m ena d ment l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
M ena džment PowerPoint Presentation
Download Presentation
M ena džment

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

M ena džment - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

M ena džment. Pojam menadžmenta Definicije menadžmenta Menadžeri Efikasan menadžment. Pojam menadžmenta. Nema opšte prihvaćene definicije menadžmenta Definicija Fayola - osnova i putokaz mnogim teoretičarima menadžmenta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'M ena džment' - helga


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m ena d ment
Menadžment
 • Pojam menadžmenta
 • Definicije menadžmenta
 • Menadžeri
 • Efikasan menadžment
slide2

Pojam menadžmenta

 • Nema opšte prihvaćene definicije menadžmenta
 • Definicija Fayola - osnova i putokaz mnogim teoretičarimamenadžmenta
 • “.. proces predviđanja, organizovanja, komandovanja, koordinacije i kontrole...”
 • Proces ili funkcija najznačajnija za svako preduzeće, a obuhvata poslove
 • upravljanja preduzećem
 • Ova definicija posmatra menadžment kao proces koji omogućava
 • organizacijama da dostignu svoje ciljeve planiranjem, organizovanjem i
 • kontrolisanjem sopstvenih resursa.
slide3

Definicije menadžmenta

 • Menadžment - skup aktivnosti vezanih za upravljanje preduzećem
 • Menadžment - skup rukovodilaca koji upravljaju preduzećem i skup
 • odnosa između njih
 • Menadžment - naučna oblast koja opisuje i objašnjava pojmove u
 • preduzeću i odnose sa okruženjem i obezbeđuje neophodan fond
 • znanja za predviđanje i vođenje efikasnog poslovanja
slide4

Menadžeri

 • Formiraju i održavaju unutrašnje okruženje, koje nazivamo organizacija, kako bi
 • zaposleni mogli da rade efikasno u njoj
 • Posao menadžera se sastoji od planiranja, organizovanja, vodjenja i kontrolisanja
 • resursa organizacije
 • Ove funkcije su usmerene ka cilju, međusobno su povezane i zavisne
 • Resursi organizacije: ljudi, poslovi i radna mesta, tehnologija, sredstva za rad i
 • oprema, materijali, informacije i novac
 • Menadžeri rade u dinamičnom okruženju i moraju predviđati promene i prilagođavati
 • se izazovima koje one nose
slide5

Efikasan menadžment

Podrazumeva:

 • Postojanje konkurentskog tržišta proizvoda i usluga
 • Profesionalnost rukovodilaca u obavljanju zadataka
 • Dominacija ekonomskog kriterijuma u odlučivanju
 • Postojanje korporativnog kapitala
 • Postojanje korporativne organizacije
 • Tržište deonica

Društvena odgovornost menadžmenta – korišćenje standarda u upravljanju koji podrazumevaju moralno rasuđivanje

istorijat mena d menta
Istorijat menadžmenta
 • Predistorijska era
 • Drevne civilizacije
 • Menadžment u srednjevekovnom periodu
 • Buđenje svesti o upravljanju
 • Pojava literature o menadžmentu
 • Pokret naučnog menadžmenta
 • Naučni menadžment
 • Koncepcije menadžmenta XX veka
 • Filozofi menadžmenta
 • Kvantitativna škola - nauka o menadžmentu
slide7

Predistorijska era

 • Prvi putokazi: oko 10,000. do 9,000. godina p.n.e.
 • Grupisanje porodica i plemena radi zajedničkog lova i odbrane od neprijatelja
 • Neki elementi zakonodavstva, državne uprave,obrazovanja i menadžmenta
 • Potreba za autoritetom i neophodnost postojanja sistema upravljanja
 • Napredak poljoprivrede - pojava prvih malih naselja
 • Potreba da se upravlja zajedničkim poslovima grupe
 • Suština menadžmenta pripala je najveštijima, najmudrijima i najlukavijima
drevne civilizacije
Drevne civilizacije
 • Sumeri
 • Egipat
 • Vavilon
 • Hebrejci
 • Kina
 • Grčka
 • Rani vojni doprinosi
 • Rim
slide9

Drevne civilizacije

 • Nastanak brojnih "modernih koncepata" i praktičnih primena menadžmenta
 • Solomon, čuvena biblijska ličnost, rukovodio je zasnivanjem detaljnih
 • trgovinskih ugovora, upravljao projektima izgradnje objekata i modelirao
 • mirovne sporazume u desetom veku pre nove ere
slide10

