en kavalkade til rena h gskolens 20 rs jubileum l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En kavalkade til Rena-høgskolens 20 års jubileum PowerPoint Presentation
Download Presentation
En kavalkade til Rena-høgskolens 20 års jubileum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

En kavalkade til Rena-høgskolens 20 års jubileum - PowerPoint PPT Presentation


 • 301 Views
 • Uploaded on

En kavalkade til Rena-høgskolens 20 års jubileum. Ottesenkomitéen 65-70. Løse etterspørselen for ettrekrigsgenerasjonen 90000 studieplasser nødvendig midt i 80-åra (Bingo) Regional utbygging ..”drive fram talenter som ellers ikke ville fått utfoldesesmuligheter….”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'En kavalkade til Rena-høgskolens 20 års jubileum' - Albert_Lan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ottesenkomit en 65 70
Ottesenkomitéen 65-70
 • Løse etterspørselen for ettrekrigsgenerasjonen
 • 90000 studieplasser nødvendig midt i 80-åra (Bingo)
 • Regional utbygging ..”drive fram talenter som ellers ikke ville fått utfoldesesmuligheter….”
 • Studiesentra som alternativer til universitetene…i mindre omfang avlastning.. Minimum 500 studenter hvert sted
 • Eksisterende postgymnasial utdanning skal innlemmes i distriktshøgskolesystemet
 • RESULTAT: Regionalt høgskolesystem, ikke sentra
 • I DH: Forskning inn gjennom de ansatte, ikke ad politisk veg. Regionale interesser applauderer.
 • ”Ottesen” Fyord i den studentgenerasjonen som bemannet DH-ene
hdh 1979
HdH 1979
 • ”Sagbruksarbeider Solan Gundersen og Ludvik søker felles opptak ved Hedmark distriktshøgskole”
fra 1979 boka
Fra 1979 boka:
 • Tanken med DH er å gi utdanning ….
 • …meningen at DH skal drive kurs- og seminarvirksomhet for deltidsstudenter
 • Forskning og utdanningsvirksomhet er et arbeidsfelt med voksende omfang
 • …samme nivå som universiteter og vitenskapelige høgskoler
 • hovedvekt på yrkesrettede studieretninger
 • Siktemålet .. For DH var å gi relativt kortvarig utdanning
 • avlaste universitetene…nye alternative studieopplegg
fra 1979 boka5
Fra 1979 boka:
 • DH forsøker å oppheve det tradisjonelle skillet mellom samfunnsfagene, teknologisk-naturvitenskapelige og humanistisk-estetiske fag……Dette er viktig fordi ingen i dag kan si hvilken utdanningsbakgrunn som vil være ønskelig om 10-20 år
 • Studentene må skrive en selvstendig seminaroppgave som avslutning av studiet. Emner hentes som oftest fra virksomheten i regionen.
 • Studieformen er fri. …studentene…ansvarlig for egen utdanning
slide6
Fra 1979 boka, blyantskrevet håndskrift av Bjørn Bie Tlf. M. Kari Østvedt 5/2-80:
 • Styret fastsetter bare antall studenter som skal tas opp. HdH bestemmer selv opptaksreglene innen rammen av prinsippene i st. meld. 17.Bj.
 • Opptakskriterier:
 • …For å bli opptatt som heltidsstudent må søkerene kunne dokumentere ar de har de teoretiske eller teoretisk/praktiske kunnskaper som er nødvendig for å kunne følge undervisningen med utbytte (reell studiekompetanse).
fra 1979 boka7
Fra 1979 boka:
 • De første DH kan i 1979 feire 10 års jubileum….
 • Til nå er det opprettet 9 DH med følgende 10 studiesentra: Alta, Bodø, Bø, Halden, Lillehammer, Kristiansand S, Molde, Sogndal, Stavanger og Volda.
 • Hedmark er således det tiende fylket som får DH.
