slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jatko-opintojen rahoitus – jatko-opintoihin liittyvän tutkimustyön rahoitus Rauno Kenakkala, PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jatko-opintojen rahoitus – jatko-opintoihin liittyvän tutkimustyön rahoitus Rauno Kenakkala,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Jatko-opintojen rahoitus – jatko-opintoihin liittyvän tutkimustyön rahoitus Rauno Kenakkala, - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Jatko-opintojen rahoitus – jatko-opintoihin liittyvän tutkimustyön rahoitus Rauno Kenakkala, tutkimusasiamies 14.9.2009. Tutkimus- ja innovaatiopalvelut. Mitä on syytä tietää?. miten tutkimuksen rahoittajat toimivat miten esittelen tutkimukseni parhaassa valossa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jatko-opintojen rahoitus – jatko-opintoihin liittyvän tutkimustyön rahoitus Rauno Kenakkala,' - zephania-houston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Jatko-opintojen rahoitus – jatko-opintoihin liittyvän tutkimustyön rahoitus

Rauno Kenakkala,

tutkimusasiamies

14.9.2009

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

slide2

Mitä on syytä tietää?

 • miten tutkimuksen rahoittajat toimivat
 • miten esittelen tutkimukseni parhaassa valossa
 • tutkimusrahoitus ja yliopisto
 • tutkimus projektina
 • rahoituksen hakeminenkin on taito, Grantmanship
slide3

Tutkimusta rahoittavia organisaatioita

 • säätiöt ym. yleishyödylliset, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
 • valtion tutkimusrahoittajat
  • Suomen Akatemia
  • Tekes
 • yritykset ja julkiset organisaatiot omista lähtökohdistaan
 • Euroopan Unioni ym.
 • Miksi kukin näistä haluaa rahoittaa tutkimusta?
slide4

Säätiöt ym. yleishyödylliset rahoittajat

 • tukevat aatteelliselta pohjalta tiedettä, taidetta, muuta
 • toiminnan peruste voi liittyä aihealueeseen (tai tieteenalaan), maantieteelliseen paikkaan tai jonkin ihmisryhmän tukemiseen tai yhdistelmään – olennaista ottaa tämä huomioon ja osoittaa, että täyttää vaatimukset
 • myös hakijan kelpoisuudelle yleensä tarkat kriteerit
slide5

Säätiöiden rahoitus

 • henkilökohtaista (opiskelu, matkat) tai tutkimusryhmälle tarkoitettua
 • yleensä tiukka raportointi- ja tilitysvelvoite
 • rahoitusta myönnetään säätiön tarkoituksen ja sääntöjen mukaan lisäkustannusperiaatteella
 • eivät yleensä kiinnostuneita tulosten (kaupallisesta) hyödyntämisestä, mutta kyllä tieteellisistä tuloksista
 • www.saatiopalvelu.fi
 • Esim. kunnallisalan kehittämissätiö www.kaks.fi
slide6

Suomen Akatemia

 • leimallisesti ”perustutkimuksen rahoittaja”
 • rahoitus yliopistolle -> henkilöstö palkataan yliopistoon (poikkeus: akatemiaprofessorit ja –tutkijat - erittäin ansioituneita tieteentekijöitä)
 • lisäkustannusmallista kokonaiskustannus-malliin vuonna 2009
 • rahoitusta työelämässä olevien väitöskirjatyöhön
 • www.aka.fi
 • (Suomen Akatemian rahoituksesta tulossa koulutustilaisuus 1.10. 2009 klo 10-12)
slide7

Kokonaiskustannusmalli/lisäkustannusmalli

Käytetään yliopiston nimiin tehtävien tutkimushankkeiden kustannusarvion laatimisessa useimpien suurten rahoittajien hankkeissa.

Tarkoittaa sitä että hankkeeseen lasketaan mukaan kaikki kustannukset, myös siihen osallistuvien vakituisten henkilöiden työpanos ja siihen liittyvät yleiskustannukset.

Lisäkustannusmallissa lasketaan vain hankkeen aiheuttamat lisäkustannukset. Säätiörahoituksessa sovelletaan useimmiten lisäkustannusperiaatetta.

Rahoittajat yleensä ilmoittavat mitä kustannuksia ne korvaavat.

 • Kokonaiskustannusmalli
slide8

Tekes = Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

 • rahoittaa yritysten tuotekehitystä ja tutkimuslaitosten / yliopistojen soveltavaa teknistä tutkimusta
 • kokonaiskustannusperiaate:
  • Tekes korvaa osan hankkeen yliopistolle aiheuttamista todellisista kustannuksista (sis. myös vakinaisen henkilökunnan työn)
 • Pääsääntöisesti tekniikan kehittämiseen liittyvän tutkimuksen rahoittaja, mutta ei yksiselitteisesti (=> kannattaa tutustuaTekesin tutkimusohjelmiin)
 • hankkeissa yleensä mukana (ja maksajina) myös yrityksiä -> sopimus näiden ja yliopiston välillä
 • www.tekes.fi
slide9

EU:n tutkimuspuiteohjelmat

 • rahoittavat tutkimusta, joka
  • ratkaisee yleiseurooppalaisia ongelmia
  • edistää teknologian ja työllisyyden myönteistä kehitystä
  • toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä
 • kokonaiskustannusmallin mukainen rahoitus
 • useita erilaisia rahoitusmuotoja ja aiheohjelmia ml. tutkijaliikkuvuden rahoitus
 • Suomen neuvontapisteen osoite: www.tekes.fi/eu
slide10