Sumeri

 • Razvijen sistem poreza
 • Sveštenici u hramovima prikupljali dobra i novac i upravljali njima
 • Obaveza podnošenja izveštaja glavnom svešteniku - praksa kontrole
 • Razvijen sistem zapisivanja podataka u knjige za sve transakcije
slide11

Egipat

 • Izgradnja piramida - značajne menadžerske i organizacione sposobnosti
 • Literatura sa elementima poimanja menadžmenta (saveti očeva sinovima)
 • Shvatali su značaj planiranja, što se može videti iz starih zapisa
  • “Vođa mora da ima na umu dane koji dolaze” (potreba za planiranjem)
  • “Velikan je onaj čiji su saveti odlični” (primanje saveta)
 • Svesni osnovnih menadžerskih principa, na primer autoriteta i odgovornosti
 • Prepoznavali su principe upravljanja kroz centralizovanu organizaciju
slide12

Vavilon

 • Zakonik Hamurabija dobar uvid u njihovo poimanje menadžmenta
 • KraljNebuchadnezzar(604. godina p.n.e) - nova epoha uspeha i prosperiteta
 • Zapisi na tekstilu - primeri upravljanja proizvodnjom i plaćanja nadnica za rad
slide13

Hebrejci

 • Mojsije - jedan od najpoznatijih Hebrejaca; vođa i menadžer
 • Pripremanje, organizacija i egzekucija izlaska Hebrejaca iz ropstva pod
 • Egipćanima - izvanredan menadžerski potez
 • Poštujući savete svoga svekra Jethro-a, Mojsije je načinio značajnepoteze u
 • izboru kadrova, obuci i organizaciji - potreba za delegiranjem autoriteta koja
 • sezasniva na dodeli poslova
slide14

Kina

 • Svesni principa koji se tiču organizovanja, planiranja, rukovođenja i kontrole
 • Naglašavali važnost specijalizacije, (svaki zanat nasledan, a zanatlija za svoj
 • posao vezan doživotno)
 • "The Art of War", (500. g. p.n.e., Sun Tzu) -najstarija vojna studija na svetu
 • (planiranje i rukovođenje)
 • "Kada je general slab i kada nema autoriteta; kada njegova naređenja nisu jasna i očigledna; kada dužnosti nisu precizno dodeljene oficirima i osoblju;
 • rezultat je potpuna dezorganizacija”
 • Naučno zasnovan odabir radnika - sistem ispita i testova
slide15

Grčka

 • Ispoljili veštinu i sposobnost za menadžment kroz funkcionisanje
 • trgovačkih kompanija i kroz razvoj demokratske vladavine
 • Počeci naučnog metoda u menadžmentu
 • Razvijen novi pristup upravljanju gradom (polis) - slobodna razmenu ideja
 • Spoznali princip po kome se maksimalni rezultati dostižu korišćenjem
 • uniformnih metoda uz određeni tempo (flautom i frulom upravljalose pokretima)
 • "Republika", (Platon) - prva teorija specijalizacije, odnosno podele rada
 • Sokrat - jedno od prvih objašnjenja principa univerzalnosti menadžmenta
 • Ksenofan shvatio da menadžment treba da bude izdvojeno i posebno umeće
slide16

Rani vojni doprinosi

 • Veći broj primera ranog poimanja menadžmenta.
 • Cyrus
 • Potreba za specifikacijom kod dodele zadataka, značaj jasnih instrukcija,
 • prepoznavanje vrednosti dobrog personala i međuljudskih odnosa
 • Jedan od prvih praktičara u oblasti studije pokreta, razmeštanja i manipulisanja
 • materijalima
 • Svestan principa podele rada, jedinstva upravljanja ili komandovanja, rasporeda
 • Prepoznao potrebu za timskim radom i koordinacijom
 • Od posebnog značaja - razvoj štabnog sistema organizacije
 • Ilustrovao je principe univerzalnosti menadžmenta upravljajući svojim carstvom
 • posle rata
slide17

Rim

 • Pod kontrolom držali oko 50 miliona ljudi, od Velike Britanije na zapadu do
 • Sirije na istoku, uključujući Evropu i ceo sever Afrike.
 • Odsustvo upravljanja - izazvalo je pad Rimskog carstva
 • Sposobnost da izgrade vlast i vojnu strukturu gigantskih razmera koja funkcioniše
 • uspešno puno godina - priznanje njihovih superiornih i naprednih menadžerskih
 • kapaciteta i sposobnosti.
 • Dioklecijan (284. g.) - ustanovio novi sistem organizacije podelom imperije na
 • provincije sa naglašenom raspodelom autoriteta.
 • 101 provincija, trinaest biskupija, četiri geografska područja
 • Zaposlio tri pomoćnika, svaki je upravljao jednim područjem, a on sam četvrtim
 • Svaki od pomoćnika imao samo ovlašćenja vezana za civilnu vladavinu
menad ment u srednjevekovnom periodu
Menadžment u srednjevekovnom periodu

