Prezent cia inform ci ms powerpoint
Download
1 / 50

Prezentácia informácií – MS PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Prezentácia informácií – MS PowerPoint. Záverečná práca z predmetu Didaktika informatiky 2. Monika Muchová INJE2 2013/2014. Obsah. Úvod............................................................................... 4

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prezentácia informácií – MS PowerPoint' - zenobia-rafal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prezent cia inform ci ms powerpoint

Prezentácia informácií – MS PowerPoint

Záverečná práca z predmetu Didaktika informatiky 2

Monika Muchová

INJE2

2013/2014


Obsah
Obsah

 • Úvod............................................................................... 4

 • Čo je to program PowerPoint?................................................. 4

  • Prečo názov Office?......................................................... 5

 • Čo je rozloženie snímky?....................................................... 6

  • Prehľad rozložení snímky................................................... 7

  • Použitie štandardného rozloženia........................................ 9

  • Vytvorenie vlastného rozloženia........................................ 10

  • Použitie rozloženia na snímku........................................... 12

  • Pridanie zástupných symbolov obsahu do rozloženia............... 13

  • Prehľad predlohy snímky.................................................. 16

  • Prehľad motívov balíka Office............................................ 19

  • Prispôsobenie motívov..................................................... 21

  • Čo môžem robiť s farbami motívov?.................................... 22

  • Čo môžem robiť s písmami motívov? ................................... 24


 • Animácia textu alebo objektov..............................................26

  • Animácia textu a objektov......................................................... 27

  • Pridanie animácie k objektu.......................................................28

  • Použitie viacerých efektov animácie na jediný objekt.......................29

  • Zobrazenie zoznamu animácií aktuálne používaných na snímke...........30

  • Nastavenie možností efektu, časovania a poradia animácie.................32

  • Testovanie efektu animácie.........................................................33

 • Pridanie prechodov medzi snímkami........................................34

  • Pridanie prechodu na snímku.......................................................36

  • Nastavenie časovania prechodu....................................................38

  • Pridanie zvuku k prechodom snímok..............................................39

 • Tvorba prezentácie.............................................................40

  • Ako tvoriť obsah prezentácie.......................................................46

  • Vkladanie prepojení...................................................................47

 • Záverečné zadanie..............................................................49

 • Použité zdroje...................................................................50


Vod o je program powerpoint
Úvod objektov..............................................26Čo je program PowerPoint?

Pomocou softvéru PowerPoint môžete pripravovať materiály na prezentáciu prostredníctvom projektora. Použitie takýchto materiálov pri prednesení referátu alebo návrhu sa nazýva prezentácia. V programe PowerPoint môžete vytvoriť obrazovky prezentácie, v ktorých sa efektívne kombinujú príťažlivé fotografie, text, ilustrácie, kresby, tabuľky, grafy, video a atraktívne prechody z jedného na druhé. Pomocou funkcie animácie môžete na obrazovke animovať text a ilustrácie, ako aj pridať zvukové efekty a hovorené komentáre. Navyše môžete materiál prezentácie vytlačiť a distribuovať ho počas prezentácie poslucháčom.

Program PowerPoint je súčasťou balíka Office. Tento balík produktov obsahuje rôzne typy softvéru učeného na vytváranie dokumentov, pracovných hárkov, prezentácií a správu e-mailov.


Pre o n zov office
Prečo názov Office? objektov..............................................26

Možno sa čudujete, prečo sú softvéry na vytváranie dokumentov a pracovných hárkov súčasťou kancelárskeho balíka softvérov s názvom Office, hoci ich používate doma. Má to historickú príčinu. V minulosti sa softvér na vytváranie dokumentov a hárkov používal predovšetkým v zamestnaní. Potrebný softvér bol zlúčený do balíka produktov na používanie v zamestnaní, a preto dostal názov Office. Hoci sa odvtedy stali osobné počítače populárnou súčasťou domácností, balík softvérov zlučujúci programy na vytváranie dokumentov a hárkov sa naďalej nazýva Office.


O je rozlo enie sn mky
Čo je rozloženie snímky? objektov..............................................26


Preh ad rozlo en sn mky
Prehľad rozložení snímky objektov..............................................26

Rozloženia snímok obsahujú formátovanie, umiestnenie a zástupné symboly pre všetok obsah, ktorý sa nachádza na snímke. Zástupné symboly sú kontajnery v rozložení snímky, ktoré obsahujú rôzny obsah, ako napríklad text (vrátane základného textu, odrážkových zoznamov a nadpisov), tabuľky, grafy, obrázky SmartArt, filmy, zvuky, obrázky a obrázky ClipArt. Rozloženie obsahuje taktiež motív (farby, písma, efekty a pozadie) snímky.

Na tomto diagrame sú uvedené všetky prvky rozloženia, ktoré môžete zahrnúť na snímku programu PowerPoint.


PowerPoint zahŕňa deväť vstavaných rozložení snímky, môžete však vytvoriť vlastné rozloženia pre vaše špecifické potreby a zdieľať ich s inými ľuďmi, ktorí vytvárajú prezentácie pomocou programu PowerPoint. Na nasledovnom obrázku sú uvedené vstavané rozloženia snímky v programe PowerPoint.

