pro marx myslel jak myslel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pro? Marx myslel, jak myslel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pro? Marx myslel, jak myslel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 91

Pro? Marx myslel, jak myslel - PowerPoint PPT Presentation


 • 51 Views
 • Uploaded on

Proč Marx myslel, jak myslel. Marek Matějka. Motto. „Člověk může dělat to, co chce, ale nemůže chtít, aby chtěl.“ Artur Schopenhauer. Úvod. Proč přednáška věnována Karlu Marxovi? Protože se o něm hodně mluví a málo ví. Proč srovnání Marxe s Einsteinem ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pro? Marx myslel, jak myslel' - zaza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
motto
Motto

„Člověk může dělat to, co chce, ale nemůže chtít, aby chtěl.“

Artur Schopenhauer

slide3
Úvod
 • Proč přednáška věnována Karlu Marxovi?
  • Protože se o něm hodně mluví a málo ví.
 • Proč srovnání Marxe s Einsteinem?
  • Protože jejich osobnosti mají podobný základ a snažili se o podobné.
metoda
Metoda
 • K analýze myšlení a následnému pochopení díla Karla Marxe je použita:
  • metoda rozboru osobnosti na základě původního Jungova pojetí psychologických typů,
  • jež je běžně známa pod zkratkou MBTI.
 • MBTI – Myers – Briggs Type Indicator

(indikátor osobnostních typů podle Myersové a Briggsové)

metoda1
Metoda
 • MBTI je ryze empirická metoda
 • Typologie vychází z dichotomie:
  • myšlení a cítění
  • intuice a smyslů.
p r slov ke carlu jungovi
Pár slov ke Carlu Jungovi
 • Carl Gustav Jung (*1875, †1961)
  • Oblasti zájmu - pojmy
   • Nevědomí
   • Psychická realita
   • Fantasie
   • Koexistence obrazu a instinktu
   • Archetyp
   • Komplex(y)
   • Struktura psýchy
   • Individuace
   • Jedinec
   • Religiózní funkce
   • Aj.
p r slov ke carlu jungovi1
Pár slov ke Carlu Jungovi
 • Dílo (například):
   • „Erinnerungen, Traume, Gedanken“
   • „Collected Works“
   • „On Synchronicity“
p r slov ke carlu jungovi2
Pár slov ke Carlu Jungovi
 • Doporučený odkaz:
  • Rudolf Starý, Jungova psychologie jako „srovnávací psychologie“, Kapitoly k filosofii člověka, ČVUT, Praha, 1996, str. 165 – 172
  • Rudolf Starý, Krize subjektu a světonázorové aspekty Jungovy psychologie, Kapitoly k filosofii člověka, ČVUT, Praha, 1996, str. 153 – 164
slide9
MBTI
 • Tato typologie rozlišuje šestnáct základních osobnostních typů
 • Jednotlivé osobnostní typy vykazují specifické charakteristiky
 • Jedná se o ryze empirickou typologie
 • Ročně ji absolvují cca 4 mil. probandů
slide10
MBTI
 • V rámci jednotlivých parametrů a charakteristik se nám zobrazují:
  • základní lidské psychické funkce
  • základní typy zaměření.
 • Základní funkce v lidské psychice definují tzv. „kognitivní styl.“
slide11
MBTI
 • Do kognitivního stylu, respektive k základním psychickým funkcím řadíme:
  • vnímání (S a N)
  • zpracování (T a F).
slide12
MBTI
 • Základní zaměření představují:
  • extraverzi a introverzi (E a I)
  • usuzování a vnímání (J a P).
slide13
MBTI
 • I … INTROVERSION (introverze)
 • E … EXTRAVERSION (extraverze)
 • S … SENSING (smyslové vnímání)
 • N… INTUITION (intuitivní vnímání)
 • T … THINKING (myšlenkové zpracování)
 • F … FEELING (citové zpracování)
 • J … JUDGING (usuzování)
 • P … PERCEIVING (vnímání).
slide16
MBTI
 • Temperamentové typy osobnosti na základě MBTI
  • DIONÝSOVSKÝ TEMPERAMENT tj.:
   • smysly + vnímání … SP
  • EPIMÉTHEOVSKÝ TEMPERAMENT tj.:
   • smysly + usuzování … SJ
  • PROMÉTHEOVSKÝ TEMPERAMENT tj.:
   • intuice + myšlení … NT
  • APOLLÓNSKÝ TEMPERAMENT
   • intuice + cítění … NF
mbti a karel marx
MBTI a Karel Marx
 • Karel Marx byl s největší pravděpodobností typu INTJ tj.:
  • introvertní intuitivní usuzující typ s převahou myšlení
 • Na jeho typové určení odkazuje životopis, údaje o něm od jeho vrstevníků a zejména jeho dílo
charakteristika marxe mbti
Charakteristika Marxe (MBTI)
 • INTJ
  • Temperament NT – prométheovský
  • Popisná slova:
   • nezávislí, logičtí, kritičtí, originální, pevní v názorech, vizionářští, nároční, privátní, myslící v souvislostech, autonomní, teoretičtí, uvažující systémově
charakteristika marxe mbti1
Charakteristika Marxe (MBTI)
 • „Tam, kde se INTP spokojí s vytvořením systému, INTJ budou organizovat politické strany a další účelová seskupení pro to, aby svým nápadům pomohli na svět. Jejich "šachový" přístup k realitě může způsobit, že je pro ně jenom jednou z forem laboratorní situace, a proto jí mohou ordinovat i krajně neprověřené recepty.“

