jonavos rajono bukoni pagrindin s mokyklos vidaus sivertinimas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jonavos rajono Bukonių pagrindinės mokyklos vidaus įsivertinimas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jonavos rajono Bukonių pagrindinės mokyklos vidaus įsivertinimas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Jonavos rajono Bukonių pagrindinės mokyklos vidaus įsivertinimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

Jonavos rajono Bukonių pagrindinės mokyklos vidaus įsivertinimas . Pareng ė VĮK grupės vadovė Ingrida Trasykienė 2 011-04-28. Mes esame. Kokybės siekiančių mokyklų klubo nariai nuo 2010-03-29; Besimokančių mokyklų tinklo BMT-1 tinkliuko komanda nuo 2010-05-05.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jonavos rajono Bukonių pagrindinės mokyklos vidaus įsivertinimas' - makani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jonavos rajono bukoni pagrindin s mokyklos vidaus sivertinimas

Jonavos rajono Bukonių pagrindinės mokyklos vidaus įsivertinimas

Parengė VĮK grupės vadovė Ingrida Trasykienė

2011-04-28

mes esame
Mes esame
 • Kokybės siekiančių mokyklų klubo nariai nuo 2010-03-29;
 • Besimokančių mokyklų tinklo BMT-1 tinkliuko komanda nuo 2010-05-05.
slide3
2009-10-28 dalyvavome Respublikinėje Kokybės siekiančių mokyklų klubų konferencijoje “Konceptualus požiūris į mokyklos veiklos kokybę” Kupiškio P. Matulionio pagrindinėje mokykloje;
 • 2010-03-31 dalyvavome Respublikinėje Kokybės siekiančių mokyklų klubų konferencijoje“Sėkmingai įsivertinanti mokykla – tobulėjanti mokykla” Prienų r. Išlaužo pagrindinėje mokykloje;
 • 2010-10-27 dalyvavome II-ojoje (XI-ojoje) KSM konferencijoje “Kodėl mes čia?” Marijampolės mokykloje-darželyje “Žiburėlis”;
slide4
2011-01-15 KSMK narės Renata Pavlavičienė ir Jelizaveta Tumlovskaja pas mus vedė 6 val. seminarą “Vertinimas kaip priemonė veiklos tobulinimui. Savęs ir išorės vertinimo dermė“;
 • 2011-04-19 direktorė E. Tuzovienė, direktorės pavaduotoja ugdymui D. Autukienė ir mokytoja I. Trasykienė dalyvavo 6 val. respublikinėje konferencijoje “Procesų tobulinimas – organizacijos kelias į sėkmę” ir I, II, III darbo grupių diskusijose bei apibendrintos patirties parengime ir pristatyme Gargždų “Vaivorykštės” gimnazijoje.
slide5

2010-03-31 dalyvavome Respublikinėje Kokybės siekiančių mokyklų klubų konferencijoje “Sėkmingai įsivertinanti mokykla – tobulėjanti mokykla” Prienų r. Išlaužo pagrindinėje mokykloje

2010-03-31

slide6
2010-10-27 dalyvavome II-ojoje (XI-ojoje) KSM konferencijoje “Kodėl mes čia?” Marijampolės mokykloje-darželyje “Žiburėlis”
vidaus sivertinimo koordinavimo grup s nari kvalifikacijos tobulinimas patirties sklaida
VIDAUS ĮSIVERTINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS NARIŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, PATIRTIES SKLAIDA
 • E. Tuzovienė, R. Jaskutėlienė, A.Kuperskienė, I. Trasykienė vedė seminarą “Jonavos rajono mokyklų kokybės savęs vertinimo vykdymas. Gerosios patirties sklaida”. 2010-11-26, 6 val., Jonavos “Neries” pagrindinėje mokykloje.
slide8

