impuls i gesti de l observatori de la dona n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Impuls i gestió de l’Observatori de la Dona PowerPoint Presentation
Download Presentation
Impuls i gestió de l’Observatori de la Dona

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 74

Impuls i gestió de l’Observatori de la Dona - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Impuls i gestió de l’Observatori de la Dona. Informe any 2007 Indicadors de seguiment. Centre d’Atenció i Informació a la Dona. Ajuntament de L’Hospitalet. L’Hospitalet de Llobregat, 29 de maig de 2008 07-20-00031-07-VF. Índex. Desigualtat de gènere 3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Impuls i gestió de l’Observatori de la Dona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
impuls i gesti de l observatori de la dona
Impuls i gestió de l’Observatori de la Dona

Informe any 2007

Indicadors de seguiment

Centre d’Atenció i

Informació a la Dona.

Ajuntament de L’Hospitalet.

L’Hospitalet de Llobregat, 29 de maig de 2008

07-20-00031-07-VF

slide2
Índex
 • Desigualtat de gènere 3
  • L’Estructura demogràfica de L’Hospitalet 3
  • La Situació Laboral 12
  • Els Serveis Socials 24
  • L’Educació 33
  • L’Habitatge 41
  • Immigració 46
 • Violència Vers les dones 51
slide3
Índex
 • Desigualtat de gènere
  • L’Estructura demogràfica de L’Hospitalet
  • La Situació Laboral
  • Els Serveis Socials
  • L’Educació
  • L’Habitatge
  • Immigració
 • Violència Vers les dones
poblaci de l hospitalet per g nere i edat
Població de L’Hospitalet per gènere i edat

Nom de l’indicador:

Població de L’Hospitalet per gènere i edat

Núm.

1.1

Definició de l’indicador:

Quantificació del nombre de dones respecte homes empadronades al municipi per edats.

Fórmula de càlcul:

∑ Nombre de dones / ∑ Nombre total homes

Objectiu:

Conèixer la distribució de la població empadronada a la ciutat per gènere i per grups d’edats.

Fonts de Dades:

INE

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Global

Responsable de l’indicador:

Sistema d’Informació de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Periodicitat de recollida:

Anual

taxa bruta de natalitat a l hospitalet en relaci a la taxa de bruta natalitat al barcelon s
Taxa bruta de natalitat a L’Hospitalet en relació a la taxa de bruta natalitat al Barcelonès

Nom de l’indicador:

Taxa bruta de natalitat a L’Hospitalet en relació a la taxa bruta de natalitat al Barcelonès

Núm.

1.2

Definició de l’indicador:

Quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la població a meitat del període. S’expressa en tant per mil.

Fórmula de càlcul:

∑ nascuts vius / 1000 habitants

Objectiu:

Comparar la taxa bruta de natalitat de L’Hospitalet amb la taxa bruta de natalitat del Barcelonès.

Fonts de Dades:

IdesCat

Unitat de mesura:

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Global

Responsable de l’indicador:

Sistema d’Informació de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Periodicitat de recollida:

Anual

taxa bruta de mortalitat a l hospitalet en relaci a la taxa bruta de mortalitat al barcelon s
Taxa bruta de mortalitat a L’Hospitalet en relació a la taxa bruta de mortalitat al Barcelonès

Nom de l’indicador:

Taxa bruta de mortalitat a L’Hospitalet en relació a la taxa bruta de mortalitat al Barcelonès

Núm.

1.3

Definició de l’indicador:

Quocient entre el nombre de defuncions registrades en un any determinat i la població a meitat del període. S’expressa en tant per mil.

Fórmula de càlcul:

∑ defuncions/ 1000 habitants

Objectiu:

Comparar la taxa bruta de mortalitat de L’Hospitalet amb la taxa bruta de mortalitat del Barcelonès.

Fonts de Dades:

IdesCat

Unitat de mesura:

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Global

Responsable de l’indicador:

Sistema d’Informació de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Periodicitat de recollida:

Anual

slide7
Taxa bruta de creixement natural a L’Hospitalet en relació a la taxa bruta de creixement natural al Barcelonès

Nom de l’indicador:

Taxa bruta de creixement natural a L’Hospitalet en relació a la taxa bruta de creixement natural al Barcelonès

Núm. 1.4

Definició de l’indicador:

Quocient entre el saldo natural, expressat com a diferència entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions registrats, en un any determinat i la població a meitat del període. S’expressa en tant per mil.

.

Fórmula de càlcul:

Creixement natural població / 1.000 habitants

Objectiu:

Comparar la taxa bruta de creixement natural de L’Hospitalet amb la taxa bruta de creixement natural del Barcelonès.

Fonts de Dades:

IdesCat

Unitat de mesura:

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Global

Responsable de l’indicador:

Sistema d’Informació de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Periodicitat de recollida:

Anual

slide8
Taxa bruta de creixement migratori a L’Hospitalet en relació a la taxa bruta de creixement migratori al Barcelonès

Nom de l’indicador:

Taxa bruta de creixement migratori a L’Hospitalet en relació a la taxa bruta de creixement migratori al Barcelonès

Núm. 1.5

Definició de l’indicador:

Quocient entre el saldo migratori en un any determinat i la població a meitat del període. Per al període 1986-2001 el saldo migratori s’estima a partir de l’equació compensadora (creixement total = creixement natural + creixement migratori). Per a l’any 2002 i posteriors el saldo migratori es calcula sumant els saldos migratoris intern i extern. S’expressa en tant per mil.

.

Fórmula de càlcul:

Creixement migratori població / 1.000 habitants

Objectiu:

Comparar la taxa bruta de creixement migratori de L’Hospitalet amb la taxa bruta de creixement migratori del Barcelonès.

Fonts de Dades:

IdesCat

Unitat de mesura:

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Global

Responsable de l’indicador:

Sistema d’Informació de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Periodicitat de recollida:

Anual

slide9
Taxa bruta de creixement total a L’Hospitalet en relació a la taxa bruta de creixement total al Barcelonès

Nom de l’indicador:

Taxa bruta de creixement total a L’Hospitalet en relació a la taxa bruta de creixement total al Barcelonès

Núm. 1.6

Definició de l’indicador:

Quocient entre la variació en els efectius d’una població, expressada com a diferència entre la xifra d’habitants inicial i final d’un període, i la població a meitat del període. S’expressa en tant per mil.

