Εισαγωγή στη
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Εισαγωγή στη JAV Α ( μέρος Β’ ). Βασίλης Παπαταξιάρχης {vpap@di.uoa.gr} Μάθημα : Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Διδάσκουσα : Ιζαμπώ Καράλη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Περισσότερα θέματα στη Java. Λάθη και Εξαιρέσεις

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - marion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jav

Εισαγωγή στη JAVΑ(μέρος Β’)

Βασίλης Παπαταξιάρχης

{vpap@di.uoa.gr}

Μάθημα: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Διδάσκουσα: Ιζαμπώ Καράλη

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Jav
Περισσότερα θέματα στη Java

 • Λάθη και Εξαιρέσεις

 • Μετατροπή Αντικειμένων

 • Είσοδος / Έξοδος

 • Γενικά Σχόλια

 • Εργαλεία Ανάπτυξης


Jav
Λάθη και Εξαιρέσεις

 • Κατά την εκτέλεση μίας μεθόδου μπορεί να προκληθούν συνθήκες απρόβλεπτες.

 • Σε αυτές τις περιπτώσεις εμφανίζονται λάθη (errors)και εξαιρέσεις (exceptions)

 • Η Java επιτρέπει αυτόματο χειρισμό τέτοιων λαθών (automated exception handling)

 • Ένα αντικείμενο της κλάσης Error δημιουργείται λόγω «σημαντικών» λαθών που δεν δύναται να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια ενός προγράμματος

πακέτο

java.lang

 • Π.χ. NoClassDefFoundError

  (για παράδειγμα στην περίπτωση που έχουν οριστεί λάθος κατάλογοι στη μεταβλητήπεριβάλλοντος CLASSPATH)


Jav
Εξαιρέσεις (1/2)

 • Μία εξαίρεσηείναι οποιοδήποτε γεγονός διαταράσσει την ομαλή εκτέλεση ενός προγράμματος

 • Η μέθοδος στην οποία προκαλείται το σφάλμα δημιουργεί ένα exception object, το οποίο περιέχει πληροφορίες για το σφάλμα που προκλήθηκε και καλούμαστε να το διαχειριστούμε runtime.

 • Το σύστημα ελέγχει τη στοίβα κλήσης

  συναρτήσεων με σκοπό να βρει κώδικα

  που να κάνει handle το exception που

  προέκυψε.


Jav
Εξαιρέσεις (2/2)

 • Η αναζήτηση ξεκινά από τη συνάρτηση στην οποία προκλήθηκε το σφάλμα και καταλήγει στη main (ανπριν δεν βρεθεί handler)

 • Ένας handler είναι κατάλληλος να κάνει handle ένα exception αν ο τύπος του exception object ταιριάζει με τον τύπο εξαίρεσης που ο handler μπορεί να διαχειριστεί.

 • Αν βρεθεί κατάλληλος handler, τότε εκτελείται ο κώδικάς του, διαφορετικά το πρόγραμμα τερματίζεται.


Jav
Χειρισμός Εξαιρέσεων

 • try – catch

  • Η κλήση της μεθόδου η εκτέλεση της οποίας ενδέχεται να προκαλέσει μία εξαίρεση τοποθετείται εντός του μπλοκεντολών try.

try {

//κώδικας που μπορεί να

//προκαλέσει εξαίρεση

} catch(MyException1 mye1) {

// …

} catch(MyException2 mye2) {

// …

} finally {

// …

}

 • Το μπλοκ catch περιέχει εντολές που θα διαχειριστούν την εξαίρεση που προκλήθηκε.

 • finally: μπλοκ εντολών που ακολουθεί των catch μπλοκ και περιέχει κώδικα που εκτελείται είτε συμβεί εξαίρεση είτε όχι


Jav
Συνήθεις Εξαιρέσεις

 • NullPointerException: Προσπέλαση αντικειμένου null

 • IllegalArgumentException: Λάθος τύπου ορίσματα

 • ArrayIndexOutOfBoundsException: Εκτός ορίων πίνακα

 • ArithmeticException: Διαίρεση με το 0

 • FileNotFoundException: Το αρχείο δεν βρέθηκε στο δίσκο


Jav
Πλεονεκτήματα Χειρισμού Εξαιρέσεων

 • Διαχωρισμός κώδικα για αναγνώριση λαθών από τον «κανονικό» κώδικα

 • Ικανότητα διαχείρισης της εξαίρεσης ακολουθώντας τη στοίβα κλήσης μεθόδων

 • Δυνατότητα χειρισμού μίας εξαίρεσης με διαφορετικούς τρόπους

  • Πολλά catchμπλοκ μπορούν να αναφέρονται στο ίδιο tryμπλοκ

  • Υψηλότερα οι ειδικότερες εξαιρέσεις στον κώδικα

 • Δυνατότητα δημιουργίας νέων κλάσεων εξαιρέσεων


Jav
Μετατροπή Αντικειμένων Εξαιρέσεων

 • Η μετατροπή αντικειμένων (type casting)είναι χρήσιμη όταν θέλουμε να διαχειριστούμε ένα αντικείμενο ως διαφορετικού του ενός τύπου