Tieto rozloženia zobrazujú umiestnenie rôznych zástupných symbolov, do ktorých môžete pridávať text alebo grafické objekty.


Pou itie tandardn ho rozlo enia
Použitie štandardného rozloženia môžete však vytvoriť vlastné rozloženia pre vaše špecifické potreby a zdieľať ich s inými ľuďmi, ktorí vytvárajú prezentácie pomocou programu PowerPoint. Na nasledovnom obrázku sú uvedené vstavané rozloženia snímky v programe PowerPoint.

Štandardné vstavané rozloženia v programe PowerPoint 2010 sú podobné štandardným rozloženiam v programe PowerPoint 2007 a v starších verziách.

Keď otvoríte prázdnu prezentáciu v programe PowerPoint, zobrazí sa predvolené rozloženie s názvom Úvodná snímka (uvedené nižšie). Môžete však použiť aj iné štandardné rozloženia.


Vytvorenie vlastn ho rozlo enia
Vytvorenie vlastného rozloženia môžete však vytvoriť vlastné rozloženia pre vaše špecifické potreby a zdieľať ich s inými ľuďmi, ktorí vytvárajú prezentácie pomocou programu PowerPoint. Na nasledovnom obrázku sú uvedené vstavané rozloženia snímky v programe PowerPoint.

Ak vašim potrebám alebo potrebám autorov prezentácie vo vašej organizácii nezodpovedá žiadne štandardné rozloženie, môžete vytvoriť vlastné, opakovane použiteľné rozloženia, ktoré určujú počet, veľkosť a umiestnenie zástupných symbolov, obsah pozadia, farby motívov, typy písma, efekty a iné prvky.

Môžete tiež distribuovať vlastné rozloženia ako časť šablóny, takže už nemusíte strácať čas vystrihovaním a prilepovaním svojich rozložení na nové snímky alebo odstraňovaním obsahu na snímke, ktorú chcete použiť s novým a odlišným obsahom.


Typy zástupných symbolov textu a objektu, ktoré môžete pridávať a vytvárať z nich vlastné rozloženie zahŕňajú:

 • Obsah

 • Text

 • Obrázky

 • Obrázky SmartArt

 • Snímky obrazovky

 • Grafy

 • Tabuľky

 • Diagramy

 • Médiá

 • Obrázky ClipArt

 • Filmy

 • Zvuk


Pou itie rozlo enia na sn mku
Použitie rozloženia na snímku pridávať a vytvárať z nich vlastné rozloženie zahŕňajú

 • Ak použijete rozloženie snímky na viacerých snímkach v prezentácii a neskôr rozloženie upravíte pridaním zástupného symbolu alebo vlastného textu výzvy, aktualizované rozloženie musíte znovu použiť na snímky, aby sa na nich zohľadnilo.

  1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

  2. V normálnom zobrazení kliknite na table s kartami Prehľad a Snímky na kartu Snímky.

  3. Kliknite na snímku, na ktorej chcete použiť rozloženie.

  4. Na karte Domov v skupine Snímky kliknite na položku Rozloženie a potom vyberte požadované rozloženie.


Pridanie z stupn ch symbolov obsahu do rozlo enia
Pridanie zástupných symbolov obsahu do rozloženia pridávať a vytvárať z nich vlastné rozloženie zahŕňajú

Zástupné symboly sú polia s bodkovaným orámovaním, ktoré nesú obsah a nachádzajú sa v rozložení snímky. Okrem rozloženia Prázdne sa zástupné symboly nachádzajú vo všetkých preddefinovaných rozloženiach snímky.

Nižšie je uvedený príklad rozloženia snímky so zástupným symbolom pre text nadpisu a dvomi zástupnými symbolmi, do ktorých môžete pridať hlavný text, tabuľku, graf, grafický prvok SmartArt, obrázok, objekt ClipArt a filmový alebo zvukový klip.


1. Na pridávať a vytvárať z nich vlastné rozloženie zahŕňajúkarte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Predloha snímky.

2. Na table s predlohami a rozloženiami snímky kliknite na rozloženie, do ktorého chcete pridať zástupné symboly.

3. Na karte Predloha snímky kliknite v skupine Rozloženie predlohy na položku Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na požadovaný typ zástupného symbolu.


4. Kliknite pridávať a vytvárať z nich vlastné rozloženie zahŕňajúna niektoré miesto v rozložení a potom posúvaním myši nakreslite zástupný symbol.

5. Ak chcete do rozloženia pridať ďalšie zástupné symboly, opakujte kroky 2 až 4.

 • V prípade, že do rozloženia pridáte zástupné symboly, ktorých obsah mení účel rozloženia, môžete rozloženie premenovať. Ak chcete zmeniť jeho názov, kliknite pravým tlačidlom na miniatúru rozloženia snímky, kliknite na položku Premenovať rozloženie, zadajte nový názov a potom kliknite na položku Premenovať.