.

Fórmula de càlcul:

Creixement total població / 1.000 habitants

Objectiu:

Comparar la taxa bruta de creixement total de L’Hospitalet amb la taxa bruta de creixement total del Barcelonès.

Fonts de Dades:

IdesCat

Unitat de mesura:

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Global

Responsable de l’indicador:

Sistema d’Informació de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Periodicitat de recollida:

Anual

tipologia de nuclis familiars per nombre de fills es
Tipologia de nuclis familiars per nombre de fills/es

Nom de l’indicador:

Tipologia de nuclis familiars per nombre de fills/es

Núm. 1.7

Definició de l’indicador:

Creuament del tipus de nucli familiar amb el nombre de fills/es.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Comparar els diferents tipus de nuclis familiars en relació al nombre de fills/es.

Fonts de Dades:

IdesCat

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Global

Responsable de l’indicador:

Sistema d’Informació de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Periodicitat de recollida:

Quinquennal

evoluci del nombre de llars on viuen persones soles
Evolució del nombre de llars on viuen persones soles

Nom de l’indicador:

Evolució del nombre de llars on viuen persones soles

Núm. 1.8

Definició de l’indicador:

Evolució del nombre de llars on viuen persones soles, per gènere i grups d’edat.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar la diferent evolució per gènere de les llars on hi viuen persones en funció de la seva edat.

Fonts de Dades:

IdesCat

Unitat de mesura:

Número de persones

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Global

Responsable de l’indicador:

Sistema d’Informació de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Periodicitat de recollida:

Quinquennal

slide12
Índex
 • Desigualtat de gènere
  • L’Estructura demogràfica de L’Hospitalet
  • La Situació Laboral
  • Els Serveis Socials
  • L’Educació
  • L’Habitatge
  • Immigració
 • Violència Vers les dones
poblaci en relaci a l activitat per g nere i edat
Població en relació a l’activitat per gènere i edat

Nom de l’indicador:

Població en relació a l’activitat per gènere i edat

Núm. 2.1

Definició de l’indicador:

La població econòmicament activa està integrada per les persones d’ambdós sexes de setze o més anys d’edat que, en la setmana de referència del cens o padró, estava dedicada a la producció de béns i serveis, en situació d’ocupants, desocupats amb ocupació anterior o desocupats que busquen ocupació per primera vegada.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Comparar el volum de població activa, ocupada, que busquen la primera ocupació i desocupats amb ocupació anterior per gènere i franges d’edat.

Fonts de Dades:

IdesCat

Unitat de mesura:

Número de persones

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Situació laboral

Responsable de l’indicador:

Institut d’Estadística de Catalunya

Periodicitat de recollida:

Cada 10 anys (Cens)

taxa d atur registrat per g nere i edat
Taxa d’atur registrat per gènere i edat

Nom de l’indicador:

Taxa d’atur registrat per gènere

Núm. 2.1

Definició de l’indicador:

És la població de 16 anys o més que no ha treballat, està disponible per treballar i busca una ocupació. Es consideren disponibles les persones que podrien començar a treballar en el termini de dues setmanes (a partir de la data de l’entrevista).

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Comparar la taxa d’atur registrat de les dones en relació als homes per franges d’edat.

Fonts de Dades:

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Unitat de mesura:

Número de persones

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Situació laboral

Responsable de l’indicador:

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Periodicitat de recollida:

Mensual

volum de persones aturades registrades per g nere
Volum de persones aturades registrades per gènere

Nom de l’indicador:

Volum de persones aturades registrades per gènere

Núm. 2.3

Definició de l’indicador:

És la població de 16 anys o més que no ha treballat, està disponible per treballar i busca una ocupació. Es consideren disponibles les persones que podrien començar a treballar en el termini de dues setmanes (a partir de la data de l’entrevista).

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Comparar el volum d’homes i de dones aturats i la variació interanual.

Fonts de Dades:

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Situació laboral

Responsable de l’indicador:

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Periodicitat de recollida:

Mensual

distribuci de les persones aturades registrades per grups d edats i per g nere
Distribució de les persones aturades registrades per grups d’edats i per gènere

Nom de l’indicador:

Distribució de les persones aturades registrades per grups d’edats i per gènere

Núm. 2.4

Definició de l’indicador:

És la població de 16 anys o més que no ha treballat, està disponible per treballar i busca una ocupació. Es consideren disponibles les persones que podrien començar a treballar en el termini de dues setmanes (a partir de la data de l’entrevista).

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Comparar el volum d’aturats per gènere i per grups d’edats.

Fonts de Dades:

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Unitat de mesura:

Número de persones

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Situació laboral

Responsable de l’indicador:

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Periodicitat de recollida:

Mensual

contractaci registrada per g nere
Contractació registrada per gènere

Nom de l’indicador:

Contractació registrada per gènere

Núm. 2.5

Definició de l’indicador:

Nombre de contractes comptabilitzats amb lloc de treball a Catalunya, independentment de la comunitat on s’hagi registrat, entre la població de 16 anys o més.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Comparar la contractació femenina en relació a la masculina.

Fonts de Dades:

Institut d’Estadística de Catalunya

Unitat de mesura:

Número de persones

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Situació laboral

Responsable de l’indicador:

Institut d’Estadística de Catalunya

Periodicitat de recollida:

Mensual

contractaci registrada per grups d edat i per g nere
Contractació registrada per grups d’edat i per gènere

Nom de l’indicador:

Contractació registrada per grups d’edat i per gènere

Núm. 2.6

Definició de l’indicador:

Nombre de contractes comptabilitzats amb lloc de treball a Catalunya, independentment de la comunitat on s’hagi registrat, entre la població de 16 anys o més)

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Comparar el volum de contractes registrats per gènere i per grups d’edat.

Fonts de Dades:

Institut d’Estadística de Catalunya

Unitat de mesura:

Número de persones

%

Responsable de l’indicador:

Institut d’Estadística de Catalunya

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Situació laboral

Periodicitat de recollida:

Mensual

contractaci registrada per grups d edat per g nere i tipus de contracte
Contractació registrada per grups d’edat, per gènere i tipus de contracte

Nom de l’indicador:

Contractació registrada per grups d’edat, per gènere i tipus de contracte

Núm. 2.7

Definició de l’indicador:

Nombre de contractes comptabilitzats amb lloc de treball a Catalunya, independentment de la comunitat on s’hagi registrat, entre la població de 16 anys o més

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Comparar la taxa de temporalitat de les dones en relació als homes.

