civil szervezetek egy ttm k d si lehet s gei az eur pai uni ban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Civil szervezetek együttműködési lehetőségei az Európai Unióban PowerPoint Presentation
Download Presentation
Civil szervezetek együttműködési lehetőségei az Európai Unióban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei az Európai Unióban - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei az Európai Unióban. Porkoláb Anikó Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK). Civil szervezetek definíciója. „Bizottság és civil szervezetek (NGOk): szorosabb partneri kapcsolatok építése” (COM (2000) 11) Profitszétosztás tilalma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Civil szervezetek együttműködési lehetőségei az Európai Unióban' - yuli-morris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
civil szervezetek egy ttm k d si lehet s gei az eur pai uni ban

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei azEurópai Unióban

Porkoláb Anikó

Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK)

civil szervezetek defin ci ja
Civil szervezetek definíciója

„Bizottság és civil szervezetek (NGOk): szorosabb partneri kapcsolatok építése” (COM (2000) 11)

 • Profitszétosztás tilalma
 • Önkéntesség
 • Intézményesültség
 • Függetlenség
 • Közhasznúság

„Harmadik szektor”

civil szervezetek szerepe az eu ban
Civil szervezetek szerepe az EU-ban

„Bizottság és civil szervezetek (NGOk): szorosabb partneri kapcsolatok építése” (COM (2000) 11)

 • Részvételi demokrácia elősegítése
 • Állampolgárok csoportjai véleményének képviselete
 • Politika-alkotásban való részvétel
 • Projektek megvalósításában való részvétel
 • Európai integráció elősegítése
civil szervezetek s a bizotts g kapcsolata
Civil szervezetek és a Bizottság kapcsolata

„Bizottság és civil szervezetek (NGOk): szorosabb partneri kapcsolatok építése” (COM (2000) 11)

 • Civil társadalom és párbeszéd segítése
 • Konzultáció szakmapolitikai döntésekben
 • Információközvetítés
 • Pénzügyi forrás – politikák megvalósítása
 • Közösségi programok, projektek megvalósítása
mit v runk az eu t l
Mit várunk az EU-tól
 • Forráslehetőség
 • Érdekérvényesítés

Forráslehetőségek

 • Nemzeti kezelés: Strukturális és Kohéziós Alap
 • Vegyes kezelés: Közösségi Programok
 • „Központi”. Tenderek, pályázati kiírások

http://www.europa.eu.int/grants/index_en.htm

rdek rv nyes t s
Érdekérvényesítés
 • EU szinten
  • Bizottság: konzultációk, szakértői munkacsoportok
  • Ernyőszervezetek
  • EGSZB
 • Itthon, EU kitekintéssel
  • Strukturális Alapok - programozás, monitoring bizottságok
  • Európai Parlament - magyar képviselők
  • Az Európai Unió Tanácsa - EKTB
bizotts g civil szervezetek konzult ci k t pusai
Bizottság – civil szervezetek konzultációk típusai
 • ad-hoc találkozók (ez a nyitottságot jelzi)
 • Strukturált párbeszéd – együttműködés (rendszeres találkozók a „megszokott” és elismert civil szervezetekkel)
 • Formalizált konzultáció (civil szervezetek egy-egy tanácsadó bizottság tagjai, meghatározott rend alapján)
konzult ci m s szemsz gb l
Konzultáció más szemszögből
 • Szociális párbeszéd (kötelező az intézményekre nézve, jogi alap: szerződésekben)
 • Civil párbeszéd (nincs jogi alapja a szerződésekben)
 • CONNECCS (Consultation, the Europan Commission and Civil Society) adatbázis: http://www.europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/index_en.htm
 • Civil párbeszéd formái: meghívásos vagy „aki bírja”
 • 2002. december - General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission’
 • Nyílt konzultációk – Your-Voice-In-Europe portál http://europa.eu.int/yourvoice/consultations/index_en.htm
civil p rbesz d
Civil párbeszéd

Alkotmány: I-46. cikk: A részvételi demokrácia alapelvei

 • 1. Az Unió intézményeinek, megfelelő esetekben, meg kell teremteniük a lehetőséget a polgárok és a képviseleti szervek számára, hogy megismerhessék őket, és nyilvánosan véleményt cserélhessenek az Unió tevékenységének minden területéről.
 • 2. Az Unió intézményeinek nyílt, átlátható és ismétlődő párbeszédet kell fenntartaniuk a képviseltetett szövetségekkel és a civil társadalommal.
 • 3. A Bizottságnak széleskörű konzultációt kell tartaniuk az érintett felekkel, ezzel is biztosítva, hogy az Unió tevékenysége összefüggő és átlátható legyen.
 • 4. A több mint 1 millió, jelentős számú Tagállamból érkező polgár kezdeményezheti a Bizottság felkérését hatásköre keretein belül, hogy megfelelő javaslatot nyújtson be arra a témára nézvést, amelyről a polgárok úgy vélik, az Uniónak az Alkotmányban rögzítettek betartása végett jogi lépéseket kell tennie. Európai jogszabály kell meghatározza az eljárások rendelkezéseit és a polgárok kezdeményezésének feltételeit, beleértve a Tagállamok minimális számát, ahonnan a polgárok érintettek kell legyenek a kérdésben. )
coneccs
Coneccs

Az adatbázis célja, hogy átláthatóbbá tegye a Bizottság konzultációit, az abbabevont szervezeteket.

