Z kladn pojmy v jazyce c
Download
1 / 35

Základní pojmy v jazyce C - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Verze 2009.02. Základní pojmy v jazyce C. 2. A1PRG - Programování - seminář Ing. Michal Heczko [email protected] Agenda. Identifikátory Klíčová slova Komentáře Konstanty a proměnné Řídicí sekvence. Identifikátory. Jména funkcí, proměnných, konstant, ...

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Základní pojmy v jazyce C' - yul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z kladn pojmy v jazyce c

Verze 2009.02

Základní pojmy v jazyce C

2

A1PRG - Programování - seminář

Ing. Michal Heczko [email protected]


Agenda
Agenda

 • Identifikátory

 • Klíčová slova

 • Komentáře

 • Konstanty a proměnné

 • Řídicí sekvence


Identifik tory
Identifikátory

 • Jména funkcí, proměnných, konstant, ...

 • Důležité: jazyk C je case-sensitive, tj. je třeba dávat pozor na malá a velká písmena

  • Vysvětlení

   • IDENTIFIKATOR ≠ identifikator ≠ Identifikator


Pravidla pro tvorbu identifik tor
Pravidla pro tvorbu identifikátorů

 • Skládají se z písmen, číslic nebo podtržítka

 • Dle normy ANSI max. 31 znaků

 • Nesmí začínat číslicí

 • Mohou obsahovat pouze znaky bez diakritiky

 • Nesmí obsahovat mezery

 • Nesmí se shodovat s klíčovým slovem (více dále)


Kl ov slova
Klíčová slova

 • Mají v jazyce C speciální význam a nelze je používat jako uživatelem definované identifikátory (např. jména funkcí, proměnných, konstant atd.)

 • Zapisují se vždy malými písmenyKoment e
Komentáře

 • Jsou důležitou částí zdrojového kódu

 • Slouží k snadnější orientaci v programu

 • Vhodné průběžné psaní komentářů

 • Mohou obsahovat znaky národní abecedy

 • Lze je umístit do libovolné části zdrojového kódu (při zpracování jsou odstraněny preprocesorem)


Koment e1
Komentáře

 • 2 typy komentářů:

  • Víceřádkové komentáře:

   • Uvozují se znaky:

    • /* pro začátek komentáře

    • */ pro konec komentáře

  • Jednořádkové komentáře:

   • Uvozují se znaky // na začátku řádku


Koment e2
Komentáře

 • Příklad:

  #include <stdio.h>

  #include <conio.h>

  intmain(void)

  {

  int x = 5;

  int y = 6;

  printf(”Výsledek: %d”,x*y);

  getch();

  return 0;

  }


Koment e3
Komentáře

 • Příklad:

  /*

  Popis: Program pro sečtení dvou čísel

  Autor: Michal Heczko

  */

  #include <stdio.h>

  #include <conio.h>

  … …


Koment e4
Komentáře

… …

intmain(void)

{

// definice proměnných

int x = 5;

int y = 6;

// výpis součinu

printf(”Výsledek: %d”,x*y);

/* čeká na ukončení programu */

getch();

return 0;

}


Konstanty a prom nn
Konstanty a proměnné

 • Proměnná

  • datový objekt, jehož hodnota se v průběhu programu může měnit

 • Konstanta

  • datový objekt, jehož hodnota v průběhu programu nelze měnit


Prom nn
Proměnná

 • Datový objekt, jehož hodnota se v průběhu programu může měnit

  • Obecný zápis:datovýtypjméno; datovýtypjméno = hodnota;

 • Příklad:

  int i = 2; // deklarace proměnné s výchozí hodnotou

  int i; // deklarace proměnné

  i = 2; // uložení čísla 2 do prom. i
Konstanta
Konstanta

 • Datový objekt, jehož hodnota se v průběhu programu nemění

 • Pro definici konstant používáme direktivu #define

 • Obecný zápis: #definejménohodnota

 • Příklad:

  #define POCET 2

  #define PI 3.14


Rozd len konstant
Rozdělení konstant

 • Celočíselné

 • Reálné

 • Znakové

 • Řetězcové


Celo seln konstanty
Celočíselné konstanty

 • 3 typy:

  • Desítkové – posloupnost číslic, z nichž první nesmí být 0

  • Osmičkové (oktalové) – číslo 0 následované posloupností osmičkových číslic

  • Šestnáctkové (hexadecimální) – číslo 0 následované znakem x nebo X posloupností šestnáctkových číslic (0 – 9, a – f, A – F)Celo seln konstanty2
Celočíselné konstanty

 • U datového typu long znak L nebo l na konci (doporučuje se pouze velké, možná záměna s 1).