Fonts de Dades:

Institut d’Estadística de Catalunya

Unitat de mesura:

Número de persones

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Situació laboral

Responsable de l’indicador:

Institut d’Estadística de Catalunya

Periodicitat de recollida:

Mensual

r nking de les 5 primeres modalitats de contracte per tipus de contracte i per g nere
Rànking de les 5 primeres modalitats de contracte per tipus de contracte i per gènere

Nom de l’indicador:

Rànking de les 5 primeres modalitats de contracte per tipus de contracte i per gènere

Núm. 2.8

Definició de l’indicador:

Classificació de l’1 al 5 de les 5 primeres modalitats de contractació comptabilitzats per tipus de contracte (temporal o indefinit) i per gènere

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Comparar la modalitat de contractes registrats a homes i dones en funció de la seva classificació en el rànking.

Fonts de Dades:

Institut d’Estadística de Catalunya

Unitat de mesura:

-

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Situació laboral

Responsable de l’indicador:

Institut d’Estadística de Catalunya

Periodicitat de recollida:

Mensual

pes de les dones ateses al servei d informaci i orientaci laboral
Pes de les dones ateses al Servei d’Informació i Orientació Laboral

Pes de les dones ateses al Servei d’Informació i Orientació Laboral

Núm. 2.9

Definició de l’indicador:

Persones usuàries ateses pel Servei d’Informació i Orientació Laboral de l’ Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Fórmula de càlcul:

∑ dones ateses al SIOL / ∑ homes atesos al SIOL

Objectiu:

Comparar el volum de dones i homes atesos pel SIOL, segons l’edat, el nivell d’estudis i situacions especials.

Fonts de Dades:

Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Situació laboral

Responsable de l’indicador:

Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

pes de les dones ateses al centre d empreses
Pes de les dones ateses al Centre d’Empreses

Nom de l’indicador:

Pes de les dones ateses al Centre d’Empreses

Núm. 2.10

Definició de l’indicador:

Persones usuàries ateses pel Centre d’Empreses de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Fórmula de càlcul:

∑ dones ateses al SIOL / ∑ homes atesos al Centre d’Empreses

Objectiu:

Comparar el volum de dones i homes atesos pel Centre d’Empreses segons l’edat, el nivell d’estudis i situacions especials.

Fonts de Dades:

Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Situació laboral

Responsable de l’indicador:

Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

pes de les dones que han realitzat cursos de formaci ocupacional
Pes de les dones que han realitzat cursos de Formació Ocupacional

Nom de l’indicador:

Pes de les dones que han realitzat cursos de Formació Ocupacional

Núm. 2.11

Definició de l’indicador:

Quocient entre el nombre de dones i homes usuaris que han pres cursos de Formació Ocupacional de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Fórmula de càlcul:

∑ dones ateses al SIOL / ∑ homes atesos al Centre d’Empreses

Objectiu:

Comparar el volum de dones i homes atesos que han pres cursos de Formació Ocupacional segons l’edat, el nivell d’estudis i situacions especials.

Fonts de Dades:

Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Situació laboral

Responsable de l’indicador:

Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

slide24
Índex
 • Desigualtat de gènere
  • L’Estructura demogràfica de L’Hospitalet
  • La Situació Laboral
  • Els Serveis Socials
  • L’Educació
  • L’Habitatge
  • Immigració
 • Violència Vers les dones
pes de les dones ateses de les rees b siques de serveis socials
Pes de les dones ateses de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials

Nom de l’indicador:

Pes de les dones ateses de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials

Núm. 3.1

Definició de l’indicador:

Persones usuàries ateses per les Àrees Bàsiques de Serveis Socials de l’Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Fórmula de càlcul:

∑ dones ateses al SIOL / ∑ total usuaris de les ABSS

Objectiu:

Comparar el volum de dones i homes atesos a les ABSS segons l’edat.

Fonts de Dades:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Serveis Socials

Responsable de l’indicador:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Anual

volum de persones benefici ries de pirmi per fill a o menor a c rrec
Volum de persones beneficiàries de PIRMI per fill/a o menor a càrrec

Nom de l’indicador:

Volum de persones beneficiàries de PIRMI per fill/a o menor a càrrec

Núm. 3.2

Definició de l’indicador:

Persones beneficiàries del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció que consisteix en un conjunt de mesures que pretenen aconseguir, a través de la inserció socio-laboral, la plena autonomia personal, familiar, econòmica i social de persones amb greus dificultats econòmiques i socials.

Fórmula de càlcul:

∑ dones beneficiàries del PIRMI / ∑ total de persones beneficiàries PIRMI

Objectiu:

Comparar el volum de dones i homes que reben la Renda Mínima d’Inserció i observar la relació amb el número de fills/es o menors a càrrecs.

Fonts de Dades:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Serveis Socials

Responsable de l’indicador:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Anual

persones ateses pel servei d informaci orientaci i tramitaci per col lectius espec fics
Persones ateses pel Servei d'Informació, Orientació i Tramitació per col·lectius específics

Nom de l’indicador:

Persones ateses pel Servei d'Informació, Orientació i Tramitació per col·lectius específics

Núm. 3.3

Definició de l’indicador:

Persones ateses pel Servei d'Informació, Orientació i Tramitació per col·lectius específics (gent gran, immigrants, joves, infància i família i persones discapacitades).

Fórmula de càlcul:

∑ dones ateses al SIOT / ∑ total atesos al SIOT

Objectiu:

Comparar el volum de dones i homes atesos a les SIOT per col·lectius específics.

Fonts de Dades:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Serveis Socials

Responsable de l’indicador:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Anual

demandes efectuades per les persones ateses pel servei d informaci orientaci i tramitaci
Demandes efectuades per les persones ateses pel Servei d'Informació, Orientació i Tramitació

Nom de l’indicador:

Demandes efectuades per les persones ateses pel Servei d'Informació, Orientació i Tramitació

Núm. 3.4

Definició de l’indicador:

Demandes efectuades per les persones ateses pel Servei d'Informació, Orientació i Tramitació (legals, familiars, econòmiques, habitatge, salut, escolaritat o laborals).