  6. Na karte Predloha snímky v skupine Zavrieť kliknite na tlačidlo Zavrieť zobrazenie predlohy na návrat do normálneho zobrazenia.

  7. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete použiť rozloženie s novými úpravami na existujúcej snímke, vyberte danú snímku v zozname miniatúr snímok a potom na karte Domov kliknite v skupine Snímky na položku Rozloženie a vyberte zrevidované rozloženie.

  • Ak chcete pridať novú snímku, ktorá bude obsahovať dané rozloženie (s novými pridanými zástupnými symbolmi), kliknite na karte Domov v skupine Snímky na položku Nová snímka a potom vyberte zrevidované rozloženie snímky.


Preh ad predlohy sn mky
Prehľad predlohy snímky pridávať a vytvárať z nich vlastné rozloženie zahŕňajú

 • Predloha snímky je najvyššia snímka v hierarchii snímok, v ktorej sú uložené informácie o motíve a rozložení snímok prezentácie vrátane pozadia, farieb, typov písma, efektov, veľkosti zástupných symbolov a umiestnenia.

 • Každá prezentácia obsahuje najmenej jednu predlohu snímky. Hlavnou výhodou úpravy a používania predlôh snímok je to, že štýl môžete univerzálne zmeniť na každej snímke v prezentácii vrátane snímok, ktoré boli do prezentácie pridané neskôr. Ak použijete predlohu snímky, ušetríte čas, pretože nemusíte zadávať rovnaké informácie na každej snímke. Predloha snímky je užitočná najmä v prípade, keď máte mimoriadne dlhé prezentácie s množstvom snímok.

 • Keďže predlohy snímok ovplyvňujú vzhľad celej prezentácie, pri vytváraní a úprave predlohy snímky alebo zodpovedajúcich rozložení pracujete v zobrazení Predloha snímky.

1 - Predloha snímky v zobrazení Predloha snímky

2 - Rozloženie snímok priradené k predlohe snímky nad rozložením


Ak zmeníte jedno alebo viac rozložení pod predlohou snímky, v podstate zmeníte predlohu snímky. Každé rozloženie snímky je usporiadané inak, ale všetky rozloženia priradené k danej predlohe snímky obsahujú rovnaký motív (farby, typy písma a efekty).

Nasledujúci obrázok znázorňuje jednu predlohu snímky s použitím motívu Austin a tri podporné rozloženia. Všimnite si, že každé z týchto podporných rozložení zobrazuje inú verziu motívu Austin – s použitím rovnakých farieb, ale v inom usporiadaní rozloženia. Každé rozloženie okrem toho obsahuje textové polia a päty na rôznych miestach snímky a má rozdielnu veľkosť písma v rôznych textových poliach.


 • Keď snímky, v podstate zmeníte predlohu snímky. Každé rozloženie snímky je usporiadané inak, ale všetky rozloženia priradené k danej predlohe snímky obsahujú rovnaký motív (farby, typy písma a efekty). prejdete do zobrazenia Predloha snímky, uvidíte, že ku každej predlohe snímky je priradených niekoľko predvolených rozložení. Je veľmi pravdepodobné, že nepoužijete všetky uvedené rozloženia. Z dostupných rozložení si vyberiete tie, ktoré sú najvhodnejšie na zobrazenie príslušných informácií.

 • Môžete vytvoriť prezentáciu, ktorá obsahuje jednu alebo viac predlôh snímky, uložiť ju ako šablónu programu PowerPoint (.potx alebo .pot) a potom ju použiť na vytvorenie iných prezentácií.


Preh ad mot vov bal ka office
Prehľad motívov balíka Office snímky, v podstate zmeníte predlohu snímky. Každé rozloženie snímky je usporiadané inak, ale všetky rozloženia priradené k danej predlohe snímky obsahujú rovnaký motív (farby, typy písma a efekty).

Motívy slúžia na zjednodušenie procesu vytvárania profesionálne vyzerajúcich prezentácií. Farby, písma a efekty motívov sa neuplatňujú iba v samotnom programe PowerPoint, ale sú k dispozícii aj v programoch Excel, Word a Outlook, vďaka čomu vaše prezentácie, dokumenty, pracovné hárky a e-maily dosahujú jednotný vzhľad.


Ak chcete vyskúšať iné motívy, v galérii motívov prejdite ukazovateľom na inú miniatúru a pozrite sa, ako sa dokument zmení.

Použitím nového motívu sa zmenia hlavné podrobnosti vášho dokumentu. Efekty objektov WordArt sa použijú na nadpisy v programe PowerPoint. Tabuľky, grafy, grafické prvky SmartArt, tvary a iné objekty sa aktualizujú, aby sa navzájom dopĺňali.


Prisp sobenie mot vov
Prispôsobenie motívov prejdite ukazovateľom na inú miniatúru a pozrite sa, ako sa dokument zmení.

