slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Aurimas Morkūnas, Švietimo ir mokslo ministerijos ES paramos koordinavimo skyriaus vedėjas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Aurimas Morkūnas, Švietimo ir mokslo ministerijos ES paramos koordinavimo skyriaus vedėjas - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

ES struktūrinė parama švietimui ir mokslui – veiksmų programų, prioritetų, finansinių svorių, probleminių klausimų ir perspektyvų apžvalga. Aurimas Morkūnas, Švietimo ir mokslo ministerijos ES paramos koordinavimo skyriaus vedėjas. EUROPOS SĄJUNGA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aurimas Morkūnas, Švietimo ir mokslo ministerijos ES paramos koordinavimo skyriaus vedėjas' - zachary-carter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ES struktūrinė parama švietimui ir mokslui – veiksmų programų, prioritetų, finansinių svorių, probleminių klausimų ir perspektyvųapžvalga

Aurimas Morkūnas,

Švietimo ir mokslo ministerijos

ES paramos koordinavimo skyriaus vedėjas

EUROPOS SĄJUNGA

2007 2013 m veiksm programos ir j finansuojamos sritys
2007-2013 m. veiksmų programos ir jų finansuojamos sritys
 • Žmonių išteklių plėtros veiksmų programa:
  • užimtumas ir lankstesnės darbo vietos,
  • mokymosi visą gyvenimą sistema,
  • tyrėjų ir mokslininkų gebėjimai,
  • administracinių gebėjimų stiprinimas;
moni i tekli pl tros veiksm programos prioritetai
Žmonių išteklių plėtros veiksmų programos prioritetai
 • 1.1 Kokybiškas užimtumas ir socialinė įtrauktis;
 • 1.2 Mokymosi visą gyvenimą sistema (ŠMM);
 • 1.3 Tyrėjų ir mokslininkų gebėjimų stiprinimas (ŠMM);
 • 1.4 Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas.
2007 2013 m veiksm programos ir j finansuojamos sritys1
2007-2013 m. veiksmų programos ir jų finansuojamos sritys
 • Ekonomikos augimo veiksmų programa:
  • tiesioginė parama MTTP ir inovacijoms,
  • palankios sąlygos verslui ir inovacijoms,
  • informacinė visuomenė visiems,
  • transporto tinklas,
  • viešosios teritorijos investicijoms,
  • energijos tiekimo tinklai;
ekonomikos augimo veiksm programos prioritetai
Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetai
 • 2.1 Parama MTTP ir inovacijoms;
 • 2.2 Palankios sąlygos verslui ir inovacijoms;
 • 2.3 Sanglaudos fondo transportas;
 • 2.4 Esminė ekonominė infrastruktūra;
 • 2.5 Informacinė visuomenė visiems.
2007 2013 m veiksm programos ir j finansuojamos sritys2
2007-2013 m. veiksmų programos ir jų finansuojamos sritys
 • Sanglaudos skatinimo veiksmų programa:
  • savivaldybių urbanistinė infrastruktūra,
  • kaimo diversifikavimas,
  • paveldas/turizmas,
  • sveikata,
  • darbo rinkos institucijos,
  • socialinė integracija,
  • švietimo institucijos,
  • aplinka,
  • energijos efektyvumas.
sanglaudos skatinimo veiksm programos prioritetai
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetai
 • 3.1 Vietinė ir urbanistinė plėtra bei gamtos išsaugojimas;
 • 3.2 Sveikatos, švietimo, darbo rinkos, socialinė infrastruktūra (ŠMM);
 • 3.2 Sanglaudos fondo aplinka.
prioritet atitikimas mm poreikiams
Prioritetų atitikimas ŠMM poreikiams
 • ŠMM turi interesų visuose veiksmų programų prioritetuose, išskyrus 2.3 Sanglaudos fondo transporto prioritetą;
 • Išnagrinėtas kitų prioritetų atitikimas švietimo ir mokslo poreikiams;
 • Teikiami siūlymai ir pastabos kitoms ministerijoms, darbo grupėms, komisijai.
keli probleminiai klausimai pateikti svarstymui komisijoje
Keli probleminiai klausimai (pateikti svarstymui komisijoje)
 • 1.4 prioritetas:
  • numatyta remti aukštojo mokslo ir MTEP plėtrą, profesinio rengimo sistemos optimizavimui, įtraukti nacionalinės kvalifikacijų sistemos administravimą, profesinio orientavimo ir konsultavimo sistemos vystymą;
 • 2.5 prioritetas:
  • Informacinės visuomenės plėtros prioritete numatoma parengti visą instrumentarijų, o turinį parengti per 1.4 prioritetą
keli probleminiai klausimai pateikti svarstymui komisijoje1
Keli probleminiai klausimai (pateikti svarstymui komisijoje)
 • 2.1 prioritetas:
  • numatyta parama „bendrų verslo ir mokslo tyrimų centrų (kompetencijos centrų) kūrimui, jų tyrimų bazės kūrimui ir esamų centrų tyrimų bazės stiprinimui“, tačiau neaišku, kiek jie apims MTEP infrastruktūros aukštos kompetencijos centruose ir tinkluose, kuriuose vykdomi MTEP darbai susiję su ūkio ir visuomenės poreikiais;
  • numatoma remti bendrus įmonių ir mokslinių tyrimų ar universitetų MTEP projektus, tačiau nėra numatyti MTEP darbai prioritetinėse srityse pagal nacionalines programas;
  • numatytas papildomas įnašas dalyvaujant 7 bendrojoje ir Eureka programose, tačiau nurodoma, kad bus remiami tik su įmonėmis bendrai įgyvendinami projektai (neapima mokslo ir studijų institucijų, nenumatytos kitos skatinimo dalyvauti šiose programose priemonės).
keli aktual s klausimai
Keli aktualūs klausimai
 • Platesnis ES struktūrinių fondų paramos naudojimas centralizuotu būdu naudojant nekonkursinį finansavimą (pvz., parama sektoriniams praktinio mokymo centrams);
 • Decentralizuotas paramos įgyvendinimo būdas, įtraukiant regionų plėtros tarybas (pvz., universalūs centrai kaimo vietovėse, energetikos efektyvumas švietimo institucijose);
 • “Kryžminio” finansavimo taikymas visuose ESF finansuojamuose prioritetuose, už kuriuos atsakinga ŠMM (bet neplanuojama taikyti Sveikatos, švietimo, darbo rinkos, socialinė infrastruktūros prioritete, kuris finansuojamas iš ERPF);
 • 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo sistemos kūrimas ir taikymas švietimo ir mokslo srityje.
slide15
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos struktūrinės paramos komitetas