Michal Čakrt

charakteristika marxe mbti2
Charakteristika Marxe (MBTI)

„Filosofové svět jen různě vykládali, jde však o to jej změnit."

Karel Marx

Výrok typický pro INTJ.

filosofie
Filosofie
 • Základní filosofické otázky
  • Platon:
   • Pravda
   • Dobro
   • Krása
  • Kant:
   • Co mohu vědět? (metafyzika)
   • Co mám činit? (etika)
   • V co smím doufat? (náboženství)
   • Co je člověk? (antropologie)
filosofie1
Antropologie

Etika

Estetika

Metafyzika a ontologie

Logika

Nauka o poznání a teorie vědy

Filosofie jazyka

Filosofie dějin

Filosofie náboženství

Filosofie přírody

Filosofie práva

Společenská a politická filosofie

Filosofie
karel marx
Karel Marx

*5.5. 1818, Trevír

†14.3. 1883, Londýn

Otec: Heinrich

Matka: Henriette

Sourozenci: tři bratři,

pět sester

karel marx1
Karel Marx

Manželka:

Jenny von Westphalen

Děti:

Jenny, Laura, Eleanor, Edgar

Životní přítel:

Friedrich Engels

karel marx2
Karel Marx
 • Karel Heinrich byl nejbystřejším a nejoblíbenějším dítětem rodiny Marxových
 • Vyrůstal tak trochu jako preferovaný „jedináček“ svého otce (advokát)
 • Od dětství byl skvělým vypravěčem a autorem historek a pohádek
karel marx3
Jak Marxovo okolí charakterizovalo Karla coby dítě v popisných slovech:

Bystrý, skvělý vypravěč, neuvěřitelný příběhotvůrce, abnormálně oddaný svému otci, senzitivní, jemný, abnormálně citlivý na jakoukoli nespravedlnost a bezpráví.

Karel Marx
karel marx4
Karel Marx
 • V roce 1830 vstoupil na gymnasium v Trevíru
 • Citace z vysvědčení Karla Heinricha:

„Jeho kompozice vynikají bohatstvím myšlenek a hlubším pochopením předmětu, při studiu klasických jazyků snadno a s jistotou vysvětluje staré texty, zvláště když obtížnost nespočívá tak ve zvláštnosti jazyka jako ve věci a myšlenkové souvislosti.“

karel marx5
Karel Marx
 • Ředitelem gymnasia byl Johann Wyttenbach, velmi vzdělaný pedagog své doby (dějepis, filosofie)
 • Ovlivnil mladého Marxe idejemi německého a francouzského osvícenství
 • Wyttenbachovo krédo:

Je zapotřebí vychovávat hochy „ve svaté víře v pokrok a zdokonalování.“

karel marx6
Karel Marx
 • Marxova maturitní práce z roku 1835:

„Úvahy mladého muže při volbě povolání“

 • Práce je orientována altruisticky (volba povolání má být předurčena snahou co nejvíce prospět lidstvu)
karel marx7
Karel Marx
 • Citace z maturitní práce:

