur

   • Balans

   • Praxis

  • Sensorik / syn

  • Kognition

Aktivitet

Omgivning

Kapacitet


Riskfaktorer
Riskfaktorer

 • Kvinnligt kön

 • Hög ålder

 • Nedsatt motorisk kontroll

  • Muskelstyrka, balans, gångfunktion

 • Syn/känselnedsättning

 • Demens, stroke, mb Parkinson

 • Läkemedel

 • Försämringar i allmäntillstånd (hos ”sköra”)


Identifiera individer i risk
Identifiera individer i risk

 • Tidigare fall

 • ”Bedömer du att risken för att NN ska falla inom ett halvår är hög?”

 • Kända riskfaktorer

  • Ex vis riskindex:

   • Downton Index


Downton index
Downton Index

 • Downton, 1992

 • Summascore 0-11

 • 3 p el mer indikerar risk

 • Validerad i servicehusmiljö:

  • Rosendahl et al, 2004:

  • God sensitivitet, måttlig specificitet

  • Prediktion bäst inom 3 mån


 • Downton index riskindikatorer

  Tidigare kända fall

  Sedativa lkm

  Diuretika,

  Andra antiyperten-siva lkm

  Antiparkinsonmed

  Antidepressiva

  Synnedsättning

  Hörselnedsättning

  Nedsatt sensomo-torisk extremitets-funktion

  Kognitiv funktions-nedsättning

  Osäker gång

  Downton Index, riskindikatorer:


  Omgivningens betydelse
  Omgivningens betydelse

  • Fysiska miljön överraskande svagt knuten till fall (särskilt hos ”sköra”)

  • MEN: förändrad vårdmiljö reducerade fall med 40% hos strokedrabbade i rehabilitering!


  Aktivitetens betydelse
  Aktivitetens betydelse

  • Liten andel fall förklaras av ”riskaktiviteter” (särskilt hos ”sköra”)

  • Den fysiska aktivitetsgradens betydelse näst intill obeforskad

   • Utlösande?

   • Skyddande?


  Evidens f r preventiva insatser
  Evidens för preventiva insatser

  • Äldre i ordinärt boende:

   • Stark evidens (fr o m Tinetti et al, 1994)

    • Multifaktoriella individuella program

    • Program med enskilda åtgärder:

     • Fysisk träning av balans och styrka

     • Bostadsanpassning / förflyttningshjälpmedel

     • Läkemedelsrevision


  Evidens f r preventiva tg rder
  Evidens för preventiva åtgärder

  • Äldre i särskilt boende

   • Svagare evidens men positiva fynd (fr o m Jensen et al, 2002; Becker et al, 2003)

   • Multifaktoriella individualiserade program

    • Fysisk träning

    • Medicinska åtgärder

    • Omvårdnadsåtgärder

    • Hjälpmedel, skor

    • Anpassning av fysisk miljö

    • Höftskyddsbyxor som skadeprevention


  Fysisk tr ning som fallprevention
  Fysisk träning som fallprevention

  • En av de starkaste fallpreventiva åtgärderna!


  Litteratur
  Litteratur

  • Downton J. Falls in the elderly. London: Edward Arnold, 1992.

  • Lord SR, m fl. Falls in older people: risk factors and strategies for prevention. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

  • Jensen J. Fall and injury prevention in older people living in residential care facilities. Umeå: Umeå university medical dissertation. New Series 812, 2003.

  • Chang JT, m fl. Interventions for the prevention of falls in older adults: systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ 2004; 328: www.bmj.com


  Litteratur forts
  Litteratur, forts

  • Day L, m fl. Randomised factor trial of falls prevention among older people living in their own homes. BMJ 2002: 325: 128-133.

  • Jensen J, m fl: Fall and injury prevention in older people living in residential care facilities: a cluster randomized trial. Ann Intern Med. 2002; 136: 733-741

  • Sokka M, m fl: Att förebygga fall inom särskilt boende i Storumans och Vindelns kommuner. Äldrecentrum Västerbotten: Rapport 2004:1. www.vll.se/ac/aldrecentrum

  • Rosendahl E, m fl: Prediction of falls among older people in residential care facilities by the Downton index. Aging Clin Exp Res. 2003;15:142-7.