elevers bruk av naturvitenskapelige begreper i tekster relatert til genteknologiske kontroverser
Download
Skip this Video
Download Presentation
Elevers bruk av naturvitenskapelige begreper i tekster relatert til genteknologiske kontroverser

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Elevers bruk av naturvitenskapelige begreper i tekster relatert til genteknologiske kontroverser - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Elevers bruk av naturvitenskapelige begreper i tekster relatert til genteknologiske kontroverser. Forskningsseminar ved IPP 04. juni 2003 Stein Dankert Kolstø. Problemstillinger. Troverdig metode i forhold til forskningsspørsmålene? Troverdig fortolkning av elevtekstene?. Datagrunnlag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elevers bruk av naturvitenskapelige begreper i tekster relatert til genteknologiske kontroverser' - yoko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elevers bruk av naturvitenskapelige begreper i tekster relatert til genteknologiske kontroverser

Elevers bruk av naturvitenskapelige begreper i tekster relatert til genteknologiske kontroverser

Forskningsseminar ved IPP

04. juni 2003

Stein Dankert Kolstø

problemstillinger
Problemstillinger
 • Troverdig metode i forhold til forskningsspørsmålene?
 • Troverdig fortolkning av elevtekstene?
datagrunnlag
Datagrunnlag

gen-etikk prosjektet (DoCTA-NSS)

 • Elever identifiserte etiske spørsmål knyttet til genteknologi
 • Asynkrone diskusjoner (Forsøk på PBL)
 • Sluttekster om gruppens egne syn og argumenter
forskningsfokus
Forskningsfokus
 • Er naturvitenskap relevant?
naturfaget forsvinner
Naturfaget forsvinner?
 • Forskningsspørsmål:
 • Hva kjennetegner elvenes bruk av naturvitenskapelig kunnskap i diskusjoner av etiske problemstillinger knyttet til genetikk?
naturvitenskapelige begrep brukt
N - Down-syndrom

N - gen

N - allergi

N - art

N - arvelig

N - Cellesyklus

N - DNA

N - eggceller

N - embryo

N - genetikk

N - hybrid

N - imun

N - klone

N - kromosom

N - organ

N - organisme

T- genmanipulering

T- genteknologi

T - foredle

T - fostervannsprøve

T - genmodifisert

T - transplantere

Naturvitenskapelige begrep brukt
delsp rsm l
Delspørsmål
 • Diskuterer elevene den naturvitenskapelige dimensjonen ved problemstillingen?
  • Hva er å regne som fakta, og hva er omdiskutert naturvitenskap?
  • Hva er rett forståelse av et naturvitenskapelig begrep, fenomen, teori eller prosess?
  • Hva er rett forståelse av hvilke forskningsresultater som vil kunne komme i framtiden?
  • Hva er de medisinske eller miljømessige mulige konsekvensene av nåværende og framtidig naturvitenskapelig / teknologisk kunnskap?
teoretisk rammeverk
Teoretisk rammeverk
 • Konstruktivistisk syn på naturvitenskap
  • Ready-made-science
  • Science-in-the-making
 • ”Doing school” vs ”doing science”
 • Etikk
  • Konsekvensetikk
  • Deontologisk etikk
teori om beslutninger
Relevant knowledge:

Diverse scientific knowledge

Decisive knowledge:

Knowledge of different consequences

Decision:

Based on weighting of different consequences

Decisive values:

Well being of affected people

Teori om beslutninger
 • Samspill mellom kunnskap og personlige verdier og mål
 • Forenklingsstrategier
hypotese
Hypotese

Elevene bruker naturvitenskapelige begreper

 • ikke som merkelapper på naturvitenskapelig kunnskap,
 • men som merkelapper på etiske problemstillinger
 • kjennetegnet ved et sett av mulige handlingsalternativ og konsekvenser.
metode
Metode
 • Induktive kvalitativ analyse
  • Kode og gjenfinne
  • Konstant sammenlikning
  • Identifisere kategorier
 • Datastøttet organisering av analysen
koding
Koding
 • Doing school
 • Doing science and ethics

Infiltrerte men ikke overlappende (?):

