bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokyb s vidaus vertinimo vidaus audito metodika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimo (vidaus audito) metodika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimo (vidaus audito) metodika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimo (vidaus audito) metodika - PowerPoint PPT Presentation


 • 476 Views
 • Uploaded on

Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimo (vidaus audito) metodika. Laima Gudaitė Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika (2002 m.). Mokymosi pasiekimai. Pagalba mokiniams. Ištekliai. Ugdymo turinys. Mokymas ir

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimo (vidaus audito) metodika' - zacharee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokyb s vidaus vertinimo vidaus audito metodika

Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimo (vidaus audito) metodika

Laima Gudaitė

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika 2002 m
Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika (2002 m.)

Mokymosi

pasiekimai

Pagalba

mokiniams

Ištekliai

Ugdymo turinys

Mokymas ir

mokymasis

Etosas

Mokyklos

valdymas

32 veiklos rodikliai

88 pagalbiniai rodikliai

reakcijos
Reakcijos
 • KAS tai yra?
 • KĄ reikės daryti?
 • KAIP reikės daryti?
 • KODĖL reikės ?
slide4
KEISTI

NEGALIMA PALIKTI

kod l
Kodėl?

EKSPERTŲ NUOMONĖS

 • Mokinių pažangos vertinimo kaita
 • Ugdymo turinio kaita
 • Ugdymo individualizavimas
 • Įsivertinimo įvairovė ir lankstumas

TAUTOS BALSAS

 • Supaprastinkite metodiką!
 • Kai kuriems rodikliams yra per daug pagalbinių rodiklių, jie kartojasi
 • Kiekvienai sričiai galėtų būti tik rodikliai, o pagalbinius rodiklius mokykla galėtų rinktis, keisti ir formuluoti pagal savo poreikius
slide6

Švietimo ir mokslo ministrės įsakymas Dėl Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodikos atnaujinimo projekto „Kaip mums sekasi?” 2006 m. rugsėjo 27 d. Nr. ISAK- 1894

 • Tęsiant MTP programos B 4 komponento vidaus audito metodikos atnaujinimo projektą „Kaip mums sekasi?”
 • Pavedama NMVA parengti vidaus audito metodikos pakeitimus
slide7
Kas?
 • Projektas „Kaip mums sekasi?” – 33 mokyklos
 • Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
 • Politikos analizės skyrius (ŠPC)
 • Strateginio planavimo ir analizės skyrius (ŠMM)
mokyklos veiklos kokyb s vidaus vertinimo vidaus audito tikslas
Mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimo (vidaus audito) tikslas

Kurti mokyklą kaip besimokančią organizaciją, kuri periodiškai aptaria savo veiklos kokybę ir susitaria dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų.

slide9
Besimokančios organizacijos – tai tokios organizacijos, kuriose:

a) žmonės nuolat plečia savo kompetenciją, kad pasiektų trokštamų rezultatų;

b) ugdomi nauji ir atviri mąstymo modeliai;

c) laisvai plėtojami kolektyviniai siekiai;

d) nuolat mokomasi pamatyti visumą.

(dr. B. Simonaitienė)

mokyklos veiklos kokyb s vidaus vertinimo vidaus audito u daviniai
Mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimo (vidaus audito) uždaviniai
 • rinkti patikimus duomenis apie Mokyklos veiklos kokybę;
 • išsiaiškinti Mokyklos veiklos stiprybes ir silpnybes;
 • kurti Mokyklos veiklos tobulinimo planus.
mokyklos veiklos kokyb s vidaus vertinimo vidaus audito paskirtis
Mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimo (vidaus audito) paskirtis

Naudojant sričių, temų ir rodiklių sistemą, apibrėžti mokyklos veiklos kokybę lemiančius veiksnius ir padėti mokyklai susikurti išsamią, darnią bei lanksčią savo organizacijos veiklos kokybės vertinimo sistemą.

