b l msel b r makale nasil yazilir n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BİLİMSEL BİR MAKALE NASIL YAZILIR PowerPoint Presentation
Download Presentation
BİLİMSEL BİR MAKALE NASIL YAZILIR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

BİLİMSEL BİR MAKALE NASIL YAZILIR - PowerPoint PPT Presentation


 • 1086 Views
 • Uploaded on

BİLİMSEL BİR MAKALE NASIL YAZILIR. Dr Emel TÜMBAY Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İZMİR. Yayınsız bilim ölüdür.. Gerard PIEL. ARAŞTIRMA YAYIN. Bilimsel makale nedir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BİLİMSEL BİR MAKALE NASIL YAZILIR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b l msel b r makale nasil yazilir

BİLİMSEL BİR MAKALE NASIL YAZILIR

Dr Emel TÜMBAY

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

İZMİR

bilimsel makale nedir
Bilimsel makale nedir

Özgün bir araştırmanın sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış bir rapor

İlk yayın

Tekrarlanabilirlik

Sonuçların irdelenebilirliği

Dergi veya başka kaynakta

Mantıklı, açık ve kesin

yay m a amas ndan nce 1
Yayım aşamasından önce (1)
 • Yanıtlanması gereken sorunun ortaya konulması
 • Maliyet? Yarar?
 • Konu ile ilgili yayınların kaynağından okunması, not edilmesi

(soru ve/veya yanıt belirlenmiş mi?)

yay m a amas ndan nce 2
Yayım aşamasından önce (2)
 • Eski bir bilginin desteklenmesi
 • Yeni ve farklı bilgiler:

eski bilgilerin düzeltilmesi

tümüyle yeni bir fikrin ortaya atılması

 • Bilimin ilerlemesine hizmet
yay m a amas ndan nce 3
Yayım aşamasından önce (3)

HASTA HAKLARI!

 • Etik Kurul – Sağlık Bakanlığı
 • Katılan bireylerin yazılı onayı
yay m a amas ndan nce 4
Yayım aşamasından önce (4)
 • İstatistik uzmanı – danışma – uygun yöntemle değerlendirme
 • Sistematik ve doğru kayıt

her hasta için ayrı form

tüm hastalar için özet form

(verilere kolay erişme ve yazılımda tüm verilerin doğru aktarımı!)

yay m a amas ndan nce 5
Yayım aşamasından önce (5)

Yazının çerçevesi:

başta sorulan soruya

sistemli yaklaşım

gereksiz bilgilere yer

vermemek

makalenin yaz lmas 1
1978 Vancouver Grubu

1979….1997

Şekle yönelik açıklamalar

+

Bölümlerin içeriği

Makalenin yazılması (1)
makalenin yaz lmas 2
Makalenin yazılması (2)
 • Dergi Yazım Kuralları! - Biçim
 • Düşünceler: Net, kısa ve

doğru

 • Her cümle bir düşünce
 • Her paragraf, bir kavramın

bütünü

 • Paragraflar arasında mantıksal

geçiş (kurgulamada çerçeve!)

 • Kalıplaşmış ve süslü cümle yok!
slide13
Giriş
 • Değerlendirebilme için yeterli düzeyde temel bilgiler
 • Tüm kaynaklar atıfa alınmamalı
 • Yayınların eleştirisi çalışmanın amacını destekliyor ise yayınların eleştirisi – yoksa tartışmaya bırakılmalı
 • Soru anlaşılabilir ve mantıklı – niçin seçildi, niçin önemli – ilgi
 • Her türlü özel terim ve kısaltmaların tanımlanması
 • Geniş zamanda yazılım
 • Varsayım ve amacın belirtilmesi ile sonlandırma
gere ve y ntem 1
Gereç ve Yöntem (1)

BİR BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN BİLİMSEL DEĞERE SAHİP OLABİLMESİ İÇİN YENİDEN ÜRETİLEBİLİR OLMASI GEREKİR!

 • Araştırmanın tekrarlanması ve bulguların karşılaştırılmasını sağlama
 • Ayrıntılı tanımlama
 • Çoğu geçmiş zamanda yazılma
gere ve y ntem 2
Gereç ve Yöntem (2)
 • Hasta, deney hayvanı, klinik örnek ve kontrol grubu (sayı, yaş, cinsiyet)
 • Yer ve tarihler
 • Örnek, hasta ve kontrol grubu seçme kriterleri
 • Örneklerin, hastaların alt gruplara nasıl ayrıldığı
 • Cerrahi işlem – ayrıntı
 • Hastaların nasıl izlendiği vb.
gere ve y ntem 3
Gereç ve Yöntem (3)
 • Tıbbi etiğe uygunluğu nasıl sağlandı? Hastalardan bilgilendirilmiş onay formu?
 • Gerecin teknik özellikleri, miktarları, kaynağı ve hazırlama yöntemi
 • Standart yöntem veya işlem: Kaynak makale!
 • Malzeme veya ilaç: Preparat adı verilmemeli (ancak belirli ürünler arasında fark varsa ve bu fark sonucu etkileyebilecekse ticari ad ve üretici firma adı)
 • İstatistik yöntemler
gere ve y ntem 4
Gereç ve Yöntem (4)

İyi yazılmış bir bölümde okuyucu şunların yanıtını bulmalıdır:

 • Soruyu yanıtlamak için seçilen klinik örnek, hasta ve varsa kontrol grubunun özellikleri nedir?
 • Kullanılan ölçme yöntemleri ve bu yöntemlerin

güvenilirlikleri nedir?

