stasjonsundervisning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STASJONSUNDERVISNING PowerPoint Presentation
Download Presentation
STASJONSUNDERVISNING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

STASJONSUNDERVISNING - PowerPoint PPT Presentation


 • 675 Views
 • Uploaded on

STASJONSUNDERVISNING. Ved Skoger skole. STASJONSARBEID Stasjonsarbeid er en metode å bruke for å tilrettelegge for tilpasset undervisning. Metoden kan brukes innenfor de fleste fag og er godt egnet for opplæring innenfor lese-, skrive-, språk- og grunnleggende matematikkopplæring. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STASJONSUNDERVISNING' - dora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stasjonsundervisning

STASJONSUNDERVISNING

Ved Skoger skole.

slide2

STASJONSARBEID

Stasjonsarbeid er en metode å bruke for å tilrettelegge for tilpasset undervisning. Metoden kan brukes innenfor de fleste fag og er godt egnet for opplæring innenfor lese-, skrive-, språk- og grunnleggende matematikkopplæring.

Detteeri tråd med Kunnskapsløftet, ”Undervisningen må tilpasses ikke bare fag og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev og den sammensatte klasse”.

Ved Skoger skole arbeider vi med vår egen modell etter inspirasjon fra Nylund- skole i Stavanger og New Zealand-modellen.

Vi startet med stasjonsarbeid i norsk og noen trinn utvikler nå arbeidet videre innenfor matematikk og engelsk.

slide3

Hvorfor stasjonsundervisning?

 • Gode rutiner
 • Barna vet hva som ventes av dem
 • Fint for lærer å sjekke ut enkeltelever
 • Oppfølging av enkeltelever er lettere
 • Tilpasset opplæring
 • Varierte aktiviteter i en naturlig ”setting”
 • Mulighet til å arbeide med ulike oppgaver på samme tid
stasjonsarbeid
STASJONSARBEID

Videre:

 • Vi ser at ved bruk av stasjonsarbeid blir elevene mer aktive. Forutsigbarhet med tanke på hvilke aktiviteter de skal igjennom og sirkulering i forhold til bruk av ulike innlæringsmetoder (data, forming, problemløsing m.m.), gjør at elevene sjelden blir lei og heller blir motiverte for nye oppgaver. Stasjonsarbeid er også en metode som egner seg godt for elevdeltakelse med hensyn til planlegging, gjennomføring og vurdering. Dette vet vi har en positiv effekt på elevers læringseffekt og motivasjon
 • På Skoger skole har vi stasjonsundervisning på alle trinn Stasjonsarbeid kan benyttes i alle fag og inn mot alle tema/emner.
 • Vi bruker metoden ”guided reading” (veiledet lesing) på en stasjon i forbindelse med leseopplæringen .
stasjonsarbeid1
STASJONSARBEID
 • Veiledet lesing
 • Veiledet lesing eller ”Guidedreading” kommer opprinnelig fra New Zealand. Leseprogrammet er helhetlig, man lytter, snakker, leser og skriver. Det er kjernen i en strukturert lese- og skriveutvikling.
 • Målet ved å bruke veiledet lesing er å utvikle elevenes evne til å bruke lesestrategier. Hvis elevene har gode lesestrategier, vil de forstå hva de leser og lese tekstene mer kritisk. Dette samsvarer med ”Læreplan i norsk” hvor målet for opplæringen er at eleven skal kunne: ”bruke enkle strategier for leseforståelse og reflektere over leste tekster”
 • Veiledet lesing forutsetter arbeid i stasjoner. Stasjonen med veiledet lesing er ”voksenstyrt”. Så langt det er mulig bør elevene deles inn i mestringssgrupper etter nivå. Sammensetningen av gruppene vil derfor variere etter barnas utviklingsnivå i leseprosessen.
 • På Skoger skole har vi på de laveste trinnene kjøpt inn mange småbøker i ulike sjangere i stedet for felles ABC-bok. Elevene vil i samarbeid med lærer ha mulighet til å finne litteratur ut fra egen leseutvikling og eget interesseområde.
 • Småbøkene fungerer også som ”hjemme-lekse-bok”. Fra høsten 09 vil vi jobbe med å nivådele et utvalg av bøker fra biblioteket til videre trening av leseferdighet.
elevens ferdigheter rutiner for hvordan arbeide i klasserommet
Elevens ferdigheter:Rutiner for hvordan arbeide i klasserommet.
 • Hvordan lese sammen med en med elev
 • Hva de skal gjøre når de er ferdige med en oppgave
 • Når og hvordan gå over til en annen aktivitet
 • Hvordan bruke klassebiblioteket
 • Hvordan bevege seg i klasserommet
 • Hva som er akseptabelt støynivå
 • Hva de skal gjøre når de trenger hjelp
 • Kjernebegreper : ARBEIDSRO – GRUPPEARBEID – SIGNAL
 • Øve utholdenhet
 • Øve å jobbe konsentrert uten voksenstøtte
 • Kunne bytte aktivitet uten å gå veien om lærer
 • Kunne arbeide med en viss arbeidsuro i rommet
 • Kunne velge alternative oppgaver uten lærerhjelp
arbeid med bok lese p egenh nd
Arbeid med bok- lese på egenhånd

Oppgaver knyttet til bok de har lest.

l rerstyrt stasjon
Lærerstyrt stasjon

Vi jobber med rimord.

stasjon for motorisk trening
Stasjon for motorisk trening

Vi bygger med kapla

pc stasjon
PC -stasjon

Her er det tastaturtrening

eksempel p organisering av stasjonsarbeid i norsk med tema kj ledyr
Eksempel på organisering av stasjonsarbeid i norsk med tema : Kjæledyr
 • Språkverksted
 • Leseforståelse
 • Lærings-strategier
 • Data:
 • Pedagogiske

programmer

 • Touch
 • Bokstav, ord og setning

Skriftforming

 • Stillelesning
 • Forming
 • Spill

Tekster om dyr på nettet

Spørsmål fra egen bok om kjæledyr

Lærerstyrt post

Skrivetrening – dyreord/dikt/vers

Bøker om kjæledyr

Andre bøker om dyr