vartojamos s vokos i
Vartojamos sąvokos I
 • Vidaus vertinimas – savęs vertinimas, kurio metu vertintojas ir vertinamasis sutampa.
 • Veiklos sritis – šioje Metodikoje išskirtas Mokyklos veiklos aspektas, skirtas kokybės vertinimui klasifikuoti.
 • Tema – veiklos srities smulkesnis aspektas, patikslinantis ir išskaidantis sritį.
 • Kokybės rodiklis – Mokyklos veiklos kokybės veiksnys, kurį Mokykla gali pati kontroliuoti.
vartojamos s vokos ii
Vartojamos sąvokos II
 • Iliustracija – kokybės rodiklio požymių aprašymas, skirtas Mokyklos veiklos kokybės lygiui nustatyti.
 • Veiklos kokybės lygis – kiekybinė kokybės išraiška, gaunama mokyklos veiklos kokybės įvertinimą pagal iliustraciją pavertus balais nuo 1 iki 4.
kaip suvokti kas yra iliustracija ir kam ji tarnauja
KAIP SUVOKTI, KAS YRA ILIUSTRACIJA IR KAM JI TARNAUJA?
 • Tai susitarimas, kas yra gerai, kas siektina
 • Į nacionalinius standartus orientuojamės kaip į siekius
 • Mokyklos veiklos standartas kuriamas įvertinus savo mokyklos kontekstą
 • Iliustracija rodo mokyklos pedagogų vertybines orientacijas, jų mąstymo lygį bei kryptį
 • Labai svarbu, kaip tas susitarimas padaromas, kas dalyvauja susitariant
 • Jeigu visi įsipareigoja dėl to, apie ką susitarė, turėtų pagerėti proceso dalykai
vartojamos s vokos iii
Vartojamos sąvokos III
 • Platusis auditas – visų Mokyklos veiklos sričių įvertinimas pagal rodiklius balais nuo 1 iki 4, gaunamas susumavus individualias pedagoginės bendruomenės narių nuomones.
 • Giluminis auditas – išsami Mokyklos veiklos srities, temos arba problemos, apimančios kelias temas bei rodiklius, analizė, pagrįsta įvairių rūšių duomenimis, ir jos įvertinimas naudojant keturių lygių skalę.
bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika 2002 m1
Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika (2002 m.)

Mokymosi

pasiekimai

Pagalba

mokiniams

Ištekliai

Ugdymo turinys

Mokymas ir

mokymasis

Etosas

Mokyklos

valdymas

32 veiklos rodikliai

88 pagalbiniai rodikliai

bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokyb s vidaus vertinimo vidaus audito metodika 2006 m
Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimo (vidaus audito) metodika (2006 m.)

Ugdymas ir

mokymasis

Pagalba

mokiniui

Mokyklos

kultūra

Pasiekimai

Mokyklos

valdymas

22 temos

68 kokybės rodikliai

metodikos modelis
Metodikos modelis
 • Metodikos pagrindas yra veiklos sričių, temų ir kokybės rodiklių sistema.
 • Mokyklos veiklos vertinimo sritys: mokyklos kultūra, ugdymas ir mokymasis, pasiekimai, pagalba mokiniui, mokyklos valdymas; (5)
 • temos sukonkretina kiekvieną Mokyklos vertinimo sritį (22),
 • Jos išskaidytos į kokybės rodiklius, atskleidžiančius veiklos sričių turinį (68);
 • kiekvienas kokybės rodiklis apibūdintas paaiškinimu, skirtu rodiklių iliustracijoms kurti.
metodikos modelis1
Metodikos modelis
 • Vadovaudamasi kokybės rodiklių paaiškinimais, Mokykla susitaria dėl savo veiklos kokybės sampratos ir savarankiškai rašo antro bei ketvirto lygio iliustracijas.
 • Pagal iliustraciją matuojami konkretūs Mokyklos veiklos aspektai, tai yra renkami duomenys, jie analizuojami ir susitariama dėl veiklos kokybės įvertinimo.
 • Nustačius Mokyklos veiklos stiprybes ir silpnybes, Mokyklos bendruomenė priima argumentuotus sprendimusdėl Mokyklos tobulinimo krypčių ir iškelia Mokyklos tobulinimo prioritetus
 • remdamasi tobulinimo prioritetais rengia strateginį planą ir metinę veiklos programą.
tema kokyb s rodikliai
2.6. Vertinimas ugdant