I. Lietuvos Respublikos Vyriausybė

II. Priežiūros komitetai

(šių komitetų sudėtis: Europos Komisija, vadovaujančioji institucija (Finansų ministerija), tarpinės institucijos, įgyvendinančiosios institucijos ir socialiniai ekonominiai partneriai)

Priežiūros komitetas

Priežiūros komitetas

Priežiūros komitetas

III. Vadovaujančioji institucija

(Finansų ministerija)

IV. Tarpinės institucijos

 • 1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 • 2. Švietimo ir mokslo ministerija
 • 3. Vidaus reikalų ministerija
 • 1. Informacinės visuomenės plėtros komitetas
 • 2. Susisiekimo ministerija
 • 3. Ūkio ministerija
 • 1. Aplinkos ministerija
 • 2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 • 3. Sveikatos apsaugos ministerija
 • 4. Švietimo ir mokslo ministerija
 • 5. Ūkio ministerija
 • 6. Vidaus reikalų ministerija

Projektų atranka (projektų atrankos komitetai)

V. Įgyvendinančiosios institucijos

Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra

 • 1. Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“
 • 2. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
 • 3. Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
 • 4. Transporto investicijų direkcija
 • 1. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
 • 2. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
 • 3. Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

1 Veiksmų programa – Žmonių išteklių plėtra

2 Veiksmų programa – Ekonomikos augimas

3 Veiksmų programa – Sanglaudos skatinimas

ad