Martin lillholm
Download
1 / 32

Martin Lillholm - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Grundlæggende Programmering (GP) Efterår 2005 Forelæsning 8 Slides ligger på nettet. Du er velkommen til at printe dem nu. Vi begynder 9.15. www.itu.dk/courses/GP/E2005. Martin Lillholm. Obligatorisk opgave. Var opgaven til i onsdags For nem For svær

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Martin Lillholm' - shalin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Martin lillholm

Grundlæggende Programmering (GP)Efterår 2005Forelæsning 8Slides ligger på nettet. Du er velkommen til at printe dem nu.Vi begynder 9.15.www.itu.dk/courses/GP/E2005

Martin Lillholm


Obligatorisk opgave
Obligatorisk opgave

 • Var opgaven til i onsdags

  • For nem

  • For svær

  • Tilpas – skulle bruge noget tid og tanker på den, men så var den også til at løse/forstå.

 • Er der nogen, der ikke har afleveret fordi den slet ikke var til at få hul på?


Terminspr ve
”Terminsprøve”

 • Fredag den. 18 november fra 13-16

 • Afløser den obligatoriske opgave:

  • Til stede og afleverer – rettes som eksamenssæt

  • Ikke til stede – afleverer almindeligt – rettes almindeligt

 • Forsøger at gøre det så realistisk så muligt…


Evaluering
Evaluering

 • Hvorfor overhovedet evaluere ?

 • Hvor mange har overhovedet evalueret ?

 • Husk det nu !!


Projekter
Projekter

 • Hvorfor projekter i GP ?

 • Projektforslag næste gang

 • Projektdag den 9. november


Sidste gang
Sidste gang

 • Nedarvning

 • Skrivning til tekstfil


Denne gang
Denne gang

 • Wrapper klasser

 • Interfaces

 • Typer i Java

 • Polymorfi

 • Søgning og sortering


Wrapper klasser
Wrapper-klasser

 • Til alle primitive typer (byte, short, int, long, float, double, char, boolean, void)findes såkaldte wrapper klasser

 • Giver mulighed for at repræsentere primitive typer som objekter: Integer countObj = new Integer (10);

 • Hvorfor wrapper-klasser?

  • Ophæv skellet mellemprimitive typer og objektyper

  • Polymorfi

  • Hjælpemetoder (L&L appendiks M)


Autoboxing og unboxing
Autoboxing og unboxing

 • Automatisk konvertering mellem primitive typer og den tilsvarende wrapper-klasse:

  Integer count;

  int number = 42;

  count = number; // Autoboxing

  Integer i = new Integer (32);

  int j;

  j = i; // Unboxing


Gr nseflader interfaces
Grænseflader (interfaces)

 • Eksplicitte og implicitte interfaces

 • Et (eksplicit) interface er en samling af abstrakte metoder (og konstanter)(og er en type ... se senere)

 • For konstanterne er public static final underforstået og derfor ikke nødvendige. Konstanterne er tilgængelige i instanser, der implementerer interfacet

 • For metoderne er public abstract underforstået og derfor ikke nødvendige

 • En klasse der implementerer et interface skal implementere metoderne i interfacet – hvorfor ? Men kan sagtens implementere flere/andre offentlige metoder.

 • En klasse kan implementere flere interfaces

 • Interface hierakier er mulige

 • Nøgleord: interface og implements(Svarer groft sagt til class og extends)

 • Hvorfor interfaces ?


Interfaces eksempler
Interfaces – eksempler

public interface Complexity {

public void setComplexity (int Complexity);

public void getComplexity ();

}

 • Question.java L&L side 311 i BlueJ

 • Comparable

 • Metoden: int CompareTo (Object obj);

  • Contact.java L&L side 503 I BlueJ


 • Nedarvning
  Nedarvning

  Ansat

  Studerende

  TAP

  Person

  VIP

  • Hvad har de tre typer personer til fælles:

   • De er alle personer med navn og højde

   • Både VIP’ere og TAP’ere er ansat i en afdeling


  Typer i java
  Typer i Java

  • Primitive typer:

   • (byte, short, int, long, float, double, char, boolean, void)

   • 12, -34, 57, 43234, 2.31f, …

  • Referencetyper:

   • Klassetype – givet i kraft af en klasseerklæring

   • (Interface-type – givet i kraft af en interface erklæring)

   • Tabeltype (array type), t[] hvor t er en type

   • null eller en reference til et objekt


  Subtyper
  Subtyper

  En type t1 kan være en subtype af en type t2.

  I givet fald er t2 en supertype af t1

  • Generelt:

   • Enhver type er en subtype af sig selv

   • Hvis t1 er en subtype af t2 og t2 er en subtype af t3 så er t1 en subtype af t3

  • For primitive typer:

   • char er en subtype af int, long, float og double

   • byte er en subtype short, int, long, float og double

   • short er en subtype af int, long, float og double

   • int er en subtype af long, float og double

   • long er en subtype af float og double

   • float er en subtype af double (widening)


  Subtyper1
  Subtyper

  • For referencetyper:

   • Hvis t1 og t2 er klasser så er t1 en subtype af t2 hvis t1 er en subklasse af t2

   • Hvis t1 og t2 er interfaces så er t1 en subtype af t2 hvist1 er et subinterface af t2

   • Hvis t1 er en klasse og t2 er et interface så er t1 en subtype af t2 hvis t1 implementerer t2 eller implementerer et subinterface af t2

   • En tabeltype t1[] er en subtype af tabeltype t2[] hvis referencetype t1 er en subtype af referencetype t2

   • Alle referencetyper inklusive enhver tabeltype er en subtype af Object

  • Ingen primitive typer er subtyper af en referencetype. Ingen referencetyper er subtyper af primitive typer

   (Sestoft 2002)


  Hvorfor alt det her
  Hvorfor alt det her?