„Jestliže tvoří jen pro sebe, může být slavným vědcem, velkým učencem, význačným básníkem, ale nikdy dokonalým, opravdu velkým člověkem.“

 • Zjevné ovlivnění osvícenstvím a odsouzení tehdejších pruských reakčních poměrů.
karel marx8
Karel Marx
 • Citace hodnocení abiturientské (maturitní) práce:

Chvalitebně

„Práce působí příznivým dojmem, neboť je myšlenkově bohatá a dobře, plánovitě rozvržená. Jinak se pisatel i zde dopouští své obvyklé chyby, že přehnaně usiluje o neobvyklé, obrazné výrazy, proto na mnoha vyznačených místech chybí výkladu potřebná jasnost a určitost, často i správnost, a to jak v jednotlivých výrazech, tak i ve stavbě souvětí.“

Wyttenbach

karel marx9
Karel Marx
 • Říjen 1835 – imatrikulace na univerzitě v Bonnu (studium práv)
 • Po dvou semestrech odjíždí studovat do Berlína
 • Léto 1836 – zásnuby s Jenny von W. (*1814)
 • Otec Jenny, Ludwig von Westphalen přivedl Karla k učení Saint-Simonovu
karel marx10
Karel Marx
 • Mladý Karel Marx a jeho vztah k Jenny:

„Teď vše jsem rázem chápal,

Můj zrak byl oslněn,

V čem jsem jak ve tmě tápal,

je jasné jako den.

Co nedovedlo kouzlo,

Čím duch jen ztrácel čas,

To do srdce hned vklouzlo,

Jak na mne pohlédlas.“

karel marx11
Karel Marx
 • Sňatek s Jenny až po sedmi letech od zásnub, tedy v roce 1843
 • V roce 1842 zemřel otec Jenny (po smrti Karlova otce ho přichýlil jako syna)
 • V roce 1838 zemřel Marxův otec
karel marx12
Karel Marx
 • V Berlíně napsal tři sešity sonetů (většinou věnovaných Jenny)
 • Sepsal dokonce:
  • veršovanou tragédii (Oulanem)
  • humoristický román. (Scorpion a Felix)
 • Publikovány byly jen Divoké zpěvy (1841)
karel marx13
Karel Marx
 • Ukázka z Divokých zpěvů: (Marx třiadvacetiletý)

Co mou duši uchvátilo,

Už mi nedá pokoje,

Pohodu už vyhostilo,

Já se vrhám do boje.

Do díla se dejme s chutí,

Nikdy pohov, nikdy klid,

Jen ne mlčky, bez pohnutí

Nic nedělat a nic chtít.

Ne, já v plachém rozjímání

Otrocky se neskloním,

Vždyť pro naše touhy, přání

Zbyl nám čin, a ten je vším.

karel marx14
Karel Marx
 • Mladý Marx vyjadřoval odpor k abstraktním filosofiím (reakce na německé klasiky – Kant, Fichte, Hegel)

„Kant a Fichte chtěli vesmír ztéci,

Hledali v něm dálnou zem,

Já se snažím chápat jádro věcí,

V ulici, co našel jsem.“

karel marx15
Karel Marx
 • Disertační práce z roku 1841:

„Rozdíl mezi démokritovskou a epikúrovskou přírodní filosofií“

 • Tato práce navázala na jeho dřívější „Sešity k epikúrovské, stoické a skeptické filosofii“ z roku 1839 (vydáno po cca 90 letech)
karel marx16
Karel Marx
 • Pro ekonomickou náročnost obhajoby disertační práce v Berlíně poslal Marx svou práci do Jeny, kde ji 15.4. 1841 úspěšně obhájil a získal titul doktora filosofie.
karel marx17
Karel Marx
 • Berlínská univerzita, hlavní místo studií Karla Marxe v druhé polovině třicátých let
karel marx18
Karel Marx
 • Jena, město, kde Karel Marx obhájil svou disertaci v roce 1841
karel marx19
Karel Marx
 • V roce 1841 vyšla práce Ludwiga Feurbacha „Podstata křesťanství“
 • Jednalo se de facto o snesení náboženství (boha) z nebes na zem („manifest ateismu“).
 • Nepochybně toto dílo formovalo Marxův kritický vztah k náboženství a jeho ateismus.
karel marx20
Karel Marx
 • Tvůrčí etapy:
  • Vybrané spisy, sv. 1
   • (1843 – 1849)
  • Vybrané spisy, sv. 2
   • (1850 – 1866)
  • Vybrané spisy, sv. 3
   • (1867 – 1875)
  • Vybrané spisy, sv. 4
   • (1875 – 1883)