Zo základných vstavaných motívov môžete vytvoriť rôzne vlastné motívy. Možnosti prispôsobenia farieb, písiem a efektov motívu sú k dispozícii vedľa galérie motívov. Vyberte motív, zmeňte jeho nastavenia alebo definujte vlastné a potom tieto nastavenia uložte do galérie ako nový motív.


O m em robi s farbami mot vov
Čo môžem robiť s farbami motívov? prejdite ukazovateľom na inú miniatúru a pozrite sa, ako sa dokument zmení.

 • Okrem zmeny samotného motívu je zmena farieb motívu najzásadnejšou zmenou, ktorú môžete vykonať v prezentácii. Jediným kliknutím môžete zmeniť farbu motívu a tým aj charakter celej prezentácie z bežnej na formálnu a naopak.

 • Farby motívov majú 12 farebných úsekov. Prvé štyri vodorovné farby sú určené pre text a pozadia. Text, ktorý je napísaný svetlými farbami, bude vždy čitateľný na pozadí s tmavšími farbami a text napísaný tmavšími farbami bude vždy čitateľný na pozadí so svetlými farbami. Ďalších šesť farieb sú farby zvýraznenia, ktoré sú vždy viditeľné na štyroch farbách pozadia. Posledné dve farby, ktoré nie sú zobrazené na obrázku nižšie, sú vyhradené pre hypertextové prepojenia a pre použité hypertextové prepojenia. Farby motívu účinne spolupracujú so svetlými aj tmavými pozadiami. V motíve sú vstavané pravidlá pre viditeľnosť, aby sa čitateľnosť a skvelý vzhľad textu zachoval aj pri prepínaní farieb.


Ak v skupine prejdite ukazovateľom na inú miniatúru a pozrite sa, ako sa dokument zmení.Motívy kliknete na položku Farby, farby zobrazené vedľa názvu motívu sú farby zvýraznenia a hypertextového prepojenia pre tento motív. Ak niektorú z týchto farieb zmeníte, aby ste vytvorili vlastnú množinu farieb motívu, farby zobrazené na tlačidle Farby a vedľa názvu pre motív sa aktualizujú, podľa príslušného výberu.

Farby motívov sú zobrazené v každej galérii farieb spolu s množinou odtieňov a podfarbení, ktoré závisia od farieb motívov. Výberom farieb v tejto rozšírenej priradenej množine môžete individuálne formátovať časti obsahu príslušného motívu. Ak sa farby motívu zmenia, zmení sa aj galéria farieb a taktiež aj celý obsah dokumentu, v ktorom sú použité farby motívu. V galérii farieb motívov sa zobrazujú všetky množiny farieb zo vstavaných motívov. Ak chcete vytvoriť vlastné farby motívu, v skupine Motívy kliknite na položku Farby a potom na položku Vytvoriť nové farby motívu.


O m em robi s p smami mot vov
Čo môžem robiť s písmami motívov? prejdite ukazovateľom na inú miniatúru a pozrite sa, ako sa dokument zmení.

 • Profesionálni tvorcovia dokumentov vedia, že použitie jedného písma v celom dokumente je vždy vkusná a bezpečná voľba z hľadiska dizajnu. Výber dvoch písiem je ešte lepšou voľbou, ak sa používa s opatrnosťou kvôli zdôrazneniu rozdielov. Všetky motívy balíka Office používajú dva druhy písma (jedno pre nadpisy a druhé pre základný text). Môže to byť jedno písmo, ktoré sa používa všade, alebo sa môžu použiť dve rôzne písma. Program PowerPoint používa tieto písma na vytváranie automatických štýlov textu. Galérie pre rýchle priradenie štýlov pre text a objekty WordArt okrem toho používajú tie isté písma motívov.

 • Ak zmeníte písma motívu, v prezentácii sa aktualizujú aj všetky texty v nadpisoch a odrážkach. V predchádzajúcich vydaniach programu PowerPoint ste museli takéto globálne zmeny vykonávať na predlohe snímky.

 • Ak v skupine Motívy kliknete na položku Písma, pod názvom motívu sa zobrazia názvy písiem použitých pre nadpisy a základný text, ktoré sú použité pre každé písmo motívu.


Dialógové okno prejdite ukazovateľom na inú miniatúru a pozrite sa, ako sa dokument zmení.Vytvoriť nové písma motívu je aktualizované a zobrazuje aktuálne používané písma motívov.


Anim cia textu alebo objektov
Animácia textu alebo objektov prejdite ukazovateľom na inú miniatúru a pozrite sa, ako sa dokument zmení.


Anim cia textu a objektov
Animácia textu a objektov prejdite ukazovateľom na inú miniatúru a pozrite sa, ako sa dokument zmení.

 • Animácia je výborným spôsobom upriamenia pozornosti na dôležité body, riadenia toku informácií a zvýšenia záujmu divákov o prezentáciu. Efekty animácií môžete použiť na jednotlivé snímky, text alebo objekty v predlohe snímok, alebo na zástupné symboly vo vlastných rozloženiach snímok.

 • Existujú štyri rôzne druhy efektov animácií:

  1. Efekty na úvod. Objekt sa napríklad môže postupne zjasňovať, priletieť na snímku z okraja alebo sa na miesto zobrazenia odrážať.

