Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace:

play fullscreen
1 / 12
Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace:
104 Views
Download Presentation
ziazan
Download Presentation

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: • Člověk a příroda • Zeměpis • Asie • 8. ročník • Žák za pomoci práce s atlasem určuje polohu Asie na mapě světa, sousední světadíly a oceány, které ji omývají, vymezí hranici mezi Evropou a Asií, pracuje s pojmy kontinent a světadíl

 2. Asie – poloha na mapě světa

 3. Je Asie kontinent nebo světadíl? Evropa kontinent E U R A S I E světadíl Asie Asie je světadíl, který leží na kontinentu Eurasie. Obr. č. 1

 4. S jakými světadíly Asie sousedí? Amerika Evropa Afrika Austrálie Obr. č. 1

 5. Kudy prochází hranice mezi Evropou a Asií? Kumomanyčská sníženina pohoří Ural ( východní úpatí) Azovské moře Černé moře řeka Emba průliv Bospor Kaspické moře průliv Dardanely Obr. č. 1

 6. Jaké oceány omývají pobřeží Asie? Severní ledový oceán Atlantský oceán Tichý oceán Indický oceán Obr. č. 1

 7. Čím je Asie oddělena od Afriky, od Austrálie a od Ameriky? Amerika Beringův průliv Suezský průplav Rudé moře Timorské moře Afrika Obr. č. 1 Austrálie

 8. Jaké významné rovnoběžky procházejí Asií? severní polární kruh obratník Raka severní polokoule rovník jižní polokoule Obr. č. 2

 9. Jaké významné poledníky procházejí Asií? západní polokoule východní polokoule 180° Obr. č. 2

 10. Poloha Asie - shrnutí • kontinent Eurasie • světadíl Asie • sousedí – Evropa, Afrika, Austrálie, Amerika • severní i jižní polokoule • východní i západní polokoule • pevninská hranice s Evropou • omývají všechny 4 oceány Historická mapa Asie z roku 1595 Obr. č. 3

 11. OBR. Č. 1 - AUTOR NEUVEDEN. File:Asia satelliteorthographic.jpg [online]. [cit. 4.9.2012]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asia_satellite_orthographic.jpg>. • OBR. Č. 2 - UWE DEDERING. File:Asia laearelieflocation map.jpg[online]. [cit. 4.9.2012]. Dostupný na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asia_laea_relief_location_map.jpg>. • OBR. Č. 3 - ABRAHAM ORTELIUS. File:Abraham Ortelius Map of Asia 1595.jpg [online]. • [cit. 4.9.2012]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abraham_Ortelius_Map_of_Asia_1595.jpg>.