2.6.1. Vertinimas kaip pažinimas

2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas

2.6.3. Vertinimas kaip informavimas

Tema Kokybės rodikliai
kokyb s rodiklis paai kinimai
2.6.1. Vertinimas kaip pažinimas

Mokymo ir mokymosi proceso vertinimu pagrįstas jo pažinimas.

Vertinimo metu surinktos informacijos naudojimas ugdymui planuoti ir koreguoti.

Kokybės rodiklis Paaiškinimai
kokyb s rodiklis paai kinimai1
2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas

Vertinamosios informacijos, skirtos mokiniui, pastovumas, aiškumas, naudingumas.

Pagyrimų bei paskatinimų ir kritikos dažnumo santykis.

Žodinio (aprašomojo, paaiškinamojo) vertinimo ir vertinimo balais dažnumo santykis.

Mokymosi vertinimo sistemos (kriterijų, organizavimo) aiškumas bei pagrįstumas

Kokybės rodiklis Paaiškinimai
kokyb s rodiklis paai kinimai2
2.6.3. Vertinimas kaip informavimas

Tėvų (globėjų) informavimo apie vaikų sėkmę mokantis dažnumas ir kokybė.

Informavimo procedūrų apibrėžtumas. Informavimo tikslai.

Kokybės rodiklis Paaiškinimai
principai
Principai
 • Mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimas (vidaus auditas) organizuojamas atsižvelgiant į Mokyklos kontekstą, veiklos specifiką, tradicijas, mokykloje veikiančias struktūras ir darbo organizavimo būdą.
 • Mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimą (vidaus auditą) inicijuoja Mokyklos vadovas, kuris atsako už sąlygų veiklos kokybės įsivertinimo (vidaus audito) vykdymui sudarymą, jo rezultatų panaudojimą.
 • Mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimas (vidaus auditas) yra nuolatinis, nenutrūkstamas, duomenimis pagrįstas reflektavimo procesas, įtraukiantis visus mokyklos bendruomenės narius, sudaro vieną iš mokyklos veiklos tobulinimo dalių, pagrindžia planavimą.
slide25

4

3

2

1

Įvertinimas

Labai gerai

Gerai

Patenkinamai

Nepaten

kinamai

Įvertinimo

apibūdinimas

Vyrauja

teigiami požymiai,

stipriosios savybės

Stipriųjų savybių

daugiau nei

trūkumų

Yra rimtų trūkumų

Vyrauja trūkumai

Aprašomieji

kokybės

epitetai

Gerokai viršija

vidurkį, veiksminga,

labai gera,

išskirtinė, savita....