Fórmula de càlcul:

∑ demandes de les dones ateses al SIOT / ∑ total demandes al SIOT

Objectiu:

Comparar el volum demandes entre les dones i els homes atesos a les SIOT per tipologia de demanda.

Fonts de Dades:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Serveis Socials

Responsable de l’indicador:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Anual

demandes efectuades per les persones ateses per les rees b siques de serveis socials
Demandes efectuades per les persones ateses per les Àrees Bàsiques de Serveis Socials

Nom de l’indicador:

Demandes efectuades per les persones ateses per les Àrees Bàsiques de Serveis Socials

Núm. 3.5

Definició de l’indicador:

Demandes efectuades per les persones ateses a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials (legals, familiars, econòmiques, habitatge, salut, escolaritat o laborals).

Fórmula de càlcul:

∑ demandes de les dones ateses a les ABSS/ ∑ total demandes ateses a les ABSS

Objectiu:

Comparar el volum demandes entre les dones i els homes atesos a les ABSS per tipologia de demanda.

Fonts de Dades:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Serveis Socials

Responsable de l’indicador:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Anual

respostes que les rees b siques de serveis socials ofereixen a les persones usu ries
Respostes que les Àrees Bàsiques de Serveis Socials ofereixen a les persones usuàries

Nom de l’indicador:

Respostes que les Àrees Bàsiques de Serveis Socials ofereixen a les persones usuàries

Núm. 3.6

Definició de l’indicador:

Respostes que les Àrees Bàsiques de Serveis Socials ofereixen a les persones usuàries (informació i orientació, captació i suport, tramitació, atenció primària, serveis especialitzats, serveis d’altres xarxes, entitats).

Fórmula de càlcul:

∑ demandes de les dones ateses a les ABSS/ ∑ total demandes ateses a les ABSS

Objectiu:

Comparar la tipologia de respostes donades a les dones i els homes atesos a les ABSS.

Fonts de Dades:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Serveis Socials

Responsable de l’indicador:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Anual

problem tiques que presenten les persones usu ries ateses a les rees b siques de serveis socials
Problemàtiques que presenten les persones usuàries ateses a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials

Nom de l’indicador:

Problemàtiques que presenten les persones usuàries ateses a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials

Núm. 3.7

Definició de l’indicador:

Problemàtiques que presenten les persones usuàries ateses a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials (econòmiques, socials, legals, habitatge, escolarització, Salut, familiars, laborals).

Fórmula de càlcul:

∑ demandes de les dones ateses a les ABSS/ ∑ total demandes ateses a les ABSS

Objectiu:

Comparar la tipologia de problemàtiques que presenten les dones i amb les dels homes atesos a les ABSS.

Fonts de Dades:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Serveis Socials

Responsable de l’indicador:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Anual

pes de les dones ateses al centre d atenci a les drogoaddiccions per g nere
Pes de les dones ateses al Centre d’Atenció a les Drogoaddiccions per gènere

Nom de l’indicador:

Pes de les dones ateses al Centre d’Atenció a les Drogoaddiccions per gènere

Núm. 3.8

Definició de l’indicador:

Persones usuàries ateses al Centre d’Atenció a les Drogodependències atenent en tipus de drogoaddicció (alcohol, cocaïna, heroïna, altres).

Fórmula de càlcul:

∑ consum de drogues entre les dones/ ∑ consum de drogues de la població

Objectiu:

Comparar el consum de drogues entre homes i dones.

Fonts de Dades:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Serveis Socials

Responsable de l’indicador:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Anual

slide33
Índex
 • Desigualtat de gènere
  • L’Estructura demogràfica de L’Hospitalet
  • La Situació Laboral
  • Els Serveis Socials
  • L’Educació
  • L’Habitatge
  • Immigració
 • Violència Vers les dones
nivell d instrucci de la poblaci
Nivell d’instrucció de la població

Nom de l’indicador:

Nivell d’instrucció de la població

Núm. 4.1

Definició de l’indicador:

Distribució de la població pels diferents nivells d’instrucció i per gènere.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Comparar el nivell d’instrucció de la població per gènere i per nivells.

Fonts de Dades:

Anuari Estadístic 2006

Unitat de mesura:

Número de persones i %

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Educació

Responsable de l’indicador:

Departament d’Estudis de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Cada 10 anys (Cens)

n mero de llars d infants per titularitat i per zones educatives
Número de Llars d’infants per titularitat i per zones educatives

Nom de l’indicador:

Número de Llars d’infants per titularitat i per zones educatives

Núm. 4.2

Definició de l’indicador:

Número de Llars d’infants per titularitat pública o privada, per número de centre i d’alumnes i per zones educatives.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Comparar el número de llars d’infants públiques i privades.

Fonts de Dades:

Anuari Estadístic 2006

Unitat de mesura:

Número d’alumnes, centres i aules

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Educació

Responsable de l’indicador:

Departament d’Estudis de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Anual

proporci d alumnes matriculats a les llars d infants sobre el total poblaci 0 3 anys
Proporció d’alumnes matriculats a les llars d’infants sobre el total població 0 – 3 anys

Nom de l’indicador:

Proporció d’alumnes matriculats a les llars d’infants sobre el total població 0 – 3 anys

Núm. 4.3

Definició de l’indicador:

Pes de l’alumnat matriculat a les llars d’infants, ja siguin de titularitat pública com privada, sobre el total població 0 – 3 anys.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Extreure quin percentatge dels infants del primer cicle de l’etapa d’educació infantil estan matriculats en llars d’infants.

Fonts de Dades:

Anuari Estadístic 2006

Unitat de mesura:

Número d’alumnes, centres i aules

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Educació

Responsable de l’indicador:

Departament d’Estudis de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Anual

resultats de les proves d acc s a la universitat
Resultats de les Proves d'Accés a la Universitat

Nom de l’indicador:

Resultats de les Proves d'Accés a la Universitat.

Núm. 4.4

Definició de l’indicador:

Resultats de les Proves d'Accés a la Universitat per gènere i per titularitat pública o privada dels centres educatius pel curs 2006 – 2007.

