Martin lillholm
Download
1 / 31

Martin Lillholm - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Grundlæggende Programmering (GP) Efterår 2005 Forelæsning 7 Slides ligger på nettet. Du er velkommen til at printe dem nu. Vi begynder 9.15. www.itu.dk/courses/GP/E2005. Martin Lillholm. Obligatorisk opgave. Var opgaven til i onsdags For nem For svær

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Martin Lillholm' - yul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Martin lillholm

Grundlæggende Programmering (GP)Efterår 2005Forelæsning 7Slides ligger på nettet. Du er velkommen til at printe dem nu.Vi begynder 9.15.www.itu.dk/courses/GP/E2005

Martin Lillholm


Obligatorisk opgave
Obligatorisk opgave

 • Var opgaven til i onsdags

  • For nem

  • For svær

  • Tilpas – skulle bruge noget tid og tanker på den, men så var den også til at løse/forstå.

 • Er der nogen, der ikke har afleveret fordi den slet ikke var til at få hul på?


Hvad skal jeg lave i efter rsferien
Hvad skal jeg lave i efterårsferien?

 • Høste kartofler …

 • Plukke svampe …

 • Besøge mor …

 • Repetere GP – jubii 

  • Læs pensum igen

  • Løs eventuelt manglende obligatoriske opgaver

  • Gamle eksamensopgaver


Sidste gang
Sidste gang

 • Ganske kort om programudvikling

 • En slags UML klassediagrammer

  • Klasser

  • Attributter (felter, klassevariable)

  • Metoder inkl. konstruktører

  • Afhængigheder (dependencies)

  • Aggregations kursorisk

 • Mere om statiske variable (klassevariable) og metoder

 • Mere om metoder og parametre og virkefelt (scope)


Denne gang
Denne gang

 • Nedarvning

 • Skrivning til tekstfil

 • Eventuelt repetition af static-begrebet


Nedarvning
Nedarvning

 • Motivation ...

 • Design et system til håndtering af ansatte og studerende på ITU. En ansat kan enten være en VIP eller en TAP

 • En studerende kendetegnes ved navn, højde, studieretning

 • En ansat kendetegnes ved navn, højde, afdeling

  • En VIP kendetegnes yderligere ved et forskningsområde

  • En TAP kendetegnes yderligere ved et arbejdsområde

 • Alle har naturligvis også en række ansvar (metoder), men dem ignorerer vi indtil videre


Naiv implementation uden hensyn til f lles egenskaber
Naiv implementation uden hensyn til fælles egenskaber

public Class Student {

private String name;

private int height;

private String study;

// constructors, accessors,

// and mutators

...

}

public Class Vip {

private String name;

private int height;

private String department;

private String researchArea;

// constructors, accessors,

// and mutators

...

}

public Class Tap {

private String name;

private int height;

private String department;

private String workArea;

// constructors, accessors,

// and mutators

...

}


Nedarvning1
Nedarvning

Ansat

Studerende

TAP

Person

VIP

 • Hvad har de tre typer personer til fælles:

  • De er alle personer med navn og højde

  • Både VIP’ere og TAP’ere er ansat i en afdeling


Implementation med nedarvning
Implementation med nedarvning

public Class Person {

private String name;

private int height;

// constructors, accessors,

// and mutators

...

}

public Class Employee extends Person {

private String department;

// constructors,

// additional accessors, and mutators

...

}

public Class Student extends Person {

private String study;

// constructors,

// additional accessors, and mutators

...

}

public Class Vip extends Employee {

private String researchArea;

// constructors,

// additional accessors, and mutators

...

}

public Class Tap extends Employee {

private String workArea;

// constructors,

// additional accessors, and mutators

...

}


Nedarvning navne og n gleord
Nedarvning, navne og nøgleord

 • Vi benytter følgende ord om klassen der arves fra:

  • Superklasse

  • Forældreklasse

  • Baseklasse

 • Vi benytter følgende ord og vendinger om klassen der arver:

  • Subklasse

  • Barneklasse

  • Subtype (Subklassen er en (udvidet/specialiseret) superklasse)(En studerende er en person, en VIP er en ansat)

  • Subklassen er en specialisering af superklassen

 • Vi kalder en samling af klasser, hvor der indgår arv for et klassehierarki

 • Vi benytter nøgleordet extends efter et klassenavn for at indikere nedarvning:

  public class Students extends Person { ... }


Hvad er nedarvning
Hvad er nedarvning ?