 • nonprofit pán-európai társadalmi szervezet listája, afféle ki-kicsoda és ki-mit-csinál az európai társadalmi érdekek képviselete kapcsán
 • A Bizottság formális és egyéb strukturált társadalmi tanácsadó szervezetei, vagyis a politika-alkotás folyamán rendszeresen bevont párbeszéd partnerek listája
a konzult ci ltal nos szab lyai
A konzultáció általános szabályai
 • Részvétel
 • Nyitottság és felelősség
 • Hatékonyság
 • Összefüggés
s minimum sztenderdjei
és minimum sztenderdjei
 • Tiszta, világos tartalom
 • A konzultáció célcsoportja
 • Nyilvánosságra hozatal, publikáció
 • A részvétel időkorlátai
 • Visszaigazolás
erny szervezetek
Ernyőszervezetek
 • szektorális szervezetek (nemzeti ernyők ernyőinek ernyői – pl. Platform of European Social NGOs, G8
 • szakmai szervezetek (nemzeti szakmai ernyők EU ernyőszervezetei – pl. European Disability Forum)
erny szervezetek f szolg ltat sai
Ernyőszervezetekfő szolgáltatásai
 • érdekképviselet (Bizottsági konzultációk, parlamenti képviselők)
 • hálózatépítés (közös projektek, partnerkapcsolatok)
 • capacity-building (tréningek, képzések, szemináriumok)
 • információ (kutatások, tapasztalatcsere, hírlevelek, honlap)
amit tagjaikt l v rnak
Amit tagjaiktól várnak
 • általában a hazai terep elismert tagjai legyenek (akár egy tag/ ország, de lehet több is)
 • érdekképviselet (amit ők képviselnek EU szinten, azt hazai szinten is „nyomni” kell – parlamenti képviselők, tanács véleménye – minisztériumok)
 • hálózatépítés (részvétel közös projektekben)
 • információ (hazai információk, kutatásokban nemzeti szinten részvétel)
 • tagdíj (100, 150 Euro – /év, új csatlakozó országok – kedvezmény)
kommunik ci az erny szervezeteken bel l
Kommunikáció az ernyőszervezeteken belül
 • Közgyűlés
 • Kuratórium tagjai
 • Hírlevelek
 • Véleménykérések, egyeztetések
 • Munkacsoportok
egszb gazdas gi s szoci lis bizotts g
EGSZB - Gazdasági és Szociális Bizottság
 • konzultatív státusz
 • Három csoport: munkaadók, munkavállalók, egyéb érdekvédelmi szervezetek (civil szervezetek is)
 • Bekapcsolódás: magyar tagokon keresztül (külső szakértői munkacsoport, stb.)
 • Véleményük: nem kötelező elfogadni, viszont kötelező kikérni (kb. 2/3)
 • Egyéb rendezvények: konferenciák (pl. alkotmánnyal kapcsolatban)
 • EGSZB tíz kérdésben: http://www.esc.eu.int/sections/enlargement/10_quest/QE-49-02-006-HU-C.PDF
 • Magyartagok: http://www.esc.eu.int/pages/en/home.asp Members menü
struktur lis alapok programoz s monitoring
Strukturális Alapok – programozás, monitoring
 • Programozás:

-         2004 – 2006: első időszak közleménye (www.nfh.hu - Partnerség rovat)

-         2007 - : OFK – aktív állampolgárság

NSRK - ??

 • Monitoring:

-         Bizottsági tagok: IH, minisztériumok, közreműködő szervezetek, gazdasági partnerek, szociális partnerek, horizontális (civil) ügyek

-         Bizottság civil tagjai: Esélyegyenlőség (fogyatékosság, nő), roma ügyek, környezetvédelem

-         HEF OP: http://www.fmm.gov.hu/main.php?folderID=3251

-         Többi: www.nonprofit.hu/eu/erdekkepviselet.html

slide19
Európai parlament

-   nincs strukturált párbeszéd, képviselőkön keresztül

- act4europe (www.act4europe.org) NGO toolkit for the European Parliament Elections 2004

-   http://www.europarl.eu.int - képviselők, elérhetőségeik, ülések, napirendek

 • Tanács

-       döntés – itthon

- képviselet, szakminisztériumok, EKTB – Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság

k sz n m figyelm ket
Köszönöm figyelmüket!

Porkoláb Anikó

Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány

a.porkolab@niok.hu

www.niok.hu, www.nonprofit.hu