Rast feudalnih institucija i nastavak praksi koje su započete

u poslednjim danima Rimske Imperije

 • Feudalna organizacija
 • Trgovci iz Venecije
 • Venecijanski Arsenal
 • Pisci iz XVI veka
slide19

Feudalna organizacija

 • Organizacija u osnovi skalarnog tipa, sa opadajućim stepenom delegiranog autoriteta
 • Naglasen proces decentralizacije - rast institucija sa imunitetom (vazali)
 • Feudalna jedinica (plemićko imanje) - jedinica vlasti, pod vlašću jednog čoveka
 • Problem - očuvati ravnotežu između centralizovanog autoriteta i lokalne autonomije
 • Feudalna organizacija uči menadžere da delegiranje autoriteta nije predaja vlasti;
 • delegiranje autoriteta je potvrđivanje, a ne prenošenje vlasti
 • Odsustvo literature koja se bavi konceptima menadžmenta
slide20

Trgovci iz Venecije

 • Andrea Barbarigo: “Merchant of Venice” (1418-1449) - dva tipa poslovne
 • organizacije u Veneciji i korišćenje računovodstva kao sredstva u upravljanju
   • Partnerstvo: razvijeno i korišćeno pretežno u poslovnim firmama
   • Zajednička ulaganja: kod jednokratnih ugovora i istraživanja
 • Dva tipa povezanosti u međunarodnoj trgovini:
   • Zajedničko vlasništvo
   • Agencija
 • Poseban sistem dokumentacije i vođenja računa - dvojno knjigovodstvo
slide21

Venecijanski Arsenal

 • Rast grada i trgovine i moći - potreba za odbranom
 • 1436. g. - započeta izgradnja državnog brodogradilišta - Arsenala
 • Promena u načinu vođenja knjigovodstva- supervizori upravljaju sredstvima
 • Od sredineXV veka te poslove obavljaju knjigovođe
 • Brodogradilište vodilo striktno knjigovodstvo novca, materijala i ljudi
 • Poslovi koji su obavljani u Arsenalu:proizvodnja galija, oružja i opreme; skladištenje opreme pre korišćenja; sastavljanje i ponovno opremanje brodova iz rezerve
 • Nekoliko područja menadžmenta u Arsenalu vredno je pažnje:
   • numerisanje i skladištenje gotovih delova
   • linija za sastavljanje i opremanje galija
   • personalna praksa
   • standardizacija delova
   • kontrola preko knjigovodstva
   • kontrola inventarisanjem
   • kontrola troškova
slide22

Pisci iz XVI veka

 • Sir Thomas More
 • “Utopia” - literarni pokušaj Thomasa More-a da stvori idealnu državu
 • Idealna država - ispravljanjne menadžerskih nepravdi i zloupotreba u tadašnjoj
 • Engleskoj i Evropi
 • Kritikuje ekonomske probleme Engleske izazvane neadekvatnim upravljanjem ili
 • nedostatkom upravljanja od strane vladajuće klase plemića
 • Posmatra zanate prema principima specijalizacije rada i maksimalnog iskorišćenja
 • ljudskog rada
 • Posredno isticao ekonomičnost masovne proizvodnje
 • Objasnio sistem vladanja preko izabranih činovnika
slide23

Niccolo Machiavelli

 • Principi liderstva i vlasti koji su okupirali Makijavelija, bili su primenljivi na gotovo
 • svaki svrsishodan i organizovan rad
 • Nekoliko značajnih principa koji su primenjivi na menadžment dvadesetog veka:
  • Oslanjanje na masovnu saglasnost - jasno razumeo i prihvatao teoriju
  • autoriteta (autoritet dolazi sa dna ka vrhu, a ne sa vrha ka dnu)
  • Kohezivnost - obezbediti da ljudi znaju šta mogu da očekuju od svog vladara
  • i šta se očekuje od njih (princip očigledne odgovornosti)
  • Liderstvo
  • Želja za preživljavanjem kao jedan od osnovnih ciljeva svake organizacije
bu enje svesti o upravljanju
Buđenje svesti o upravljanju

Početak XVIII veka - serija događaja od uticaja na upravljačku praksu

(rast gradova, primena specijalizacije, široka upotreba štampe

i početak industrijske revolucije)