 • Nedarvning benyttes til at modellere klassers fælles egenskaber og dermed genbruge felter, metoder uden eksplicit at skulle genskrive de fælles dele – software genbrug

 • Husk at vi kan tænke på klasser som arbejdstegninger. Vi kan tænke på nedarvning som genbrug af tegninger; eventuelt med ændringer eller tilføjelser

 • Ideen er, at subklassen i udgangspunktet arver superklassens karakteristika (felter og metoder, men ikke konstruktører)

 • Vi kan tilføje yderligere felter og metoder og overskrive felter og metoder. (NB: Lad være med at overskrive felter)

 • Hvor er nedarvning (i nogen tilfælde) smart?


Nedarvning eksempler
Nedarvning – eksempler

 • En ansat er en person

 • Heste, køer og grise er pattedyr

 • Volvo, Saab og Toyota er biler

 • En ordbog er en bog:

  • Words.java L&L side 440 i BlueJ


Protected adgang
protected adgang

 • Vi har tidligere talt om indkapsling gennem brugen af private nøgleordet

 • En subklasse har ikke adgang til superklassens felter og metoder, hvis de er erklæret private. Det lyder umiddelbart meget restriktivt; hvorfor er det faktisk en god ide?

 • Hvis de derimod er erklæret public har subklassen fuld adgang, men det har alle andre klasser desværre også. Vi bryder med ideen om indkapsling

 • Et kompromis opnås ved brug af protected. Her får subklassen (og alle andre klasse i samme pakke) adgang

  • Words.java L&L side 440 i BlueJ igen


Hvad er det egentlig der arves
Hvad er det egentlig der arves ?

 • Felter uanset om de er erklæret public, private eller protected

 • Metoderuanset om de er erklæret public, private eller protected

 • Superklassens felter er altså med til at definere tilstanden af subklassens instanser, men er ikke nødvendigvis synlige/tilgængelige.Igen hvorfor giver det mening ?Indirekte adgang – indkapsling

 • Ikke konstruktører. Betyder det så at konstruktører skal skrives fra bunden og hvordan harmonerer det med eventuelle private felter ... ?


Object klassen
Object klassen

 • Enhver klasse arver implicit fra Object; anderledes sagt Object er roden i ethvert klassehieraki

 • Indeholder bl.a. metoden toString()

  • Altså har alle objekter altid en toString()

  • Returnerer et objekts klassenavn samt en unik identifikation (tal)

 • Inderholder bl.a. metoden equals (Object obj)

  • o1.equals (o2) returnerer true hvis o1 og o2 refererer samme objekt

 • Begge metoder overskrives typisk, men findes altså altid


Super referencen og konstrukt rer
super referencen og konstruktører

 • Hvis en subklasse ikke gives en konstruktør kaldes superklassens konstruktør automatisk med super()(Hvad hvis superklassen ikke har en argumentløs konstruktør?)

 • Det kan også gøres eksplicit (altid som første linie) i en skreven konstruktør og sker under alle omstændigheder implicit

 • Alternativt kan super anvendes til at kalde eventuelle andre konstruktører i superklassen:

  super(”Martin Lillholm”, 192cm)

  Hvis der eksempelvis arves fra Person klassen

 • I praksis betyder at subklassers konstruktører typisk skrives ved at kalde superklassens konstruktør først og derefter initialisere felter osv. der er unikke for subklassen. Vi fremmer igen indkapsling

  • Words2.java L&L side 445 i BlueJ


Overskrivning overriding
Overskrivning (overriding)

 • En subklasse kan overskrive de (fra superklassen) nedarvede metoder

 • Subklassens (nye) metode skal have samme signatur og returtype som superklassens ditto

 • Subklassens (nye) metode skal være mindst lige så tilgængelig som superklassens ditto

 • Selvom vi overskriver kan vi stadig tilgå superklassen oprindelige metoder vha super referencen – eks. super.toString(); (super vs this)

 • Nedarvede felter kan også ”overskrives”, MEN lad være

 • Hvorfor overskrive ... ?Abstrakte klasser
Abstrakte klasser

 • Abstrakte klasser er klasser der ikke kan og ikke skal instantieres. Hvad betyder det for en reference, der har en abstrakt type (klasse) ?

