Competentiemanagement
Download
1 / 31

Competentiemanagement - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Competentiemanagement. Medicijn zonder recept. Medicijn zonder recept. Albert Kampermann Open Universiteit Nederland Onderzoek Competentiemanagement Innovatiedag Werken in de GGZ  theorie = ‘lessons learned’. (GGZ-) Belang van competenties.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Competentiemanagement' - liko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Competentiemanagement
Competentiemanagement

Medicijn zonder recept


Medicijn zonder recept
Medicijn zonder recept

 • Albert Kampermann

 • Open Universiteit Nederland

 • Onderzoek Competentiemanagement

 • Innovatiedag Werken in de GGZ

 •  theorie

 • = ‘lessons learned’


Ggz belang van competenties
(GGZ-) Belang van competenties

 • Meer behoefte aan gekwalificeerde medewerkers

aansluitingsproblematiek

individu-organisatie

onderwijs-arbeidsmarkt


Ggz belang van competenties 1
GGZ Belang van competenties (1)

 • Van product- naar klantgerichte organisatie

 • Ondernemende zorg/ondernemen met zorg/zorgzaam ondernemen

 • Welke bijdrage verwachten wij als organisatie van onze medewerkers?

 • Mogelijkheden tot (aan-)sturen op afspraken en resultaten

 • Prestatiebeoordeling en –beloning?


Ggz belang van competenties 2
GGZ belang van competenties (2)

 • ÉÉn taal

 • Resultaten

 • Loopbaan

 • Functie van de P&O’er


Competentiemanagement hoe
Competentiemanagement: Hoe?

Jaarcyclus

+ Effectief leiderschap

=Wat en Hoe bij medewerkers achterhalen:

Employability + Sociale Innovatie

basis(ingrediënten)


Competentiemanagement hoe 2
Competentiemanagement: Hoe (2)?

Relaties

Toekomst: vooruitzien, grenzen verleggen, initiatieven….

Organisatiestrategie KEBI

HRM / P&O: stroommodel / horizontale integratie


Good practices
‘Good practices’

 • Lopend onderzoek competentiemanagement binnen Nederlandse gemeenten

 • Op peil houden en ontwikkelen kennis en vaardigheden en motivatie van medewerkers

 • Verzakelijking collectieve sector

 • Markt- en klantgericht werken

 • Eisen aan dienstverlening groter

 • HRM als stuurinstrument bij realiseren gedragsverandering


Deelnemende organisaties
Deelnemende organisaties

Fte

2500

2000

1500

Fte

1000

500

0

Weert

Tilburg

Gennep

Helmond

Anoniem

Amstelveen

St Oedenrode


Hrm cyclus gemeenten
HRM cyclus gemeenten

P&O-instrumentarium

Beoordelingssysteem

Beloningssysteem

Functiebeschrijving:

-doelen

-taken

-benodigde competenties

-resultaat-indicatoren

Individueel

Werkplan

Vertoonde:

-inzet

-competentie

-gedrag

-resultaten

Beoordeling

Beloning

Overige P&O-instrumenten

-coaching

-taakverdeling

-feedback

-opleiding


Enkele theoretische noties
Enkele theoretische noties

 • Kern-competentiedenken

 • Competence at work

 • Competentie=bevoegdheid tot handelen of oordelen

 • Kerncompetenties en individuele competenties beïnvloeden elkaar via een proces van aantrekken en uitlokken. Ze vormen als het goed is een identificatiepunt en richtlijn voor mensen in organisaties


Enkele theoretische noties 2
Enkele theoretische noties (2)

 • Verticale integratie

 • Horizontale integratie

 • Nieuw aan model is: Commitmentmodel


Regulatieve competentiemanagementcyclus
Regulatieve competentiemanagementcyclus

ORGANISATIE

Probleemstelling

Organisatiestrategie uitgedrukt in kerncompetenties

Evaluatie:

Worden de doelen van competentiemanagement gehaald?

Diagnose

Vertalen kerncompetenties in competenties van medewerkers

Dubbele integratie:

Individu – organisatie

Competentiemanagement als richtinggevend principe voor samenhang in HRM instrumenten

COMPETENTIEMANAGEMENT

HRM

Interventies

Selectie, ontwikkeling, beoordeling en beloning op basis van competenties

Plan

Implementeren van competentiemanagement: wat, waar, hoe?

INDIVIDU


Regulatieve competentiemanagementcyclus 2
Regulatieve competentiemanagementcyclus (2)

 • Probleemstelling: hoe strategisch is competentiemanagement?

 • Diagnose: Waarom doet men aan competentiemanagement? Wat zijn motieven, verwachtingen en doelen?

 • Plan: Hoe voeren organisaties competentiemanagement in?

 • Interventies: Welke methoden en instrumenten? Welke processen?

 • Evaluatie: Wat zijn de effecten van competentiemanagement? Ervaringen? Belemmeringen? Voor- en nadelen?


Hoe strategisch is competentiemanagement
Hoe strategisch is competentiemanagement?

Probleemstelling

Organisatiestrategie uitgedrukt in kerncompetenties

 • Probleemstelling: hoe strategisch is competentiemanagement?