 • Organizacija proizvodnje
 • Rana menadžerska praksa
 • Autori
 • Rani naučni menadžment
slide25

Organizacija proizvodnje

 • Od 1700. do 1785. g. - industrijska revolucija u Engleskoj
 • Domaćinski sistem
  • Višak proizvodnje namenjen prodaji ili razmeni (tekstil)
 • Otkupni sistem
  • Evolucija domaćinskog sistema - pojava nakupaca ili posrednika
  • Sistem kontrole materijala kao funkcija koja dobija nov značaj
 • Fabrički sistem
  • Iniciran pojavom pogonskih mašina
  • Povećana proizvodnja, ali istovremeno neohpodan kapital i troškovi
  • Potreba kontrole troškova pri maksimalnoj iskorišćenosti - centralizacija
slide26

Rana menadžerska praksa

 • Unapredjenje kontrole materijala i smanjenje kradje na minimum
 • Kontrola proizvodnje u primitivnoj fazi: niske zarade i rigorozni nadzor
 • Značajan princip - naknada po komadu proizvoda umesto dnevnice
 • Finansijska kontrola je najbolje razvijen aspekt rane upravljačke kontrole
 • Dve tehnike planiranja:
  • fabrička lokacija (1759. g. - Karonovim čeličanama u Škotskoj)
  • kalkulacija o povraćaju novca - amortizacija (Adam Smit)
 • Uvedena funkcija supervizora - “izvući maksimum iz radnika”
richard arkwright
Richard Arkwright
 • Obezbedio tehnike upravljanja za uspešnu

koordinacju ljudi,novca, materijala i mašina uproizvodnji širokog asortimana u pamučnoj industriji

 • Doprinos kontinuiranoj proizvodnji, planiranju lokacija, koordinaciji u radu s mašinama, materijalima, ljudima i kapitalom, fabričkoj disciplini i podeli rada
sir james steuart
Sir James Steuart
 • Principi za državnika ili menadžera koji se bavi administracijom
 • Bavio se pitanjima izvora autoriteta
 • Pitanje: ”da li uvođenje mašina u industriju ide na ruku državi?”
adam smith
Adam Smith
 • Radio na mnogim problemima iz oblasti upravljanja
 • Posvetio veliku pažnju podeli rada i tako čitav vek pre Tejlora anticipirao određene aspekte podele posla ili zadatka na njegove sastavne delove
 • Fundamentalne ideje za moderna izučavanja rada i utroška vremena
 • Bavio se odnosima između specijalizacije i tehnologije
slide30

Rani naučni menadžment: renesansa primene u praksi

 • Livnica Soho
 • New Lanark
 • Začetak američkog sistema
livnica soho
Livnica Soho
 • Konkretni dokazi o istraživanju tržišta, prognoziranju, planiranju lokacije za
 • izgradnju livnice, studije o mogućnostima mašina, u skladu sa potrebnim radnim tokovima
 • Utvrđeni standardi proizvodnje i komponenti, plan proizvodnje, kontrola primene, računovodstvo, obuka zaposlenih i program za dobrobit radnika
 • Primenjen moderan koncept - prognoza i planiranje proizvodnje
 • Troškove nabavke alata snosi fabrika a radnik i dalje sam

plaća održavanje

 • Izračunata je brzina svake mašine i prilagodjena tipu posla

koji se na njoj obavljaproces proizvodnje svakog artikla

podeljen je na seriju manjih operacija

 • Zaključci: iskazana je velika upotreba detaljnog operativnog plana; primenjeni metodi su bili
 • naučni; problemi su razdvojeni na elemente i statistički obrađeni; i proces proizvodnje je
 • organizovan na osnovu osobina mašina i radnika.
 • Tri vrste nadnica: isplata po komadu; isplata po komadu koja je varirala u odnosu na veličinu i
 • masu i isplata po komadu koja je zavisila od konjske snage mašine na kojoj radi.
 • Humanizacija odnosa prema radnicima
 • Detaljan računovodstveni sistem
slide32

New Lanark

 • Primer humanizacije odnosa prema radnicima
 • Redovi radničkih domova sa po dve sobe u svakoj kući;
 • Uredno sakupljano djubre
 • Nisu zapošljavana decaispod deset godina starosti
 • Zaposlena deca su radila samo 10 časova i 45 minuta i nisu kažnjavana
 • Vrata menadžera su uvek bila otvorena
 • Svaki radnik je imao pravo da pregleda knjigu rezultata i da se žali
 • Deca ispod deset godina starosti su pohadjala školu koju su vodile dame
 • Roberta Ovena možemo nazvati ocem savremenog personalnog menadžmenta
za etak ameri kog sistema
Začetak američkog sistema
 • Otac ovog sistema je bio Eli Vitni
 • Razvio ekstenzivan obračun troškova:
 • "...svaka komponenta, svaki proces ima svoju dolarsku vrednost."
slide34

