ระบบสารสนเทศ
Download
1 / 21

???????????? ??????? ?? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

ระบบสารสนเทศ เพื่อโล จิ สติกส์. การออกแบบระบบสารสนเทศ. ระบบประมวลผลคำสั่งซื้อ รายงานและบันทึกต่างๆของบริษัท ข้อมูลอุตสาหกรรม / ข้อมูลภายนอก ข้อมูลด้านการจัดการ ข้อมูลการปฏิบัติการ. รูปแสดงแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับฐาน ข้อมูลโล จิ สติกส์.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????? ??????? ?? ??????' - yonah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5733486

ระบบสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์


5733486
การออกแบบระบบสารสนเทศการออกแบบระบบสารสนเทศ

 • ระบบประมวลผลคำสั่งซื้อ

 • รายงานและบันทึกต่างๆของบริษัท

 • ข้อมูลอุตสาหกรรม/ข้อมูลภายนอก

 • ข้อมูลด้านการจัดการ

 • ข้อมูลการปฏิบัติการ5733486

 • คำถาม : ฐานข้อมูลสำคัญของโลจิสติกส์ประกอบด้วยอะไรบ้าง5733486
สินค้าคงคลัง

 • ทำไมต้องมีการถือสินค้าคงคลัง

  • เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด

  • เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

  • เพื่อให้เกิดความชำนาญเฉพาะทางในการผลิต

  • เพื่อป้องกันความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

  • เพื่อเป็นกันชนไม่ให้เกิดปัญหาวิกฤต

   • ผู้จัดส่ง ฝ่ายจัดซื้อ

   • ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต

   • ฝ่ายผลิต ฝ่ายตลาด

   • ฝ่ายตลาด ฝ่ายจัดจำหน่าย

   • ฝ่ายจัดจำหน่าย คนกลาง

   • คนกลาง ผู้บริโภค/ผู้ใช้


5733486
ประเภทสินค้าคงคลัง

 • สินค้าที่เก็บตามรอบ (cycle stock)

  • เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่มีความแน่นอน


5733486


5733486


5733486
การจัดการสินค้าคงคลังการจัดการสินค้าคงคลัง

 • ต้นทุนสินค้าคงคลัง

  • ต้นทุนการสั่งซื้อ

  • ต้นทุนการรับสินค้า

  • ต้นทุนการนำสินค้าเข้าเก็บ

  • ต้นทุนการจ่ายเงิน

   ปริมาณการสั่งที่ประหยัด(economic order quantity)

   เรียกว่า EOQ แสดงดังนี้


5733486
การคำนวณหาปริมาณการสั่งที่ประหยัดการคำนวณหาปริมาณการสั่งที่ประหยัด(EOQ)


5733486

 • คำถามการคำนวณหาปริมาณการสั่งที่ประหยัด


5733486
การขนส่งการคำนวณหาปริมาณการสั่งที่ประหยัด


5733486
การขนส่งการคำนวณหาปริมาณการสั่งที่ประหยัด

 • การขนส่งก่อให้เกิด

  • อรรถประโยชน์ด้านสถานที่(place utility)

  • อรรถประโยชน์ด้านเวลา(time utility)


5733486


5733486


5733486

 • การกำหนดราคาแบบ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนค่าขนส่งและการกำหนดราคาFOB

  • เป็นวิธีการคิดราคาค่าขนส่งที่แบ่งอำนาจความรับผิดชอบของผู้ขายและผู้ซื้อสินค้า จุดเปลี่ยนความรับผิดชอบ และผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจด้านการขนส่งดังภาพ


ad