competentiemanagement bij de vlaamse overheid n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Competentiemanagement bij de Vlaamse overheid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Competentiemanagement bij de Vlaamse overheid - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

Competentiemanagement bij de Vlaamse overheid . Marleen Roggeman Ministerie van de Vlaamse gemeenschap 17 juni 2003. Competentiemanagement “avant la lettre” in MVG. Sinds begin jaren ‘90 Cyclus prestatiemanagement Wat te bereiken : resultaatgebieden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Competentiemanagement bij de Vlaamse overheid' - zaria


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
competentiemanagement bij de vlaamse overheid

Competentiemanagement bij de Vlaamse overheid

Marleen Roggeman

Ministerie van de Vlaamse gemeenschap

17 juni 2003

competentiemanagement avant la lettre in mvg
Competentiemanagement “avant la lettre” in MVG
 • Sinds begin jaren ‘90
 • Cyclus prestatiemanagement
  • Wat te bereiken : resultaatgebieden
  • Hoe te bereiken : functioneringscriteria (vaktechnische en gedragscompetenties)
  • 45-tal functiefamilies als basis
 • Interne selectie voor afdelingshoofden en DG’s
 • Interne mobiliteit tussen departementen
beter bestuurlijk beleid
Beter bestuurlijk beleid
 • Herverkaveling Vlaamse overheid : van 1 MVG + 5 WI’s + 40-tal VOI’s 13 homogene beleidsdomeinen (departement en verzelfstandigde agentschappen )
 • Responsabilisering en deregulering
 • Politiek primaat
 • Beleidsafstemming
 • Afslanking kabinetten
 • Nieuwe rol voor hoofden van departementen en agentschappen
doelstelling competentiemanagement vo
Doelstelling competentiemanagement VO
 • Uitgangspunten VR :
  • Competenties centraal in alle HR-processen
  • Gemeenschappelijke taal op vlak van competenties voor de VO
  • Ondersteunen van gemeenschappelijke waarden en corporate identity
programma competentiemanagement
Programma competentiemanagement
 • Ontwikkelen van gemeenschappelijk instrumentarium
  • competentiewoordenboek
  • handleiding : gemeenschappelijke principes bij het hanteren van competenties in de verschillende HR-processen
  • toekomst : functiegebouw met competenties
 • Vraaggestuurde projecten
aanpak competentiewoordenboek
Aanpak competentiewoordenboek
 • Bestaande modellen in de Vlaamse overheid
 • Expertise externe partners
 • Buitenlandse voorbeelden overheid (vooral ABD Nederland)
 • Discussie werkgroep HR-deskundigen VO
competentiewoordenboek
Competentiewoordenboek
 • lexicon van alle gedragscompetenties Vlaamse Overheid (31)
 • competenties gegroepeerd in clusters
 • alle competenties worden gedefinieerd en geïllustreerd met gedragsindicatoren
 • 4 waardegebonden competenties die gelden voor de gehele Vlaamse overheid (vanuit project top)
 • per competentie 3 niveaus met een set concrete meetindicatoren (specifieerbaar)/waardegebonden competenties hebben 4 niveaus
project nieuwe topfuncties
Project nieuwe topfuncties
 • Uitklaren nieuwe rol en verantwoordelijkheden van hoofd van departement en agentschap
 • Vereiste kritische competenties om die rol in te vullen
 • In kader van BBB, beheersovereenkomsten, mandaten, mobiliteit
aanpak topfuncties
Aanpak topfuncties
 • Studie documenten BBB
 • Groepsdiscussies met afdelingshoofden
 • Interviews met leidend ambtenaren MVG en VOI’s en kabinetsmedewerkers
 • Panel leidend ambtenaren
 • Bespreking insteek seminarie leidend ambtenaren
 • Ambtelijke validatie in panel leidend ambtenaren en trekkers BBB op politiek niveau
 • Validatie VR?
functiebeschrijving top
Functiebeschrijving top
 • Beleidsvoorbereiding
 • Participatie aan de beleidsraad
 • Opdracht, lange en korte termijnplanning
 • Beleidsuitvoering
 • Monitoring en bijsturing van de beleidsuitvoering
 • Leidinggeven (personeelsbeleid)
 • externe communicatie en relaties
 • Samenwerking tussen entiteiten binnen en buiten beleidsdomein
 • Samenwerking met de bestuursorganen (EVA)
generiek profiel top
Generiek profiel top
 • Waardegebonden competenties (4)
  • Klantgerichtheid : met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten klanten onderkennen en er adequaat op reageren
  • Betrouwbaarheid : handelen vanuit de principes van integriteit,zorgvuldigheid,objectiviteit,gelijke behandeling,correctheid en transparantie. Afspraken nakomen en verantwoordelijkheid opnemen.
generiek profiel top1
Generiek profiel top
 • Samenwerken : een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat(team,entiteit of organisatie) ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is
 • Voortdurend verbeteren : voortdurend verbeteren van de werking door gericht te zijn op resultaat en kwaliteit, bereidheid tot voortdurend leren en openstaan voor verandering
klantgerichtheid
Klantgerichtheid
 • Vereist niveau voor top : niveau 4Zorgt in het belang van de gemeenschap voor een klantgerichte benadering in de organisatie
  • zet systemen op om kwaliteit te garanderen
  • peilt op systematische wijze naar noden van de klant
  • houdt in beslissingen en acties naar klanten toe het algemeen belang voor ogen ….
 • Andere niveaus :
  • N3 :onderzoekt actief wensen en noden van klanten
  • N2 : waarborgt een kwaliteitsvolle dienstverlening
  • N1 : is servicegericht
generiek profiel top2
Generiek profiel top
 • Gedragscompetenties(6)
  • Conceptueel denken (visie)
  • Overtuigingskracht
  • Besluitvaardigheid
  • 360° inlevingsvermogen
  • Richting geven
  • Delegeren
generiek profiel top3
Generiek profiel top
 • Vaktechnische competenties : kennis van management in een overheidscontext
  • processen rond financiën en begroting en hun relatie met managementinformatie
  • inzicht in personeelsmanagement als instrument om bij te dragen aan de strategische opties
  • inzicht in strategische mogelijkheden en beperkingen van ICT
generiek profiel top4
Generiek profiel top
  • regelgeving managen en efficiënt inzetten als instrument om doelen VR te realiseren
  • inzicht in besluitvormingsprocessen overheid
  • in staat zijn een beleid te voeren waarin diversiteit als troef wordt beschouwd
 • Naast generiek profiel (waardegebonden, gedragscompetenties, vaktechnische competenties) is er ruimte voor het toevoegen van functiespecifieke vaktechnische competenties
huidig profiel mvg toekomstig profiel vo
conceptueel denken

