Endringer i arbeidsmilj loven
Download
1 / 10

Endringer i arbeidsmiljøloven - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Endringer i arbeidsmiljøloven. Ledersamling for Telemarkskommunene, 6. september 2013 Advokat Gry Brandshaug Dale. Prop . 89, Innst . 348 og lovvedtak av 4. juni: Ny § 14-4 a Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid. ( 1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Endringer i arbeidsmiljøloven' - yule


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Endringer i arbeidsmilj loven

Endringer i arbeidsmiljøloven

Ledersamling for Telemarkskommunene, 6. september 2013

Advokat Gry Brandshaug Dale


Prop. 89, Innst. 348 og lovvedtak av 4. juni: Ny § 14-4 aRett til stilling for deltidsansatte tilsvarendefaktisk arbeidstid

(1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder

jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har

rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne

perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere

at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger.

Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt

i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

NB! I kraft 1. januar 2014 – kun arbeid etter dette regnes


Vilk r
Vilkår

 • Deltidsansatte – både faste og midlertidige?

 • De siste 12 måneder regnet bakover fra det tidspunkt arbeidstakeren fremmet sitt krav

 • Jevnlig

 • Arbeidet utover avtalt arbeidstid

 • Rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden

 • Med mindre arbeidsgiver kan dokumentere

  at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger


Arbeidet utover avtalt arbeidstid
«Arbeidet utover avtalt arbeidstid»

 • Jevnlig ekstraarbeid utover den stillingsandel den deltidsansatte formelt har.

 • Typisk er «ekstravakter» utover avtalen, eller av andre grunner arbeider «overtid» i sin deltidsstilling.

 • Bestemmelsen skal gjelde uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller annet som begrunner behovet.

 • Bestemmelsen avgrenses mot situasjoner hvor det er avtalt en utvidelse av stilling i form av en midlertidig arbeidsavtale, feksvikariat pgaforeldrepermisjon.


Jevnlig
«Jevnlig»

 • Vurderes skjønnsmessig ut fra en konkret vurdering, hvor hyppighet og stabilitet av merarbeidet er sentrale momenter

 • Om merarbeidet framstår som en etablert praksis i den aktuelle perioden, uavhengig av om omfang og praksis varierer noe innenfor perioden.

 • Ikke nok med merarbeid ifm ferieavvikling, sesongtopper

 • Et visst innslag av merarbeid i den løpende driften

 • Noenlunde stabil bruk av merarbeid.

 • Et typisk eksempel: en deltidsansatt som arbeider fast fire dager i uken, og som i tillegg jobber en ekstra dag i uken

 • Ikke avgjørende at merarbeidet nødvendigvis er spredt jevnt utover hele referanseperioden.


Arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger
«Arbeidsgiver kan dokumentereat behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger

 • Sikkerhetsventil som kan bidra til å hindre urimelige utslag i konkrete tilfeller.

 • Eksempler i følge departementet;

  - Det har i mellomtiden vært nødvendig med nedbemanning, eller det er sannsynlig i nær framtid.

  - Noen kolleger har hatt redusert arbeidstid etter § 10-2.

 • Behovet foreligger bare delvis og da et det dette den deltidsansatte vil ha krav på.

 • Ikke bestemt hvilken dokumentasjon arbeidsgiver må legge fram, men informasjon som kan etterprøves av arbeidstaker/Tvisteløsningsnemnda


Hvilken stilling f r man rett til
Hvilken stilling får man rett til?

 • Samme omfang, arbeidssted og vakter tilsvarende merarbeidet i beregningsperioden

 • Arbeidstaker kan ikke anses som fast ansatt tilkallingshjelp uten nærmere definert og forutsigbar samlet arbeidstid

 • Naturlig å ta utgangspunkt i en gjennomsnittsberegning

 • Den ansatte kan ikke velge stillingsbrøk, men må akseptere hele stillingsutvidelsen

 • Arbeidstaker må akseptere samme omfang av ubekvemme vakter dersom arbeidsgiver ønsker og har behov for dette


Ny 14 4 a rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid
Ny § 14-4 aRett til stilling for deltidsansatte tilsvarendefaktisk arbeidstid

KS negativ i høringen:

 • Innført enda en regel om rett til (høyere) fast stilling

 • fireårsregelen i aml. § 14-9 (5),

 • den domstolskapte læren om fast tilsetting ved et fast og permanent behov for arbeidskraft før det er gått fire år

 • og fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte etter aml. § 14-3.

 • Administrativt svært krevende

 • Hemmer stadig større rettsliggjøring samarbeidet om en heltidskultur?


Ny 14 4 a rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid1
Ny § 14-4 aRett til stilling for deltidsansatte tilsvarendefaktisk arbeidstid

KS anser ikke regelen som et egnet virkemiddel til å redusere ufrivillig deltid;

 • Den er for komplisert og uklar.

 • I vår sektor må helgeproblematikken løses på andre måter enn ved en slik regel.

 • Lengden på beregningsperioden er for kort og må minst være to år.

 • Omfanget av merarbeidet måtte minst være 20 prosent.


Hva vil redusere deltid i helse og omsorgssektoren
Hva vil redusere deltid i helse- og omsorgssektoren?

Høyre og Fremskrittsspartiets medlemmer i Innst. 348 L:

 • Utvalgsleder i Skift/turnusutvalget Steinar Holden påpeker: «Tiltak som ikke griper tak i helgeproblematikken, kan bare i begrenset grad bidra til redusert uønsket deltid.»

 • Svakheter ved forslaget til ny § 14-4 a er at perioden på 12 måneder er for kort – viser til fireårsregelen og mener grensen derfor bør være noe lenger enn 12 måneder. I tillegg kan det bli mye ubekvem arbeidstid i den faste stillingen. Ber om endret forslag fra regjeringen.


ad