Pojava literature o menadžmentu: rani autori

 • Početak XIX veka doneo je pravo bogatstvo u literaturi o menadžmentu
 • Ekonomisti su pisali o konceptu menadžmenta, funkcijama i primeni teorije
 • Posmatrano 5 funkcija: planiranje, organizovanje, liderstvo, izdavanje naloga i
 • kontrola
 • Smit i Targot: odvajanje vlasništva od uprave i uzdizanje menadžerske klase
 • Maršal: planiranje kao najvažnija menadžerska funkcija
 • Slaganje jedino oko principa specijalizacije ili podele rada
 • Treba istaći da su oni ovu tematiku tretirali na tri nezavisna nivoa
  • Međunarodna trgovina
  • Specijalizacija kompanija
  • Specijalizacija pojedinaca - profesionalna podela rada
carl von clausewitz
Carl von Clausewitz
 • (1780-1831) - pruski general, smatrao da se njegovi koncepti mogu primeniti i na uprave velikih organizacija, biznis - forma ljudskog nadmetanja
 • Tvrdio da menadžeri moraju prihvatiti neizvesnost i da moraju raditi na osnovu brižljivih analiza i planova kako bi tu neizvesnost sveli na minimum
charles dupin
Charles Dupin
 • Francuski inženjer, pisao o industriji i

dobrobiti radnika

 • Izučavao englesku mornaricu kao primer za efikasnost organizacije
 • razmatrao personalni menadžment i

medjuljudske odnose

charles babbage
Charles Babbage
 • Doprineo razvoju naučnog pristupu u izučavanju menadžmenta
 • Prvenstveno bio zainteresovan za organizaciju ljudskog faktora
 • Preporučio da se podaci dobijeni istraživanjem primenjuju u upravljanju preduzećima
 • Isticao značaj podele rada
 • U izučavanju vremenskog faktora, Bebidž je bio preteča Tejlora
 • Isticao je značaj ravnoteže u radnom procesu i optimalne razmene proizvoda
w s jevons
W. S. Jevons
 • Uneo duh discipline u englesku ekonomiju
 • "Teorija političke ekonomije” (1871.) razmatra intenzivnost rada i zamor
 • Pozivao na saradnju izmedju rada i uprave
 • Zagovarao partnerstvo u industriji i podelu profita i deonica medju radnicima
slide39

Promenjene strukture: uvod u naučni menadžment

 • Građanskim ratom je u Americi - početak nove industrijske ere
 • Moderna forma kapitala nije postojala do 1862. g. - osnovano prvo d.d. sa o.o.;
 • poseban značaj dobile železnice
 • Henry Poor
  • Postavio osnovne menadžerske principe velikih poslovnih organizacija – železnice
  • Principi: organizacija, komunikacija i informacija, brižljiva podela rada
slide40

Daniel C. McCallum

 • Jedan od prvih koji je praktično primenio Purove preporuke
 • Bavio se problemom zamora materijala šina
 • Njegov pristup je bio jednostavan sa upotrebom izveštaja i kontrole
 • Uveo opise radnih mesta i unapredjenja na osnovu zasluga
 • Razvio organizacione liste za železnicu i drvoliku strukturu organizacije
slide41

Pokret naučnog menadžmenta

 • U potrazi za rešenjem, menadžeri velikih industrijskih kompleksa počinju da diskutuju
 • o svojim problemima i izlažu referate pred svojim strukovnim asocijacijama
 • Jedan od prvih rešavanih problema - sistem nadnica
 • Henry R. Towne
 • Henry Metcalfe
 • Frederick Halsey
 • Razvoj u Engleskoj
 • Obrazovanje i menadžment
slide42

Henry R. Towne

 • U radionicama svoje kompanije primenio
 • moderne metode upravljanja
 • Najznačajniji doprinos - stvaranje klime za kasniju
 • primenu naučnih metoda
slide43

Henry Metcalfe

 • 1881. uspešno rešio kompletan sistem kontrole
 • Autoritet treba da proističe iz odredjenog izvora i da mu se
 • vraća u formi detaljnih informacija
 • Oslobodio se svih osim najvažnijih i najpotrebnijih izveštaja
slide44