 • U nezáporného typu znak U nebo u na konci.

 • Př.:

  #define MINIMUM 8000LU


Re ln konstanty
Reálné konstanty

 • 2 způsoby zápisu:

  • Přímý tvar

  • Semilogaritmický tvar

 • Základní datový typ: double

 • Přípony:

  • Pro float … f nebo F

  • Pro long … l nebo LZnakov konstanty
Znakové konstanty

 • Jeden znak dané kódové tabulky (nejčastěji ASCII)

 • Znak je uzavřen mezi 2 apostrofy


Ascii tabulka
ASCII tabulka

 • Kódování znaků ve VT

 • American Standard Code for Information Interchange

 • Vychází z ní většina standardů pro kódování textu v euro-americké zóně

 • V základu 7-bitový (128 platných znaků). 8-bitové rozšíření pro znaky národních abeced


Ascii tabulka1
ASCII tabulka

 • tisknutelné znaky:

  • písmena, číslice, jiné znaky (závorky, matematické znaky (+-*/% …), interpunkční znaménka (,.:; …), speciální znaky(@$~ …))

 • řídící (netisknutelné) kódy:

  • původně určeny pro řízení periferních zařízení (např. tiskárny nebo dálnopisu).Znakov konstanty1
Znakové konstanty

 • Způsoby zápisu:

  • ‘\ddd’ , kde ddd je osmičkové číslo odpovídající kódu znaku

  • ‘\xHH’ nebo ‘\XHH’, kde hh je šestnáctkové číslo odpovídající kódu znaku

  • ‘z’, kde z je znak dané kódové tabulky

  • ‘\e’, kde e je znak odpovídající tzv. escape sekvenci (neboli řídící sekvence)Et zcov konstanty
Řetězcové konstanty

 • Ohraničené uvozovkami

 • Možno použít všechny způsoby zápisu znakových konstant

 • Možno použít znaky národní abecedy

 • Př.:

  #define JMENO “Michal“

  #define HLAVNI_MESTO “Praha“


Et zcov konstanty1
Řetězcové konstanty

 • Zřetězování dlouhých řetězců oddělených mezerami, tabulátory nebo novými řádkami


Termin lov vstup a v stup
Terminálový vstup a výstup

 • Výpis na terminál:

  • Obecný zápis:

   • printf(řetězec, proměnná1,…,proměnnáN);

 • Vstup z terminálu:

  • Obecný zápis:

   • scanf(řetězec, &proměnná1, …, &proměnnáN);


Termin lov vstup a v stup1
Terminálový vstup a výstup

 • Řídící řetězec formátu

  • Uvozuje se znakem %, za kterým následují další znaky dle následující tabulky:Termin lov vstup a v stup3
Terminálový vstup a výstup

 • Příklady:

  • printf(“Znak%c ma ASCII kod %d (%XH)\n“,’*’, ’*’, ’*’);

  • printf(“Je přesně %2d:%2d\n“,hodiny, minuty);

  • printf(“Hodnota čísla PI je %4.2f\n“,PI);

  • printf(“Zadejte libovolnedesetinnecislo\n“);scanf(“%f“,&x);

  • printf(“Zadejte 2 cela cisla\n“);scanf(“%d %d“,&a,&b);


A1prg s 02 z kladn pojmy
A1PRG-s 02. Základní pojmy

Děkuji za pozornost

Ing. Michal Heczko

[email protected]

218/U3

Prezentace k dispozici na http://vyuka.fai.utb.cz


ad