GPS
Download
1 / 50

GPS - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

GPS. GIS. RS. ระบบสารสนเทศ. Geographic Information Systems. RS. GIS. GPS. 3S Technology. ระบบบอกพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลก ( Global Positioning System ) หรือเรียกย่อว่า GPS เพื่อใช้หาตำแหน่งต่างๆบนพื้นโลก

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GPS ' - maxim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

GPS

GIS

RS


ระบบสารสนเทศ

 • Geographic Information Systems

RS

GIS

GPS

3S Technology


ระบบบอกพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกระบบบอกพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลก

(Global Positioning System)

หรือเรียกย่อว่า GPS เพื่อใช้หาตำแหน่งต่างๆบนพื้นโลก

ระบบบอกพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกเป็นวิธีที่ใช้หา เส้นรุ้ง เส้นแวง และระดับความสูงของตำแหน่งบนพื้นโลกโดยใช้คลื่นวิทยุ และรหัสที่ส่งจากดาวเทียม ณ เวลาใดๆ ในบริเวณหนึ่ง จะมีดาวเทียม GPS อยู่เหนือขอบฟ้าตั้งแต่ 5 – 8 ดวง เครื่องรับสัญญาณ จะรับสัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียมเหล่านั้น คอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในเครื่องรับสัญญาณ GPS จะคำนวณตำแหน่งและระดับความสูงของผู้ใช้ออกมา


องค์ประกอบ ระบบบอกพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกGPS

 • ส่วนอวกาศ

 • ส่วนสถานีควบคุม

 • ส่วนผู้ใช้


การทำงานของเครื่องรับ GPS

 • ดาวเทียมแต่ละดวงจะถ่ายทอดสัญญาณในรูปแบบคลื่นวิทยุ

 • เครื่องรับ GPS Receiverมีหน้าที่หลักๆ ก็คือรับสัญญาณจากดาวเทียม แล้วมาแปลงเป็นพิกัดของตำแหน่งที่มันอยู่บนพื้นโลก คำนวณและให้คำตอบจะมี 3 ค่า คือ พิกัด ความเร็วในการเคลื่อนที่ และ เวลา


ประโยชน์ GPS

 • หาตำแหน่งบนพื้นโลกได้ 24 ช.ม.

 • นำทาง

 • ติดตามการเคลื่อนที่ของคน สิ่งของ

 • ทำแผนที่ ใช้ระบุพิกัดพื้นที่แปลงโฉนดที่ดิน


ใช้ในการจัดทำแผนที่

 • ได้ผลลัพธ์การกำหนดตำแหน่งออกมา 3 รูปแบบ

 • จุดตำแหน่ง (Waypoints)

 • เส้นทางการเคลื่อนที่(Tracks)

 • เส้นเชื่อมโยงจุดตำแหน่ง(Routes)


ภาพถ่ายจากดาวเทียม

(satellite images)

เป็นภาพแสดงพื้นผิวโลกที่ได้จากข้อมูล คอมพิวเตอร์ ในขณะที่ดาวเทียมแลนด์แซตโคจรรอบโลกก็จะเก็บข้อมูลของพื้นผิวโลกและส่งข้อมูลกลับมายังสถานีบนโลก

ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 มีการเก็บข้อมูลผ่านดาวเทียมนำมาทำแผนที่ 1972 สหรัฐส่งชุดดาวเทียมแลนด์แซตเก็บข้อมูล


ภาพถ่ายจากดาวเทียม ประกอบด้วยจุดเล็กๆจำนวนมากเรียกว่า จุดภาพ(pixel) โดยแต่ละภาพจะมีสีสันแตกต่างกัน แต่ละจุดของภาพถ่ายจะเก็บข้อมูลของสีและความสว่างส่วนเล็กๆบนพื้นผิวโลก คอมพิวเตอร์จะแปลความหมายภาพถ่ายออกมาเป็นสีต่างๆ


การตีความหมายภาพถ่ายจากดาวเทียมการตีความหมายภาพถ่ายจากดาวเทียม

ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่เป็นสีแดง น้ำเป็นสีดำหรือสีน้ำเงิน เมืองเป็นสีเทาแถบน้ำเงิน
ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก้าLandsat ระบบTM

อ่าวบ้านดอน สุราษฏร์ แบรนด์ 4 สีเขียวและแบรนด์ 5สีน้ำเงิน 2533 ข้อมูลดาวเทียม JERS-1ระบบ SAR สีแดง 2536