Seminaras “Jonavos rajono mokyklų kokybės savęs vertinimo vykdymas. Gerosios patirties sklaida” 2010-11-27E. Tuzovienė, R. Jaskutėlienė, A.Kuperskienė, I. Trasykienė

bmt 1 tinkliuko komandos patirties sklaida
BMT-1 tinkliuko komandos patirties sklaida
 • E. Tuzovienė, D. Autukienė, J. Stankaitienė, I.Trasykienė 2011-04-21 skaitė pranešimus (lektorės) ir organizavo grupinį darbą (mentorės) seminare – konferencijoje“Aktyvaus mokymo(si) organizavimas pamokoje” Jonavos J. Vareikio pagrindinėje mokykloje. R. Jaskutėlienė ir L.Mačiūnienė šiam seminarui – konferencijai parengė stendinį pranešimą.
sivertinimo u daviniai
Įsivertinimo uždaviniai:
 • Numatyti mokyklos tobulinimo perspektyvą;
 • Stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos mokyklos veiklos kokybę;
 • Teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų mokyklos veiklos sričių kokybę;
 • Didinti mokyklos personalo kompetenciją, skatinti savo paskirties refleksiją;
 • Skleisti gerosios praktikos pavyzdžius bendradarbiaujant su kitomis švietimo organizacijomis.
mokyklos veiklos kokyb s sivertinimas
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas
 • yra sistemingas veiklos ir rezultatų naudingumo tyrimas, padedantis nustatyti, kaip pasiekiami mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos tikslai ir kokius tikslus mokykla gali kelti į ateitį, tikslingai suplanuoti mokyklos kaitą
sav s vertinimas atitinka kolektyvin atsakym radim 3 klausimus
Savęs vertinimas atitinka kolektyvinį atsakymų radimą į 3 klausimus:
 • Kaip mums sekasi?
 • Iš kur mes žinome?
 • Ką darysime toliau?
2010 2011 m m problema nepakankamai kokybi ka pamoka pagal bp reikalavimus
2010-2011 m.m. problema -nepakankamai kokybiška pamoka pagal BP reikalavimus
 • 2.2.2. Pamokos struktūros kokybė.
 • 2.1.3. Dalykų ryšiai ir integracija.
 • 2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas.
i 2010 2011 m m giluminio vidaus sivertinimo ataskaitos
IŠ 2010-2011 m.m. GILUMINIO VIDAUS ĮSIVERTINIMO ATASKAITOS:
 • Rekomendacijos, prioritetai, orientuoti į planavimą:
 • Tarpdalykinės integracijos planavimas, fiksavimas, aptarimas;
 • Pamokos uždavinių formulavimas ir refleksijos planavimas;
 • Įvairių mokymo(si) veiklos diferencijavimo būdų (apimties, laiko, paramos, užduoties sunkumo ir kt.) taikymas pamokose.
2009 2010 m m problema nepakankama pagalba mokiniui mokant mokytis
2009-2010 m.m. problema -nepakankama pagalba mokiniui, mokant mokytis
 • 2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant.
 • 2.3.3. Mokytojo ir mokinio dialogas.
 • 4.5.1. Tėvų pagalba mokantis.

Kuriuos rodiklius labiausiai patobulinom?

Kas parodo, kad patobulinom?

i 2009 2010 m m giluminio vidaus sivertinimo ataskaitos
IŠ 2009-2010 m.m. GILUMINIO VIDAUS ĮSIVERTINIMO ATASKAITOS:
 • Rekomendacijos, prioritetai, orientuoti į planavimą:
 • Pagalbos mokant mokinį mokytis būdų įvairovės skatinimas;
 • Mokytojų bendrakultūrinės ir bendravimo bei bendradarbiavimo kompetencijos gilinimas siekiant efektyvesnio mokytojų ir tėvų bendravimo mokant vaiką mokytis;
 • Partnerystės skatinimas tarp įvairių gebėjimų mokinių teikiant pagalbą mokantis.
slide20
2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant.

Rodiklio paaiškinimas - mokinių gebėjimas ir noras dirbti bendradarbiaujant įvairiomis aplinkybėmis įvairios sudėties ir dydžio grupėse. Mokinių savitarpio pagalba mokantis.

slide21
2.3.3. Mokytojo ir mokinio dialogas.

Rodiklio paaiškinimas - mokinių informavimas apie pamokos paskirtį ar uždavinius. Mokytojo(s) aiškinimo, demonstravimo ir nurodymų suprantamumas. Padedantis mokytis ir kuriantis pasitikėjimą kalbėjimasis ir diskutavimas. Veiksmingas pagyrimų naudojimas.

slide22
4.5.1. Tėvų pagalba mokantis.

Rodiklio paaiškinimas - mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas padedant vaikams mokytis

eikime ta pa ia kryptimi dr sinkime vieni kitus did iuokim s tuo k sugebame sukurti kartu
Eikime ta pačia kryptimi, drąsinkime vieni kitus, didžiuokimės tuo, ką sugebame sukurti kartu