Fórmula de càlcul:

∑ noies superen PAAU/ ∑ total alumnes que superen les PAAU

Objectiu:

Comparar el número de noies que superen les PAAU en relació al total d’alumnes i anàlisi de les possibles diferències en resultats en funció de la titularitat dels centres educatius.

Fonts de Dades:

Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

Número de persones

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Educació

Responsable de l’indicador:

Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Anual

pes de les dones en els cicles formatius de grau mitj i superior per especialitats
Pes de les dones en els cicles formatius de grau mitjà i superior per especialitats

Nom de l’indicador:

Pes de les dones en els cicles formatius de grau mitjà i superior per especialitats

Núm. 4.5

Definició de l’indicador:

Número de dones matriculades en els cicles formatius en relació del total de persones matriculades i per especialitat.

Fórmula de càlcul:

∑ noies matriculades en cicles formatius/ ∑ total alumnes matriculats en cicles formatius

Objectiu:

Comparar el número de noies matriculades en cicles formatius en relació al número d’homes i anàlisi del predomini d’un dels dos gèneres en les diferents especialitats.

Fonts de Dades:

Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

Número de persones

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Educació

Responsable de l’indicador:

Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Anual

pes de les dones matriculades a les universitats
Pes de les dones matriculades a les universitats

Nom de l’indicador:

Pes de les dones matriculades a les universitats

Núm. 4.6

Definició de l’indicador:

Pes de les dones matriculades a les universitats en relació al total d’estudiants matriculats.

Fórmula de càlcul:

∑ dones matriculades a les universitats/ ∑ total alumnes matriculats a les universitats

Objectiu:

Comparar el nombre total de dones matriculades a la universitat i estudiar l’evolució pel període 2001 – 2007.

Fonts de Dades:

Anuari Estadístic 2006

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Educació

Responsable de l’indicador:

Departament d’Estudis de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Anual

nombre d alumnes matriculats a les universitats per rees
Nombre d’alumnes matriculats a les universitats per àrees

Nom de l’indicador:

Nombre d’alumnes matriculats a les universitats per àrees

Núm. 4.7

Definició de l’indicador:

Nombre d’alumnes matriculats a les universitats per gènere i per àrees de coneixement (ciències socials, tècnica, humanitats, ciències de la salut, ciències, gestió de l’esport).

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Anàlisi de les àrees de coneixement universitari on hi ha una major concentració d’homes o de dones.

Fonts de Dades:

Anuari Estadístic 2006

Unitat de mesura:

Número de persones

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Educació

Responsable de l’indicador:

Departament d’Estudis de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Anual

slide41
Índex
 • Desigualtat de gènere
  • L’Estructura demogràfica de L’Hospitalet
  • La Situació Laboral
  • Els Serveis Socials
  • L’Educació
  • L’Habitatge
  • Immigració
 • Violència Vers les dones
pes de les dones allotjades per la xarxa de mediaci per al lloguer social
Pes de les dones allotjades per la Xarxa de mediació per al lloguer social

Nom de l’indicador:

Pes de les dones allotjades per la Xarxa de mediació per al lloguer social

Núm. 5.1

Definició de l’indicador:

Nombre d’usuaris homes i dones allotjats per la Xarxa de mediació per al lloguer social per mesos.

Fórmula de càlcul:

∑ de les dones allotjades/ ∑ total d’usuaris allotjats

Objectiu:

Comparar el volum de dones i homes allotjats per la Xarxa de mediació per al lloguer social i analitzar l’evolució dels usuaris atesos mes a mes.

Fonts de Dades:

Oficina de l’Habitatge de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Habitatge

Responsable de l’indicador:

Oficina de l’Habitatge de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

pes de les dones sol licitants d informaci d habitatge de protecci oficial
Pes de les dones sol·licitants d’informació d'Habitatge de Protecció Oficial

Nom de l’indicador:

Pes de les dones sol·licitants d’informació d'Habitatge de Protecció Oficial

Núm. 5.2

Definició de l’indicador:

Nombre dels homes i les dones sol·licitants d’informació d'Habitatge de Protecció Oficial.

Fórmula de càlcul:

∑ de les dones sol·licitants d’informació / ∑ total d’usuaris sol·licitants

Objectiu:

Comparar el volum de dones i homes sol·licitants d’informació d'Habitatge de Protecció Oficial i analitzar l’evolució de les sol·licituds ateses mes a mes.

Fonts de Dades:

Oficina de l’Habitatge de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Habitatge

Responsable de l’indicador:

Oficina de l’Habitatge de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

perfil de les persones sol licitants d habitatges de protecci oficial
Perfil de les persones sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial

Nom de l’indicador:

Perfil de les persones sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial

Núm. 5.3

Definició de l’indicador:

Perfil de les persones sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial en funció del gènere, l’edat i el tipus d’informació sol·licitada.

Fórmula de càlcul:

∑ de les dones sol·licitants / ∑ total d’usuaris sol·licitants

∑ dels sol·licitants < 35 anys / ∑ dels sol·licitants > 35 anys

Objectiu:

Comparar el volum de dones i homes sol·licitants d’informació d'Habitatge de Protecció Oficial, estudiar l’edat dels sol·licitants i el tipus d’informació sol·licitada.

Fonts de Dades:

Oficina de l’Habitatge de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Habitatge

Responsable de l’indicador:

Oficina de l’Habitatge de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

perfil de les persones sol licitants de la borsa jove d habitatge
Perfil de les persones sol·licitants de la Borsa Jove d’Habitatge

Nom de l’indicador:

Perfil de les persones sol·licitants de la Borsa Jove d’Habitatge

Núm. 5.4

Definició de l’indicador:

Perfil de les persones sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial en funció del gènere, l’edat, el nivell d’estudis i la situació laboral.

Fórmula de càlcul:

∑ de les dones sol·licitants / ∑ total d’usuaris sol·licitants

Objectiu:

Comparar el volum de dones i homes sol·licitants d’informació de la Borsa Jove d’Habitatge i estudiar l’edat dels sol·licitants, el nivell d’estudis i la situació laboral.

