crna gora zavod za kolstvo putokaz n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Crna Gora Zavod za školstvo Putokaz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Crna Gora Zavod za školstvo Putokaz - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Crna Gora Zavod za školstvo Putokaz. Procjena vještine čitanja i pisanja 30.11.2012. Anita Marić. T o kom školovanja, mnog i učenici u određenim fazama griješe i pokazuju simptome koji su slični disleksiji, a nemaju disleksiju.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Crna Gora Zavod za školstvo Putokaz' - yoshi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
crna gora zavod za kolstvo putokaz

Crna GoraZavod za školstvoPutokaz

Procjenavještine čitanja i pisanja

30.11.2012.

Anita Marić

slide2

Tokom školovanja, mnogiučenici u određenim fazama griješe i pokazuju simptome koji su slični disleksiji, a nemaju disleksiju.

 • Vrlo je važno, posebno za učitelje, prepoznati o kojim je teškoćama riječ kako bi se mogao prilagoditi način rada i pomoći učenicima koji imaju teškoće u čitanju i pisanju.
 • Uočene su tri osnovne grupe učenika koji ispoljavaju teškoće:
slide3

Učenici koji dolaze iz sredine koja im ne pruža dovoljno stimulaciju za razvoj vještina potrebnih za usvajanje čitanja i pisanja - pedagoški zapuštena djeca.

 • Učenici koji su u fazi početnog čitanja i pisanja često bila odsutna iz škole zbog bolesti i sama ne mogu nadoknaditi propušteno.
 • Učenici koji imaju emocionalne teškoće zbog situacije u porodici-preseljenja, razvod roditelja ...
 • Nedovoljno "zreli" učenici kojima je tempo nastave prebrz, a metodički postupci ne odgovaraju njihovom kognitivnom stilu.
 • Učenici s blažim pasivnim ili aktivnim poremećajima u ponašanju - u otporu su ili agresiji i čim se ukloni uzrok takvaog ponašanja, i rezultati u radu su bolji.
slide4

Svi ovi učenici imaju razvijene intelektualne sposobnosti i sposobnosti za usvajanje čitanja i pisanja. Pomoć im se može pružiti: logopedskim tretmanima,usporavanjem procesa usvajanja čitanja i pisanja, dopunskom nastavom i vježbanjem.

Veoma teško savlađuju sve školske vještine - čitanje, pisanje, računanje, i tokom cijelog školovanja imaju probleme zbog toga. Potrebno im je odrediti stvarne sposobnosti i prema tome im omogućiti oblik školovanja uz program primjeren njihovim sposobnostima

slide6

Disleksija se u širem smislu riječi odnosi na teškoće pri čitanju (disleksija u užem smislu) i teškoće pri pisanju (disgrafija) i teškoće u matematici (diskalkulija).

slide7

DISLEKSIJA U ŠIREM SMISLU- započinje s teškoćamapri učenju i čitanju, a poslije lošim pravopisom i odsutnošću lakog baratanja pisanim jezikom za razliku od govornog jezika. - nije uzrokovana intelektualnim smetnjama(opšte sposobnosti su prosječne ili natprosječne) manjkavim socio-kulturnim prilikama, načinom poučavanja niti ikakvim poznatim neurološkim oštećenjem, niti oštećenjima vida i sluha. -učenici s disleksijom zaostaju i u ostalim područjima u kojima je važno čitanje i pisanje.

slide8

Sposobnosti učenika s disleksijom:

 • dobra sposobnostpredviđanja
 • originalnost, kreativnost
 • dobarvizuelnikapacitet
 • kapacitetopštegrazumijevanja
 • istovremenaobradainformacija
 • intuicija
 • „umjetnički” način mišljenja.
te ko e dijeteta s disleksijom
Teškoće dijeteta s disleksijom
 • Umara se mnogo brže i ulaže više pažnje
 • Dešava se da jednu riječ pročita na nekoliko pogrešnih načina, a da ne primijeti
 • Tačno pročita ali ne razumije
 • Jedan dan „zablista“, a drugog dana je isključeno
 • Izgleda kao da ne sluša a ima problem sa praćenjem instrukcija u nizu
 • Ostavlja utisak lijenosti, a ustvari ima probleme organizacije obaveza
 • Teškoće u pamćenju fugura i simbola
 • Teškoće u učenju stranih jezika
 • Teško vodi bilješke jer mu je teško da sluša i piše istovr.
 • Ima lošu sliku o sebi
te ko e uop te
Teškoće uopšte
 • Teškoće u fonološkoj obradi riječi (ne osjeća da se riječi sastoje od glasova)
 • Teškoće u kratkoročnom pamćenju (ne pamte niz ili slovo prije ili poslije u toku čitanja)
 • Teškoće u vizuelnoj percepciji (okretanje slova, gubljenje djelova riječi, stapanje redova teksta)
 • Teškoće u percepciji vremensko-prostornih odnosa( koji je dan prije a koji poslije, gdje je toalet u školi...)
 • Teškoće u organizaciji informacija (savladavaju lekcije pojedinačno bez mogućnosti formiranja cjeline)
 • Neujednačenost u sposobnostima (izražene sposobnosti na nekim poljima )
slide11