____________________________po smrti (Engels)

  • Vybrané spisy, sv. 5
   • (1883 – 1895)
karel marx21
Karel Marx
 • Poznámka historika filosofie:

Za filosoficky nejhodnotnější lze považovat právě období raného Marxe, tj. mimo jiných i texty sdružené v prvním svazku Vybraných spisů, tj. produkci čtyřicátých let 19. století. Osobně kladně hodnotím Marxovu disertační práci a Ekonomicko-filosofické rukopisy.

karel marx22
Karel Marx
 • Doporučené tituly:
  • Ke kritice Hegelovy filosofie práva
  • Ekonomicko-filosofické rukopisy
  • Teze o Feuerbachovi
  • Bída filosofie
karel marx23
Karel Marx
 • 11. teze o Feuerbachovi

„Filosofové svět jen různě vykládali, jde však o to jej změnit."

 • Na dalším snímku faksimile této teze
karel marx25
Karel Marx
 • Několik ukázek z výroků Karla Marxe, které lze dobře číst (dešifrovat) prostřednictvím typizovaných projevů INTJ.
 • Lidí typu INTJ se vyskytuje v celosvětové populaci (statistický předpoklad) maximálně 1%.
karel marx26
Karel Marx

„Vůbec věta, že člověk je odcizen své rodové bytosti, znamená, že jeden člověk je odcizen druhému člověku tak, jako každý z nich je odcizen lidské podstatě.“

Karel Marx, Ekonomicko-filosofické rukopisy,

Druhý rukopis, str. 57, Svoboda, Praha, 1978

karel marx27
Karel Marx

„Odcizení se projevuje jak v tom, že můj životní prostředek je někoho jiného, že to, co je mým přáním, je nedostupným majetkem někoho jiného, tak v tom, že každá věc je sama něčím jiným, než je sama, že má činnost je něčím jiným a konečně v tom, a to platí i pro kapitalistu, že vůbec vládne nelidská moc.“

Karel Marx, Ekonomicko-filosofické rukopisy,

Třetí rukopis, str. 97, Svoboda, Praha, 1978

karel marx28
Karel Marx

„Dějiny všech dosavadních společností jsou dějinami třídních bojů.“

První slova Komunistického manifestu

„Proletáři všech zemí, spojte se!“

Poslední slova Komunistického manifestu

karel marx29
Karel Marx

„Buržoazie strhla z rodinných vztahů jejich dojemně sentimentální závoj a převedla je na vztahy ryze peněžní.“

Karel Marx, Bedřich Engels, Manifest komunistické strany,

str. 65, Svoboda, Praha, 1974

karel marx30
Karel Marx

Karel Marx v roce 1861,

tj. třiačtyřicetiletý

karel marx31
Karel Marx

Karel Marx v roce 1867,

tj. devětačtyřicetiletý

karel marx32
Karel Marx

Karel Marx v roce 1882,

tj. čtyřiašedesátiletý

(rok před smrtí)

albert einstein
Albert Einstein

*14.3. 1879, Ulm

†18.4. 1955, Princeton

Otec: Hermann

Matka: Paulina

Sourozenci: Maya (*1881)

albert einstein1
Albert Einstein
 • 1881 – narození sestry Maji
 • 1889 – Luitpoldovo gymnasium Mnichov
 • 1894 – vzdává se německé st. příslušnosti a odjíždí

