metody zpracov n informac 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metody zpracování informací - 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metody zpracování informací - 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Metody zpracování informací - 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Updated on

Metody zpracování informací - 2. Základní vymezení témat přednášek: Informační služby Informační střediska Knihovny Uživatelé a čtenáři Informace . Metody zpracování informací - 2. Informační služby služby mohou být individuální nebo skupinové

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Metody zpracování informací - 2


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Metody zpracování informací - 2 Základní vymezení témat přednášek: • Informační služby • Informační střediska • Knihovny • Uživatelé a čtenáři • Informace

  2. Metody zpracování informací - 2 Informační služby • služby mohou být individuální nebo skupinové • poskytují je komerčně i nekomerčně zaměřené organizace (pracoviště), které nabízejí informační služby knihovnického, bibliografického, internetového a jiného typu (např. knowledge management, konzultační služby) • založené na zprostředkování a zpracování informací, jež poskytují knihovny a informační střediska uživatelům a čtenářům

  3. Metody zpracování informací - 2 Kdo poskytuje informační služby: • Informační střediska • Knihovny

  4. Metody zpracování informací - 2 Informační střediska • Všeobecná • Specializovaná • Podniková • Komerční • Nekomerční • Národní • Mezinárodní

  5. Metody zpracování informací - 2 Knihovny • Organizovaná sbírka knih soukromého nebo veřejného charakteru • Kulturní instituce • Budova, ve které se knihovna nachází • Nábytek, do kterého se vkládají knihy • Označení seznamů knih – Bibliotheca universalis Conrada Gessnera

  6. Metody zpracování informací - 2 Uživatelé a čtenáři • Čtenář - fyzická nebo právní osoba, která knihovnu užívá (knihovní fondy i služby) • Uživatel – každý, kdo chce využít nějaké informace nebo služby

  7. Metody zpracování informací - 2 Informace • Sdělovaná fakta (ČSN ISO 5127-1) • Obecný filozofický pojem • Jakýkoliv poznatek, údaj, zpráva • Informace je výsledkem činnosti lidí, vyjadřovaná a sdělovaná prostřednictvím znakových systémů (I. Wiesenberger)

  8. Metody zpracování informací - 2 Dělení informačních služeb podle vzniku: Při vyhledávání informací • Výpůjční služby • Rešeršní služby • Analytické / studijně rozborové služby • Document Delivery Services – zpřístupnění kopií relevantního dokumentu za úplatu

  9. Metody zpracování informací - 2 Dělení informačních služeb podle vzniku: Při zpřístupňování informaci • Knihovnické služby • Bibliografické služby • On-line služby, nejčastěji internetové • Publikační a vydavatelská činnost • Knihkupecké služby

  10. Metody zpracování informací - 2 Vývoj informačních služeb • Počátky světového knihovnictví • Alexandrijská knihovna – komentovaný katalog ptolemaiovské knihovny obsahující 700 000 svazků • Období do vynálezu knihtisku • Podvod ku prospěchu poznání a vědy • Osvícenecké období ve Francii

  11. Metody zpracování informací - 2 Učené společnosti a věda • vznik učených společností v 15. století • encyklopedisté • zednářské společnosti a spolky • Velká francouzská revoluce • národní hnutí v Evropě • vývoj v Americe

  12. Metody zpracování informací - 2 Rozvoj informačních služeb • nové směry informačních služeb • rozvoj věcného popisu informací – knih • vznik systematického třídění informací • M. Dewey – desetinné třídění • P. Otlet a H. La Fontaine – Mezinárodní bibliografický ústav (1895)

  13. Metody zpracování informací - 2 Rozvoj dokumentografických informací • Mezinárodní federace dokumentace – FID • Mezinárodní federace knihovnických asociací – IFLA • UNESCO – Organizace spojených národů pro otázky vzdělání a kultury

  14. Metody zpracování informací - 2 2. světová válka – mezník ve vývoji informačních služeb • postupný úpadek bibliografických služeb klasického typu • aplikace výpočetní techniky • magnetopáskové služby

  15. Metody zpracování informací - 2 • Informační systémy dokumentografické sekvenčního typu • Informační systémy na základě Current Contents • Informační systémy dialogové

  16. Metody zpracování informací - 2 • Current Contents • Chemical Abstracts – vycházejí od r. 1907 • INSPEC – britská služba pro inženýry elektro, spolupráce s americkým IEEE • Medline – od r. 1972 zveřejňuje materiály systému MEDLARS pro oblast medicíny • COMPENDEX – od r. 1969, nástupce dokumentografického Engineering Index

  17. Metody zpracování informací - 2 Změna informačních služeb • od bibliograficko – dokumentačních • k plnotextovým bázím dat změna • od sekvenčního vyhledávání • k vyhledávání podle volného textu • přechod na znalostní vyhledávací systémy = knowledge management systems