 • Metoder kan enten være ”normale” eller abstrakte

 • Abstrakte metoder implementeres ikke, men skal overkskrives.

 • Bruges typisk om ikke realiserbare koncepter i et klassehieraki

 • Nøgleord abstract

 • Hvorfor abstrakte klasser ?


N gleordet final og arv
Nøgleordet final og arv

 • En metode der erklæres final kan ikke overskrives

 • Der kan ikke arves fra en klasse, der erklæres final

 • Det giver ikke mening at erklære abstrakte metoder final

  • Hvorfor ?


Multipel arv
Multipel Arv

 • Benyttes hvis vi ønsker at aflede en klasse fra flere superklasser

 • Eksempel vis kunne en studerende både være en person og en borger og dermed arve fra begge ”forældre”

 • I praksis ganske kompliceret. Hvad hvis superklasserne eksempelvis har metoder med samme navn – hvilken metode arves ?

 • Understøttes ikke i Java, men derimod i eksempelvis C++


Det store motiverende eksempel
Det store motiverende eksempel

 • Cirkler og Rektangler som eksempler på former

  • InheritanceDriver.java

  • InheritancePanel.java

  • Shape.java

  • Circle.java

  • Rectangle.java

  • Findes alle på hjemmesiden


Str mme streams
Strømme (Streams)

 • Hvorfor hedder det egentlig strømme ?

 • En ordnet sekvens af bytes

 • Et program kan arbejde med mange samtidige strømme

 • I/O (input/output) strømme

  • Input strømme

   • Standard input (System.in)

   • Filer

   • (Netværk)

  • Output strømme

   • Standard output (System.out, System.out.println)

   • Standard error (System.err, System.err.println)

   • Filer

   • (Netværk)


Filtyper buffere
Filtyper & buffere

 • Tekstfiler

  • ASCII – hver byte er et tegn

  • Kan vises i en tekst-editor

 • Binære filer

  • Alt andet end tekstfiler

  • int, long, float, ...

  • jpg, wav, doc, ...

  • Hvordan ser man indholdet af en binær fil?

 • Buffere

  • Input

  • Output


L sning fra tekstfil i java repetition
Læsning fra tekstfil i Java (repetition)

 • Scanner klassen fra java.util.Scanner

 • Scanner scanFile = new Scanner (new File (”filenavn”));

 • next(), nextLine(), nextInt(), nextDouble()

 • hasNext()

 • useDelimiter() f.eks. useDelimiter("\\s*[\\n,]\\s*");

 • Er det her den fulde sandhed om læsning fra tekstfiler ... ?

byte

char

String

Fil

BufferedReader

FileReader

strøm

strøm

String, char, int, double, ...

Scanner

Fil


Skrivning til tekstfil i java
Skrivning til tekstfil i Java

 • Eventuelt med en BufferedWriter indskudt mellem PrintWriter og FileWriter(Alle defineret i java.io)

 • PrintWriter metoder

  • println(...), print (...)

  • close()

 • En tekstfil oprettes eller overskrives ved når den åbnes

 • Husk at lukke filer efter endt skrivning!

 • IOException, (checked) .. skal behandles eller kastes videreIndtil vi har haft om exceptions blot med throws IOException

Primitive typer,

strenge, objekter

byte

char

Fil

PrintWriter

FileWriter

strøm

strømSkrivning til tekstfil i java eksempel
Skrivning til tekstfil i Java - eksempel

Filewriter fw = new FileWriter (”test.dat”);

BufferedWriter bw = new BufferedWriter (fw);

PrintWriter outFile = new PrintWriter (bw);

outFile.println (”Dette er en test” + 5);

outFile.close();

Hvad med undtagelsen IOException der skal behandles

eller kastes? Se eksempel på næste slide …


Skrivning til tekstfil i java eksempel1
Skrivning til tekstfil i Java - eksempel

 • TestData.java side 547 i L&L i BlueJ

  • Tilføj ”header” og ”footer”


I o opsamling
I/O – opsamling

 • Forsimplet fremstilling

 • Generelt mere kompliceret

  • Parsere

  • Binære filer

  • ...

 • Langt flere muligheder i Java


Static begrebet
Static-begrebet …

 • Nogen spørgsmål ?


ad