martin n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MARTIN PowerPoint Presentation
Download Presentation
MARTIN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

MARTIN - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

MARTIN. Centrum národného a kultúrneho života v 2.polovici 19.storočia Monika Marušáková 2.D. Martin. je mesto na severe  Slovenska nachádza sa asi 25 kilometrov juhovýchodne od  Žiliny leží v  Turčianskej kotline  na rieke Turiec, pod výbežkami Malej Fatry

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MARTIN' - madeline-boone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
martin

MARTIN

Centrum národného a kultúrneho života v 2.polovici 19.storočia

Monika Marušáková

2.D

martin1
Martin
 • je mesto na severe Slovenska
 • nachádza sa asi 25 kilometrov juhovýchodne od Žiliny
 • leží v Turčianskej kotline na rieke Turiec, pod výbežkami Malej Fatry
 •  je to historické centrum Turca a okresné mesto.
o meste
O meste
 • Samotné mesto Martin bolo od roku 1340 slobodným kráľovským mestom,ale za čias feudalizmu veľmi neprekvitalo.
 • Určitú osvetu priniesli olejkári a šafraníci.
 • Podstatný prelom nastal v polovici 19. storočia, keď Turčania podporili revolučné vystúpenie štúrovcov.
 • V tomto období začala v Martine premena na významné stredisko nielen slovenskej kultúry, ale aj vedy, umenia, časopisectva, peňažníctva i politiky.
 • Martin sa stal centrom slovenského národného a spoločenského hnutia.
slide4

od 17. storočia do roku 1922 sa mesto stalo centrom Turčianskej župy

 • ku koncu 19. storočia tu začalo Slovenské národné obrodenie
 •  sídli tu aj Matica slovenská (odr.1863)
 • Nachádza sa tu Slovenské národné múzeum
 • v r.1866 bolo v meste založené prvé Slovenské patentálne gymnázium
 • Nachádza sa tu Slovenská národná knižnica
 • Bol tu založený aj prvý ženský spolok Živena (r.1869)
 •  a Slovenský spevokol(r.1872) 
matica slovensk
Matica slovenská
 • Bola založená roku 1863 v Martine a stala sa celonárodnou inštitúciou.
 • Prvým predsedom bol zvolený katolícky biskup Štefan Moyzes a podpredsedom evanjelický superintendent Karol Kuzmány.
 • Názov „Matica“ pochádza zo srbského jazyka a znamená „zdroj“ alebo „včelia kráľovná.
 •  Zaslúžila sa o jazykové zjednotenie Slovákov a vytvorila komunikačnú platformu pre slovenských vlastencov z rôznych častí krajiny a rôznych odborov činnosti. 
1 budova
1.budova

kedysi

dnes

slide7

6. apríla 1875 bola činnosť Matice zastavená a nariadením ministra vnútra Kolomana Tiszu z 12. novembra 1875 bola Matica slovenská rozpustená a jej majetok zhabaný.