Fonts de Dades:

Oficina de l’Habitatge de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Habitatge

Responsable de l’indicador:

Oficina de l’Habitatge de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

slide46
Índex
 • Desigualtat de gènere
  • L’Estructura demogràfica de L’Hospitalet
  • La Situació Laboral
  • Els Serveis Socials
  • L’Educació
  • L’Habitatge
  • Immigració
 • Violència Vers les dones
pes de la poblaci immigrant en relaci a la poblaci total
Pes de la població immigrant en relació a la població total

Nom de l’indicador:

Pes global de la població immigrant en relació a la població total

Núm. 5.1

Definició de l’indicador:

Quantificació del nombre de persones immigrants no comunitàries empadronades al municipi en relació a la població total del municipi. Global i per districte.

Fórmula de càlcul:

∑ Nombre de persones immigrants / ∑ Nombre total població.

Objectiu:

Conèixer el nombre de persones immigrants no comunitàries empadronades a la ciutat.

Fonts de Dades:

Padró Municipal

Unitat de mesura:

%

Responsable de l’indicador:

Departament d’Estudis de l’Ajuntament de L’Hospitalet

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Immigració

Periodicitat de recollida:

Anual

pes de les nacionalitats d origen de la poblaci immigrant
Pes de les nacionalitats d'origen de la població immigrant

Nom de l’indicador:

Pes de les nacionalitats d’origen de la població immigrant

Núm. 5.2

Definició de l’indicador:

Distribució percentual de la població immigrant per nacionalitat d’origen.

Fórmula de càlcul:

∑ Núm. de persones immigrants d’un país d’origen / ∑ nombre de persones immigrants a la ciutat.

Objectiu:

Conèixer l’origen de la població immigrant.

Fonts de Dades:

Padró Municipal

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Immigració

Responsable de l’indicador:

Departament d’Estudis de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Anual

volum de dones estrangeres benefici ries de pirmi per nacionalitat
Volum de dones estrangeres beneficiàries de PIRMI per nacionalitat

Nom de l’indicador:

Volum de dones estrangeres beneficiàries de PIRMI per nacionalitat

Núm. 5.3

Definició de l’indicador:

Persones beneficiàries del PIRMI que consisteix en un conjunt de mesures que pretenen aconseguir, a través de la inserció socio-laboral, la plena autonomia personal, familiar, econòmica i social de persones amb greus dificultats econòmiques i socials, atenent a la nacionalitat de les persones beneficiàries.

Fórmula de càlcul:

∑ dones beneficiàries del PIRMI / ∑ total beneficiaris PIRMI

Objectiu:

Comparar el volum de dones i homes espanyols i estrangers que reben la Renda Mínima d’Inserció i analitzar quins col·lectius estrangers acumulen un número més elevat de PIRMIs.

Fonts de Dades:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Serveis Socials

Responsable de l’indicador:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Anual

volum de dones estrangeres ateses al centre d atenci a la salut dels joves
Volum de dones estrangeres ateses al Centre d’Atenció a la Salut dels Joves

Nom de l’indicador:

Volum de dones estrangeres ateses al Centre d’Atenció a la Salut dels Joves

Núm. 5.4

Definició de l’indicador:

Volum de població estrangera atesa al Centre d’Atenció a la Salut dels Joves per gènere i grups d’edats, atenent els motius de la visita i la nacionalitat.

Fórmula de càlcul:

∑ dones estrangeres ateses al Centre d’Atenció a la Salut dels Joves / ∑ total de població estrangera atesa

Objectiu:

Comparar el volum de dones i homes estrangers atesos al Centre d’Atenció a la Salut dels Joves, analitzar quins són els motius més recurrents de les visites i els països de procedència més habituals.

Fonts de Dades:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Serveis Socials

Responsable de l’indicador:

Àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Anual

slide51
Índex
 • Desigualtat de gènere
 • Violència Vers les dones
volum de dones v ctimes de maltractaments per franges d edats
Volum de dones víctimes de maltractaments per franges d’edats

Nom de l’indicador:

Volum de dones víctimes de maltractaments per franges d’edats

Núm. 6.1

Definició de l’indicador:

Número de dones víctimes de maltractaments a la Dona per franges d’edat.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar la distribució per franges d’edats de les dones víctimes de maltractaments de L’Hospitalet.

 • Fonts de Dades:
 • Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet
 • Grup d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona
 • Unitat de mesura:
 • %
 • Àmbit/s d’aplicació:
 • CAID
 • Mossos d’Esquadra
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona
 • Responsables de l’indicador:
 • CAID
 • Mossos d’Esquadra
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona

Periodicitat de recollida:

Anual / Semestral

estat civil de les dones v ctimes de maltractaments
Estat civil de les dones víctimes de maltractaments

Nom de l’indicador:

Estat civil de les dones víctimes de maltractaments

Núm. 6.2

Definició de l’indicador:

Estat civil de les dones víctimes de maltractaments (soltera, casada, separada/divorciada i viuda).

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Comparar el volum de dones víctimes de maltractaments que estan casades en relació a la resta d’estats civils.

Fonts de Dades:

Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • CAID

Responsable de l’indicador:

Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

n mero de fills es de les dones v ctimes de maltractaments
Número de fills/es de les dones víctimes de maltractaments

Nom de l’indicador:

Número de fills/es de les de les dones víctimes de maltractaments

Núm. 6.3

Definició de l’indicador:

Número de fills/es de les dones víctimes de maltractaments.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Extreure la mitjana de fills/es que tenen de les dones víctimes de maltractaments per tal d’analitzar la seva càrrega familiar .

Fonts de Dades:

Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • CAID

Responsable de l’indicador:

Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

composici del nucli familiar de les dones v ctimes de maltractaments
Composició del nucli familiar de les dones víctimes de maltractaments

Nom de l’indicador:

Composició del nucli familiar de les de les dones víctimes de maltractaments

Núm. 6.4

Definició de l’indicador:

Per del nucli familiar s’entén la unitat jeràrquica intermèdia entre l’habitant i la família. Aquest terme correspon a una concepció restringida de la família, limitada als vincles de parentiu més estrets.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar amb qui cohabiten majoritàriament les dones víctimes de maltractaments.

Fonts de Dades:

Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • CAID

Responsable de l’indicador:

Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

tipus de conviv ncia de les dones v ctimes de maltractaments
Tipus de convivència de les dones víctimes de maltractaments

Nom de l’indicador:

Tipus de convivència de les dones víctimes de maltractaments

Núm. 6.5

Definició de l’indicador:

La tipologia de convivència pot ser en matrimoni, amb al parella de fet, en unitat monoparental (dona i fills/es), unipersonal (dona sola), família d’origen.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar el volum de les dones víctimes de maltractaments que viuen amb el seu marit o amb la seva parella de fet.