do Milána

 • 1901 – získává občanství Zurichu
 • 1902 – umírá otec
 • 1903 – svatba s Milevou Maricovou
 • 1904 – narození syna Hanse Alberta
 • 1905 – disertace (Objev světelných kvant)
 • 1908 – habilituje v Bernu
 • 1910 – narození syna Eduarda
 • 1911 – pobyt na německé universitě v Praze
albert einstein2
Albert Einstein
 • 1912 – zvolen za člena Pruské Akademie věd
 • 1917 – první publikování O spec. a všeobecné teorii relativity
 • 1920 – umírá matka
 • 1921 – Nobelova cena za objev fotoelektrických článků (1905)
 • 1931 – publikuje Jak vidím svět
 • 1933 – zbaven německého občanství
 • 1936 – smrt druhé ženy Elsy
 • 1939 - dopis Rooseveltovi o atomové bombě
albert einstein3
Albert Einstein
 • 1941 – získává americké občanství
 • 1948 – smrt první ženy Milevy
 • 1951 – smrt sestry Maji
 • 1952 – odmítá nabídku na post prezidenta Izraele
 • 1953 – poslední redakce všeobecné teorie relativity
albert einstein4
Albert Einstein
 • Rok 1905 je označován jako „zázračný rok“ (Annus mirabilis). Albert Einstein publikoval tři zásadní vědecké práce na téma:
  • fotoelektrický jev,
  • Brownův pohyb,
  • speciální teorie relativity (30. 6. 1905 ji publikoval Einstein v článku O elektrodynamice pohybujících se těles).
ud losti v praze v roce 1905
12.5. – poslední jízda koňky přes

Karlův most

22.7. – zemská konference českých

a německých soc.

demokratů

8.9. - založena Ústřední jednota

českých šachistů

24.9. – 30 000 lidí demonstrovalo

na Havlíčkově nám. (dnes

Senovážném) za volební

reformu

10.10. – stotisícová demonstrace za

všeobecné volební právo

5.11. - Soc. demokracie

uspořádala na Václavském

nám. demonstraci

za všeobecné volební

právo

28.11. – Gen. stávkou v

Předlitavsku vyvrcholil boj

o všeobecné volební právo

(demonstrace 200 000 lidí

na Staroměstském nám.)

Události v Praze v roce 1905:
ud losti v esk kultu e v roce 1905
Události v české kultuře v roce 1905

Narodili se:

Jan Werich

Jiří Voskovec

Bylo postaveno:

Praha

Hotel Evropa

Hlahol

Prostějov

Národní dům

Olomouc

Vila Primavesi

Kroměříž

Psychiatrická léčebna

albert einstein5
Jak Einsteinovo okolí charakterizovalo Alberta coby dítě v popisných slovech:

Tichý, mlčenlivý, samotářský, nezúčastňující se dětských her, nemající rád hluk, abnormálně citlivý na jakoukoli nespravedlnost.

Albert Einstein
albert einstein6
Albert Einstein
 • Albert se sestrou Majou (1885)
albert einstein7
Albert Einstein
 • Albert Einstein v roce 1914 (pětatřicetiletý)
albert einstein9
Albert Einstein

Svět po Newtonovi:

„Svět, jeho zákon v temnotu se nořil. A budiž Newton! Pánbůh světlo stvořil.“

Alexander Pope

Svět po Einsteinovi:

„Nečekal ďábel dlouho na odplatu. A budiž Einstein! Už je zase tma tu.“

albert einstein10
Albert Einstein
 • Isaac Newton

(1643 – 1727)

  • Autor:
   • Matematika
    • Infinitezimální počet
   • Fyzika
    • Pohybové zákony
     • Zákon setrvačnosti
     • Zákon síly
     • Zákon akce a reakce
    • Zákon gravitační
    • Korpuskulární teorie světla
albert einstein11
Albert Einstein
 • Alexander Pope

(1688 – 1744)

  • Anglický básník
  • Překladatel Homéra
  • Nakladatel Shakespeara
  • Obdivovatel a propagátor racionalismu
  • Poznámka: TBC páteře, TV 137 cm
albert einstein12
Albert Einstein
 • Několik ukázek z výroků Alberta Einsteina

„Nepokládám za spravedlivé, že jsou mezi lidmi sociální rozdíly, zdá se mi, že koneckonců mají svůj původ v násilí. A také mám za to, že pro kohokoliv, pro jeho tělo i ducha, je dobré, když žije skromně a nenáročně.“

Albert Einstein, Jak vidím svět,

NLN, Praha, 1993, str. 5

albert einstein13
Albert Einstein

„Ptát se po smyslu nebo účelu vlastní existence, jakož i existence tvorstva vůbec, mi z objektivního hlediska vždycky připadalo nesmyslné. Na druhé straně každý člověk má jisté ideály, které mu jsou vodítkem, kdykoli se o cokoli snaží a o čemkoli si tvoří úsudek. Mé ideály, které mi vždycky svítily na cestu a znovu a znovu mě naplňovaly radostnou životní odvahou, to byla laskavost, krása a pravda.“