 • Svoju činnosť Matica obnovila 1. januára 1919 po vzniku Česko-Slovenska na základe rozhodnutia Dr. Vavra Šrobára, ministra pre správu Slovenska.
 • Od roku 1990 je predsedom Matice slovenskej Jozef Markuš.
2 budova
2.budova
 • Druhá budova Matice slovenskej bola postavená v rokoch 1924 podľa projektu Jána Palkoviča.
 • Od roku 1964 je kultúrnou pamiatkou.
 • Pred budovou sa nachádza socha národného umelca Jána Kulicha.
 • V tejto budove sídli Matica slovenská aj dnes.
3 budova
3.budova
 • Tretia budova Matice slovenskej postavená v rokoch 1963 – 1975.
 • Do roku 2005 bola táto budova sídlom Matice slovenskej.
 •  Po delimitácii majetku medzi Maticou slovenskou a Slovenskou národnou knižnicou, slúži 3. budova pre potreby Slovenskej národnej knižnice.
o to vlastne matica slovensk je
Čo to vlastne Matica slovenská je?
 • je celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň
 • je konzervačnou i depozitnou knižnicou, prednostne uchováva slovenské dokumenty a dokumenty týkajúce sa Slovenska
 • spravuje a ochraňuje historický knižný fond, je národným pracoviskom pre oblasť reštaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania a digitalizácie knižných dokumentov, spravuje súborný katalóg monografii knižníc a koordinuje jeho tvorbu
slovensk n rodn kni nica
Slovenská národná knižnica
 • Slovenská národná knižnica (SNK) je najstaršia, najväčšia a najvýznamnejšia národná a vedecká knižnica na Slovensku.
 •  V tejto budove sa nachádzajú knižničné zbierky a zbierky literárneho archívu.
 •  Súčasťou Slovenskej národnej knižnice sú dve literárne múzeá.
 • Vo fonde knižnice je 4.7 milióna dokumentov.
 • V archíve je 1.5 milióna jednotiek a v múzeách sú desiatky tisíc muzeálnych jednotiek.
slovensk n rodn m zeum
Slovenské národné múzeum
 • Slovenské národné múzeum v Martine (ďalej SNM) patrí k najvýznamnejším kultúrnym inštitúciám na území Slovenskej republiky.
 • Vznik, vývoj, činnosť a budovanie zbierkového fondu SNM sú spojené s pôsobením Andreja Kmeťa.
 • Od svojho začiatku získavalo zbierky vlastivedného (etnografické, archeologické, historické, numizmatické, umelecko-historické, výtvarné, archívne a knižné) aj prírodovedného charakteru z celého územia Slovenska.
 • Stále národopisné expozície pozostávajú z troch samostatných tematických celkov s názvami: 
 • Človek a pôda
 •  Človek a materiál
 • Človek a odev.
 • Expozície boli návštevníckej verejnosti sprístupnené v r. 1974 - 1975. 
slovensk patent lne gymn zium
Slovenské patentálne gymnázium
 • Príčiny založenia martinského gymnázia boli rôzne. Hlavným dôvodom však pravdepodobne bol boj o tzv. „slovenskú školu“. V tom čase ožívajúce slovenské národné hnutie sformulovalo súhrnné požiadavky, ktoré boli prijaté v Martine niekoľko rokov pred založením martinského gymnázia v dňoch 6. a 7. júla 1861.
 • Tieto požiadavky možno pomenovať aj ako Memorandum slovenského národa. Založenie Matice slovenskej v tomto meste bolo veľkým kultúrnym činom nielen v dejinách Martina, ale aj v histórií slovenského národa
 • gymnázium, ktoré sídlilo v Martine sa otvorilo 23. septembra 1866
 • Vyučovalo sa v materinskom jazyku
 • Martinské gymnázium bolo začiatkom roku 1875 zrušené násilím a protizákonným zásahom vládnúcich tried Uhorska
slide16

Aby mohli v martinskom gymnáziu študovať aj chudobný žiaci, patronát platil vždy viac prenajímateľovi za alumnistu ako alumnistu do patronátnej pokladnice. Teda žiakom z chudobných rodín sa odpúšťala časť, prípadne celý alumnícky poplatok.

 •  Slovenskú mládež vychovávali v duchu vznešených ideálov, humanitných a národných. 
 • Z martinských profesorov si pre svoje originálne pedagogické náhľady zasluhuje pozornosť talentovaný učiteľ prírodovedných predmetov Gustáv Dérer
slovensk spevokol
Slovenský spevokol
 • Zborový spev má v Martine dlhoročnú tradíciu. 
 • Predchodcom Martinského spevokolu bol slovenský spevokol, založený v Turčianskom Svätom Martine v roku 1872, ktorý plnil poslanie vyjadrené heslom: „Spevom budiť lásku k rodu“.
 • V tých časoch sú so slovenským spevokolom späté také osobnosti, ako Ján Meličko, Blažej Bulla, Milan Lichard, Ján Kadavý a Vladko Meličko.
 • V priebehu 120 rokov rozličných politických premien prešiel spevokol viacerými organizačnými zmenami zavŕšenými súčasnou podobou miešaného speváckeho zboru.
 • Martinský spevokol sa zúčastnil krajských a celonárodných súťažných festivalov, kde získal tri zlaté a jedno strieborné pásmo.
 • Pestrosť dramaturgie je daná poslaním zboru šíriť zborovú kultúru medzi široké vrstvy poslucháčov. V repertoári má skladby všetkých štýlových období od renesancie a baroka cez klasicizmus a romantizmus a skladby skladateľov 20. storočia.
martin dnes
Martin dnes
 • Dnes je Martin Centrum národnej kultúry Slovákov. 
 • Mnohým sa zdá, že len vďaka svojej minulosti. Mesto však má slovenskému národu stále čo ponúknuť
 • Popri tradičných celoštátnych podujatiach ako sú Scénická žatva, Slovesná jar, Bienále knižného umenia a iné začína si nachádzať svoj priestor aj taký fenomén ako je napr. jazzová hudba.   
koniec
KONIEC
 • Ďakujem za pozornosť