 • Μετατροπές προς τα πάνω (upcasting)

  • Πάντα επιτρεπτές

  • Γίνονται με απλή ανάθεση

 • Μετατροπές προς τα κάτω (downcasting)

  • Δεν είναι πάντα επιτρεπτές

  • Γίνονται με χρήση cast τελεστή

  • Μπορεί να γίνει κανονικά η μεταγλώττιση (αφού το cast ίσως επιτρέπεται), αλλά να παραχθεί runtime error


Jav
Παράδειγμα Εξαιρέσεων


Jav
Είσοδος / Έξοδος ( ΕξαιρέσεωνI/O)

 • Η Java χρησιμοποιεί ροές (streams) για νααναπαραστήσει πηγές εισόδου ή προορισμούς εξόδου (π.χ. αρχεία στο δίσκο, άλλα προγράμματα).

  • Ροή: ακολουθία από δεδομένα (απλά bytes μέχρι σύνθετα αντικείμενα).

 • Είσοδος / Έξοδος σε αρχεία δίσκου


Jav
Ροές Εισόδου / Εξόδου Εξαιρέσεων

 • Ροές Εισόδου (Input Streams)

  • Διαβάζουν ένα «τεμάχιο» πληροφορίας τη φορά

 • Ροές Εξόδου (Output Streams)

  • Γράφουν ένα «τεμάχιο» πληροφορίας τη φορά


Jav
Τύποι Ροών Εξαιρέσεων (1/2)

 • Byte Streams: Ι/Ο αυθαίρετου τύπου δεδομένων

 • Character Streams: I/O χαρακτήρων

 • Buffered Streams : χρήση δομής buffer για αποδοτικότερη αλληλεπίδραση

 • Scanning and Formatting: για formatted κείμενο


Jav
Τύποι Ροών Εξαιρέσεων (2/2)

 • I/O from the command line

  • Standard Stream

   • Input: πληκτρολόγιο

   • Output: οθόνη

  • Console

 • Data Streams: για primitive data types και String δυαδικής μορφής

 • Object Streams: για οποιουδήποτε τύπου αντικείμενα


Byte streams
Byte Streams Εξαιρέσεων

 • Ροές που διαχειρίζονται χαμηλού επιπέδου δεδομένα

 • Συνήθεις ροές byte

  • FileInputStream/ FileOutputStream

 • Όλοι οι υπόλοιποι τύποι ροών βασίζονται στις ροές byte.


Jav
Ι/Ο από αρχεία δίσκου Εξαιρέσεων

 • Οι ροές δεν υποστηρίζουν όλες τις επιθυμητές αλληλεπιδράσεις με τα αρχεία που βρίσκονται στο δίσκο

 • File: χειρισμός αρχείων ανεξαρτήτου πλατφόρμας και OS

 • Random Access File: υποστηρίζει μη-ακολουθιακή προσπέλαση στα αρχεία


Jav
Χρόνος Εκτέλεσης Εξαιρέσεων

 • Γενικά, ο χρόνος εκτέλεσης ενός java προγράμματος αναμένεται μεγαλύτερος ενός ισοδύναμου σε κάποια άλλη γλώσσα προγραμματισμού (όχι όμως και ο χρόνος ανάπτυξης )

 • Αιτία: Ο μεταγλωττισμένος για μία μηχανή κώδικας είναι εν γένει ταχύτερος από τον κώδικα που εκτελείται από έναν interpreter.

 • Βελτίωση: Just-In-Time μεταγλώττιση


Jav
Κάποια Τελευταία Σχόλια… Εξαιρέσεων

 • Πώς προέκυψε ο όρος “bytecode”;

  • Επειδή ουσιαστικά αποτελεί μία binary αναπαράσταση του προγράμματος προορισμένη να εκτελεστεί από τη JVM (software)και όχι από το hardware.

 • Σε τι γλώσσα είναι γραμμένη η Java;

  • Οι περισσότεροι compilers(π.χ. της Sun) για Java είναι πλέον γραμμένοι σε Java, αν και αρχικά ως βάση χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες C/C++.

  • Σε ότι αφορά τις JVM ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούν C++ (όχι όμως αποκλειστικά), κυρίως για λόγους απόδοσης. Ακόμα και JVMs της Sun!


C vs java
C++ vs. Java Εξαιρέσεων


Jav
Εργαλεία Ανάπτυξης Εξαιρέσεων

 • Eclipse (open source)

 • NetBeans (open source)

 • JDeveloper (Oracle)

 • Visual J++ (Microsoft)


Jav
Προτεινόμενες Πηγές Εξαιρέσεων

 • Exceptions,http://java.sun.com/docs/books/tutorial/essential/exceptions/index.html

 • Input/Output, http://java.sun.com/docs/books/tutorial/essential/io/

 • Type casting, http://www.janeg.ca/scjp/oper/cast.html


Jav

Ερωτήσεις ? Εξαιρέσεων


ad