Albert Einstein, Jak vidím svět,

NLN, Praha, 1993, str. 5-6

albert einstein14
Albert Einstein

„Jsem navýsost přesvědčen, že žádné bohatství světa nedokáže lidstvem pohnout vpřed, ani kdyby ho měl v rukou člověk sebevíc oddaný takovému cíli. Jen příklady velkých a ryzích osobností mohou ostatní dovést k ušlechtilým postojům i skutkům. Peníze přitahují jen prospěcháře a kohokoliv neodolatelně svádějí k jejich zneužívání. Umí si někdo představit Mojžíše, Ježíše nebo Gándího třímající měšec někoho takového jako je Carnegie?“

Albert Einstein, Jak vidím svět,

NLN, Praha, 1993, str. 8

albert einstein15
Albert Einstein

„Skutečná hodnota je v prvé řadě určována tím, nakolik a v jakém smyslu se dokázal osvobodit od svého Já.“

Albert Einstein, Jak vidím svět,

NLN, Praha, 1993, str. 8

albert einstein16
Albert Einstein

„Jak si mohou lidé sdělit vesmírnou religiozitu, když nemůžeme dospět k jakémukoli pojmu boha a k jakékoli teologii? Zdá se mi, že nejdůležitější funkcí jak umění, tak vědy je probouzet pocit této religiozity v každém, kdo je s to vnímat, a udržovat jej při životě.“

Albert Einstein, Jak vidím svět,

NLN, Praha, 1993, str. 12

albert einstein17
Albert Einstein

„Vůbec se všude až moc vychovává, zvláště na amerických školách. Ona ale neexistuje žádná lepší výchova než být příkladem, a nejde-li to jinak, i odstrašujícím.“

Albert Einstein, Jak vidím svět,

NLN, Praha, 1993, str. 17

albert einstein18
Albert Einstein

„Představme si dva fyziky, z nichž každý má laboratoř vybavenou všemi myslitelnými přístroji. Laboratoř jednoho z nich je pod širým nebem a druhého je ve vagónu vlaku, který uhání určitým směrem. Princip relativity tvrdí: když oba fyzikové použijí všechny přístroje ke studiu všech zákonů, které v přírodě existují – první fyzik v nepohyblivé laboratoři, druhý ve vagónu – zjistí, že zákony jsou stejné, pohybuje-li se vagón rovnoměrně. Řekneme-li tato tvrzení v abstraktnější formě, pak to vypadá takto: podle principu relativity přírodní zákony nezávisí na translačním pohybu inerciálních souřadných soustav.“

Albert Einstein

komparace koho uzn vali spole n
Marx:

Epikúros (341 – 270 z.l.)

Eukleides (3. st. z.l.)

Galilei (1564 - 1642)

Descartes (1596 – 1650)

Spinoza (1632 – 1677)

Newton (1643 – 1727)

Einstein:

Epikúros (341 – 270 z.l.)

Eukleides (3. st. z.l.)

Galilei (1564 - 1642)

Descartes (1596 – 1650)

Spinoza (1632 – 1677)

Newton (1643 – 1727)

Komparace - koho uznávali společně -
komparace koho uzn vali
Komparace - koho uznávali -

„Dostojevskij mi dává více, než kterýkoliv myslitel, více než Gauss.“

Einstein

komparace koho uzn vali1
Komparace - koho uznávali -
 • Einstein si kladl otázku, zda: „…může racionalismus vědy racionalizovat bytí člověka a podřídit ho racionálním morálním ideálům?“
 • Podle Einsteina je kladná odpověď na tuto otázku obsažena v sociologické a ekonomické koncepci Marxově. Pokládá Marxe za racionálního filosofa společenských vztahů s morálním aspektem.
komparace koho co neuzn vali
Marx:

Prusko (reakčnost)

Totalitu

Sociální nespravedlnost

Fyzické násilí

Sociální rozdíly

Válku

Dogmatismus

Einstein:

Prusko (reakčnost)