 • Innovatie en imago

 • Synergie intern-extern

 • Integraal management (afstand van traditionele bureaucratie)

 • Kerncompetenties zijn: statement, missie, kernwaarde (wensbeelden)

 • Wedijveren, ‘beste’ en ‘mooiste’ jongetje in de klas


Welke kerncompetenties
Welke kerncompetenties?

Externe omgeving

Interne omgeving

Verantwoordelijk

Feedback geven en nemen

Lerend

Toegankelijkheid

Betrouwbaarheid

Resultaatgerichtheid

Open

Pro-actief

Oplossingsgericht

Klantgericht

Vraaggericht

Samenwerking

Burgers, bedrijven en instellingen

Interne bedrijfsprocessen en samenleving

Afdelingen, diensten


Waarom doet men aan competentiemanagement
Waarom doet men aan competentiemanagement?

Diagnose

Vertalen kerncompetenties in competenties van medewerkers

Diagnose:

1. Oplossing voor problemen met organisatiebeleid (reorganisatie): corporate performance, cultuurverandering, wendbaarheid, efficiency, communicatie doelen en middelen, bewustwording prestatiecriteria


Waarom doet men aan competentiemanagement 2
Waarom doet men aan competentiemanagement (2)?

Diagnose

Vertalen kerncompetenties in competenties van medewerkers

Diagnose:

Het Hogere Plan van inhoud en betekenis:

visie op continuïteit,

structuuraspecten (integraal management, P&C, coachend leiderschap, transparante organisatie, doorbreken verkokering, professionalisering)


Waarom doet men aan competentiemanagement 3
Waarom doet men aan competentiemanagement (3)?

Diagnose

Vertalen kerncompetenties in competenties van medewerkers

Diagnose:

Als breekijzer naar performancemanagement en prestatiebeloning (taboe doorbreken)

Complexiteit gedragsvereisten en passende beloning


Waarom doet men aan competentiemanagement 4
Waarom doet men aan competentiemanagement (4)?

Diagnose

Vertalen kerncompetenties in competenties van medewerkers

Diagnose:

2. Als oplossing voor problemen in HRM

Weinig samenhang in bestaande instrumenten en afdelingen

Vraagstuk kwaliteitsvolle managers: gebrek aan “goed” management: verminderen aantal, vermeerderen inspirerende leiders

Vraagstuk van zelfsturing (zelfverantwoordelijkheid leren dragen), af van de beheersingsoriëntatie

Upgraden van HR-instrumenten


Hoe voeren organisaties competentiemanagement in
Hoe voeren organisaties competentiemanagement in?

Plan

Implementeren van competentiemanagement: wat, waar, hoe?

 • Plan: Hoe voeren organisaties competentiemanagement in?

 • In theorie: integraal, top-down, expliciet in instrumenten aanwezig

 • In praktijk: projectmatig, top-down, extern,

 • A. doelstellingen organisatie voorop

 • B. verankeren via het management dieper in de organisatie

 • Draagvlak en tweerichtingscommunicatie

 • Pilots: experimenteerruimte


Welke methoden en instrumenten welke processen
Welke methoden en instrumenten? Welke processen?

Interventies

Selectie, ontwikkeling, beoordeling en beloning op basis van competenties

 • Interventies: Welke methoden en instrumenten? Welke processen?

 • Dynamisering van HRM: competentiemanagement moet Aantrekkelijk, Efficiënt en Effectief zijn (stimulerend, acceptabele kosten -> competenties en vanuit win-win)

 • W&S: reductie naar rollen

 • B&B: alleen concreet gedrag is valide

 • Meten is weten F gesprek voorop, STAR


Welke methoden en instrumenten welke processen 2
Welke methoden en instrumenten? Welke processen (2)?

Interventies

Selectie, ontwikkeling, beoordeling en beloning op basis van competenties

 • Interventies: Welke methoden en instrumenten? Welke processen?

 • Wat en Hoe

 • Van beoordelen naar belonen Maar…angst voor nieuwe disciplinering, niet ‘groeien en bloeien’, maar afrekenen

 • Competenties i.p.v. medewerkers

 • Action learning


Wat zijn de effecten van competentiemanagement
Wat zijn de effecten van competentiemanagement?

Evaluatie:

Worden de doelen van competentiemanagement gehaald?

 • Evaluatie: Wat zijn de effecten van competentiemanagement? Ervaringen? Belemmeringen? Voor- en nadelen?

 • Tevredenheid overheerst

 • Belevings- en resultaatindex

Conclusies onderzoek
Conclusies onderzoek

 • Geen integrale invoering

 • Faseren, iteratieve procesbenadering

 • Verschil tussen ‘idee’ en ‘instrument’

 • De Taal is het belangrijkst

 • Leidinggeven: Communiceren over prestaties

 • Integratie met Planning en control

 • Niet alles overhoop (willen) halen

 • Het werkt, maar hoe precies?


Vandaag verkiezingsdag
Vandaag verkiezingsdag

 • In alle mogelijke coalities is sprake van belang van sociale innovatie, duurzaamheid van arbeid en ondernemerschap

 • Mensenwerk, andere manieren van organiseren

 • Research & Development: nieuwe ideeën


De toekomst van
De toekomst van…

 • EVC

 • Integratie competentie- met Performancemanagement

 • Belang van Assessoren neemt zienderogen toe

 • Terug naar strategisch management (SMART, STAR, 7S model, ..)


De toekomst van1
De toekomst van…

 • Veel succes met deze dag!