  2. Efekty na záver. Môžu zahŕňať odlet objektu zo snímky, zmiznutie alebo opustenie snímky špirálovým pohybom.

  3. Efekty zvýraznenia. Napríklad zmenšenie alebo zväčšenie objektu, zmena farby alebo otáčanie sa objektu okolo stredu.

  4. Trasy pohybu. Pomocou týchto efektov môžete objekty nechať sa pohybovať nahor alebo nadol, doľava alebo doprava, prípadne po hviezdicovej alebo kruhovej trajektórii (okrem iných efektov).

  Každú animáciu môžete použiť samostatne, alebo spolu skombinovať viacero efektov. Môžete napríklad nechať zľava priletieť riadok textu a súčasne nechať text zväčšovať sa použitím efektu na úvod Prílet a efektu zvýraznenia Zväčšenie a zmenšenie.


Pridanie anim cie k objektu
Pridanie animácie k objektu prejdite ukazovateľom na inú miniatúru a pozrite sa, ako sa dokument zmení.

1. Vyberte objekt, ktorý chcete animovať.

2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na tlačidlo Ďalšie a potom vyberte požadovaný efekt animácie.

 • Ak nevidíte úvodné, koncové alebo zvýrazňujúce efekty animácie či trasy pohybu, kliknite na položku Ďalšie úvodné efekty, Ďalšie zvýrazňujúce efekty, Ďalšie koncové efekty alebo Ďalšie trasy pohybu.

 • Po použití animácie na objekt alebo text sa animované položky na snímke označia nestlačiteľnou očíslovanou značkou zobrazenou v blízkosti textu alebo objektu. Táto značka sa zobrazuje iba v normálnom zobrazení, ak je vybratá karta Animácie alebo ak sa zobrazuje pracovná tabla Animácia.


Pou itie viacer ch efektov anim cie na jedin objekt
Použitie viacerých efektov animácie na jediný objekt prejdite ukazovateľom na inú miniatúru a pozrite sa, ako sa dokument zmení.

Ak chcete použiť viaceré animácie na rovnaký objekt, postupujte nasledovne:

1. Vyberte text alebo objekt, na ktorý chcete použiť viacero animácií.

2. Na karte Animácie kliknite v skupine Rozšírená animácia na položku Pridať animáciu.


Zobrazenie zoznamu anim ci aktu lne pou van ch na sn mke
Zobrazenie zoznamu animácií aktuálne používaných na snímke

 • Zoznam všetkých animácií na snímke môžete zobraziť na pracovnej table Animácia. Na pracovnej table Animácia sa zobrazujú dôležité informácie o efekte animácie, ako je napríklad typ efektu, vzájomné poradie jednotlivých efektov, názov príslušného objektu a trvanie efektu.

 • Ak chcete otvoriť pracovnú tablu Animácia, na karte Animácie kliknite v skupine Rozšírená animácia na položku Tabla animácií.

1 - Čísla na pracovnej table určujú, v akom poradí sa efekt animácie uskutoční. Čísla na pracovnej table zodpovedajú netlačiteľným číslovaným značkám zobrazeným na snímke.

2 - Časové osi predstavujú trvanie efektov.

3 - Ikony predstavujú typ efektu animácie. V tomto prípade je to efekt na záver.

4 - Ak chcete zobraziť ikonu ponuky (šípku nadol), vyberte položku v zozname. Ak chcete zobraziť ponuku, kliknite na túto ikonu.


 • Efekty sa zobrazia na pracovnej table Animácia v takom poradí, v akom ste ich pridali.

 • Zobraziť môžete aj ikony označujúce časovanie spustenia efektov animácií vzhľadom k ďalším udalostiam na snímke. Ak chcete zobraziť ikony časovania spustenia pre všetky animácie, kliknite na ikonu ponuky vedľa efektu animácie a vyberte položkuSkryť rozšírenú časovú os.

 • Existuje niekoľko typov ikon označujúcich časovanie spustenia efektov animácií. Voľby sú nasledovné:

  • Spustiť po kliknutí (zobrazená ikona myši): animácia sa spustí pri kliknutí na myš.

  • Začať s predchádzajúcou (žiadna ikona): efekt animácie sa spustí spolu s predchádzajúcim efektom v zozname. Nastavením sa kombinujú viaceré efekty v rovnakom čase.

  • Začať po predchádzajúcej (ikona hodín): efekt animácie sa spustí okamžite po skončení prehrávania predchádzajúceho efektu v zozname.


Nastavenie mo nost efektu asovania a poradia anim cie
Nastavenie možností efektu, časovania a poradia animácie poradí, v akom ste ich pridali.

 • Ak chcete pre animáciu nastaviť možnosti efektu, na karte Animácie kliknite v skupine Animácia na šípku napravo od položky Možnosti efektu a kliknite na požadovanú možnosť.

 • Na karte Animácie môžete zadať začiatok, trvanie a časovanie oneskorenia animácie.