impact

teamleiderschap

resultaatgerichtheid

samenwerken met anderen

politieke feeling

communicatie-openheid

organisatiebetrokkenheid

klantgerichtheid

betrouwbaarheid

voortdurend verbeteren

besluitvaardigheid

360°inlevingsvermogen

delegeren

richting geven

samenwerken

conceptueel denken(visie)

overtuigingskracht

Huidig profiel MVG-toekomstig profiel VO
vergelijking top middenkader
Klantgerichtheid N4

betrouwbaarheid N4-3

voortdurend verbeteren N4

samenwerken N4-3

besluitvaardigheid N3-N2

360°inlevingsvermogen N3

delegeren N3-N2

richting geven N3-N2

conceptueel denken(visie) N3-2

overtuigingskracht 3-2

klantgerichtheid N4

betrouwbaarheid N3

voortdurend verbeteren N3

samenwerken N4-3

besluitvaardigheid N2

360°inlevingsvermogen N2

richting geven N2

ontwikkelen van anderen N2

analytisch denken N2

synthetisch denken N3

overtuigingskracht N2

Vergelijking top -middenkader
gebruik van competentiekaders
Gebruik van competentiekaders
 • Band met missie, visie,waarden (waardegebonden competenties)
 • Opstellen vereiste profielen (vb personeelsplan)
 • Selectie (werving- promotie-mobiliteit)
 • Functioneringsevaluatie
 • Ontwikkeling
 • Verloning (?)
huidig gebruik topmanagement
Huidig gebruik topmanagement
 • Planning en evaluatie  interactie tussen het politieke en administratieve niveau
  • functiebeschrijving
  • competenties
  • doelstellingen (resultaatgericht en ontwikkelingsgericht)
 • Evaluatie topdown(minister), zelf en medewerkersevt. managementtoelage
 • Ontwikkeling
 • Selectie
effecten
Effecten?
 • gemeenschappelijke taal vergemakkelijkt de communicatie
 • transparantie vergroot
 • billijkheid en geloofwaardigheid kan stijgen
 • integratie
ad