Glavobol in funkcijske slikovne metode - PowerPoint PPT Presentation

glavobol in funkcijske slikovne metode n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Glavobol in funkcijske slikovne metode PowerPoint Presentation
Download Presentation
Glavobol in funkcijske slikovne metode

play fullscreen
1 / 16
Glavobol in funkcijske slikovne metode
472 Views
Download Presentation
zenda
Download Presentation

Glavobol in funkcijske slikovne metode

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Glavobol in funkcijske slikovne metode Serđo Mofardin dr.med SPS Nevrološka klinika Klinični center Ljubljana

 2. Funkcijske slikovne metode pri migrenskih glavobolih • SPECT – markerji: Xe-133 • Tc-99m-HMPAO • PET • fMRI:- difuzijski WI • - perfuzijski WI • - BOLD • - spektroskopija

 3. Migrena z auro De Benedettis et al(1999) Soriani et al(1997) Friberg et al (1994) Maini et al (1990) Migrena brez aure De Benedettis et al (1999) Ferrari et al (1995) Friberg et al (1994) Schlake et al (1990) SPECTTc-99HMPAO > Xe-133 - unilateralna hipoperfuzija v področju parietookcipitalne regije,kot posledica zmanjšane regionalne možganske autoregulacije

 4. 1) Xe- 133 (CT) • lokalni CBF • aplikacija kontrasta: iv, inhalacija • zmanjšanje CBF v posteriornih področjih možganov s širitvijo hipoperfuzije v sprednje regije možganov 2-3mm/min 2) Tc-99 albumin * Papagalo 1999 - prehod plazma proteinov v ekstracerebralno možgansko tkivo

 5. PET – pozitronska emisijska tomografija • ocenitev možganske hemodinamike in metaboličnih sprememb • markerji: O-15 (H2O-15), 18-FGD • prednosti PET vs. SPECT: - omogoča kvantitativne meritve - boljša rezolucija

 6. Migrena brez aure Woods et al(1994) Weiller et al (1995) povišan CBF v g.cinguli, auditorni,vizuelni korteks locus eruleus, dorzalna jedra raphe generator migrene? sistem kje se končuje napad? • Bahra et al (2001) •Bednarzyck et al(1998) Migrena z auro Anderson et al (1997) sprožilni dejavnik: rdeče vino - 8-22% - 28% -znižan CBF,metabolizem v primarnem vizuelnom korteksu

 7. Funkcionalni MRI Tehnike: - perfuzijski WI - difuzijski WI - BOLD - spektroskopija Prednosti: - minimalna invazivnost - iv dostop

 8. Perfuzijski WI- omogoča ocenitev 3 hemodinamskih parametrov: CBF, CBV,MTT- mikrovaskularni sistem • Sanchez del Rio (1999) –28 bolnikov • v področju vizuelnega korteksa; znižanje CBF (-27%), CBV (-15%), povišanje MTT(32%) - migrena brez aure : ni spremembe v CBF

 9. Difuzijski WI -za ugotavljanje metabolizma vode prikaz otekanja celice zaradi disfunkcije Na/K črpalke(ishemije,krči) Chabriat et al(2000) BOLD -ocenitev relativne konc.deoksihemoglobina v venski krvi • Cao et al (1999) -depresija primarnega vizuelnega korteksa,ter širitvijo na okcipitalni korteks •Welch et al (1998) •Hadjikhani et al (2001) - CSD povzroča migrensko auro

 10. Spektroskopija spremembe energetskega metabolizma marker: H- tkivni metaboliti Uncin et al (1995) Brooks et al (1999) - spremembe energetskega metabolizma in disfunkcija mitohondrijev Magnetoencefalografija - za meritev magnetnega polja možganov Transkranialna magnetna stimulacija Aurora et al(1998) Afra et al (1998)

 11. Glavobol v skupkih,cluster glavobol • Tehnike: 1) SPECT 2) MR spektroskopija 3) PET

 12. SPECT • vnetje področja okoli kavernoznega sinusa pri tem so prizadete lokalne drenažne vene • Gawel et al (1999) • Sianard-Gianki et al (1994) - hiperaktivnost v paraselarnem področju • Gobel et al (2000) Tc- 99 HSA - vnetje v področju kavernoznega sinusa

 13. MR spektroskopija * Montagna et al (1997) - sprememba v metabolizmu možganov • PET * May et al (1998) - povišan CBF v hipotalamusu,bazalnih ganglijah, kavernoznem sinusu