werkgroep ict vac gent n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Werkgroep ICT VAC Gent PowerPoint Presentation
Download Presentation
Werkgroep ICT VAC Gent

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9
gillian

Werkgroep ICT VAC Gent - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
Werkgroep ICT VAC Gent
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Werkgroep ICTVAC Gent Issues

  2. WG ICT – VAC Gent • De werkgroep ICT behandelt volgende items : • ICT uitrustingen van verhuizende diensten (pc, copier, plotter, …) voor aansluiting op LAN • Bekabeling van het VAC (LAN, WLAN) • Publieke aansluiting van het VAC (fiber VO, Belgacom) • Telefonie • Dataroom inrichting • Vergaderzaal policy (incl. videoconferentie) • Toegangscontrole / ICT-luik (niet: badges)

  3. WG ICT – VAC Gent • De WG ICT is afhankelijk van / dient betrokken te worden bij : • Ontwerp elektr. vermogen + HVAC (koeling) • Security (physical & logical) • Koppelingen • Trust protocol (gedeeld gebruik dataroom) • Inrichting van de burelen / lokalen • Onderhoudscontract (onderhoud dataroom)

  4. WG ICT – VAC Gent • Beslissingen voor te leggen aan stuurgroep : • Bekostigen van LAN apparatuur • Shared LAN of separate LAN • Shared WLAN mogelijkheden • Welke afspraken gelden voor bekostigen van fiber intro (versus aanbevelingen IAVA) • Nog geen schattingen beschikbaar • Redundante intro is duur (Leuven : 253K, Brugge : 275K) • Principe van shared dataroom • Samenwerkingsprotocol tussen de verschillende ICT diensten • Caging niet van toepassing

  5. WG ICT – VAC Gent • Inrichting dataroom : • Basisontwerp 1kW/m² = geen grote servers • Racks 80 x 120 – 42HU • Oppervlakte – reservatie voorzien maar finalisatie nodig in functie van AGIV / VMSW • UPS & diesel • Intenties van de ICT-diensten ? • eIB : enkel core switchen, geen servers • Servers voor andere diensten ? In principe niet voorzien als main dataroom • Lokale “server infrastructuur” voor telefonie, security, GBS

  6. WG ICT – VAC Gent • Concept bekabeling : • Vertikale backbone Cat3, Cat6A en fiber OM3 of OM4 (in DUCT) naar elk datalokaal • Datalokalen : actief en passief rack • Actief = switching apparatuur • Passief = bekabeling infrastructuur • Op werkvloer : gestruct. bekabeling Cat6A + elektr. in vloerdoos, modulair opgebouwd, uitbreidbaar • Speciaal : bekabeling leslokalen, via zuilen

  7. WG ICT – VAC Gent • Inrichting vergaderzalen • Gemeenschappelijk, reserveerbaar via Zaalreservatie website • Eigen vergaderzalen mogelijk, audiovisuele inrichting op eigen kredieten • Bekabeling in functie van grootte • Beperkt bruikbaar als bureel • Bekabelde toegang = Internet • Voor bezoekers : dag-account via balie • Wireless coverage • 1 videoconference terminal op AFM VPN

  8. WG ICT – VAC Gent • Toegangscontrole • Merk : Interflex • Toepassingssoftware : 6020 module, op VO-net • Badges met kleurcode en met foto • Speciaal : “secure zone”, enkel mits motivatie • Inbegrepen : tijdsregistratie • Type badges : LEGIC, proximity • Aparte tijdsregistratie terminals : via UTP bekabeling te regelen. Geen aparte toegangscontrole systemen toegelaten. • 1 gebouwverantwoordelijke, 1 onderhoudsfirma

  9. WG ICT – VAC Gent • WLAN infrastructuur • Wegens risico op interferentie & jamming wordt slechts 1 infrastructuur voor WLAN voorzien • Site survey werkaanvraag ingediend • Stuurgroep beslist of full coverage (cfr Leuven) of partial coverage (vb enkel vergaderzalen) & wie betaalt • 802.11g standaard, tenzij n-standaard alsnog gecertifieerd wordt door de IEEE. In zulks geval dual mode te voorzien want Wlan-interfaces in huidige ICT apparatuur zijn van g-type