 • Kayıtlar ne şekilde ve ne kadar güvenilir şekildetutulmuştur?
 • Değerlendirme ve analiz yöntemleri ne kadar güvenilirdir?
bulgular 1
Bulgular (1)
 • Giriş’teki sorular yanıtlanır!
 • Araştırmanın veya deneyin genel tanımı

+

Ayrıntılı olarak veriler

 • Geçmiş zaman!
bulgular 2
Bulgular (2)
 • Veriler yorumsuz
 • Sonuçlar basit, kısa ve anlaşılır
 • Sayı: Mutlak sayı (örn. 5/20)

<20: Yüzde kullanılmamalı!

 • Tüm makale boyunca sonuçların aynı şekilde verilmesi
bulgular 3
Bulgular (3)
 • Fazla sayı: Tablo veya grafik

Metinde tekrar yok!

 • Bir veya birkaç bulgu: Metinde
 • Veriler eksiksiz: Okuyucu sonuçları

test edebilmeli!

 • Araştırma sırasında olumsuz

etkiler ve/veya protokoldan

sapmalar..

slide23

Bilimsel merak, araştırmacıların kanıtların geçerliliğini ve ilgili yorumları sorgulamalarını gerektirir ve araştırma böylece ortaya çıkar…. Wayne G. Watson

tart ma 1
Tartışma (1)
 • Tehlike:

Hatalı veya yetersiz tartışma veya verilerin yorumla karanlıkta kalması

 • Amaç:

Gözlenen gerçekler arasındaki ilişkilerin gösterilmesi

Belirli bir mantık içinde + Alt başlıklara ayrılmış gibi yazılmalı

 • Zaman:

Geniş zaman (diğer araştırıcılar)

Geçmiş zaman (kendi bulguları)

tart ma 2
Tartışma (2)
 • Bulgular ile ilgili saptama veya görüş
 • Sonuçların gösterdiği ilkeler, genelleştirmeler ve ilişkiler

(sonuçlar tekrarlanmamalı!)

 • Sonuçlar ve yorumlar: Literatüre zıt veya uygun (anlamsız literatür sıralaması!)
tart ma 3
Beklenenden farklı sonuçlar veya ilgi kurulamayanlar belirtilmeli

(+ yöntemin üstünlüğü veya yetersizliği)

Teorik katkı + Olası pratik katkı

Çarpıcı kısa özet veya sonuç cümlesi

Tartışma (3)
te ekk r
Teşekkür
 • Önemli teknik yardım
 • Özel bir donanım
 • Burs veya proje desteği
 • Belli bir öneri veya yorum
slide28
Sayılamayacak kadar çok kaynak içeren metinler, bilimselliğin işareti değil, güvensizliğin göstergesidir..

William C. Roberts

kaynaklar
Kaynaklar
 • Yayınlanmış, yazarca okunan ve metinde içeriğinden söz edilen..
 • Başka makalelerde kullanılan kaynaklardan doğrudan alıntı yapılmamalıdır
 • Yayımlanmamış veriler, basımdaki makaleler, özetler ve tezler! (metinde parentezde!)
 • Atıf kaynağı cümlede ait olduğu yerde!
ba l k 1
Başlık (1)
 • Makale yazılımı bittikten sonra!
 • İçeriği yeterli ölçüde ve en az sayıda sözcük ile tanımlama
 • Kısaltmalar kullanılmamalı
 • Başlık altında yazarlar ve adresleri
 • Yayımlanmadan önce adres değişikliği - dipnot
ba l k 2
Başlık (2)

Yazar olabilmek için üç koşul (Vancouver):

 • Çalışmanın düşünülmesi ve düzenlenmesi, sonuçların analizi ve yorumlanması
 • Makalenin yazılımı ve içeriğinin düzeltilmesi
 • Makale içeriğinin onaylanması

Teşekkür

Önceden ad sırasının belirlenmesi!

slide32
Genellikle iyi bir özeti iyi bir makale izler.

Kötü bir özet ise gelecek dertlerin habercisidir..

Robert A. Day

zet makale okunmal m okunmamal m
ÖZETMakale okunmalı mı, okunmamalı mı?!
 • makale yazılımından sonra
 • yeterlilik: kısa ve basit yansıtma
 • olumsuz sonuç saklanmamalı
 • 150-300 sözcük
 • amaç – gereç (hastalar) ve yöntem – bulgular – ana sonuçlar
 • geçmiş zamanda yazılması
 • kısaltma kullanılmamalı – kaynak gösterilmemeli
 • altında 3-10 anahtar sözcük
en son yap lacaklar budama cilalama
Yaz - unut- 2-3 hafta sonra tekrar oku

İçeriği bilmeyen bir kişiye okutmak

Diğer yazarlara okutmak – onay

Dilbilgisi – yabancı dil uzmanı

Yazım Kurallarının tekrar okunması

Mektup ile birlikte gönderme

En son yapılacaklar (budama, cilalama!)
slide35
Bilimsel makale: Araştırmanın en üst noktası

Her makale daha iyi yazılabilir

İyi bir bilimsel makale yazabilmek için çok okumak gerekir!