  • Lad t1 være en subtype af t2

  • Enhver værdi v1 af type t1 kan benyttes, hvor en værdi af type t2 forventes

  • Vi siger at typerne t1 og t2 er kompatible


  Polymorfi
  Polymorfi

  Mirriam-Webster Online:

  Main Entry: poly·mor·phismFunction: noun: the quality or state of being able to assume different forms: as a: existence of a species in several forms independent of the variations of sex b: the property of crystallizing in two or more forms with distinct structure- poly·mor·phicadjective- poly·mor·phi·cal·lyadverb

  • “Almindelig” reference

  • “Polymorf” reference – subtyper – kompatibilitet

  • Sen binding (late binding)


  Polymorfi gennem arv eksempler
  Polymorfi gennem arv eksempler

  Ansat

  Studerende

  TAP

  Person

  VIP

  Person person;

  Studerende studerende;

  Ansat ansat;

  Vip vip;

  person = ansat // OK – hvorfor ?

  person = studerende;

  ansat = vip;

  vip = ansat; // ikke ok – hvorfor ?

  Hvad med metodekald ? Sen binding.

  Firm.java i L&L side 486 i BlueJ


  Polymorfi gennem interfaces
  Polymorfi gennem interfaces

  public interface Speaker {

  public void speak();

  public void annonce();

  }

  Speaker current;

  current = new Philosopher(); // Antag at en Philosopher implementerer

  // Speaker samt metoden talk()

  Speaker guest;

  guest = new Philosopher();

  guest.speak();

  guest = new Dog(); // Tilsvarende for Dog

  guest.speak();

  Speaker special = new Philosopher();

  special.talk(); // FORKERT – hvorfor ?

  ((Philosopher)special).talk() // OK – hvorfor ?

  public void sayIt (Speaker current) { // Hvad kan vi kalde med ?

  current.speak();

  }


  Det store motiverende eksempel
  Det store motiverende eksempel

  • Cirkler og Rektangler som eksempler på former

   • InheritanceDriver.java

   • InheritancePanel.java

   • (InheritancePanel1.java)

   • Shape.java

   • Circle.java

   • Rectangle.java

   • Findes alle på hjemmesiden


  S gning
  Søgning

  • Søgning handler om at finde et givent element i en samling af data

  • Vi skelner mellem søgning i:

   • En samling usorterede data

   • En samling af sorterede data

  • I vores eksempler vil en samling af data være en tabel

   • Andre muligheder ?


  Line r s gning usorterede data
  Lineær søgning – usorterede data

  • Data gennemsøges fra enden til anden

  • Tavleeksempel

  • Hvor meget arbejde kræver lineær søgning?

   • Arbejde: antal sammeligninger

  • Antag at vi har en tabel med n elementer

  • I gennemsnit benyttes n/2 sammenligninger

  • Vi siger at arbejdet for lineær søgning har lineær kompleksitet eller er proportional med n


  Bin r s gning sorterede data
  Binær søgning – sorterede data

  • Algoritme for en sorteret (stigende) tabel med n tal

   • Begynd i midten

    • Gentag indtil vi finder det korrekte element eller vi kun har et forkert element tilbage

     • Hvis tallet vi søger er mindre end det nuværende element

      • Søg i den nederste halvdel med udgangspunkt i det miderste element

     • Hvis tallet vi søger er større end det nuværende element

      • Søg i den øverste halvdel med udgangspunkt i det miderste element

  • Tavlegennemgang

  • Kompleksitet log2(n) – hvorfor ?

  • Hvor 2-tals logaritmen siger hvor mange gange vi kan halvere et tal og stadig få et resultat der er større end eller lig 1. log2(n) = log(n)/log(2) hvor log(n) er den naturlige logaritme  Line r og bin r s gning implementation
  Lineær og binær søgning – implementation

  • Peter Sestofts note

  • Vi vender tilbage til L&L’s implementation, der er polymorf


  Sortering
  Sortering

  • Hvad er sortering ?

  • Hvorfor overhovedet sortere?

   • Fordi vi ønsker sorterede data

   • Gentagne søgninger

   • Find de ti største/mindste elementer i en liste

   • Find identiske elementer i en liste

   • Find identiske elementer i to lister

  • Der findes mange sorteringsmetoder

   • Selection sort

   • Insertion sort

   • Quick sort

   • Heap sort

  • Forskellige tids- og pladskompleksitet – velegnet til forskellige opgaver


  Selection sort
  Selection sort

  • Givet en liste af tal med n elementer

  • Find det mindste element og fjern det fra listen. Det delvist sorterede resultat består nu af et element

  • Find det næstmindste element – altså det mindste af de tilbageværende elementer – og fjern det fra listen. Tilføj det til listen af sorterede elementer

  • ...

  • Fortsæt indtil den oprindelige liste er tom

  • I praksis benyttes en og samme tabel til både den sorterede og den usorterede del

  • Tavlegennemgang


  Selection sort1
  Selection sort

  • Hvor meget arbejde kræver selection sort?

  • Vi kan finde det mindste af m elementer ved brug af m-1 sammenligninger

  • Generelt gælder:

  • For en n lang liste:

  • I praksis dominerer ½n2for store n og vi siger at arbejdet er asymptotisk proportionalt med n2.

  • I såvel teori som praksis er selection sort langsom!


  Selection sort implementation
  Selection sort – implementation

  • Peter Sestofts note

  • Insertion sort, Quick sort, Merge sort, Heap sort ...
  Polymorfe implementationer af s gning og sortering
  Polymorfe implementationer af søgning og sortering

  • L&L PhoneList2.java side 508 (søgning) i BlueJ

  • L&L PhoneList.java side 500 (sortering) i BlueJ