แดง-ป่าชายเลน เขียวอ่อน-สวนยางพารา น้ำเงิน –นาข้าว

เขียวแก่เหลือง-สวนผสม

ชมพู-แหล่งชุมชน


ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information System

หมายถึงกระบวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 1.นำเข้าข้อมูล 2. การจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 4. แสดงผลที่สามารถอ้างอิงตำแหน่งบนพื้นโลก รูปแผนที่ ตาราง คำบรรยาย


องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์


ลักษณะของข้อมูลและการจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ลักษณะของข้อมูลและการจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

สาธารณูปโภค

อาคารสถานที่

สภาพพื้นที่จริง


หลักการทำงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หลักการทำงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

1.นำเข้าข้อมูล เชิงตัวเลข

2. ปรับแต่งข้อมูล

3. การบริหารข้อมูล

4. การเรียกค้นและการวิเคราะห์ข้อมูล

- พื้นที่กันชน - การซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ – วิเคราะห์แบบโครงข่าย – วิเคราะห์พื้นผิว(แบบTIN แบบDEM)

5. การนำเสนอข้อมูล


ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีลักษณะข้อมูล

 • 1. ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)นำเสนอเกี่ยวกับ รูปทรง ตำแหน่งจากพื้นโลกในรูปของ จุด เส้น รูปทรงหลายเหลี่ยม

 • 2. ข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) เป็นข้อมูลตารางอธิบายคุณลักษณะของข้อมูลทางภูมิศาสตร์


ลักษณะข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ข้อมูลเชิงพื้นที่ แสดงผล 2 รูปแบบ - ข้อมูลแบบเวคเตอร์ Vector (จุด เส้น พื้นที่) เช่นถนน แม่น้ำ เขตการปกครอง ถ่ายโอนโดยใช้ระบบพิกัดทางแนวราบ( x,y)หรือระบบพิกัดคาร์เตเชียน หรือแนวดิ่ง

- ข้อมูลแบบเรสเตอร์ Raster(แสดงเป็นตารางกริด)คือจุดของเซลที่อยู่ในช่วงสี่เหลี่ยมภาพ ก. เก้าอี้แสดงในแบบแรสเตอร์(ตารางกริด)

และ ข. แบบเวคเตอร์


 • โครงสร้างข้อมูลแบบเวกเตอร์ จะแทนที่ลักษณะพื้นที่จริงด้วยรูปทรงเรขาคณิต 3 แบบ

 • จุด (Point)มีพิกัด X,Y(คาร์เตเซียน)

 • เส้น มีพิกัด (Arc)เช่นถนน

 • อาณาบริเวณ (Polygon)

 • หรือพื้นที่3. 2 รูปแบบวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ข้อมูลมาซ้อนทับ

วิเคราะห์แบบโครงข่าย ข้อมูลประเภทเส้นใช้กับคมนาคม

วิเคราะห์พื้นผิว TIN , DEM


การวิเคราะห์พื้นผิว 2 รูปแบบ

 • การวิเคราะห์พื้นผิวแสดงเป็นภาพ 3 มิติ

  1.โดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์ใช้ TIN

 • The Triangulated Irregular Network นำเสนอพื้นผิวโลกโดยใช้การเชื่อมโยงระหว่างจุดพิกัดและความสูง x y และ z ใช้โครงข่ายสามเหลี่ยมหลายรูปค่า Z อยู่จุดยอดของสามเหลี่ยม


 • - 2 รูปแบบโครงข่ายสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า The Triangulated Irregular Network หรือ TIN- สำหรับจำลองความสูงเชิงตัวเลข แบบจำลองระดับความสูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model หรือ DEM)เลี่ยงปัญหาความซ้ำซ้อนโดยจำลองภูมิประเทศใช้ กริดเซลล์ โยงต่อเนื่องกัน
2 dem
2.DEM

 • ใช้โครงสร้างแบบราสเตอร์ (แรสเตอร์)โดยใช้กริดเซลล์ข่ายสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากันเรียงต่อ


การใช้แผ่นภาพบล็อกเพื่อแสดงรายละเอียดภูมิประเทศการใช้แผ่นภาพบล็อกเพื่อแสดงรายละเอียดภูมิประเทศ


การวางซ้อนแผนที่ แต่ละแผ่นจะบันทึกความเป็นจริงด้านใดด้านหนึ่งภาพสามมิติของแผนที่แสดงลักษณะขั้นบันไดจำแนกประเภทการใช้ที่ดินภาพสามมิติของแผนที่แสดงลักษณะขั้นบันไดจำแนกประเภทการใช้ที่ดินข้อมูลจริงรูปถ่ายทางอากาศข้อมูลจริงรูปถ่ายทางอากาศ


ad