Yritykset rahoittavat tutkimusta

 • jonka ne katsovat palvelevan omia intressejään
 • tässä on syytä erottaa kaksi asiaa:
  • yhteisrahoitteinen tutkimus
  • maksupalvelu- eli tilaajarahoitteinen tutkimus
 • jonka toteutus perustuu yliopiston ja yrityksen väliseen sopimukseen
 • yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalvelut auttaa sopimusten tekemisessä
slide11

Tutkimusrahoituksen lähteet tutkijanuran eri vaiheissa

 • Yliopistoissa on erotettavissa:

apurahakulttuuri vs. businesskulttuuri

 • Tutkijanuran eri vaiheissa voidaan käyttää

säätiörahoitusta ja toisaalta sopimuspohjaista hankerahoitusta

 • Vrt. omaan aiheeseen liittyvien erilliskulujen rahoittaminen

(esim. tietyt matkat, julkaisujen tekeminen yms. )

vs. erillisen tutkimusprojektin rahoitus kokonaisuutena

(lasketaan kustannusarvio jossa mukana kaikki siihen

hankkeeseen liittyvät kustannukset)

miten rahoittajan tahto ilmenee
Miten rahoittajan tahto ilmenee
 • säätiön tms. tarkoitus kertoo, mitä painotetaan
 • valintakriteerit voidaan ilmoittaa
 • aiotuista hankkeista voi olla yleisen tason kuvauksia
 • aikaisemmin rahoitetut hankkeet kuvaavat painotuksia
slide13

Esimerkkejä

 • ” …pääsääntöisesti tukea projekteille, joihin osallistuu vähintään kolme Pohjoismaata”
 • ”Tutkimuksen ja koulutuksen alalla etusijalle asetetaan kulttuuriin sidoksissa olevat hankkeet, jollaisia voisivat olla esimerkiksi kulttuuripoliittinen tutkimus, kulttuuripedagogiikka ja kulttuurialan koulutus.” (Nordisk Kulturfond)
 • ”Säätiö tukee taloudellisesti lapsiin, nuoriin ja lastensuojeluun kohdistuvia tieteellisiä tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeita. Kyseeseen voivat tulla sekä lapsen kasvuolojen että lastensuojelun kehittämistä edistävät hankkeet.” (Itsenäisyyden Juhlavuoden Lastenrahaston Säätiö, ITLA)
 • ”Erityisesti pyritään tukemaan väitöskirjatyötä suorittavia tutkijoita ja vastavalmistuneita tohtoreita heidän jatkotutkimustyössään. Apurahoja ei myönnetä väitöskirjan painatuskuluihin.” (Emil Aaltosen säätiö)
slide14

Mistä tietoa tukimahdollisuuksista?

 • tutkimus- ja innovaatiopalveluiden nettisivut
 • www.oulu.fi/tupa
 • -> Tutkimuksen tueksi -> Tutkimusrahoitus
 • Tutkimusrahoitustiedote ja sitä vastaava tietokanta (yhteys Tupan sivulta)
 • tutkimus- ja innovaatiopalveluiden sähköpostilista (ilmoittautumiset tupan etusivun kautta)
 • Tutkimuksen työkalupakki (http://www.oulu.fi/tutkijakoulutus)
slide15

Miten rahoituspäätös tehdään

 • yleensä jonkinlainen asiantuntija-arviointi
 • asiantuntija ei kuitenkaan ole juuri sinun aiheesi erityisasiantuntija
 • asiantuntijalla on suuri työmäärä ja rahaa voidaan aina myöntää paljon vähemmän kuin sitä on haettu -> hän etsii syitä siirtää hakemus pois käsittelystä, ei lieventäviä asianhaaroja hakemuksen hyväksymiselle
slide16

Mihin arvioija kiinnittää huomiota hakemuksessa

 • hakijan / hakijaryhmän pätevyys ja kokemus
 • hankkeen tieteellinen tärkeys ja innovatiivisuus
 • muut seikat: esim.
  • tutkijakoulutus
  • soveltamismahdollisuudet
 • yleensä asiantuntijalle annettu selkeät arviointiohjeet
hakemuksen valmistelu
Hakemuksen valmistelu
 • sopivan rahoittajan identifiointi (pitkällä aikavälillä keskeisten rahoittajien seuranta)
 • oman kelpoisuuden tarkistus (vs. rahoittajan vaatimukset)
 • rahoittajan painopisteiden selvitys
 • tutustuminen hakuasiakirjoihin
 • mahdollisten suosittelijoiden hankkiminen
 • tutkimustehtävän rajaus ja muotoilu
  • perustelut: miksi tärkeä (suhteessa rahoittajan intressiin)
  • lähetysmistavan perustelu
  • ymmärrettävä kielenkäyttö, silti vakuuttava tieteellinen ote
 • ulkoasultaan siistin hakemuksen toimittaminen hyvissä ajoin rahoittajalle
 • lisää vinkkejä:
  • http://www.oulu.fi/tupa/html/hakemuksen_tekeminen.html
  • https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=10717291