Fonts de Dades:

Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • CAID

Responsable de l’indicador:

Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

nivell d instrucci de les dones v ctimes de maltractaments
Nivell d’instrucció de les dones víctimes de maltractaments

Nom de l’indicador:

Nivell d’instrucció de les dones víctimes de maltractaments

Núm. 6.6

Definició de l’indicador:

Grau d’instrucció assolit per les dones víctimes de maltractaments (analfabeta, primària, secundaris i universitaris).

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar el nivell d’instrucció de les dones víctimes de maltractaments.

Fonts de Dades:

Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • CAID

Responsable de l’indicador:

Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

situaci laboral de les dones v ctimes de maltractaments
Situació laboral de les dones víctimes de maltractaments

Nom de l’indicador:

Situació laboral de les dones víctimes de maltractaments

Núm. 6.7

Definició de l’indicador:

Situació de les dones víctimes de maltractaments en relació a l’activitat laboral (aturades, assalariades fixes i temporals, economia submergida, mestressa de casa, pensionista, autònoma, règim especial empleada de la llar, estudiant).

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar la situació laboral de les dones víctimes de maltractaments posant especial èmfasi en aquelles que es troben aturades.

Fonts de Dades:

Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • CAID

Responsable de l’indicador:

Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

pa s d origen de les dones v ctimes de maltractaments
País d’origen de les dones víctimes de maltractaments

Nom de l’indicador:

País d’origen de les dones víctimes de maltractaments

Núm. 6.8

Definició de l’indicador:

País de procedència de les dones víctimes de maltractaments (Països d’Amèrica, Catalunya, Resta d’Espanya, Països d’Àfrica, altres Països d’Europa i Països d’Àsia).

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Estudiar quins són els col·lectius nacionals que pateixen amb més freqüència violència sexista.

 • Fonts de Dades:
 • Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet
 • Grup d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona
 • Unitat de mesura:
 • %
 • Àmbit/s d’aplicació:
 • CAID
 • Mossos d’Esquadra
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona
 • Responsable de l’indicador:
 • CAID
 • Mossos d’Esquadra
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona

Periodicitat de recollida:

Anual / Semestral

remissions de les dones v ctimes de maltractaments cap el caid
Remissions de les dones víctimes de maltractaments cap el CAID

Nom de l’indicador:

Remissions de les dones víctimes de maltractaments

Núm. 6.9

Definició de l’indicador:

Serveis que remeten dones víctimes de maltractaments al CAID

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Estudiar quines són les fonts de remissions de dones maltractades cap el CAID més habituals.

 • Fonts de Dades:
 • Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet
 • Unitat de mesura:
 • %
 • Àmbit/s d’aplicació:
 • CAID
 • Responsables de l’indicador:
 • CAID

Periodicitat de recollida:

Semestral

tipologia de viol ncia que pateixen les dones maltractades
Tipologia de violència que pateixen les dones maltractades

Nom de l’indicador:

Tipologia de violència que pateixen les dones maltractades

Núm. 6.10

Definició de l’indicador:

Estudi de la tipologia de violència (física o emocional) que pateixen les dones maltractades a mans de la parella o de la exparella.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar quin és el tipus de violència exercida sobre les dones maltractades i analitzar possibles diferències entre les dades dels diferents serveis.

 • Fonts de Dades:
 • Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet
 • Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona
 • Unitat de mesura:
 • %
 • Àmbit/s d’aplicació:
 • CAID
 • Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona
 • Responsables de l’indicador:
 • CAID
 • Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona

Periodicitat de recollida:

Anual / Semestral

tipus de targeta que tenen les dones v ctimes de maltractaments ateses al caid
Tipus de targeta que tenen les dones víctimes de maltractaments ateses al CAID

Nom de l’indicador:

Tipus de targeta que tenen les dones víctimes de maltractaments ateses al CAID

Núm. 6.11

Definició de l’indicador:

Tipologia de targeta que tenen les dones estrangeres, ja sigui personal o de reagrupament familiar.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Estudiar quin és el tipus de targeta més habitual entre les dones estrangeres que atén el CAID.

Fonts de Dades:

Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • CAID

Responsable de l’indicador:

Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

situaci legal de les dones v ctimes de maltractaments ateses al caid
Situació legal de les dones víctimes de maltractaments ateses al CAID

Nom de l’indicador:

Situació legal de les dones víctimes de maltractaments ateses al CAID

Núm. 6.12

Definició de l’indicador:

Situació legal de les dones víctimes de maltractaments ateses al CAID (en tràmits, regularitzada, no regularitzada, nacionalització espanyola o estància).

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar el volum de dones maltractades que es troben en situació legal irregular.

Fonts de Dades:

Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • CAID

Responsable de l’indicador:

Centre d’Atenció i Informació a la Dona de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

edat dels agressors dels detinguts i dels interns
Edat dels agressors, dels detinguts i dels interns

Nom de l’indicador:

Edat dels agressors, dels detinguts i dels interns

Núm. 6.13

Definició de l’indicador:

Edat dels agressors, dels detinguts i dels interns dels maltractaments.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar la distribució per franges d’edats dels agressors, dels detinguts i dels interns.

 • Fonts de Dades:
 • Grup d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona
 • Unitat de mesura:
 • %
 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Mossos d’Esquadra
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona
 • Responsables de l’indicador:
 • Mossos d’Esquadra
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona

Periodicitat de recollida:

Anual / Semestral

pa sos d origen dels agressors dels detinguts i dels interns
Països d’origen dels agressors, dels detinguts i dels interns

Nom de l’indicador:

Països d’origen dels agressors, dels detinguts i dels interns

Núm. 6.14

Definició de l’indicador:

País de procedència dels agressors, dels detinguts i dels interns (Països d’Amèrica, Catalunya, Resta d’Espanya, Països d’Àfrica, altres Països d’Europa i Països d’Àsia).

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Estudiar les nacionalitats més habituals dels agressors, dels detinguts i dels interns.