Frederick Halsey

 • Profit nastaje iz mnogih različitih izvora, ne samo kao rezultat napora radnika
 • Nije pošteno da radnici dele samo profit, a ne i gubitke
 • Protivio se praksi smanjivanja normi u slučajevima kada se povećavala zarada radnika
 • Uveo plan premija - dve trećine viška za poslodavca, jedna trećina zaposlenom
slide45

Razvoj u Engleskoj

 • 1893. g. u Engleskoj štampana knjiga "Skice idnustrijske administracije“,
 • (Herford, Hildidž, Dženkins)
 • Istaknute sve postojeće ideje o etapama industrijskog menadžmenta
 • Zacrtan početak sveobuhvatnog pogleda na menadžment u Britaniji
slide46

Obrazovanje i menadžment

 • 1881. god. - nov razvoj na menadžerskom horizontu
 • Džozef Vorton dao 100.000 dolara Univerzitetu Pensilvanija za osnivanje
 • odeljenja na kome će mladi ljudi moći da se obrazuju i obučavaju za
 • karijeru menadžera
 • Osnovana "Vortonova škola", prva u nizu obrazovnih institucija za
 • menadžmentpunih 17 godina jedina takva škola
 • 1898. g. - univerziteti u Čikagu i Klaliforniji osnovali svoje prve "škole biznisa”
 • do 1911. g. osnovano je 30 ovakvih škola
slide47

Naučni menadžment

 • Tokom kasnog 19. veka razvoj industrije i društva, posebno u Americi, dovodi
 • do pojave naučnog menadžmenta
 • Veliki biznis je stvorio razlike izmedju uprave i rada
 • Menadžment počinje da se menja - od operacija tipa "od danas do sutra" i
 • "gašenja vatre", do sveobuhvatnijeg pristupa "na duže staze"
slide48

Frederick W. Taylor

 • Uzdigao se svojim novim i totalnim konceptom menadžmenta
 • Menadžeri moraju razviti novu filozofiju i pristup upravljanju,
 • njihov posao podrazumeva elemente planiranja, organizacije
 • i kontrole
 • Poznato delo: ”upravljanje radionicom” – cilj dobre uprave
 • je da isplati visoke nadnice i da ima niske troškove proizvodnje
 • Smatrao da treba odrediti pravi zadatak za svakog čoveka i
 • meriti učinak
 • Procenio da preko 50% rada treba direktno da dodje iz
 • uprave, što se obezbeđuje funkcijama specijalizovanih
 • predradnika.
slide49

Tejlorovi principi menadžmenta

 • Istakao da kombinacija navedenih principa čini suštinu naučnog menadžmenta
  • Razviti nauku za svaki element ljudskog rada
  • nužna je selekcija i obuka radnika
  • svesrdna saradnja sa ljudima
  • gotovo ista podela rada i odgovornosti izmedju radnika i uprave
 • Izučavanje utroška vremena i metode za njegovo pravilno sprovođenje
 • funkcionalno ili podeljeno nadzorništvo
 • Standardizacija svih alata, kao i motornih funkcija radnika u svakoj klasi posla
 • Poželjno obezbediti prostoriju za planiranje ili čitavo odeljenje
 • Instrukcione kartice za radnike
 • Diferencijalna isplata zarada
 • Mnemonički sistem za klasifikaciju proizvoda, kao i delova korišćenih za ugradnju
 • Sistem trake
 • Savremeni sistem troškova
slide50

Koncepcije menadžmenta XX veka

 • Henri L. Ganta
 • Hugo Munsterberg
 • Harrington Emerson
 • Harlow Stafford Person
 • Henri Fayol
henri l gant t
Henri L. Gantt
 • Henri L. Gantt - humanista u menadžmentu
 • Dao četiri prepoznatljiva doprinosa postojećim konceptima u menadžmentu
 • Gantova lista koja ilustruje i meri aktivnost vremenom potrebnim da se ona obavi
 • Zalaganje za humaniji pristup menadžmentu kroz sistem nagradjivanja radnika
 • Politika obučavanja radnika koja mora zameniti prinudu
 • Kvalitet usluge treba staviti iznad profita
hugo munsterberg
Hugo Munsterberg
 • Izneo tezu o ulozi psihologa u industriji:
  • da pomogne da se za određeni posao pronađu ljudi koji mu najbolje odgovaraju
  • da odredi pod kojim psihološkim uslovima ljudi mogu ostvariti najveći učinak
  • da kreira odgovarajuće uticaje na ljudski um koji su u interesu uprave.
 • Verovao u industrijsko istraživanje i eksperiment
 • Uveo na velika vrata uputstva za profesonalnu orijentaciju
harrington emerson
Harrington Emerson
 • Ekspertni svedok Brandejsu koji je 1913.g. tvrdio da američke železnice mogu