Viršija vidurkį,

gera, tinkama,

paveiki

Patenkinama,

Nebloga,

Vidutiniška,

Neišskirtinė,

nesisteminga

Vyrauja trūkumai,

Prasta,

neveiksminga,

neperspektyvi,

Išvada

Skleisti už mokyklos

Skleisti

mokykloje

Tinkama,

bet tobulintina

Reikalinga skubi

pagalba

mokyklos veiklos kokyb s sivertinimo etapai
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo etapai
 • Pasirengimas
 • Platusis auditas
 • Giluminis auditas
 • Ataskaita
 • Planavimas
pasiruo imas
PASIRUOŠIMAS
 • Ar reikia dar papildomai ruoštis išklausius seminarą?
 • Ar reikia įsakymo?
 • Kiek reikia grupių?
 • Kiek reikia žmonių grupėje?
 • Ką reiškia „Dalyvauja visi?”
 • Ką daro KVA grupė?
 • Koks vadovo vaidmuo?
platusis auditas
PLATUSIS AUDITAS
 • Ar tikrai reikia kasmet? (Ciklas)
 • Ką svarbaus jis mums sako?
 • Kaip „išeinam” į giluminį auditą?
va nauda mokytojui iliustracija
VA NAUDA MOKYTOJUI - ILIUSTRACIJA
 • VA iliustracija - tai susitarimas, kas yra gerai, kas siektina
 • Mokyklos veiklos kokybės standartas (iliustracija) kuriamas įvertinus savo mokyklos kontekstą
 • Iliustracija rodo mokyklos pedagogų vertybines orientacijas, jų mąstymo lygį bei kryptį
 • Labai svarbu, kaip tas susitarimas padaromas, kas dalyvauja susitariant
 • Jeigu visi įsipareigoja dėl to, apie ką susitarė, procesai turėtų pagerėti.
va nauda mokytojui iliustracija ii
VA NAUDA MOKYTOJUI - ILIUSTRACIJA II
 • VA medžiaga – esminė kaitos, nuolat tobulinamos strategijos bazė
 • VA – mokymasis sistemingai vertinti ir planingai plėtoti savo instituciją ir jos paslaugas
 • VA – susitelkimas į pasirinktą problemą
 • VA – būdas veikti kartu (mokykla nėra mokytoja individuali įmonė)
 • VA kuria mokyklą kaip susitelkusią, profesionalią komandą
 • Mokytojas įveikia savo profesinį uždarumą ir tampa institucijos procesų analitiku, jos kaitos kūrėju
 • Mes taip mąstome. Mes taip sakome. Mes taip darome.
duomen rinkimas
Duomenų rinkimas
 • Išvardykite duomenų rinkimo metodus:
 • Kiekybiniai- anketavimas
 • Kokybiniai: - interviu,, - stebėjimas

- atvejo tyrimai, - fokus grupės

atsiskaitymas ir informavimas
Atsiskaitymas ir informavimas
 • Ataskaitos forma:
  • mokyklos bendruomenei,
  • miestelio bendruomenei,
  • steigėjui,
  • nacionaliniam lygmeniui
mokyklos m va ataskaita
______________ mokyklos_____ m. VA ataskaita

2. Plačiojo audito rezultatų suvestinė

Giluminiam auditui pasirinkta …………, nes ...........

mokyklos m va ataskaita1
______________ mokyklos_____ m. VA ataskaita

Iliustracijos (gali būti ne ataskaitoje)

Požymių ir duomenų rinkimo instrumentų aprašymai (gali būti atskirai)

3. Rezultatai (4, 3, 2, 1 pagal pagalbinius rodiklius)

mokyklos m va ataskaita2
______________ mokyklos_____ m. VA ataskaita

Sėkmės veiksniais pasirinkti privalumai ir trūkumai

va metodika rankis technologija proces tobulinimui kult riniam poky iui
VA metodika – įrankis (technologija) procesų tobulinimui, kultūriniam pokyčiui

Pasitikėti žmonėmis – tobulinti procesus

kas po vidaus audito
Kas po vidaus audito?

Didelis

STRATEGIJOS POREIKIS

Mažas

Ateities kūrimas

Svarbu

POŽIŪRIS Į ATEITĮ

Nesvarbu

Prisitaikymas prie ateities

Dreifavimas link ateities

Reaktyvi Aktyvi Proaktyvi

VEIKLUMO NUOSTATA

nacionalin mokykl vertinimo agent ra nmva@nmva smm lt laima gudaite@nmva smm lt
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūranmva@nmva.smm.ltlaima.gudaite@nmva.smm.lt