slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Literární pojmy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Literární pojmy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Literární pojmy - PowerPoint PPT Presentation


  • 162 Views
  • Uploaded on

Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 9. ročník Anotace : Základní literární pojmy opakování literárních pojmů formou hry – zvítězí hráč s nejvyšším počtem získaných bodů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Literární pojmy' - odele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikaceVyučovací předmět: Český jazyk a literaturaRočník: 9. ročník Anotace: Základní literární pojmyopakování literárních pojmů formou hry – zvítězí hráč s nejvyšším počtem získaných bodů.

Podpora vzdělávání v ZŠ ŽidlochoviceAutor materiálu: Mgr. Petra KarpíškováVytvořeno: prosinec 2011

slide3

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1000

1000

1000

1000

2000

2000

2000

2000

3000

3000

3000

3000

4000

4000

4000

4000

5000

5000

5000

5000

slide4

Co je personifikace?

a) zosobnění

b) jinotaj

c) zvukomalba

d) nadsázka

Zpět

slide5

Ve kterém literárním žánru vystupují především zvířata?

a) balada

b) bajka

c) báje

d) cestopis

Zpět

slide6

Sbírka balad Kytice K. J. Erbena neobsahuje baladu:

a) Svatební košile

b) Hastrman

c) Zlatý kolovrat

d) Lilie

Zpět

slide7

Jaké národnosti byl Hans Christian Andersen?

a) Nor

b) Švéd

c) Bulhar

d) Dán

Zpět

slide8

Které schéma vyjadřuje přerývaný rým?

a) aabb

b) abab

c) abcaabcb

d) abba

Zpět

slide9

Báseň založená pouze na ději se označuje jako

a) epická

b) lyrická

c) lyricko-epická

d) dramatická

Zpět

slide10

Co je epos?

a) delší báseň založená na citech autora

b) krátká satirická útočná báseň

c) rozsáhlá epická veršovaná skladba s mnoha postavami

d) smutná báseň s tragickým koncem

Zpět

slide11

Nápis na náhrobku se nazývá

a) epilog

b) epitaf

c) epifora

d) epigram

Zpět

slide12

Seřaď divadelní pojmy tak, jak po sobě následují

a) premiéra, generálka, repríza, derniéra

b) generálka, premiéra, repríza, derniéra

c) repríza, derniéra, generálka, premiéra

d) derniéra, generálka, premiéra, repríza

Zpět

slide13

Který z uvedených autorů nepsal fejetony?

a) Jindřiška Smetanová

b) Jan Neruda

c) Karel Čapek

d) František Ladislav Čelakovský

Zpět

slide14

Ve verši „potkal potkan potkana …“ jde o

a) anaforu

b) epiforu

c) aliteraci

d) hyperbolu

Zpět

slide15

Verš „Jsem u pramene a žízní hynu…“ obsahuje

a) personifikaci

b) anaforu

c) zvukomalbu

d) oxymóron

Zpět

slide16

Literární pojem legenda označuje

a) vysvětlující text na mapách

b) nové básnické slovo

c) středověký žánr o životě svatých

d) krátký literární žánr s překvapivým závěrem

Zpět

slide17

Epigramy psal

a) Karel Jaromír Erben

b) Karel Havlíček Borovský

c) Karel Hynek Mácha

d) Josef Kajetán Tyl

Zpět

slide18

Seřaď části antického dramatu tak, jak po sobě následují

a) krize, peripetie, katastrofa, expozice, kolize

b) kolize, krize, katastrofa, expozice

c) expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa

d) katastrofa, expozice, kolize, krize, peripetie

Zpět

slide19

Pojem pábitel použil ve svých dílech

a) Josef Škvorecký

b) Bohumil Hrabal

c) Karel Čapek

d) Milan Kundera

Zpět

slide20

Tzv. „poezii všedního dne“ psal

a) Jiří Wolker

b) Konstantin Biebl

c) Fráňa Šrámek

d) Karel Toman

Zpět

slide21

Sociální baladu Maryčka Magdónova napsal

a) Jiří Wolker

b) Fráňa Šrámek

c) Petr Bezruč

d) Vladislav Vančura

Zpět

slide22

Který z následujících autorů nezískal Nobelovu cenu?

a) Jaroslav Seifert

b) Ernest Hemingway

c) Alexandr Solženicyn

d) Karel Čapek

Zpět

slide23

Hexametr je použit v díle

a) Epos o Gilgamešovi

b) Odyssea

c) Kosmova kronika

d) Píseň o Nibelunzích

Zpět

pou it zdroje
Použité zdroje
  • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Slovník literárních pojmů : aneb Co se skrývá za slovy. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2006. 159 s. ISBN 80_7238-620-4.