Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání

Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání

155 Views Download Presentation
Download Presentation

Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

  2. Převádění jednotek hmotnosti Matematika 6. ročník Mgr. Marcela Kubátová

  3. Jednotky hmotnosti: mg g dkg kg q t • 1 t = 10 q = 1 000 kg • 1 q = 100 kg • 1 kg = 100 dkg = 1 000 g • 1 dkg = 10 g • 1 g = 1 000 mg

  4. Převádění jednotek: • Jestliže převádíme na menší jednotku, číslo zvětšujeme, tedy násobíme.3,5 t = 3,5 . 1 000 kg = 3 500 kg28,4 g = 28,4 . 1 000 mg = 28 400 mg • Jestliže převádíme na většíjednotku, číslo zmenšujeme, tedy dělíme.15 g = 15 : 1 000 kg = 0,015 kg2,7 q = 2,7 : 10 t = 0,27 t

  5. Vypočítejte: • kolik kg má:7 t; 8 q; 300 g; 6 500 g; 20 dkg • kolik g je: 0,23 kg; 6 kg; 0,087 kg; 59 mg; 470 mg

  6. Převeďte na jednotku uvedenou v závorce: • 0,34 kg • 7 kg • 6 t • 0,568 t • 15 t • 54 kg • 340 g (kg) • 7 000 g (kg) • 6 000 kg (t) • 568 kg (t) • 15 000 kg (t) • 54 000 g (kg)

  7. Převeďte na jednotku uvedenou v závorce: • 0,065 kg • 570 kg • 1,8 t • 0,35 kg • 0,018 g • 25,1 dkg • 0,45 q • 65 g (kg) • 5,7 q (kg) • 18 q (t) • 35 dkg (kg) • 18 mg (g) • 251 g (dkg) • 45 kg (q)

  8. Rejsek obecný patří mezi nejmenší savce. Hmotnost má 6 g a jeho srdce 45 mg. Vyjádřete hmotnost rejska a jeho srdce v kilogramech. Tento soubor pochází z Wikimedia Commons. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Common_Shrew.jpg autor tohoto díla, jej uvolnil jako volné dílo, a to celosvětově