 • I 1979 vil tallet på heltidsstudenter ved (alle) DH være 4400 I tillegg kommer 4000 deltidsstudenter.
 • HdH skulle ta opp 40 studenter på øk/adm-studiet.
fra den politiske sandkasse
Fra den politiske sandkasse
 • Enstemmig lokalisering av HdH til Rena, men med litt skulle HdH spre seg både her og der (mest der) i Hedmark
 • 200 mål på Tallmoen regulert til høgskole (Litt skummet med alle disse studentene)
 • AP-utrdening: ”Studiesenteret” aksen Tynset-Rena-Elverum-Kongsvinger
 • Fylket vedtar, men mener så mangt
hdhs egen sandkasse
HdHs egen sandkasse
 • Overdemokratisk:
 • Timeplan- og studieprogresjons-debatter med studentene
 • Vil du sitte i motorvarmerutvalget?
 • Kveldsvaktutvalget (Sak: Amanuensis forbigått av kontordame ved tilsetting som kveldslåser)
 • Hva med utstyrsutvalget, inventarutvalget, reiseutvalget, utleieutvalget
 • Høgskoletinget, sak 97-85: ”Søknad fra student Kjerstin Åstveit om fritagelse fra samf. Met, ”Hadde det fra før”. Søknad innvilget
 • du store verden
 • Vekst? Ja i nye fagområder
solan ludvik perioden 79 85
Solan & Ludvik perioden 79-85
 • 79: ”Sagbruksarbeider Solan Gundersen og Ludvik søker felles opptak ved Hedmark distriktshøgskole”
 • 81: ”Solan og Ludvik er i villrede om hvilke studier de skal søke på
 • 82: ” Solan og Ludvik funderer på om søknadsøkingen vil fortsette
 • 83: ” Solan og Ludvik søker: Det er itte fali å studere på Rena
 • 84: ”Nytter det å søke i år tru? Spør Ludvik til Solan som søker
 • 85: Skal vi da aldri bli studenter ved HDH?… Solan som også i år søker
hdh 1986 1989
HdH 1986-1989
 • Konsolidering depresjon nye impulser
 • Rektorstyre
 • Valgkamp for eller imot høgskoledeling Rena / Hamar
 • Fornøyde studenter. 70% ikke fra Hedmark
slide12
1986
 • Gryende nasjonal debatt om høgskolenes rolle
 • Dimensjonering
 • Norge på bunn i Norden (andel BNP)
slide13
1986
 • Studenttallet alt over en hel ”19-års bestand”
 • 100 tusen, eller dristige 105 tusen studieplasser om 10 år?
 • De dramatiske reduksjonen av antall 19-åringer sto for døren; Kunne det bli noen vekst (for HdH)
slide14
1988
 • Grunnlaget for reformene og høgskolefusjonene
 • Nasjonalt mål på 105 000 studieplasser
 • Faglig: DH og profejsonsutdanninger skal befrukte hverandre
slide15
1988
 • Bevare lærerutdanningens egenart.
 • (Innebygget motsetning i høgskolereformen)
slide16
1988
 • Gundersenutvalget, bredt sammensatt av Hedmarkspolitikere
 • ”HdH Rena utvikles gjennom skogskolen” 600 stud (NLH har 1000, min kom)
 • ”HdH Hamar, 300 studenter, øk/adm og informatikk
 • ”Blæstad del av Gih
 • Styrevedtak: Videre utvikling på Rena, inn-lemming Blæstad Evenstad.Protokolltilførsel (EM): Primæroppgave å nå 600 studenter på Rena
87 88
87-88
 • 87+ Stor vekst i kurs&oppdrag: Hamar/Kondsvinger/Tynset- Fokusering på negative trekk. Dugnad med Otto Hauglin
 • 88, fra programnotat:Vinn eller forsvinn, Vekst eller sluttHdH under kritisk masse7 av 17 lærerstillinger ubesatt
 • Skogøkonomi: 4 nye vekttall, 2 nye stillinger: Modell for ressursskapende vekst.
