amerikieti kas i skirtinumas jav politin ideologija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“Amerikietiškas išskirtinumas “. JAV politinė ideologija PowerPoint Presentation
Download Presentation
“Amerikietiškas išskirtinumas “. JAV politinė ideologija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17
page

“Amerikietiškas išskirtinumas “. JAV politinė ideologija - PowerPoint PPT Presentation

2 Views
Download Presentation
“Amerikietiškas išskirtinumas “. JAV politinė ideologija
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “Amerikietiškas išskirtinumas“. JAV politinė ideologija Jolanta Jurgaitytė Agnė Valeckaitė

 2. Struktūra • Ideologijos sąvoka • JAV egzistuojančios politinės ideologijos • Amerikietiškasis išskirtinumas • Globalizacija • Viešosios nuomonės tyrimas

 3. Ideologijos sąvoka • Prognozė apie tam tikrų objektų elgesį • Ideologinis teiginys vs. Ideologija • Ideologija ir religija

 4. Ideologijos demokratijose • Kolektyvizmo problema individualizmu pagrįstose visuomenėse • Sąlygos kolektyviniam veiksmui demokratijose: • išorinė grėsmė, • materialinė nauda, • moraliniai įsitikinimai

 5. Amerikietiškas išskirtinumas (I) • Termino pradžia siejama su A. de Tocqueville. • JAV užima ypatingą vietą tarp tautų, nes susikūrė kaip imigrantų šalis ir pirmoji demokratinė valstybė.

 6. Amerikietiškas išskirtinumas (II) Ideologija teigia, kad: • JAV kokybiškai skiriasi nuo kitų išsivysčiusių valstybių savo unikalia prigimtimi, nacionaliniu credo, istorine evoliucija, savitomis religinėmis ir politinėmis institucijomis. • Ne tik skiriasi, bet ir yra sektinas pavyzdys. • JAV turi ypatingą likimą tarp kitų tautų.

 7. Amerikietiškas išskirtinumas (III) Išskirtinumas Vienašališkumas (unilateralism) • Lieka daugiašalėje sistemoje, bet apriboja jos poveikį specialiųjų privilegijų pretekstu. • „ Visiems galioja tos pačios taisyklės, tik Amerikai ne“. • Nusišalina iš daugiašalės sistemos arba veikia atskirai sprendžiant pasaulinius ar regioninius iššūkius, o ne prisideda prie kolektyvinių veiksmų.

 8. Amerikietiško išskirtinumo politikos pavyzdžiai Tarptautinių sutarčių nevykdymas, neratifikavimas, dvigubų standartų taikymas. • Žmogaus teisės. • JAV Nacionalinio saugumo strategija (2002).

 9. Globalizacija Procesas, kurio metu pasireiškia tarpusavio ryšių intensyvėjimas tarp valstybių (individų, grupių, visuomenių) įvairiose srityse: • Socialinėje • Ekonominėje • Politinėje • Kultūrinėje

 10. Kodėl globalizacija turėtų būti JAV ideologija? • Tiesioginė nauda • Istorinė tendencija • Karo prevencija • Lygybės propagavimas

 11. Globalizacija JAV praktikoje • Požiūris į P.Ameriką XIXa. • Tarptautinė veikla vs. izoliacionizmas 1900-1940m. • Globalūs siekiai 1940-1970m. • Nauja globalizacijos era • 9/11 poveikis požiūriui į globalizaciją

 12. Viešosios nuomonės tyrimai.Ar Amerika išskirtinė? (I)

 13. Viešosios nuomonės tyrimai.Ar Amerika išskirtinė? (II) • General National Pride & National Pride inSpecific Achievements tyrimai 1995/96 ir 2003/04. • Tyrimas dėl JAV aktyvaus vaidmens sprendžiant pasaulines problemas. • Tyrimas dėl JAV kaip pasaulio lyderės vaidmens. • Tyrimas dėl JAV kaip pasaulio policininkės vaidmens. • Tyrimas dėl tarptautinių įsipareigojimų vertinimo.

 14. Viešoji nuomonė - Globalizacija • Globalizacija: • 40% teigiama • 19% neigiama • Vaikų badas/Policijos brutalumas: • 8,4/7,7 JAV • 6,8/6,3 Pasaulyje • Bendradarbiavimas per tarpt. institucijas: • 64% UŽ • 30% PRIEŠ