  • Etisk dimensjon
  • Naturvit/tek. dimensjon
  • Andre fag/dimensjoner
gruppe 8 ytrebygda
Gruppe 8 Ytrebygda
  • Formatering:
  • Teknologisk mulighet betinget av naturvitenskapelig kunnskap
  • Etisk vurdering elle begrunnelse
 • Positivt...( Ytrebygda foreløpig oppfatning)
 • Vi har fått beskjed om at vi her i Bergen skal være positive til denne problemstillingen, og der skal være negative til den. Foreløpig hvertfall.
 • Vi syns at det er bra at vi kan bruke genteknologi til å finne ut om vi har (arvelige) sykdommer og eventuelt "reparere" de ødelagte genene.
 • Ved å forandre genene i dyr, kan vi bruke organer fra dem hvis vi mennesker trenger nye. Dette er jo bra. Dette kan også gjøres ved kloning av mennesker, bare til å ta organer fra.
gruppe 8 holmlia
Gruppe 8 Holmlia
  • Formatering:
  • Teknologisk mulighet betinget av naturvitenskapelig kunnskap
  • Etisk vurdering elle begrunnelse
 • Vår mening!! ( Holmlia foreløpig oppfatning)
 • Vi synes ikke det er riktig å bruke genteknologi til å forandra menneskets naturlige utvikling. For det er bare teit at menneskene skal leke Gud! Menneske har utviklet seg gjennom millioner av år, og nå skal vi pluttselig begynne å forandre på det??
koder etikk
Koder: Etikk
 • Identifiserer etiske spørsmål
 • Identifiserer handlingsalternativ
 • Vurderer etisk (vi mener...)
 • Begrunner etisk vurdering (argumenterer)
 • Refererer etiske vurderinger
 • Vurderer kilders etiske vurdering
koder naturvit tek dimensjon
Koder: Naturvit/tek. dimensjon
 • Naturvitenskapelig spørsmål
 • Naturvitenskapelig påstand / fakta
 • Teknologisk spørsmål
 • Teknologisk mulighet
   • Identifisering
   • Pos/neg vurdering
 • Lengre n/t sitat
 • Konsekvensers sannsynlighet
 • Vurderer innhold i n/t informasjon
 • Vurderer kilde til n/t informasjon
teknologisk mulighet identifisering
Teknologisk mulighet - identifisering
 • Vi kunne tenke oss å ha om bruk av genteknologi til å forandre menneskets naturlige utvikling. Dette innebærer bruk av kloning (f.eks til å produsere organer), og å reparere gener. Dette vil vi ha om fordi det er litt spennende og det interesserer oss.
teknologisk mulighet identifisering ii
Teknologisk mulighet - identifisering (II)
 • Er det riktig å bruke genteknologi til å forandre menneskets naturlige utvikling? Hva syns dere?
  • Både identifisering av teknologisk mulighet
  • og identifisering av etisk spørsmål?
teknologisk mulighet vurdering
Teknologisk mulighet - vurdering
 • Vi syns at det er bra at vi kan bruke genteknologi til å finne ut om vi har (arvelige) sykdommer og eventuelt "reparere" de ødelagte genene.
  • Etisk vurdering som tar utgangspunkt i identifisert teknologisk mulighet?
  • Konsekvensetikk?
  • ”Genteknologi” og ”gener”: Naturvitenskapelige begreper eller merkelapper på etiske saksområder?
teknologisk mulighet vurdering ii
Teknologisk mulighet - vurdering (II)
 • Synes dere det hadde vært okei hvis et selskap hadde startet en produksjon av masse dyr, som var genmanipulert slik at organene passet til mennesker, og dyrene kun ble brukt til dette? Mener dere det samme hvis det hadde vært mennekser som ble klonet (uten hjerne), kun til dette?
  • Etisk vurdering som tar utgangspunkt i identifisert teknologisk mulighet?
  • Konsekvensetikk eller deontologisk etikk?
forel pige funn
Foreløpige funn
 • Elevene bruker naturvitenskapelige ord
 • Elevenes tekster fokuserer ikke på forståelse knyttet til naturvitenskapelige begrep
 • Elevenes tekster fokuserer enkelte ganger på forståelse knyttet til teknologiske muligheter
 • Elevenes tekster fokuserer nesten utelukkende på å forstå og vurdere etiske spørsmål
 • Det er ikke mulig å se fra elevenes tekster om de forstår de naturvitenskapelige begrepene de bruker
fors ksvise konklusjoner
Forsøksvise konklusjoner