uštedeti milion dolara dnevno ukoliko bi primenile principe naučnog menadžmenta

 • Fokus njegove problematike okrenut ka organizaciji i ciljevima preduzeća
 • Razvio termin efikasan inženjering
 • Prvi je pokušao da kodifikuje principe kojima će serukovoditi uprava
 • Potvrdio mišljenje o univerzalnostiproblematike menadžmenta
harlow stafford person
Harlow Stafford Person
 • Organizovao prvu konferenciju na temu naučnog menadžmenta u SAD

na taj način odao akademsku poštu Tejloru i njegovim metodama

 • Kao predavač ohrabrivao je široke diskusije na ovu temu
 • Insistirao da radnici zajedno sa upravom učestvuju u raspravama
 • Uticao na mišljenje da je naučni menadžment posvećen svrsishodnosti i naučnom odredjenju efikasnih načina da se obave povereni zadaci
henri fayol
Henri Fayol
 • Najistaknutiji Evropljanin u menadžerskoj misli
 • Originalni doprinos - izolovao i analizirao koncepte i principe upravljanja
 • Otvorio vrata razvoju funkcionalne škole
 • Gledao na menadžment kao na aktivnost svojstvenu ljudima
 • Podelio idnustrijsku proizvodnju na šest nezavisnih aktivnosti: 
 • Tehnika (proizvodnja, zanatstvo, prilagodjavanje)
 • Komercijala (kupovina, prodaja, razmena)
 • Finansije (potraga za optimalnim korišćenjem kapitala)
 • Bezbednost (zaštita imovine i ljudi)
 • Računovodstvo (zalihe, bilansi, troškovi, statistika)
 • Upravljanje (planiranje, organizacija, izdavanje naloga, koordinacija, kontrola)
 • Utvrdio da se menadžment sastoji od pet komponenti: planiranja, organizacije,
 • izdavanja naloga, koordinacije i kontrole;razvio svaku od njih
slide57

Filozofi menadžmenta

sagledavali ceo kompleks menadžerskih mogućnosti i obaveza

 • Oliver Sheldon
 • Elton Mayo
 • James D. Monney
 • Mary Parker Follett
 • Chester I. Barnard
 • James Burnham
 • Lyndall Urwick
slide58

Oliver Sheldon

 • pokušao da ugradi društvenu etiku u praksu naučnog menadžmenta
 • verovao da je problem industrije u iznalaženju pravog balansa izmedju
 • objekta proizvodnje i ljudskog faktora u proizvodnji
 • kroz principe koje je razvio dao je osnove svoje filozofije menadžmenta
slide59

Elton Mayo

 • Radio na vezi izmedju društva i industrije
 • Njegov rad je više eksperimentalne prirode
 • Istraživao efekate osvetljenja, dužine radnog dana, pauza i odmorana produktivnost
 • Logički faktori manje značajni od emocionalnih u odredjivanju efikasnosti
 • U odnosu na sve ljudske faktore koji utiču na ponašanje zaposlenih najsnažniji su
 • oni koji nastaju kao posledica učešća radnika u delovanju neke socijalne grupe
 • Isticanjem u prvi plan ovih novih odnosa, fabrika je dobijala novu društvenu
 • dimenziju, pored nesumnjivog ekonomskog aspekta
 • Udario temelje bihejviorističkom pristupu u menadžmentu
slide60

James D. Monney

 • 1926. g. razvio ideju da principi organizacije koje su koristile sve velike vođe
 • kroz istoriju moraju biti isti
 • Istakao da se hijerarhijska struktura nalazi u osnovi svake organizacije
 • Klasičan tretman tradicionalnog upravljanja baziranog na stepenastoj hijerarhiji,
 • funkcionalnoj definiciji radnih mesta i fundamentalnoj koordinaciji.
slide61

Mary Parker Follett

 • Pokušala da uspostavi filozofiju menadžmenta na pretpostavci da svako
 • postojano i produktivno društvo mora biti zasnovano na motivisanju želja
 • pojedinaca i grupe
 • Shvatila da je osnovni problem svake organizacije harmonizacija i koordinacija
 • grupnih napora kako bi se postiglo najefikasnije obavljanje zadatka
 • Pokazala da je autoritet kao čin subordinacije uvredljiv za čovekove emocije i da
 • ne može poslužiti kao dobra osnova za kooperaciju u organizaciji
 • Predložila autoritet funkcije gde pojedinac ima autoritet u vlastitom domenu rada
 • Posmatrala koordinaciju kao suštinu upravljanja
 • Istakla potrebu novih principa udruživanja - grupni koncept
slide62