 • Fonts de Dades:
 • Grup d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona
 • Unitat de mesura:
 • %
 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Mossos d’Esquadra
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona
 • Responsables de l’indicador:
 • Mossos d’Esquadra
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona

Periodicitat de recollida:

Anual / Semestral

relaci de parentiu entre la v ctima i l agressor
Relació de parentiu entre la víctima i l’agressor

Nom de l’indicador:

Relació de parentiu entre la víctima i l’agressor

Núm. 6.15

Definició de l’indicador:

Tipus de relació entre la víctima i l’agressor (cònjuge, excònjuge, parella, ex parella, familiar, etc.).

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar quins és els tipus més habitual de relació de parentiu en les que l’home exerceix violència física i/o emocional sobre la dona.

 • Fonts de Dades:
 • Grup d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra
 • Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet
 • Unitat de mesura:
 • %
 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Mossos d’Esquadra
 • Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet
 • Responsables de l’indicador:
 • Mossos d’Esquadra
 • Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

n mero de den ncies rebudes pel jutjat de viol ncia sobre la dona n 1 de l hospitalet
Número de denúncies rebudes pel Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Nom de l’indicador:

Número de denúncies rebudes pel Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Núm. 6.16

Definició de l’indicador:

Número de denúncies rebudes pel Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet en funció de qui la presenta (la víctima, els familiars, la policia, per part de lesions o per serveis d’assistència).

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar qui presenta més habitualment les denúncies davant del Jutjat per maltractaments.

Fonts de Dades:

Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Responsable de l’indicador:

Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

tipologia de delictes de maltractaments relacionats amb la viol ncia vers les dones
Tipologia de delictes de maltractaments relacionats amb la Violència vers les Dones

Nom de l’indicador:

Tipologia de delictes de maltractaments relacionats amb la Violència vers les Dones

Núm. 6.17

Definició de l’indicador:

Tipologia de delictes de maltractament relacionats amb la Violència vers les Dones (homicidi, avortament, lesions al fetus, lesions i maltractaments, contra la llibertat, contra la integritat moral, contra drets i deures familiars).

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar quins són els tipus de delictes més habituals relacionats amb el maltractament.

Fonts de Dades:

Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Responsable de l’indicador:

Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

slide69
Forma en que acaben els procediments iniciats per casos de maltractaments relacionats amb la Violència vers la Dona

Nom de l’indicador:

Forma en que acaben els procediments iniciats per casos de maltractaments relacionats amb la Violència vers la Dona

Núm. 6.18

Definició de l’indicador:

Forma en que acaben els procediments iniciats per casos de maltractaments relacionats amb la Violència vers la Dona (per sentència -absolutòria o condemnatòria-, per sobreseïment -lliure o provisional- i per elevació a l’òrgan competent).

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar quin és la forma més comú en que acaben els procediments iniciats per casos de Violència vers la Dona.

Fonts de Dades:

Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Responsable de l’indicador:

Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

n mero de persones jutjades en funci de si s n condemnades o absoltes i de la seva nacionalitat
Número de persones jutjades en funció de si són condemnades o absoltes i de la seva nacionalitat

Nom de l’indicador:

Número de persones jutjades en funció de si són condemnades o absoltes i de la seva nacionalitat

Núm. 6.19

Definició de l’indicador:

Número de persones jutjades al Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet en funció de si són condemnades o absoltes i de la seva nacionalitat.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar la relació entre el número de sentències condemnatòries o absolutòries i si les persones jutjades són estrangeres o espanyoles.

Fonts de Dades:

Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Responsable de l’indicador:

Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

n mero d ordres de protecci interposades
Número d’ordres de protecció interposades

Nom de l’indicador:

Número d’ordres de protecció interposades

Núm. 6.20

Definició de l’indicador:

Número d’ordres de protecció interposades.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar la relació entre el número d’ordres de protecció interposades en funció de si la víctima és estrangera o espanyola i si és major o menor d’edat.

 • Fonts de Dades:
 • Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona
 • Unitat de mesura:
 • %
 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona
 • Responsables de l’indicador:
 • Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona

Periodicitat de recollida:

Anual / Semestral

tipologia de mesures cautelars de protecci de naturalesa penal interposades a les v ctimes
Tipologia de mesures cautelars de protecció de naturalesa penal interposades a les víctimes

Nom de l’indicador:

Tipologia de mesures cautelar de protecció de naturalesa penal interposades a les víctimes

Núm. 6.21

Definició de l’indicador:

Tipologia de mesures cautelars de protecció de naturalesa penal interposades a les víctimes com ara l’ordre d’allunyament o la prohibició de comunicació.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar quina és la mesura cautelar de protecció de naturalesa penal que s’interposa més habitualment.

Fonts de Dades:

Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Responsable de l’indicador:

Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

tipologia de mesures de protecci de naturalesa civil interposades a les v ctimes
Tipologia de mesures de protecció de naturalesa civil interposades a les víctimes

Nom de l’indicador:

Tipologia de mesures de protecció de naturalesa civil interposades a les víctimes

Núm. 6.22

Definició de l’indicador:

Tipologia de mesures de protecció de naturalesa civil interposades a les víctimes com ara l’atribució de la vivenda o la prestació d’aliments.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar quina és la mesura de protecció de naturalesa civil que s’interposa més habitualment.

Fonts de Dades:

Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Responsable de l’indicador:

Jutjat de Violència sobre la Dona nº1 de L’Hospitalet

Periodicitat de recollida:

Semestral

tipologia de mesures imposades a les persones condemnades per delictes d agressi a la dona
Tipologia de mesures imposades a les persones condemnades per delictes d’agressió a la dona

Nom de l’indicador:

Tipologia de mesures imposades a les persones condemnades per delictes d’agressió a la dona

Núm. 6.23

Definició de l’indicador:

Tipologia de mesures imposades a les persones condemnades per delictes d’agressió a la dona com ara mesura de seguiment i internament en un centre psiquiàtric, obligació de comparèixer davant l’administració o pena de treballs en benefici de la comunitat.

Fórmula de càlcul:

-

Objectiu:

Analitzar quines són les mesures imposades més freqüentment a les persones condemnades per delictes d’agressió a la dona.

Fonts de Dades:

Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona

Unitat de mesura:

%

 • Àmbit/s d’aplicació:
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona

Responsable de l’indicador:

Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona

Periodicitat de recollida:

Anual