1 / 15

Alle talenter skal i spil…

Alle talenter skal i spil…. Anette Steen Pedersen Færøerne - maj 2011. Dagens tema. Hvordan får vi både kvinder og mænd ind i ledelse og bestyrelser, ind der hvor beslutningerne træffes og ansvar skal tages?. Hvad siger tallene?. Klubberne Aktive: 48 % MÆND - 48 % KVINDER

zeheb
Download Presentation

Alle talenter skal i spil…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Alle talenter skal i spil… Anette Steen Pedersen Færøerne - maj 2011

 2. Dagens tema Hvordan får vi både kvinder og mænd ind i ledelse og bestyrelser, ind der hvor beslutningerne træffes og ansvar skal tages?

 3. Hvad siger tallene? Klubberne Aktive: 48 % MÆND - 48 % KVINDER Hjælpere: 57 % MÆND - 43 % KVINDER Trænere: 45 % MÆND - 40 % KVINDER Klubberne - bestyrelsesmedlemmer: 58 % MÆND - 42 % KVINDER

 4. Hvad siger tallene? Formænd i: klubber: 78 % MÆND – 22 % KVINDER ( 57+16) specialforbund: 94 % MÆND – 7 % KVINDER ( 15 + 1) Bestyrelser ISF Bestyrelse : 90 % MÆND – 10 % KVINDER (17+2) Starvnevndin: 67 % MÆND – 33 % KVINDER ( 2+1) ISF 16 specialforbund bestyrelsesmedlemmer: 84 % MÆND – 16 % KVINDER ( 57+11)

 5. Det er jo skævt – hvad er problemet? Det ser ikke ud til, at problemet er mændene. De vil godt! Men der er ikke mange kvinder i toppen. Vil de ikke? Mangler der potentiale og talenter ? Er der et glasloft… ? Er kulturen en barriere?

 6. Er det en god forretning… …betjener man de aktive – kvinder og mænd – piger og drenge - lige godt med en skæv repræsentation ?…der er sandsynlighed for at nå bredt ud til alle medlemmer med en bred repræsentation af både kvinder og mænd… der er måske mulighed for at få flere ”kunder i butikken”… medlemmerne kan bedre identificere sig med deres ledelseHVEM KAN ÆNDRE DET? … et fælles projekt for kvinder og mænd

 7. De dårlige undskyldningers tid… Den velvillige direktøren: ”Kvinderne vil ikke, jeg vil meget gerne have flere kvinder på ledelsesgangen…” Den ambitiøse kvinde: ”Jeg vil gerne være leder, men de tager mig ikke…vi kvinder har ikke en chance …”

 8. Toppens klassiske arbejdsdelinger Mænds rolle: beslutninger , magt – ansvar…blive upopulær og blive hædretKvinders rolle: er aktive, bidrager synligt og usynligt nede i systemet –mindre med ved magtens bord - rost i det mere skjulte

 9. Den skæve fordeling.. .forandring …der er gode grunde 1. Demokratisk argument 2. Retfærdighed 3. Ikke diskrimination4. God forretning - innovation og dynamik

 10. Hvis du vil lege med skal du kende spillets regler…

 11. Hvor ligger forhindringerne Kulturen Vanerne Rekruttering Kønsrollerne

 12. Bestyrelserne 1. Tag en åben drøftelse2. Find ud af hvorfor billedet er som det er 3. Hvad kan de enkelte bestyrelser gøre …4. Lav en plan ---inden for egen aktionsradius: ”Vi kan gøre X …Y … Z …” – prioriter !SÆT MÅL OG MÅLSSÆTNINGER OP – FØLG DEM.

 13. Hvad har skabt resultater ? 1. Ledelsen er gået foran: formand – udvalg – administration2. Mentorordninger3. Netværk på tværs af forbund4. TOPPEN tager têten

 14. Gode kvinder … Støt hinanden Søg alliancer med de gode mændStøt forskellighed – kvinder er heller ikke ensOpsøg en mentorByd ind med ideer til forandringLæg pres på ledelsenStil opSTIL OP STIL SÅ OP

 15. Tak og fortsæt det gode arbejde Handling giver forvandling

More Related