1. Elevene finner det ikke nødvendig å problematisere den naturvitenskapelige dimensjonen

2. Elevene er tilfreds når de er i stand til å kommunisere etiske problemstillinger og vurderinger, og trenger da ikke å definere naturvitenskapelige begrep nærmere

3. Elevene bruker naturvitenskapelige ord som merkelapper på etiske spørsmål samt sett av teknologiske muligheter og konsekvenser

vevadresser
Vevadresser
 • Asynkrone diskusjoner
   • http://fakir.intermedia.uib.no:8080/genetikk/
   • http://fakir.intermedia.uib.no:8080/genetikk/quicktime/quicktimeTriggere
 • Sluttekster
   • http://www.angelfire.com/my/doctaoslo/index.html
   • http://skoleavisa.no/gen-etikk/
 • DoCTA prosjektet
   • http://www.ifi.uib.no/projects/docta/
sluttekst gr 1 pilot
Sluttekst gr.1 pilot
 • Hva er genmodifisert mat?
  • Først: Hva er et gen?
  • Alt som lever inneholder gen; bakterier, sopp, fugl, fisk og mennesker. Gen finnes i alle cellene i kroppen, og alle cellene inneholder samtlige gen et individ har. Et gen er et arveanlegg. Alle genene utgjør arvestoffet i kroppen, og avgjør egenskapene til organismen. Genene avgjør for eksempel om en plante har røde blomster og om et menneske har blå øyne. En kan si at genene er oppskriften på organismen, og oppskriften er "skrevet på samme språket” i alle levende organismer på jorda. Det tyder ikke på at alle organismer har like gener (da hadde de vært like som enegga tvillinger!). En kan tenke seg at alle genene i verden er som en kokebok. Rettene er svært ulike (vafler og kjøttkaker er ulike som sau og biller), men de er skrevet på samme språk, og en god kokk kan følge alle oppskriftene.
  • Et gen kan kode for en eller flere egenskaper. Ofte må en ha flere gen for å få fram en bestemt egenskap. Rekkefølgen genene står i, er med på å avgjøre hva slags egenskaper organismen får.
sluttekst gr 1 pilot1
Sluttekst gr.1 pilot
 • Og så må vi finne ut: Hva er genmanipulering?
  • Genmanipulering er det samme som genmodifisering: Endringer i genene ved hjelp av genteknologi. Dette innebærer at genteknologene "klipper" ut gen fra en organisme, og "limer" de inn i en annen. Fremdeles er det nokså tilfeldig hvor i arvestoffet det nye genet havner. Dersom genmanipuleringen er vellykket, får organismen en ny egenskap i tillegg til de det hadde fra før. På denne måten kan man for eksempel gi poteten egenskaper fra fisken, eller bakterier egenskaper fra mennesker.
sluttekst gr 1 pilot2
Sluttekst gr.1 pilot
 • Og så kan vi finne ut: Hva er genmodifisert mat?
  • Både vanlig mat og såkalt genmat inneholder gen! Det som var kalles "genmat" er mat som er genmanipulert; f.eks genmanipulerte tomater, og mat som inneholder tomatpuré, ketchup eller tomatsaft fra slike tomater. Som "genmat" blir også mat som er produsert av genmanipulerte planter eller dyr regnet med. Dermed er matolje som kommer fra genmanipulert oljeraps også genmat.
sluttekst gr 1 pilot3
Sluttekst gr.1 pilot
 • Våre meninger:
  • Vi er alle tre for genmat og håper at utviklingen av genmat fører i positiv retning. Vi håper at genmodifisert mat snart kommer på markedet, men er alle enige om at det først må bli undersøkt mer om det er skadelig og hvilke helseeffekt dette har. Vi vil heller ikke ha mat som er helseskadelig.
  • Grunner til at vi synes genmat er positivt:

* det kan hjelpe fattige land med å få mer mat

* maten blir mer næringsrik

* Den kan vokse fortere

* mer mat, og flere personer får mat

* ferskere og friskere mat som holder lenger, og ser pen og spiselig ut! (dette med pen, er for resturantene.. Det selger mer om maten ser pen ut)

* maten kan bli større i størrelse

* kan smake bedre.

ad