associate degree en de praktijk met hogescholen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Associate degree en de praktijk met Hogescholen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Associate degree en de praktijk met Hogescholen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Associate degree en de praktijk met Hogescholen - PowerPoint PPT Presentation

zephr-case
100 Views
Download Presentation

Associate degree en de praktijk met Hogescholen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Associate degree en de praktijk met Hogescholen Marian de Regt Associate degree

  2. VAPRO D • Plaats in de beroepskolom • Geschiedenis • Werkveld • Samenwerking met hogescholen • Rolverdeling • Waarom een Associate degree? • Andere voorbeelden Associate degree

  3. VAPRO D Associate degree

  4. Geschiedenis • Vraag vanuit bedrijfsleven naar een hoger niveau dan VAPRO-C, maar geen HBO-bachelorniveau • Overleg met 3 bekostigdehogescholen opgestart in 1998 • Afspraken gemaakt, start in 1999 • Na twee jaar het VAPRO-D diploma (= branchediploma), dan nog twee jaar tot bachelordiploma Associate degree

  5. Werkveld • Heeft meegeholpen opzet curriculum • Duale opleiding, dus praktijk in het bedrijf • Alleen voor werkende studenten • Kleine groepen, dus via student komt bedrijfswens naar voren • Door contact met begeleider invloed van bedrijfsleven Associate degree

  6. Samenwerking met hogescholen • 6x per jaar overleg over inhoud en procedures • Stellen samen het curriculum vast • Geven een gezamenlijke folder uit Associate degree

  7. Rolverdeling • Hogescholen: begeleiding praktijkopdrachten, theorie • Bedrijven: begeleiding praktijkopdrachten • VAPRO: procesbewaking, begeleiding praktijkopdrachten, ‘goedkeuring’ werkplek • Eindbeoordeling: opleidingsinstituut, bedrijf, externe en VAPRO Associate degree

  8. Waarom positief over de Ad? • Branchediploma gelijkwaardig aan een wettelijk erkend diploma • Geen plek in de CAO • D-Programma is goedgekeurd als Ad-pilot bij 2 hogescholen • Tweejarig programma is beter te overzien dan heel HBO-traject Associate degree

  9. Andere voorbeelden • Installatietechniek, ontwikkeld met Otib • Small Bussiness & Retailmanagement (diverse opleidingsfondsen) Associate degree