 • Samtidig: jappetid, løse milliarder. Mye om synergisme, spinn-off-effekter. Silicin Walley på Rudshøgda. Man tegnet geometriske figurer på kartet over områder som skulle være med og ikke være med
 • Samtidig: fornøyde studenter med normert progresjonAktivt og godt studentmiljø.
 • KUF: Ingen mere vekst i høgskolesystemet
slide18
1989
 • Ny offensiv holdning
 • Evenstad Blæstad oppgradert og implementert i HdH
 • HdH stedet for ”heltids-studenten”
 • Samarbeidsstudie ”Service, medie, informasjon” med ELH
 • Harald R. overtar som rektor i juli
 • ? KUF: Nasjonalt mål 105 000 studieplasser nådd: Ingen mere vekst.
strategisk plan 90 94
Strategisk plan 90-94
 • Analyse: HdH for liten. Medfører for stor utskifting, urasjonell undervisning, nedprioritering av FoU, som igjen øker slitasje.
 • Veksten må være ”vertikal” og konsentrere seg om studier med lave marginalkostnader. Mål: 600 studenter i 1994
 • En slik vekst (ansatte og studenter) kan gi mer rasjonell undervisning som kan generere et overskudd som kan skape forskning og heve formidling. Positiv spiral
 • Nasjonalt: fra 89: Sammenbrudd i arbeidsmarked. Studieplasser som virkemiddel. Tross for fallende ungdomskull starter en utrolig vekst i studieplasser på 70% over 5-7 år!
slide20
1992
 • Ordentlig årsmelding!
 • Teigenutvalg: 2000 landbrukstudenter på Blæstad!
 • Høgskolen Hedmark lanseres
 • Stryk% permanent fordoblet!
 • 1993, 1. Sept: Det graves!
slide22
Innflytting i romjula 1994
 • ”The Norwegian people can congratulate itself on the astonishing development of the regional colleges”, OECD rapport
 • Rena har villet noe, mot politikere, jappetid, høgskolestyre. KUF Renas beste venn
 • Studier: Meget godt studentomdømme
 • Styring: KUF og RHS begge over, men snarvei til KUF som var over
slide23
1994
 • HdH Rena gjenoppstår som ”Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
slide24
1995
 • 28. Mars: Statsminister åpner bygget og sier:”Rena er et godt eksempel på at høyere utdanning har vist seg levedyktig ikke bare i store byer…Det er blitt meg fortalt, og jeg har også forstått gjennom timene jeg har vært her, ar Rena har lyktes….
 • Juni: Storflom. Flommen også på internett herifra.
i dag
I dag
 • Stor studiedivesivitet, men konsentrasjon om kjerneområder
 • Knutepunkt ?
i dag26
I dag
 • Fortsatt vekst fra 94 frem til i dag
 • 1980: Ca. 1 studieplass pr. 19-åring.Nå: Over 3 studieplasser pr. 19-åring. Ikke Bestandsvekst før 2005
 • Fallende søkning
 • Største utfordring for HH: Opprettholde studenttall i et fallende marked
i dag27
I dag
 • Forskning mer forankretFortsatt vekstpotensiale i nasjonale og nasjonale program. Krav om akkreditering av miljøer underveis.
 • FormidlingKonferanser, særlig i samarbeid med andre samfunnsaktører
i dag28
I dag
 • FoU og formidling, arbeider - hendelser
vekttall og studenter
Vekttall og studenter
 • Sammenfall av stolpe og kurve betyr ”Hver student består 20 vekttall pr. år
vekttall pr student
Vekttall pr. student
 • Vekstperioden setter spor, men hva nå?
stryk
Stryk%
 • Studentvekst eller ny adferd?
 • Noe vi ikke ser her: Samfunnsfag stryker like mye som andre nå, ikke slik før.
slide34
Hva er her om 10 år?
 • Nå er det jubileumsfest!