  • Ak chcete nastaviť časovanie spustenia animácie, v skupine Časovanie kliknite na šípku napravo od ponuky Spustiť a vyberte požadované časovanie.

  • Ak chcete nastaviť dĺžku trvania animácie, zadajte v skupine Časovanie do poľa Trvanie požadovaný počet sekúnd.

  • Ak chcete nastaviť oneskorenie začiatku animácie, zadajte v skupine Časovanie do poľa Oneskorenie požadovaný počet sekúnd.

 • Ak chcete zmeniť poradie animácie v zozname, na pracovnej table Animácia vyberte animáciu, ktorej poradie chcete zmeniť, a potom na karte Animácie v skupine Časovanie kliknite v časti Zmeniť poradie animácie na položku Posunúť dopredu, ak sa má animácia odohrať pred inou animáciou v zozname, alebo na položku Posunúť dozadu, ak sa má animácia odohrať po inej animácii v zozname.


Testovanie efektu anim cie
Testovanie efektu animácie poradí, v akom ste ich pridali.

 • Ak chcete po pridaní jedného alebo viacerých efektov animácií overiť ich funkčnosť, postupujte nasledovne:

 • Na karte Animácie kliknite v skupine Ukážka na položku Ukážka.


Pridanie prechodov medzi sn mkami
Pridanie prechodov medzi snímkami poradí, v akom ste ich pridali.


Prechody snímok sú pohyblivé efekty, ktoré sa vyskytujú v zobrazení prezentácie pri prechode z jednej snímky na druhú počas prezentácie. Môžete určovať rýchlosť prechodov, pridať zvuk a dokonca prispôsobiť aj vlastnosti efektov.


Pridanie prechodu na sn mku
Pridanie prechodu na snímku v zobrazení prezentácie pri prechode z jednej snímky na druhú počas prezentácie. Môžete určovať rýchlosť prechodov, pridať zvuk a dokonca prispôsobiť aj vlastnosti efektov.

1. Na table s kartami Prehľad a Snímky kliknite na kartu Snímky.


2. Vyberte v zobrazení prezentácie pri prechode z jednej snímky na druhú počas prezentácie. Môžete určovať rýchlosť prechodov, pridať zvuk a dokonca prispôsobiť aj vlastnosti efektov. miniatúru snímky, na ktorú chcete použiť prechod.

3. Na karte Prechody v skupine Prechod na túto snímku kliknite na efekt prechodu snímky, ktorý chcete použiť pre túto snímku.

Vyberte prechod v skupine Prechod na túto snímku. V príklade bol vybraný prechod Zmiznutie.

Ak chcete zobraziť ďalšie efekty prechodu, kliknite na tlačidlo Ďalšie.

Ak chcete použiť rovnaký prechod snímky na všetky snímky v prezentácii, vykonajte kroky 2 až 4 a potom na karte Prechody v skupine Časovanie kliknite na položku Použiť na všetky.


Nastavenie asovania prechodu
Nastavenie časovania prechodu v zobrazení prezentácie pri prechode z jednej snímky na druhú počas prezentácie. Môžete určovať rýchlosť prechodov, pridať zvuk a dokonca prispôsobiť aj vlastnosti efektov.

 • Ak chcete nastaviť trvanie prechodu medzi prechádzajúcou a aktuálnou snímkou, použite tento postup:

 • Na karte Prechody v skupine Časovanie prejdite k poľu Trvanie a zadajte alebo vyberte požadovanú rýchlosť.

 • Ak chcete zadať, po akom dlhom čase sa vykoná prechod z aktuálnej snímky na nasledujúcu snímku, použite jeden z nasledujúcich postupov:

 • Ak chcete, aby sa ďalšia snímka zobrazila po kliknutí myšou, na karte Prechody v skupine Časovanie začiarknite políčko Po kliknutí myšou.

 • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku až po určitom čase, zadajte požadovaný počet sekúnd do poľa Po v skupine Časovanie na karte Prechody.


Pridanie zvuku k prechodom sn mok
Pridanie zvuku k prechodom snímok v zobrazení prezentácie pri prechode z jednej snímky na druhú počas prezentácie. Môžete určovať rýchlosť prechodov, pridať zvuk a dokonca prispôsobiť aj vlastnosti efektov.

1. Na table s kartami Prehľad a Snímky kliknite na kartu Snímky.

2. Vyberte miniatúru snímky, do ktorej chcete pridať zvuk.

3. Na karte Prechody v skupine Časovanie kliknite na šípku vedľa položky Zvuk a potom vyberte niektorú z týchto možností:

 • Ak chcete pridať zvuk zo zoznamu, vyberte požadovaný zvuk.

 • Ak chcete pridať zvuk, ktorý sa v zozname nenachádza, vyberte možnosť Iný zvuk, vyhľadajte zvukový súbor, ktorý chcete zadať, a kliknite na tlačidlo OK.


Tvorba prezent cie
Tvorba prezentácie v zobrazení prezentácie pri prechode z jednej snímky na druhú počas prezentácie. Môžete určovať rýchlosť prechodov, pridať zvuk a dokonca prispôsobiť aj vlastnosti efektov.