Totalitu / diktaturu

Jakoukoli nespravedlnost

Jakékoli násilí

Sociální rozdíly

Válku / armádu

Dogmatismus

Komparace - koho/co neuznávali -
resum
Resumé
 • Jaká témata spojují Marxe s Einsteinem?
  • Snesení filosofie (zájmu člověka v poznání) ze světa abstrakce do světa lidí, lidských a společenských vztahů
  • Abnormální smysl pro individuální i sociální spravedlnost
  • Odmítání fyzického násilí včetně válek
  • Obracení se ke stejným historickým autoritám, zejména starověkého Řecka
  • Akcentace morálky (etiky) ve vztazích mezi lidmi
  • Problém odcizení se
resum1
Resumé
 • Jaká témata spojují naši žitou přítomnost s historickými tématy u Marxe a Einsteina?
  • Problém odcizení se
  • Sociální spravedlnost
resum2
Resumé
 • Co chtěl přednášející svým vhledem do životů dvou významných osobností říci?
resum3
Resumé
 • Prostě a jednoduše to, že osobnostní založení a prostředí výskytu jejich životů umožňují vznikat velkým myšlenkám, které byť mohou být v základu velmi ušlechtilé až altruistické, nemusejí se vždy realizovat tak, jak by si jejich původní autoři přáli, že i nejušlechtilejší ideje mohou být zneužity k prosazení zájmů určitých jednotlivců či skupin a že díky průběžnému vznikání nových jedinců určitého osobnostního typu již pravděpodobně i dnes mezi námi žijí noví Marxové a Einsteinové.
prameny
Prameny
 • Michal Čakrt, Typologie pro manažery, Management Press, Praha, 1999
 • Lenka Adamová a kolektiv, Kapitoly k filosofii člověka, ČVUT, Praha, 1996
 • Albert Einstein, Jak vidím svět, Lidové noviny, Praha, 1993
 • P. N. Fedosejev a kolektiv, Karel Marx – životopis, Svoboda, Praha, 1981
 • Milan Nakonečný, Lidské emoce, Academia, Praha, 2000
 • Václav Příhoda, Ontogeneze lidské psychiky, SPN, Praha, 1974
 • Daniel Goleman, Emoční inteligence, Columbus, Praha, 1997
 • František Koukolík, Mozek a jeho duše, Makropulos, Praha, 1995
 • František Koukolík, Přednášky o třetí kultuře, FF UK, Praha, 2004 (CD)
 • Karel Marx, Ekonomicko – filosofické rukopisy, Svoboda, Praha, 1978
 • Karel Marx – Bedřich Engels, Komunistický manifest, Svoboda, Praha, 1974
prameny1
Prameny
 • Karel Marx – Bedřich Engels, K filosofickým otázkám, Svoboda, Praha, 1974
 • Karel Marx, Rukopisy – Grundrisse, Svoboda, Praha, 1977
 • Karel Marx, Bedřich Engels, O židovské otázce, Svoboda, Praha, 1975
 • Karel Marx, Odcizení a emancipace člověka, Mladá fronta, Praha, 1967
 • B.G. Kuzněcov, Einstein – život, smrt, nesmrtelnost, SPN, Praha, 1984
 • Marek Matějka, K filosofii existence, Magnet-Press, Praha, 1995
dou ka
Douška
 • Proč se mezi lidem traduje, že pátek 13. musí být smolný den?
dou ka1
Douška
 • Odpověď:

Tato pověra se traduje od dob, kdy byl ukřižován Kristus, neboť byl ukřižován právě v pátek, ve 13. dni měsíce nisanu. Od té doby se mezi křesťany rozšířila pověra, že každý pátek třináctého musí být smolný a nešťastný, protože symbolizuje ukřižování Krista.

dou ka2
Douška
 • Židovský rok
  • Má 354 dní
  • Den začíná a končí západem slunce
  • Měsíce mají 29 a 30 dní
  • Změna letopočtu nastává až s měsícem tišri
  • Stvoření světa – 3761 př.n.l.
  • Pro výpočet aktuálního roku musíme přičíst:
    • k našemu roku 3760 let (leden – srpen)
    • K našemu roku 3761 let (září – prosinec)
dou ka n zvy m s c
Nisan

Ijar

Sivan

Tamuz

Av

Elul

Tišri

Chešvan

Kislev

Tevet

Ševat

Adar

Douška - Názvy měsíců
dou ka3
Douška
 • Aktuální rok je tak podle židovského kalendáře

5769

(bez záruky)