James Burnham

 • "Menadžerska revolucija" (1941) - predstavio osnovnu tezu da će
 • kapitalističko društvo biti zamenjeno menadžerskim

Lyndall Urwick

 • Smatrao da je količina neophodnog znanja iz oblasti menadžmenta
 • dovoljno velika da bi se od njega načinila nauka
 • Vremenski konsolidovao principe menadžmenta koje su razvili drugi.
slide63

Chester I. Barnard

 • Ostvario veliki uticaj na kompleksni predmet ljudske organizacije
 • Razvio vlastitu logičku analizu organizacione strukture i primenio na
 • sociološke aspekte menadžmenta
 • Opisao pojam formalne organizacije i osnovne funkcije rukovodioca
slide64

KLJUČNE TEORIJE MENADŽMENTA: PREGLED

Aproksimativni datumi kada je svaka teorija nastala

“Potraga za odličnošću”

Postaje bestseler sredinom 1980.

Apple korporacija osnovana 1977.

Muckrackers (“kopači đubreta” iznose ekspoze o poslovanju 1902.

Ustanovljena Baldridž nagrada 1987.

Deming predaje o kvalitetu u Japanu

Početak “Velike depresije”

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Posledica rasprodaje afilijacija AT&T (1984)

Nestašica radne snage

Prvi svetski rat

(1914 – 1918)

Drugi svetski rat

(1941 – 1945)

Protestni pokreti (1960. i ranih 1970.)

Predstavljen IBM PC 1981.

ŠKOLA NAUČNOG MENADŽMENTA ŠKOLA KLASIČNE TEORIJE ORGANIZACIJE

BIHEJVIORISTIČKA ŠKOLA

NAUČNI MENADŽMENT

SITSTEMSKI PRILAZ

PRILAZ NEPREDVIĐENE SITUACIJE

PRILAZ DINAMIČKOG ANGAŽOVANJA

slide65

Kvantitativna škola: nauka o menadžmentu

 • posle 1940.g. - nov kvantitativan pristup menadžmentu
 • koriste se znanja različitih disciplina:matematika, fizika, ekonomija,
 • inženjerske discipline, statistika
 • podrazumeva rešavanja problema kroz sledeće faze:
   • formulisanja problema
   • izrada matematičkog modela
   • rešavanje modela
   • testiranje modela i rešenja
   • primena rešenja
slide66

Razvoj kvantitativne škole - operaciona istraživanja

 • Tri značajna perioda:
 • Do Prvog svetskog rata
  • Tejlor - primena naučne analize na metode proizvodnje
  • Erlang, danski matematičar - merio nepravilne strujne tokove u šahtovima na
  • ulicama Kopenhagena
 • Prvi svetski rat
  • Ford Haris (1915) - kontrola inventara, prvi ekonomski model stavki
  • Lankester (1914 - 1915) - rezultate borbenih akcija iskazivao relativnom
  • numeričkom snagom boraca i relativnom borbenom moći njihovih orudja
  • Edison - primena statistike u analizi anti-podmorničkih dejstava
 • Drugi svetski rat
  • Engleska - tim sa Mančesterskog univerziteta (Blekit)
  • Amerika - Konant, predsednik Nacionalnog istraživačkog komiteta za odbranu
  • Buš, predsednik Komiteta za novo naoružanje i opremu
  • generali Spaca i Arnold - primena u avijaciji
slide67

Primena u biznisu

 • Po završetku rata, industrijska klima na obe strane Atlantika je bila sasvim zrela
 • za uvodjenje operacionih istraživanja u planiranje poslovanja
 • Razlika u istraživanjima u Velikoj Britaniji i SAD:
  • SAD - dominantno pitanje konkurencije
   • Američko društvo i časopis za OIoperaciona istraživanja - 1952.g.
   • Institut za nauku o menadžmentu i časopis - 1953.g.
  • Velika Britanija - porast efikasnosti proizvodnje i proboj na nova tržišta
   • Klub za operaciona istraživanja - 1948.g.
   • "Četvoromesečnik za operaciona istraživanja" - 1950.g.
   • Prva medjunarodna konferencija za OI - 1950. Oksford