Otvorí sa okno, v ktorom je prázdna prezentácia.

Pracovná tabla v pravej časti obrazovky nám ponúka otvoriť už existujúcu prezentáciu alebo vytvoriť novú (prázdnu, Zo šablóny návrhov alebo pomocou Stručného sprievodcu).


 • Aby naša prezentácia hneď od začiatku vyzerala zaujímavejšie, zmeníme štýl (návrh) našej novej prezentácie. Z pracovnej tably zvolíme možnosť Zo šablóny návrhov. (Ak sa pri otvorení programu PowerPoint nezobrazí pracovná tabla, šablóny návrhov zobrazíme pomocou tlačidla Návrh snímky v ponuke nástrojov alebo z ponuky FormátNávrh snímky...)

 • V pravej časti obrazovky sa nám pracovná tabla zmení na Návrh snímky, v ktorej si môžeme vybrať z ponúkaných šablón. Klikaním na jednotlivé šablóny sa bude meniť vzhľad našej prezentácie.

 • Ak máme v prezentácii viacero snímok, po kliknutí na niektorý návrh, sa zmení len aktuálna snímka. Ak chceme zmeniť návrh všetkých snímok, klikneme na šípku vpravo pri návrhu a z ponuky zvolíme možnosť Použiť na všetky snímky.

 • Ak sa nám vzhľad šablóny páči, ale nie sme spokojní s farebnou kombináciou, môžeme si pomocou príkazu Farebné schémy vybrať iný farebný variant.


 • Tvoriť prezentácie v tomto prostredí je veľmi jednoduché. Stačí postupne vytvárať nové snímky a na nich čítať a riadiť sa inštrukciami – ako napríklad: „Kliknite sem a zadajte nadpis“ alebo „Kliknite sem a zadajte podnadpis“, ktoré sú zobrazené hneď na prvej snímke.

 • Na úvodnej snímke sa zvykne uvádzať nadpis – názov prezentácie, poprípade podnadpis alebo autori prezentácie. Môžeme si všimnúť, že tomuto je prispôsobené aj rozloženie prvej snímky.

 • Ak chceme vložiť nadpis, klikneme do správneho textového poľa (jeho obsah je „Kliknite sem a zadajte nadpis“). Po kliknutí do textového poľa text „Kliknite sem a zadajte nadpis“ zmizne a zostane len prázdne textové pole. Vkladanie textu ukončíme tak, že klikneme mimo tohto textového poľa. Ak treba, vložíme aj podnadpis. V tomto momente je úvodná snímka hotová (podobne ako na obrázku vpravo).

Snímka pred vložením textu Snímka po vložení textu


 • Všetky prvky na snímkach, do ktorých sme nezadali náš vlastný text alebo iný obsah a teda majú svoj pôvodný obsah (napr. „Kliknite sem a zadajte nadpis“), sa vo výslednej spustenej prezentácii nezobrazia. Nemusíme ich teda nijako z našej prezentácie odstraňovať.

 • Ďalšie snímky vkladáme pomocou tlačidla Nová snímka z ponuky nástrojov alebo z hlavnej ponuky VložiťNová snímka. Pracovná tabla v pravej časti sa zmení na Rozloženie snímky.

 • V tejto ponuke si môžeme vybrať, čo bude daná snímka obsahovať (odrážky, obrázok či tabuľku...). Štandardne po vložení novej snímky sa pridá snímka, ktorá je rozdelená na nadpis a text.

 • Poznámka: Ak dlhšie ponecháme kurzor myši nad niektorým rozložením, v bublinovej nápovede sa nám zobrazí názov, resp. popis daného rozloženia snímky.

 • Ak sa nám toto rozloženie nehodí, kliknutím v pracovnej table na požadované rozloženie sa automaticky zmení práve zobrazená snímka.

 • Ak sme na pôvodnej snímke mali už nejaký obsah, PowerPoint sa snaží priradiť tento obsah novým prvkom na snímke. Teda ak veľmi radikálne nemeníme rozloženie snímky, obsah by sa nám mal zachovať.


 • Dôležitými prvkami prezentácií sú obrázky a grafy. Najjednoduchší spôsob ako naplniť prezentáciu, je používať preddefinované rozloženie snímok a následne jednoduchým kliknutím do textového rámca vkladať text, prípadne kliknutím na ikonu vybrať vloženie tabuľky, grafu, obrázku, videa...

 • Samozrejme všetky typy objektov môžeme vkladať aj prostredníctvom ponuky Vložiť, pričom ich môžeme ďalej ľubovoľne formátovať a upravovať podobne ako napr. v textovom editore MS Word.


Ako tvori obsah prezent cie
Ako tvoriť obsah prezentácie Najjednoduchší spôsob ako naplniť prezentáciu, je používať preddefinované rozloženie snímok a následne jednoduchým kliknutím do textového rámca vkladať text, prípadne kliknutím na ikonu vybrať vloženie tabuľky, grafu, obrázku, videa...