Specifične teškoće povezane s čitanjem

 • teškoće u povezivanja grafema s fonemom (slovo - glas),
 • teškoće u povezivanju glasova i slogova u riječi,
 • strukturalne greške - premještanje ili umetanje (vrata-trava, novi-vino),
 • zamjene grafički sličnih slova (b-d, b-p, m-n, n-u, a-e, s-z, š-ž, dobar-bodar, bebica-dedica, bili-pili, nema-mene),
 • zamjene fonetski sličnih slova (d-t, g-k, b-p, z-s, drži-trž, brati-prati, grije-krije),
 • zamjene slogova (on-no, ej-je, mi-im, do-od),
 • zamjene riječi - pogađanje (mračni-mačka, dobar-obad
slide12

ponavljanje dijelova riječi (nasmijanini, ramemena),

 • dodavanje slova i slogova (brada-barada, brod-borod),
 • teškoće u praćenju slovnog ili brojčanog niza (slon-soln, 12-21),
 • teškoće u slijedu smjera čitanja (gore-dolje, lijevo-desno),
 • vraćanje na već pročitani red,
 • izostavljanje riječi i cijelih redova,
 • čitanje jedne riječi na nekoliko pogrešnih načina
gre ke na nivou slova i sloga
Greške na nivou slova i sloga

Izostavljanje(na primjer: "zc" - "zec", "ptka" - "patka")

Premještanje je teškoća uočavanja redoslijeda glasova u riječi (na primjer: "jenda" - "jedna", "tapka" - "patka“)

Dodavanje suvišnih slova se događa kod neispravnog unutrašnjeg izgovaranja riječi tokom pisanja.(na primjer: "varat" - "vrat", "šekola" - "škola")

Posebno mjesto zauzimaju greške

PERSEVERACIJE ("zaglavljivanje", ) - dijete ne može da prepozna sljedeći potez i stalno ponavlja isti potez npr. "planinina“ .

ANTICIPACIJE ("istrčavanje unaprijed") - kada se potrebni glas zamjenjuje drugim glasom koji je prisutan u idućoj riječi, a moguća su i dodavanja.

slide14

Greške na nivou riječi

 • rastavljeno pisanje dijelova iste riječi,
 • sastavljeno pisanje nekoliko riječi, nepostavljanje ili neprepoznavanje granica između riječi)
 • Semantički povezane (bananaumjesto pomorandža)
 • Fonemski slične (raditi umjestosaditi)
 • Slična funkcija(usisivačacumjestometla)
 • Preopširnost (kraljeva kapa umjesto kruna)
 • Čuvanje: ponavljanje iste riječi
 • Nespecifikovane riječi (stvar, to)
 • Objašenja
 • Odugovlačenje, bez odgovora
 • Ne znam, ne sjećam se
slide15

Greške na nivou rečenice(greške povezivanja riječi u rečenici, neispravna interpunkcija).

vje be koje treba primjenjivati kod mla e djece
Vježbe koje treba primjenjivati kod mlađe djece
 • Ređanje predmeta po uzoru
 • Ređanje predmeta po zapamćenom nizu
 • Šaranje u slobodnom prostoru
 • Omeđavanje okruglih predmeta (metalnih novčića, šablona, dugmadi...)
 • Povlačenje linija od tačke dod tačke
 • Crtanje bojom preko linije uzorka
 • Crtanje slova preko uzorka
 • Pronalaženje sličnih oblika
 • Ređanje sličnih oblika u istom pravcu
 • Otkrivanje pogrešnog pravca
 • Pravljenje figura po sjećanju
 • Pravljenje slova po uzorku i sjećanju
 • Vježbanje pisanja brojeva i slova u vazduhu sa pokretima ruke iz većih zglobova čime se poboljšava motorna memorija
 • Treba češće da provjerava šta je napisalo da bi lakše uvidjelo greške
 • Da vježba pisanje kroz manje stresne aktivnosti (pisanje dnevnika, pisanje prijatelju...
k ako u itelj mo e pomo i
Kako učitelj može pomoći
 • što ranije uočiti teškoće i ostvariti što bolju saradnju s roditeljima
 • Hrabriti učenika, podsticati i hvaliti, čak i za male uspjehe
 • isticati njegova dobra postignuća u drugim područjima
 • koristiti individualizaciju u radu, češće mu prilaziti
 • naglasiti ono što će se u lekciji učiti i završiti lekciju sažetim prikazom onog što se naučilo
 • provjeriti je li zapamtio/la ili tačno zapisao/la domaći zadatak
 • zapisati važne poruke i događaje u svesku
 • pažljivo odrediti količinu domaćih zadataka - ne prelazeći učenikove mogućnosti,
 • na tabli, bojama označiti dijelove koje učenik treba da prepiše, produžiti vrijeme prepisivanja
k ako u itelj mo e pomo i1
Kako učitelj može pomoći
 • staviti ga/je da sjedi bliže tabli i učitelju
 • povećati font slova kod tekstova za čitanje
 • naglašavati važnost urednosti rukopisa, ali ga ne kažnjavati kad ne može bolje
 • paziti na kvalitet nastavnih i ispitnih listića i materijala (sadržaj, jezik, veličina slova, čitljivost)
 • koristiti se različitim nastavnim sredstvima i pomagalima (taktilnim, auditivnim, vizuelnim),
 • negativne primjedbe uvijek na kraju ublažiti pozitivnom primjedbom koja će ga/je motivisati
 • koristiti različite načine ispitivanja i ocjenjivanja
nije dobro da
Nije dobro da:
 • tjerate učenika/cu da glasno čita pred svima u odjeljenju, ako to ne želi
 • upoređujete s drugom djecom, naglašavajući njegove nemogućnosti
 • zadajete velike domaće zadatke i dodatne vježbe (posebno ne prepisivanje),
 • tražite od učenika da ponovo i ponovo radi nešto što nije uspjelo,
 • zahtijevate od učenika da u jednakom vremenskom roku, kao i ostali, riješi zadatke.
ad