 • Mali by sme si uvedomiť, že do prezentácie by sme nemali dávať všetko to, čo budeme v prezentácii hovoriť. Prezentácia by nám mala slúžiť ako pomôcka s obsahom, resp. dôležitými bodmi.

 • V prezentácii by sme mali používať krátke, stručné a jasne formulované vety – nie je vhodné písať drobným písmom a veľa. Neodporúča sa, aby snímka obsahovala viac ako 10 riadkov textu. Veľkosť písma je zvyčajne oveľa väčšia ako tá, ktorú používame pri písaní textu napr. v textovom editore MS Word.


Vkladanie prepojen
Vkladanie prepojení Najjednoduchší spôsob ako naplniť prezentáciu, je používať preddefinované rozloženie snímok a následne jednoduchým kliknutím do textového rámca vkladať text, prípadne kliknutím na ikonu vybrať vloženie tabuľky, grafu, obrázku, videa...

 • Do prezentácie môžeme vložiť prepojenie (hypertextový odkaz) na webovú stránku, inú snímku či prezentáciu prípadne iný dokument (napr. tabuľku v MS Excel).

 • Prepojenie vložíme tak, že najprv označíme objekt, ktorý bude odkazom (časť textu, obrázok,...) a potom klikneme na ponuku VložiťPrepojenie.

 • Zobrazí sa okno, kde v ľavej časti zvolíme typ odkazu – existujúci súbor, miesto v tomto dokumente, ...


 • Ak chceme vložiť odkaz na Najjednoduchší spôsob ako naplniť prezentáciu, je používať preddefinované rozloženie snímok a následne jednoduchým kliknutím do textového rámca vkladať text, prípadne kliknutím na ikonu vybrať vloženie tabuľky, grafu, obrázku, videa... existujúci súbor (v našom počítači), ponecháme možnosť existujúci súbor alebo webová stránka. V strednej časti okna (Kde hľadať) nájdeme daný súbor.

 • Ak chceme vložiť prepojenie na webovú stránku niekde na internete, zadáme ju do položky adresa

 • Nakoniec klikneme na tlačidlo OK a potvrdíme tak náš výber.

 • V prípade, že chceme vložiť odkaz na niektorú snímku v našej prezentácii, zvolíme v časti prepojiť na možnosť miesto v tomto dokumente.

 • V strednej časti okna zvolíme snímku, na ktorú chceme spraviť prepojenie. Môže to byť prvá, posledná, nasledujúca alebo aj konkrétna snímka našej prezentácie.

 • Túto možnosť môžeme využiť napríklad vtedy, ak na začiatku prezentácie vytvoríme obsah našej prezentácie a z neho potom prepojenia na príslušné snímky v prezentácii.

 • Vpravo od zvolenej snímky sa zobrazí jej ukážka. Takto sa môžeme presvedčiť, či sme zvolili správnu snímku.

 • Takisto v tomto prípade nesmieme zabudnúť kliknúť na tlačidlo OK, čím potvrdíme náš výber.


Z vere n zadanie
Záverečné zadanie Najjednoduchší spôsob ako naplniť prezentáciu, je používať preddefinované rozloženie snímok a následne jednoduchým kliknutím do textového rámca vkladať text, prípadne kliknutím na ikonu vybrať vloženie tabuľky, grafu, obrázku, videa...

Vytvorte prezentáciu na ľubovoľnú tému, kde počet snímkov bude 5 – 10.

Na prvej snímke bude názov témy, meno, priezvisko, ročník.

Vloženie textu, fotografií, prechodov medzi snímkami, animácie (nadpisov, textu, obrázkov...), obsah prezentácie s odkazmi na jednotlivé časti prezentácie a návraty späť do obsahu.

Odovzdať do budúceho týždňa na USB.


Pou it zdroje
Použité zdroje Najjednoduchší spôsob ako naplniť prezentáciu, je používať preddefinované rozloženie snímok a následne jednoduchým kliknutím do textového rámca vkladať text, prípadne kliknutím na ikonu vybrať vloženie tabuľky, grafu, obrázku, videa...

 • http://office.microsoft.com/sk-sk/novice/co-je-program-powerpoint-HA010265950.aspx

 • http://office.microsoft.com/sk-sk/powerpoint-help/co-je-rozlozenie-snimky-HA010338412.aspx

 • http://office.microsoft.com/sk-sk/powerpoint-help/animacia-textu-alebo-objektov-HA010336726.aspx

 • http://office.microsoft.com/sk-sk/powerpoint-help/pridanie-prechodov-medzi-snimkami-HA010336722.aspx

 • http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.infovek.sk%2Fpredmety%2Finform%2Fmaterialy%2Fnamety%2Fpracovnelisty%2Fpowerpoint_xp.doc&ei=eAB9U6XHJs3Y4QTV1IGQAw&usg=AFQjCNFmzBrcYC7fRufvm0h9Q2aikXmtAw&sig2=aVMvtHNeK1xArR6_N9901A&bvm=bv.67229260,d.bGE


ad